Hoofdmenu openen

Ruderaal terrein

biotoop met ernstige menselijke verstoring

Ruderaal terrein is een biotoop die gekenmerkt wordt door ernstige menselijke verstoring doordat er materiaal, met name puin of stenen, is toegevoegd en dat een grote hoeveelheid voedingsstoffen bevat, met name stikstof.

Voorbeelden van ruderaal terrein zijn bouwterreinen, industrieterreinen, spoor- en wegbermen, slootkanten, braakliggende terreinen en plantsoenen. De ruderale vegetaties bestaan uit vaak tweejarige, hoog opgroeiende kruidachtige planten: de ruderale soorten.

Zie ookBewerken