Welkom op de gebruikerspagina van DagneyGirl, een zij.


Ik probeer Wikipedia wat beter te maken, mede door oudere artikels tegen het licht te houden en/of te verbeteren. Het project had vroeger duidelijker een ruimere opvatting wat relevant was en wat toegestaan was. Hierdoor staan er soms gekke artikelen in de encyclopedie, zaken die meer promotie of fancraft bevatten dan echt goede basisinformatie. Ook was men duidelijk wat ruimhartiger met het gevoel van, het zal goed wezen of daar kijken we later nog wel eens naar. Dat laatste gebeurde te weinig dat er zelfs onzin/onzinnige artikelen zijn blijven liggen. Echte verificatie en doorlichting zijn zo vaak te matig te geweest. Geen verwijt, naar mijn idee is goede informatie ook later ruimer beschikbaar gekomen en inzichten op wat wel en niet relevant of gewenst is is ook veranderd over de jaren heen.

Het kan voorkomen dat een onderwerp niet voldoende relevant is toch achteraf, of dat informatie te warrig of zo te slecht is dat het de lezer niet informeert wat het onderwerp betekend, waardoor de relevantie niet altijd duidelijk is. Of dat de aanmaker het onderwerp zelf onvoldoende kende waardoor de optie vanaf nul een betere is dan het te laten staan.

Bronnen zijn een belangrijk hulpmiddel. Bronnen kunnen artikelen en onderwerpen verbeteren. Bronnen betekend echter niet altijd dat de informatie ook meteen klopt. Controleren wat de bronnen zeggen hoort ook bij het proces, want bewust of onbewuste bronvervalsing komt zeker voor, net als het verkeerd begrijpen.

Ik durf de handen best wel eens vuil te maken, dat geeft wel eens flinke tegengas. En ook ik ben niet onfeilbaar, zeker op taalgebruik kan het soms duidelijk beter. Als ik iets fout zie of heb bekeken, durf ik dat zeker toe te geven als daar op gewezen wordt, maar hou ook rekeningen mee dat iedereen eigen standpunten heeft en ook eigen inzichten. Discussies graag altijd over het onderwerp zelf. Wikipedia kent genoeg korte lontjes en lange tenen, niet nodig om ze extra uit te nodigen of proberen aan te steken of te betrappen. Samenwerking komt door samen te editen, maar ook samen de onderwerpen en punten te bespreken om tot betere inhoud te komen.