Hoofdmenu openen

Jubileumster 10 jaarBewerken

  Deze ster is voor mensen die zich al 10 jaar of langer inzetten voor Wikipedia. U bent al meer dan 10 jaar actief, dus deze ster heeft u verdiend! Rode raaf (overleg) 11 feb 2018 22:48 (CET)
Misschien wat laat om hiervoor te bedanken, maar dat doe ik toch nog even bij deze ! mvg Tom (overleg) 22 dec 2018 12:38 (CET)

Vrouwelijke vormenBewerken

Beste TFa1964,

Op een groot aantal artikelen over beroepen heb je een vrouwelijke vorm van de beroepsnaam ingevoegd. Op zich zijn dit bestaande woorden, maar in veel gevallen is het tegenwoordig gebruikelijker om ook voor vrouwen de algemene beroepsnaam te gebruiken, zoals dirigent, bibliothecaris (bibliothecaresse klinkt een beetje stoffig en roept het achterhaalde imago van dit beroep op), vertaler. Daarom heb ik toch een beetje mijn twijfels over deze aanpassingen.

Met vriendelijke groeten, Bever (overleg) 28 feb 2018 18:53 (CET)

Dag Bever, vrouwelijke vormen van beroepsnamen roepen bij u blijkbaar connotaties op die dat bij mij helemaal niet doen. Waarom zou bibliothecaresse stoffig of achterhaald overkomen en bibliothecaris niet ? Ik zou ook niet weten of het zo is dat het tegenwoordig gebruikelijker is om voor vrouwen de algemene/mannelijke beroepsnaam te gebruiken. Je kan toch moeilijk over een vrouw die een politiek mandaat heeft, zeggen dat ze politicus is. De 'experten' van de Nederlandse Taalunie zijn de volgende mening toegedaan: "Op dit gebied gelden geen vaste voorschriften; iedereen kan dus in principe zijn eigen voorkeur volgen." mvg Tom (overleg) 1 mrt 2018 17:42 (CET)
Mij klinkt politica nog steeds vreemd in de oren, en een vrouwelijke politicus hoor ik toch zeker regelmatig. Dus dat je dat moeilijk kunt zeggen deel ik zeker niet. ed0verleg 1 mrt 2018 22:17 (CET)
De reden dat ik bepaalde associaties heb bij bibliothecaresse is dat ik het woord eigenlijk alleen tegenkom in publicaties met jeugdherinneringen, biografieën of fictie die in vroeger tijden speelt. Het gaat dan vooral om vrouwelijke beheerders van openbare leeszalen. U kunt de andere associaties (knotje, streng) zelf invullen. Als een vrouw tegenwoordig hoofd van een bibliotheek is zal ze zich toch eerder 'bibliothecaris' noemen. Natuurlijk heeft ook dat beroep bij sommige mensen een achterhaald imago (ik kan ervan meepraten want het is mijn eigen vakgebied), maar toch minder sterk. Ik kan wat dit betreft overigens alleen over het taalgebruik in Nederland meepraten.
Wat dirigent betreft moet ik wat gas terugnemen, ik zie dat Marin Alsop en Barbara Hannigan in kranten als Trouw of de Volkskrant afwisselend dirigent en dirigente worden genoemd, er wordt dus geen consequente keuze gemaakt voor een van beide.
Verder vind ik het niet verkeerd dat je de vrouwelijke vormen heb toegevoegd, maar misschien is het in sommige gevallen goed om een opmerking of voetnoot erbij te zetten dat vrouwen ook met de andere vorm worden aangeduid. Een voorbeeld is directrice dat ik eigenlijk alleen tegenkom bij organisaties waar het geslacht van belang is, zoals meisjesscholen. Bever (overleg) 7 mrt 2018 16:24 (CET)
En toch vind ik ook daarvoor vrij snel een tegenvoorbeeld: vanavond luidt de hoofdtitel op de website van De Standaard immers: Museumdirectrice Catherine de Zegher tijdelijk geschorst. mvg Tom (overleg) 7 mrt 2018 21:55 (CET)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:32 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)

Beoordelingsnominatie Hydro-elektriciteitBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Hydro-elektriciteit dat is genomineerd door De Wikischim. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180725 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 26 jul 2018 02:00 (CEST)

Beoordelingsnominatie Lijst van bekeerlingen tot het katholicismeBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Lijst van bekeerlingen tot het katholicisme dat is genomineerd door Agora. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180923 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 24 sep 2018 02:00 (CEST)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Eliane Becks NininahazweBewerken

Een beetje raar dat je het Franse artikel aanvoert als argument voor deze wijziging: dat is namelijk een vertaling van de Nederlandse versie, die ik heb geschreven. Ik zal nog eens proberen terug te vinden waar dat strenge gezin vandaan komt. Groet, Kattiel (overleg) 22 dec 2018 11:34 (CET)

Dag Kattiel, dat is een interessante observatie. Het moet zijn dat de Franse auteur op dezelfde objectieve manier bijdragen levert. Het gebruik van "streng katholiek" is in de overgrote meerderheid van de gevallen pure stemmingmakerij die niet thuishoort in een encyclopedie. mvg Tom (overleg) 22 dec 2018 12:19 (CET)

Bunsbeek / schoolstrijdBewerken

Dag, Tom!

Het is al vier jaar geleden toen jij mijn bijdrage over de schoolstrijd in Bunsbeek verwijderde "wegens niet encyclopedisch geschreven" en ook "wegens betrokkenheid in het conflict van de auteur". Ik ben zo vrij geweest om het onderwerp opnieuw te publiceren in aangepaste versie en wil mijn bijdrage hier verantwoorden, rekening houdend met uw opmerkingen van destijds...

Een verwijzing naar de “Bunsbeekse schoolstrijd” eind jaren 80 mag m.i. in de encyclopedische schets van het dorp op Wikipedia niet ontbreken. Het gaat hier niet zomaar om een “fait divers” maar wel degelijk om een tragisch conflict dat jaren aansleepte en dat heel het dorp intens beroerde. De geschiedenis van Bunsbeek is onvolledig als dit stuk verleden wordt verzwegen. De Bunsbeekse schoolstrijd oversteeg trouwens het lokale belang want werd een factor in het proces van de verdere democratisering van het Vlaams onderwijs in de tijd toen men nog zocht naar de inbedding van inspraak in schoolstructuren en de erkenning van ouders als participanten in het leerproces van hun kinderen.

Het begon met de aanstelling van pastoor Louis Vanderheyden, die zich volgens zijn tegenstanders gedroeg als de “laatste 19de eeuwse dorpspastoor van Vlaanderen”. Toen Vanderheyden even later ook werd aangesteld als hoofd van de inrichtende macht van de pas gefuseerde lagere scholen – de gemeentelijke jongensschool en de meisjesschool van de zusters van Huldenberg – ontpopte hij zich tot een ontoegankelijke potentaat. Hij had een bloedhekel aan elke vorm van inspraak en schafte daarom de erkende en goed functionerende oudervereniging af. “Lécole, c’est moi!”, zo vond hij. De ouders pikten dit niet. De wet garandeerde hun recht op vereniging. Zij wisten zich gesteund door de Nationale Confederatie van Ouderverenigingen, door de reglementeringen van het Katholiek Onderwijs en door de toenmalige staatssecretaris voor onderwijs, Pierre Chevalier.
Ondanks de druk van de publieke opinie, van het schoolpersoneel en van het bisdom, veranderde Vanderheyden zijn houding niet. Hij wees alle overleg en elke poging tot onderhandelen af. De school was en bleef van hem alleen. De spanningen bouwden op, het conflict bleef escaleren, jaar na jaar, in die mate dat het dorp in tweeën verdeeld geraakte. Er waren de “brave katholieken” die partij kozen voor de pastoor (veelal oudere autochtone families) en er waren de sympathisanten van de ouders (veelal jonge gezinnen). De ruzie ging van kwaad naar erger en bereikte een climax toen de oudervereniging voor de rechtbank aangeklaagd werd “wegens laster en eerroof”.
De onderzoeksrechter (R. Decoux) pakte de zaak meteen aan en gelastte een uitgebreid onderzoek. Zo werden alle bestuursleden van de oudervereniging ondervraagd maar ook alle personeelsleden van de school en allerhande getuigen, waaronder pastoor Vanderheyden. In het gerechtelijk dossier zitten 70 processen verbaal van deze verhoren, ook die van de bonzen van het Katholiek Onderwijs, vicaris J. Peeters en hoofdinspecteur pater M. Devriendt, die zich moesten verantwoorden voor de chaos rond “hun” school.
Op 10 februari 1990 werden de ouders door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven buiten vervolging gesteld: de klacht werd afgewezen. Vandaag heeft de school van Bunsbeek, na het overlijden van pastoor L. Vanderheyden (+ 2014), natuurlijk wel een erkende oudervereniging, helemaal volgens de wettelijke voorschriften en de bepalingen van de Vlaamse onderwijskoepels. Zo heeft de ouderraad een paritaire vertegenwoordiging in de schoolraad. Zonder slag of stoot is dat in Bunsbeek dus niet gegaan.
Het moge duidelijk zijn welk een impact alleen al de tientallen politieverhoren op het dorpsweefsel hebben gehad. Maandenlang werden de nieuwe ontwikkelingen rond de oudervereniging in alle middens becommentarieerd – in families, in cafés, in sportlokalen en in de pers. De schoolstrijd liet niemand onberoerd. Op den duur was er in elke familie wel iemand die voor verhoor naar het rijkswachtgebouw in Tienen geroepen was of iemand die een uitnodiging verwachtte of vreesde.
Vandaag is het stof gaan liggen maar de Bunsbeekse schoolstrijd heeft wel slachtoffers gemaakt. Twee onderwijzers (P. Arnauts en L. Tweepenninckx) werden wegens hun standpunt in het conflict tot ontslag gedwongen. Uit protest stuurden ouders hun kinderen (15 in totaal – toch wel veel voor een kleine dorpsschool) naar een andere school – een spijtige zaak voor het personeel want dat kostte een betrekking, maar ook voor de betrokken ouders want zij waren net degenen die het goed voorhadden met de dorpsschool en die zich in normale omstandigheden hadden dubbel geplooid voor de school van hun kinderen. Pastoor J. Savonet, geestelijke collega van L. Vanderheyden in Wever en ook lid van de Bunsbeekse inrichtende macht, koos openlijk partij voor de ouders en verbood pastoor Vanderheyden toegang tot zijn pastorij en tot de school van Wever, een wijkschool van Bunsbeek nochtans. Dit alles was natuurlijk niet bevorderlijk voor de integratie van de scholen van Wever en Bunsbeek maar creëerde een diepe kloof tussen de personeelsleden van beide scholen.
Het conflict had ook positieve gevolgen. Uit frustratie, omdat ze hun energie niet aan de school mochten besteden, begonnen de ouders toneel te spelen en daaruit is de toneelkring BOK ontstaan, een toneelvereniging die nog steeds hoge toppen scheert in het Hageland. Bijna gelijktijdig werd de minivoetbalvereniging BOK opgericht en even later ook het jeugdtoneel BOK. Bovendien zag de Bokkekrant het licht, een dorpsgazetje dat met zijn interviews en kritische artikels 15 jaar na elkaar (1986-2000) in alle Bunsbeekse brievenbussen werd besteld. Ook het JMT, het JeugdMuziekAtelier (nu Gemeentelijk Muziek- en TheaterAtelier), werd door Bunsbeekse ouders opgericht en 10 jaar lang met vrijwilligers gerund.
De Bunsbeekse schoolstrijd (1986-2000) is m.i. relevant genoeg om een melding op Wikpedia te verantwoorden. Je zal inderdaad moeilijk een inwoner van Bunsbeek vinden die indertijd geen “betrokken partij” was - ik was dat inderdaad ook - maar dit doet niets af aan de objectieve historische feitelijkheid en mag m.i. geen reden zijn om te doen alsof de strijd er nooit geweest is. Dat het hagiografische in memoriam over Louis Vanderheyden in 2014 geen melding maakte van de gebeurtenissen, kan natuurlijk geen argument zijn om de info op Wikipedia te weren.
Je vroeg naar extra bronnenmateriaal i.v.m. de Bunsbeekse schoolstrijd. Dat is er in overvloed. Laten we beginnen met verslagen en commentaren in de nationale pers:
 • Het Belang van Limburg: “Het grote verdriet van Bunsbeek” (krant van 10 april 1989)
 • Gazet van Antwoerpen: “NCOV en vicaris in clinch rond Bunsbeekse ouderkring” (krant van 10 april 1989)
 • Het Nieuwsblad: “Rel tussen ouderkring, pastoor en schoolhoofd in Bunsbeek” ((krant van 11 april 1989)
 • De Morgen: “Bunsbeek: pastoor vs. Ouderkomitee” ((krant van 12 april 1989)
 • Het Volk: “Ouders en schoolbestuur in de clinch in Bunsbeek” ((krant van 12 april 1989)
 • Het Laatste Nieuws: “Ouderkring in het verweer” ((krant van 13 april 1989)


Vooral echter het gerechtelijk dossier dat op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven wordt bewaard (notitienummer 52.99.260/89) bevat de interessantste stukken, o.a.
 • De beschikking van de raadkamer met motivatie voor de “Buitenvervolgingstelling na inverdenkingstelling burgerlijke partij” d.d. 23 februari 1990. Rechter J. Vranckx acht de betichtingen t.o.v. de oudervereniging ongegrond.
 • Pro Justitia d.d. 27 juni 1989: samenvattend verslag van het onderzoek door opperwachtmeester W. Slawisky en eerste wachtmeester N. Liebaers, leden van de B.O.B. (5 p.) t.a.v. onderzoeksrechter Decoux.
 • 76 processen verbaal van getuigenverklaringen tijdens de politieverhoren, waaronder die van Bunsbeekse ouders, van het schoolpersoneel, van dorpsbewoners, van de pastoors L. Vanderheyden (26 mei 1989) en J. Savonet (26 mei 1989), van bisschoppelijk vicaris J. Peeters (12 juni 1989) en diocesaan hoofdinspecteur M. Devriendt (14 juni 1989).


Ik zal hier zeker later nog eens naar kijken en de nodige edits maken indien nodig. Ik zie dat er nog steeds geen verifieerbare of makkelijk verifieerbare bronnen bij uw wijzigingen staan. Misschien bent u er zich niet van bewust, maar bijdragen op overleg horen ondertekend te worden op Wikipedia. Dat is zo een geplogenheid hier. mvg Tom (overleg) 31 jan 2019 10:23 (CET)

Zandig Vlaanderen en Vlaamse ZandleemstreekBewerken

Best Tfa1964, Ik kwam toevallig de artikelen Zandig Vlaanderen en Vlaamse Zandleemstreek, die door jou gestart zijn, tegen. Je geeft keurig aan waar deze gebieden liggen, maar als lezer blijf ik met de vraag zitten waaróm dit gebied zo heet. Misschien zou jij, met jouw kennis van deze gebieden, daar nog iets over willen schrijven? Alvast bedankt, RonnieV (overleg) 30 jan 2019 10:42 (CET)

Doe ik graag! mvg Tom (overleg) 30 jan 2019 14:25 (CET)
Gezien, dank je voor deze mooie uitbreidingen! Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jan 2019 11:11 (CET)

Catherine de ZegherBewerken

Beste Tfa1964, bij het controleren van nieuwe artikelen kwam ik Catherine de Zegher tegen, hoofdzakelijk van jouw hand. Ik heb een vraagje over haar nationaliteit, aangezien daarover in het artikel tegenstrijdige beweringen worden gedaan:

 • het intro vermeldt dat ze Belgisch kunsthistorica is
 • de categorie geeft aan dat ze Nederlands kunsthistorica is

Dat lijkt me niet gelijktijdig juist. Zou je er nog even naar kunnen kijken?

Met vriendelijke groet, Den Hieperboree (overleg) 26 feb 2019 20:35 (CET).

Goeie vraag. Voor zover ik weet en kon nagaan: in Nederland geboren maar in Vlaanderen opgegroeid en haar carrière gestart in Vlaanderen. mvg Tom (overleg) 28 feb 2019 22:02 (CET)

ContactBewerken

Beste Tfa1964,

graag zou ik via email met je in contact willen komen, echter je hebt je Wikimail uit staan. Zou je mij een email kunnen sturen op mike wikimedia.nl.

Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 10 jun 2019 10:11 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 03:00 (CEST)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste Tfa1964,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:08 (CEST)

Beoordelingsnominatie Paratum CorBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Paratum Cor dat is genomineerd door Floortje Désirée.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190911#Paratum Cor en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 12 sep 2019 00:56 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 21:07 (CEST)

Beoordelingsnominatie DielegemBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Dielegem dat is genomineerd door Paul Brussel.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191001#Dielegem en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 2 okt 2019 00:56 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 4 okt 2019 18:58 (CEST)

Sint-Amandskerk (Strombeek-Bever)Bewerken

Geachte Heer, Mevrouw,

Vriendelijk dank voor uw werk en bijdragen.

Ik heb enkele details toegevoegd, maar ook een zin verwijderd. In de betrokken zin was er sprake van een orgel geconstrueerd in het jaar 137. Dit bouwjaar lijkt me niet realistisch en vermoedelijk betreft het een tikfout.

Met de meeste hoogachting.

IDD5000 (overleg)

Dat was inderdaad een tikfout en moest 1837 zijn. Ik heb het ondertussen verbeterd. mvg Tom (overleg) 6 okt 2019 18:33 (CEST)

Edouard-Jean EmpainBewerken

Beste Tom, U hebt een aantal keren de vraag naar een 'bron' toegevoegd op bovengemeld artikel. Ik begrijp u wel, hoewel ik er toch niet helemaal mee akkoord ben. Een encyclopedisch artikel is geen historische studie. Van deze laatste heb ik er vele geschreven en dan zorg ik er ook voor dat iedere affirmatie in een voetnota wordt gerechtvaardigd. In een encyclopedie is dat iets anders en zouden er, in het artikel zoals dit, wel honderd referenties mogen verwacht worden, praktisch na iedere zin. Ik zie zo bvb. op de Engelse Wikipedia aanzienlijke hoeveelheden voetnoten, vaak een beetje dom omdat ze verwijzen naar kantenartikels, die hoe dan ook moeilijk consulteerbaar zijn. Een encyclopedisch artikel, dat is iets anders. Neem om het even welke encyclopedie op papier en u zal er alleen maar verwijzing naar literatuur onderaan aantreffen, maar geen voetnoten. Het artikel Edouard-Jean Empain, zoals de artikels over de andere familieleden, is hoofdzakelijk gebaseerd op het destijds zeer gelezen boek van Yvon Toussaint, de hoofdredacteur van het dagblad Le Soir, die als ernstig en gezaghebbend wordt beschouwd. Het is na nverschijnnen nooit tegengesproken, ook niet door de belanghebbenden. Ik heb dit dan ook als eerste voetnoot vermeld, en ben zo vrij geweest de overige vragen naar 'bronnen' te verwijderen. Hopelijk kan u het daar mee eens zijn. Met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 7 okt 2019 10:26 (CEST)

Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Tfa1964".