Vaatcryptogamen

parafyletische groep van cryptogame planten

Vaatcryptogamen vormen een parafyletische groep van cryptogame planten (met verborgen voortplantingsorganen) met vaatbundels en met voortplanting door sporen. Binnen de vaatplanten (Tracheofyta) staan de vaatcryptogamen tegenover de fanerogamen of zaadplanten met voortplanting door zaden.

Omgrenzing bewerken

Vereenvoudigde stamboom van de Embryophyta[1][2][3][4][5][6][7]
worden niet bij de vaatcryptogamen gerekend.
 taxonomische groep; benoemde clade  (een monofyletische groep)

De vaatcryptogamen zijn slechts een deel van de cryptogamen; het zijn de vaatplanten, die zich voortplanten door sporen, en dus zonder de zaadplanten. Tot de vaatcryptogamen behoren de varens en varenachtigen. Pteridologie is de tak van wetenschap die zich bezighoudt met de vaatcryptogamen. Hoewel de naam verouderd is wordt deze voor het gemak nog wel eens gebruikt.

"Cryptogamen" (waar de vaatcryptogamen slechts een deel zijn) is een oude benaming uit de 19e en 20e eeuw voor de zogenaamde "lagere planten" of "sporenplanten"; de planten die dus geen bloemen vormen. Tot de polyfyletische groep van de cryptogamen worden de onderling niet verwante algen, schimmels (inclusief korstmossen) en mossen s.l. gerekend. Deze groepen vormen samen geen natuurlijke eenheid. Tegenover de cryptogamen staat de groep van de fanerogamen of zaadplanten (zaadvarens, naaktzadigen en bedektzadigen).

Tot de vaatcryptogamen worden gerekend de volgende (soms polyfyletische) groepen:

Historische namen bewerken

Historische namen van verschillende groepen in het Plantenrijk
Cryptogamae Thallophyta,

Arrhizophyta

'lagere planten'
Prokaryoten, Protophytae,
Schizophyta
, Monera
Bacteria
Algen s.l. Cyanophyta
thallofyten
zonder
archegonia
Algae s.s.
Fungi,
Schimmels
appendix:
Lichenes
Embryophyta

Planten (s.s.)
Archegoniatae Bryophyta s.l.
Astelocormophyta
Hepaticae
Musci
Anthocerotae
Cormophyta,
Tracheophyta,
Rhizophyta,
Stelocormophyta
Vaatcryptogamen,
Varens
'Lycophyta'
'Pteridophyta'
Phanerogamae,
Fanerogamen
Spermatofyta
Lignophyta
Gymnospermae
Angiospermae,
Anthophyta
Monocotyledonae
Dicotyledonae