Thallophyta

taxon

Thallophyta (thallofyten) is een botanische naam die lang in gebruik geweest is, maar nu alleen nog in historische zin gebruikt wordt. Het is een beschrijvende plantennaam en betekent "planten met een thallus".

Thallophyta
Thallophyta
Taxonomische indeling
niet courant
niet aan een rang gebonden
Thallophyta
Portaal  Portaalicoon   Biologie
Vereenvoudigde indeling

Hierbij moet "planten" gelezen worden in de brede betekenis van het woord, dus inclusief schimmels, algen, etc. Deze planten-in-de brede-betekenis-van-het-woord werden dan verdeeld in de Thallophyta enerzijds en de Cormophyta anderzijds.

De Cormophyta zijn dan de planten met wortel, stengel en bladeren.

Dit is een benadering die al vroeg in de twintigste eeuw verlaten werd. De Thallophyta worden ook wel "de lagere planten" genoemd.

Historische namen van verschillende groepen in het Plantenrijk
Cryptogamae Thallophyta,

Arrhizophyta

'lagere planten'
Prokaryoten, Protophytae,
Schizophyta
, Monera
Bacteria
Algen s.l. Cyanophyta
thallofyten
zonder
archegonia
Algae s.s.
Fungi,
Schimmels
appendix:
Lichenes
Embryophyta

Planten (s.s.)
Archegoniatae Bryophyta s.l.
Astelocormophyta
Hepaticae
Musci
Anthocerotae
Cormophyta,
Tracheophyta,
Rhizophyta,
Stelocormophyta
Vaatcryptogamen,
Varens
'Lycophyta'
'Pteridophyta'
Phanerogamae,
Fanerogamen
Spermatofyta
Lignophyta
Gymnospermae
Angiospermae,
Anthophyta
Monocotyledonae
Dicotyledonae