Flora (plantkunde)

planten die in een omschreven gebied of tijdperk voorkomen
(Doorverwezen vanaf Plantenleven)

Een flora is een in systematische volgorde gerangschikte lijst van in een gebied voorkomende soorten en lagere taxa. Onder systematische volgorde wordt verstaan dat de soorten gegroepeerd zijn per geslacht, en de geslachten weer per familie. Vaak worden vindplaatsgegevens vermeld, specifieke morfologische kenmerken en determinatietabellen.

Diagram van de flora

Flora's van gebieden worden bij het floristische onderzoek opgesteld in het kader van de plantengeografie (areaalkunde, chorologie, floristische geobotanie).[1][2][3]

Gebruik van termenBewerken

De term flora is in het spraakgebruik overgegaan op het naslagwerk, de publicatie waarin de planten in een bepaald gebied of in een bepaalde periode zijn opgesomd – meestal met een sleutel voor determinatie, met een statusaanduiding, met een beschrijving van de diagnostische morfologische kenmerken, vaak met afbeeldingen, soms ook van de standplaatsgegevens en een aanduiding voor welke milieufactoren het taxon indicatief is.

Bij micro-organismen gebruikt men ook wel de term flora, zoals bij "darmflora" (systematisch overzicht van de micro-organismen die in de darm leven) en bij "mondflora" (het systematische overzicht van de micro-organismen die in de mond leven).

Het onderzoek aan de flora wordt floristiek genoemd en houdt verschillende zaken in: onderzoek naar de in een bepaald gebied aanwezige flora en onderzoek naar het verspreidingsgebied (areaal) van soorten en de verklaring daarvan.

Het onderzoek aan de flora wordt floristiek genoemd en houdt verschillende zaken in: onderzoek naar de in een bepaald gebied aanwezige flora en onderzoek naar het verspreidingsgebied (areaal) van soorten en de verklaring daarvan. Een florist is een onderzoeker die zich bezig houdt met dde floristiek.

Floristisch onderzoekBewerken

Floristiek wordt vaak bedreven in het kader van ander onderzoek, zoals de plantensystematiek, de vegetatiekunde en de plantengeografie. Floristen zijn de professionele en amateur-onderzoekers van de flora.[4]

Voorbeelden, al naargelang waar de aandacht (per gebied) naar uitgaat:

 1. naar biotooptype:
 2. naar substraat:
  • zoutflora, zouttolerante soorten gebonden aan zilte tot zoute bodems
  • zinkflora, soorten die een hoog zinkgehalte in de boden verdragen
  • epifytenflora, soorten die epifytisch groeien op andere planten
 3. naar soortengroepen:
  • mosflora: mossen in een bepaald gebied
 4. naar geologische vindplaats of periode, bijvoorbeeld:

Op grond van overeenkomsten in de samenstelling van de flora tussen gebieden kunnen er plantengeografische eenheden worden onderscheiden, bijvoorbeeld floradistricten en florarijken, zoals mediterrane, Midden-Europese en tropische flora. Indien uiteenliggende gebieden overeenkomst in flora vertonen vormen ze samen een florarijk.

NaamBewerken

De flora dankt haar naam aan Flora, de Romeinse godin van de planten en bloemen en de vruchtbaarheid.

Zie ookBewerken

Zie de categorie Flora van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.