Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20181123


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2020

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 23/11; af te handelen vanaf 07/12Bewerken

Toegevoegd 23/11: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • C.E.M.S. -wiu- Geen zelfstandig lemma, enkel name dropping. Bronloos. Welke universiteit?. Waarom opgericht? Het wordt allemaal niet vermeld. (Het is niet CEMS) Ldhank (overleg) 23 nov 2018 06:13 (CET)
  • We lezen wel wanneer het is en wie het is, maar niet wat en waarom het is. En de locatie wordt bizar vermeld als Pleinlaan 2, zonder plaatsnaam, wat doet denken dat deze tweezinner overgeschreven is uit het een of ander, maar dat heb ik niet kunnen achterhalen. Bestaat dat centrum nog wel onder deze naam? Op internet heeft het volgens mij geen sporen achtergelaten, ook niet in de biografie van Willy Van Ryckeghem. Zinloos artikel — bertux 23 nov 2018 14:01 (CET)
 • Marcel Nachtergaele - Leest als een eerbetoon over een ornitholoog en natuurbeschermer; uit de inhoud blijkt geen universitaire studie, wel een "erediploma voor zijn inzet in deze materie" van de vogelbescherming. "Zijn natuurkennis spijkerde hij toen bij met het lezen van het magazine National Geographic." Als bron wordt het "familiearchief" aangevoerd. Bevat randzaken en privé. WP:GOO ligt op de loer. Kortom, inhoud kan encyclopedischer, neutraler, vooral onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gebruiken om de relevantie aan te tonen. Rode raaf (overleg) 23 nov 2018 09:33 (CET)
  • Een man die op mij overkomt als een sieraad voor de samenleving, maar met enkel het familiearchief, een regionaal tijdschrift en de annalen van de door hem opgerichte verenigingsafdeling van De Wielewaal en andere natuurorganisaties geeft het artikel geen onafhankelijke bronnen. Gezien het vermelde eerbetoon is er misschien meer te achterhalen, maar dat is aan de auteur — bertux 23 nov 2018 14:01 (CET)
  • Deze persoon heeft verdiensten en zou best E-waardig kunnen zijn, maar dan met een neutraal stuk en bronnen. Fred (overleg) 23 nov 2018 14:09 (CET)
   • Dan moet je eens voor de gein een vergelijking maken tussen de oorspronkelijke en de huidige versie. Er is gisteren stevig aan geknutseld om het überhaupt leesbaar te krijgen. Thieu1972 (overleg) 23 nov 2018 17:10 (CET)
  •   Voor verwijderen - in deze vorm strijdig met onze richtlijn "geen origineel onderzoek". Kortheidshalve verwijs ik naar mijn uitgebreidere reacties op de overlegpagina van het artikel. Gouwenaar (overleg) 23 nov 2018 14:19 (CET)
  • Niet NE, en E-waardigheid blijkt ook uit de tekst, (namelijk betrokkenheid bij twee blauwe zaken, waar vermoedelijk wel bronnen voor zijn). De tekst is echter niet neutraal, en bevat ook zaken die onverifieerbaar zijn, ongeacht hoeveel bronnen het melden. — Zanaq (?) 24 nov 2018 07:59 (CET)
  • NOOT VAN DE OPSTELLER van de pagina Marcel Nachtergaele : Ben nieuw en onervaren in de wikimaterie. Ik aanvaard de schrappingen die zijn gebeurd. Alleen de uitdrukking amateurornitholoog heb ik nog gewijzigd in autodidact ornitholoog. Bewuste Marcel Nachtergaele was één van de pioniers in ornithologie nog vóór er cursussen natuurgids plaats vonden in Vlaanderen.25 nov 2018 15:11 (CET)Benny Nightingale (overleg)
 •   Conclusie afhandelend moderator: er valt veel over dit artikel te zeggen maar dat is allemaal vrij zinloos zolang we het hebben over een artikel dat gebaseerd is op een niet openbaar archief want hiermee wordt de grens van geen origineel onderzoek overschreden. Dit is niet op te lossen, anders dan door het schrijven van een nieuw artikel op basis van onafhankelijke, gezaghebbende secundaire bronnen. Voor nu zit er niks anders op dan het artikel te verwijderen. Natuur12 (overleg) 23 dec 2018 19:12 (CET)
 •   Conclusie afhandelend moderator: de relevantie is niet aannemelijk gemaakt middels onafhankelijke, gezaghebbende bronnen die het onderwerp beschrijven. Natuur12 (overleg) 23 dec 2018 19:12 (CET)
 • Vervaet machinery -weg- Door een ander genomineerd, maar hier nog niet vermeld. Fred (overleg) 23 nov 2018 10:51 (CET)
  •   Voor verwijderen - Promotionele tekst waaruit relevantie van bedrijf niet blijkt. Zie ook WP:Zelfpromotie. Door Rode raaf trouwens voorgedragen voor nuweg, maar aanmaker heeft de meeste reclame verwijderd en er weg van gemaakt. Encycloon (overleg) 23 nov 2018 11:07 (CET)
  •   Voor verwijderen - Ik had de oude versie als nuweg genomineerd, auteur hiervan heeft op eigen initiatief het "nu" eruit gehaald. Niet langer overduidelijke reclame, neutraal nog steeds niet. Daarvoor zullen bronnen geleverd kunnen worden, als is het maar om relevantie duidelijk te maken. Rode raaf (overleg) 23 nov 2018 11:14 (CET)
  • Het bedrijf zou E-waarde kunnen hebben, maar dan met een goed artikel en niet met een nietszeggende opsomming van producten, want zoiets hoort in een catalogus thuis, niet in een encyclopedie. De gemiddelde lezer heeft trouwens geen flauw idee omtrent wat een onder meer een Q-serie (Q-616 en Q-621) zou kunnen zijn. Fred (overleg) 23 nov 2018 12:37 (CET)
  • Ben gestart met aanpassen Neeroppie (overleg) 23 nov 2018 13:41 (CET)
  • Van mij mag het artikel in deze vorm blijven. Het bedrijf heeft blijkbaar een uitvinding gedaan: De 1-fase bietenrooier. Misschien ook iets daarover vertellen? Fred (overleg) 23 nov 2018 17:31 (CET)
  •   Tegen verwijderen Lijkt me in deze vorm wel houdbaar. Het bietenrooien was wel een van de laatste landbouwactiviteiten die nog gemechaniseerd moest worden. Fred (overleg) 24 nov 2018 16:19 (CET)
  •   Tegen verwijderen in mijn optiek een bewezen relevant bedrijf mbt de landbouwmechanisatie en export van hun producten Neeroppie (overleg) 24 nov 2018 18:49 (CET)
   • Wel, "bewezen relevant" is iets pas n.a.v. onafhankelijke bronnen (ofwel bewijs) die ontbreken volkomen. Uit de bron over de testresultaten blijkt dat dit in 2010 de beste van 10 machines was. Daarmee zijn ze klaarblijkelijk niet uniek in de ontwikkeling van bietenrooiers. Als ze pionier blijken te zijn (dat geldt ook voor de export) zal dat verifieerbaar moeten zijn. WP:VER.Rode raaf (overleg) 24 nov 2018 19:01 (CET)
    • pff.... ik wil er best nog wel 10 referenties/bronnen aan toevoegen hoor. Stukje van Abn/amro dan maar ? Exportcijfers? Wat wil je hebben? Maar goed, de ene voetballer van 2 minuten speeltijd zal ik niet aanhalen. Blijkbaar beseffen sommige wikepianen niet dat er meer in het leven is dan kerken, reptielen, 1231 soorten vlinders etc. Ik heb mijn best gedaan en verder laat ik het over aan de wiki-community..... Neeroppie (overleg) 24 nov 2018 19:44 (CET)
  • nou... het zijn er nu 5, van die gewenste onafhankelijke bronnen. Maar klaarblijkelijk is het nog niet voldoende. Deze houding belemmert en ontmoedigt vooral. Het is denk al al vaker aangestipt op diverse pagina's. Jammer. Neeroppie (overleg) 24 nov 2018 20:26 (CET)
 •   Conclusie afhandelend moderator: een onderwerp is pas encyclopedisch relevant als het beschreven wordt in onafhankelijke, gezaghebbende bronnen die het onderwerp beschrijven. De gebruikte bronnen waren verre van gezaghebbend. Relevantie aantonen is niet een kwestie van een groot aantal bronnen van lage kwaliteit aanvoeren. Dat werkt uiteindelijk alleen maar in het nadeel van het artikel. Natuur12 (overleg) 23 dec 2018 19:12 (CET)
 •   Conclusie afhandelend moderator: de relevantie is niet aannemelijk gemaakt middels onafhankelijke, gezaghebbende bronnen die het onderwerp beschrijven. Natuur12 (overleg) 23 dec 2018 19:12 (CET)
 • Riley Reid - wiu - geen bronnen. Artikel is in deze vorm onvoldoende; meest basale informatie ontbreekt. Lijkt wel E te zijn. Floortje Désirée (overleg) 23 nov 2018 14:03 (CET)
 •   Conclusie afhandelend moderator: voor een beginnetje is deze pagina te kort. Beroep en ontvangen prijs zijn twee feiten en dat is te weinig voor een beginnetje. De geboortedatum en een tatoeage zijn te triviaal om mee te tellen. Natuur12 (overleg) 23 dec 2018 19:12 (CET)

Dit dagdeel is afgehandeld op 23 december 2018 door moderator Natuur12. Vragen en opmerkingen over de afhandelingen kunnen achtergelaten op zijn overlegpagina. Een verzoek tot terugplaatsing kan gedaan worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Toegevoegd 23/11: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 •   Conclusie afhandelend moderator: te weinig informatie voor een beginnetje, bovendien is dit een ordinaire schandpaal en daarmee in strijd met wp:BLP. Ook is de relevantie niet aannemelijk gemaakt middels onafhankelijke, gezaghebbende bronnen. Natuur12 (overleg) 8 dec 2018 18:53 (CET)
Z.prlwytzkofsky (overleg) 26 nov 2018 12:16 (CET)spelfouten aangepast, bron toegevoegd en tekst iets neutraler gemaakt.Z.prlwytzkofsky (overleg) 26 nov 2018 12:16 (CET)
 •   Conclusie afhandelend moderator: er is hard gewerkt om de pagina naar een hoger niveau te tillen. Het ontbreken van bronnen is spijtig maar nog altijd breed geaccepteerd als toelaatbaar. Wat we aan feiten in het artikel staat lijkt me niet al te controversieel of verdacht. De niet neutrale tekstdelen zijn voldoende aangepast. De tekst is kort maar geeft voldoende een samenvatting van het onderwerp. Wat is het, wie maakte het, belangrijkste specificaties, wanneer werd het gemaakt en waarom is deze motor anders dan al die andere motoren. De relevantie van het onderwerp heb ik niet naar gekeken want de relevantie stond niet ter discussie. Natuur12 (overleg) 8 dec 2018 18:53 (CET)
 • Lotfi - NE - rapper - veel trivialiteiten (In het dagelijkse leven luistert hij naar muziek van artiesten als Drake (...)) - vis ←     → overleg 23 nov 2018 16:28 (CET)
 •   conclusie afhandelend moderator: de pagina is onvoldoende neutraal, er is weinig onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Bovendien ontbreekt een duidelijke structuur. Bovendien is de schrijfstijl nogal pover te noemen. Tot slot, de relevantie is niet aangetoond middels onafhankelijke, gezaghebbende bronnen. Natuur12 (overleg) 8 dec 2018 18:53 (CET)
 • Patricia Idsinga - NE - bronloze zelfpromotie - Floortje Désirée (overleg) 23 nov 2018 18:18 (CET)
  • Ik zat haar net te googlen omdat ik dit artikel ook niet erg waardevol vond. Afgezien van columns in de krant en een deelname aan de voorronde van een cabaretfestival, kom je niet veel tegen. Wel vind ik veel info over haar boek dat in januari 2019 uitkomt. Toeval?Thieu1972 (overleg) 23 nov 2018 18:24 (CET)
 •   Conclusie afhandelend moderator: het artikel bevat zelfs te weinig informatie voor een beginnetje. Voorts is de relevantie van het onderwerp niet aangetoond middels onafhankelijke, gezaghebbende bronnen. Natuur12 (overleg) 8 dec 2018 18:53 (CET)

Toegevoegd 23/11: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Zottegem - opknappen - excessief gedetailleerd maar pover bebrond. Snoei is noodzakelijk. The Banner Overleg 23 nov 2018 20:15 (CET)
  Zijn er zaken waar je over twijfelt dat je overgaat tot dit paardenmiddel? Vinvlugt (overleg) 24 nov 2018 01:11 (CET)
    Opmerking De praktijk leert (te zien aan de overlegpagina) dat het niet eenvoudig is met de vlijtige auteur (waar absoluut 'AGF' van toepassing is) overleg te plegen (ik heb dat dan ook maar opgegeven). Structuur en overzicht, scheiden van hoofdzaken en bijzaken (die misschien naar een egen artikel kunnen verhuizen, indien van voldoende E-waarde) is mettertijd steeds lastiger geworden. Het doel van de 'nominatie' (te lezen in de argumentatie) is verbetering van het artikel, om het voor iedereen prettig leesbaar te maken waar geen 38 schermen voor nodig zijn. Vele handen maken licht werk, dit is een goede (wellicht betere) manier om aandacht te vragen; we hebben ook WP:Dit kan beter, maar artikelen daar onder de aandacht brengen levert zelden resultaten of reacties op. Het is evident dat Zottegem voldoende E is voor een artikel, dus deze nominatie zal vast niet leiden tot een verwijdering; hopelijk leidt het wel tot het terugbrengen van een 24-delig boekwerk naar een korter, leesbaarder artikel – mogelijk door hier en daar wat af te splitsen naar zelfstandige (hoofd)lemma's? Met vriendeijke groet -- martix (overleg) 24 nov 2018 01:46 (CET)
  De nominatie reden staat gewoon bij de nominatie, Vinvlugt. The Banner Overleg 24 nov 2018 09:34 (CET)
  • Onzinnominatie en misbruik van de verwijderlijst. Zaken die opgeknapt maar niet verwijderd moeten worden, moeten niet op de verwijderlijst gezet worden. Zoals de nominator vast wel weet - ik weet niet meer wat zijn gebruikersnaam destijds was - is alleen de naam van de verwijderlijst gewijzigd, niet de functie. Er is ook niet hard gemaakt dat het te lang is, en afsplitsen en verwijderen sluiten elkaar uit. — Zanaq (?) 24 nov 2018 08:05 (CET)
   • Misschien moet je gewoon de nominatie eens lezen. En ik heb nergens het woord splitsen gebruikt. The Banner Overleg 24 nov 2018 10:04 (CET) The Banner Overleg 24 nov 2018 10:04 (CET)
    • Flauwekul. Er wordt bovendien niet beweerd dat het woord splitsen gebruikt werd. Bovendien doet dat niet terzake: het is beter op de argumenten in te gaan dan onzinnige beschuldigingen te uiten. — Zanaq (?) 25 nov 2018 20:32 (CET)
     • Het is toch echt ene Zanaq die een paar regels hierboven over afsplitsen begint. The Banner Overleg 25 nov 2018 20:43 (CET)
      • Nee, het is Martix die hierboven over afsplitsen begint. Wie leest hier nu niet? — Zanaq (?) 25 nov 2018 21:02 (CET)
  • Onzinnominatie en misbruik van de verwijderlijst. Als men twijfelt over bepaalde zaken kan men een bronsjabloon aanbrengen en eventueel snoeien. Akadunzio (overleg) 24 nov 2018 08:22 (CET)
   • Ik heb het sjabloon ook weggehaald, dit is niet waar beoodelingspagina voor is. Deze is bedoeld voor artikelen waaraan nog gewerkt dient te worden om om aan de encyclopedie te voldoen, of wanneer er twijfel is of het onderwerp past. Dat een artikel beter kan mag en moet geen reden zijn van nominatie. Immers het doel is om het verbeteren of anders kan het beter weg. In dit geval is het laatste niet het geval. En wat Akadunzio zegt.. Dagdeel (overleg) 24 nov 2018 08:26 (CET)
    • Ik heb de nominatie weer herstelt. Jij bent zeer zeker niet de persoon om dit sjabloon weg te halen. The Banner Overleg 24 nov 2018 09:28 (CET)
     • The Banner, dit is gewoon niet een correcte nominatie, je geeft ook niet aan wat er echt mis zou zijn dan alleen dat het korter kan... Je beantwoord niet eens de vraag hier van onder meer Vinvlugt. Deze pagina is niet bedoeld om artikel op te knappen die sowieso behouden dienen te worden... De openingszin van deze pagina luidt ook "Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden." Dagdeel (overleg) 24 nov 2018 09:35 (CET)
      • Het is terdege wel een correcte nominatie. Het is het tot twee keer toe weghalen van de nominatie dat incorrect is. Dat jij niet akkoord gaat met mijn motivatie geeft jou niet het recht de nominatie maar ongedaan te maken. En lees even beter: excessief gedetailleerd maar pover bebrond. Staat gewoon bij de nominatie. The Banner Overleg 24 nov 2018 09:56 (CET)
       • The Banner je meent toch niet serieus dat je dit artikel verwijderd wil zien worden als het niet opgeknapt wordt naar jouw zin? Zo ja, lijkt mij dit een geval van projectverstoring. Dagdeel (overleg) 24 nov 2018 09:58 (CET)
        • En nee, Dagdeel. Zelfs drie keer de nominatie weghalen geeft jou nog niet het recht jouw eigen mening te laten prevaleren. The Banner Overleg 24 nov 2018 10:06 (CET)
        • The Banner het gaat niet om mijn mening maar om de spelregels die Wikipedia kent. Deze pagina is niet bedoeld om artikelen geforceerd te verbeteren. Kaart het aan op het overleg, vraag hulp via Wikipedia:Overleg gewenst en ga zelf ook aan de slag... Dagdeel (overleg) 24 nov 2018 10:41 (CET)
         • Het gaat terdege wel om jouw eigen mening. Bij mijn weten ben jij geen moderator, bij mijn weten is ook de twee weken van deze procedure niet voorbij en bij mijn weten staat er bij de uitleg Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. En dat is exact waar dze opknap-nominatie voor bedoelt is. The Banner Overleg 24 nov 2018 18:36 (CET)
          • Beste The Banner lees eens die tekst, je kan echt toch niet menen dat je het liever verwijderd ziet worden? Ik denk dat iedereen snapt dat deze pagina niet bedoeld is om geforceerd dingen op te knappen waar verder niks in basis mis mee is.. Verder heb je nog altijd niet inhoudelijk gereageerd waaraan dan het zou schorten en geschaafd zou moeten worden, behalve een algemene opmerking. Dagdeel (overleg) 24 nov 2018 18:40 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Er zijn betere methoden om dit soort excessen aan te pakken. Aankaarten op de OP aldaar, overleg zoeken met diegene die de toevoegingen maakt, eventueel een NPOV sjabloon erop, enz. enz. Niet linea recta naar TBP, hiervoor is TBP niet bedoeld. Een paardemiddel zou kunnen zijn consensus te zoeken om dit artikel terug te zetten in een versie van 21 feb 2018 23:45 deze gebruiker aan te melden bij "edits bewaken" of desnoods via arbcom iets proberen te regelen als er geen communicatie op gang komt met deze gebruiker. Anderzijds... Bronnen zijn niet verplicht, evenals uitbreiding van artikelen niet verboden is. Wikipedia:Voel je vrij en ga je gang: "Voel je dus vrij pagina’s aan te passen waar je dat nuttig vindt. Maar bedenk dat nutteloze aanpassingen worden verwijderd." Rode raaf (overleg) 24 nov 2018 10:53 (CET)
   • Ik stel mij wel de vraag waar dit artikel verschilt van vergelijkbare artikelen als pakweg Temse of Oudenaarde en waar dan de excessen zouden liggen? Akadunzio (overleg) 24 nov 2018 11:07 (CET)
    • Ik doelde daarbij op de kanttekeningen van martix geheel bovenaan, die op zijn beurt weer reageerde op TB's "excessief gedetailleerd" van het artikel. Anderzijds gaf ik hierboven aan dat uitbreiding van artikelen niet verboden is. Kennelijk heeft TB moeite met het gebrek aan bronnen in combinatie met "excessief gedetailleerd". Zoals gezegd: bronnen zijn niet verplicht. Niet ieder feitje met een "bron" dichtgespijkerd te worden. Plaatsing op TBP is nogal drastisch. Term "excessief gedetailleerd" lijkt me een pov van TB, ik zie dat anders. Rode raaf (overleg) 24 nov 2018 11:19 (CET)
     •   Opmerking#2 De naam van deze pagina is "Te beoordelen pagina's", en in de inleiding staat (inderdaad behalve het woord 'verwijderen' of vervoeging ervan) ook: "U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren." Zoals ik eerder al suggereerde zou het misschien eigenlijk op WP:Dit kan beter thuis horen (en wellicht zouden 'wiu'-sjablonen misschien beter naar die plaats kunnen verwijzen dan naar de TBP) opdat pagina's die nodig verbetering, uitbreiding of inkorting behoeven, dan net zoveel aandacht krijgen als de pagina's en onderwerpen op de TBP-pagina's. Helaas is de "Dit kan beter"-sectie een schijnbaar of blijkbaar een desolate, verlaten plek, op sterven na dood en rolt er alleen soms nog een bosje tumbleweed voorbij.
Ik hoop dat (behalve mensen die de nominatie bekritiseren) ook mensen zijn die de motivering/oproep tot verbetering tot zich hebben genomen en proberen te helpen het artikel te verbeteren. Groeten -- martix (overleg) 24 nov 2018 13:02 (CET)
Noot voor de afhandelend moderator... ondanks het vijf keer verwijderen van de nominatie door collega Dagdeel, heb IK de nominatie niet ingetrokken. De nominatie dis nog gewoon van kracht. The Banner Overleg 24 nov 2018 19
09 (CET)
Een zinnig gebruiker had deze nominatie al lang zelf ingetrokken. Akadunzio (overleg) 25 nov 2018 00:07 (CET)
Daar is het artikel niet geschikt voor in de huidige toestand. The Banner Overleg 25 nov 2018 00:26 (CET)
De mening dat dit artikel dient verwijderd te worden deelt niemand. Ik versta niet dat je dit niet beseft. Akadunzio (overleg) 25 nov 2018 09:12 (CET)
 • (Voor de vorm:)   Tegen verwijderen - Het is mij niet duidelijk wat hier nou zo zwaar aan mankeert dat het ontzettend nodig verbetering/snoei nodig heeft. Ik heb overigens al wat verbeterd en heb eerlijk gezegd geen '38 schermen' nodig om het artikel door te nemen. Verder leek het me goed de gebruiker rechtstreeks een vraag te stellen; mogelijk dat er nu wel een reactie komt. Van mij mag de nominatie weg, met een beoordeling door een afhandelend moderator (die het allicht zal gaan behouden) wordt het aangekaarte probleem niet opgelost. Encycloon (overleg) 25 nov 2018 01:15 (CET)
Beste The Banner, als jij als een van de redenen opgeeft "pover bebrond", dan vraag ik me af: welke beweringen vragen om een bron? Vandaar mijn vraag: "Zijn er zaken waar je over twijfelt dat je overgaat tot dit paardenmiddel?" Die heb je dus nog niet beantwoord met "De nominatie reden staat gewoon bij de nominatie, Vinvlugt". Vinvlugt (overleg) 25 nov 2018 12:24 (CET)
Tja, excessief gedetailleerd. The Banner Overleg 25 nov 2018 13:41 (CET)
Ik begrijp dat jij dit een afdoende antwoord vindt op mijn vraag, dus ik laat het hierbij zitten. Ik dacht dat communicatie erop gericht was om elkaar iets duidelijk te maken, niet om half-cryptische antwoorden te geven. Vinvlugt (overleg) 25 nov 2018 13:43 (CET)
De nominator is blijkbaar niet in staat zijn nominatie toe te lichten. Dan kunnen we de nominatie best gewoon schrappen. Hiervoor dient deze pagina niet. Akadunzio (overleg) 25 nov 2018 14:22 (CET)
Blijkbaar kunnen jullie verbijsterend slecht lezen. The Banner Overleg 25 nov 2018 14:25 (CET)
Het is niet omdat je enkele woorden neerpent die iedereen heus wel kan lezen, dat je de nominatie hebt toegelicht. Akadunzio (overleg) 25 nov 2018 14:31 (CET)
 •   Tegen verwijderen - Per de andere tegenstemmers hierboven, zinloze nominatie die hoofdzakelijk voor ergernis bij anderen zorgt. De Wikischim (overleg) 25 nov 2018 15:19 (CET)
 •   Opmerking - Ondertussen blijkt er prima gecommuniceerd te kunnen worden met de auteur (die ook niets kan met de nominatiereden). Dat had ook gekund zonder deze pover onderbouwde nominatie met excessief zinloze discussie. Encycloon (overleg) 25 nov 2018 17:04 (CET)
  • in de nominatie staat pover bebrond. Ik dacht dat bronnen niet perse nodig waren? Althans dat begrijp ik weer van een andere moderator waardoor het alleen maar onduidelijker, onlogischer, inconsequenter, pure willekeur lijkt. Maar...eerlijk is eerlijk vooral best amusant om met deze discussie mee te lezen. Het ligt aan iedereen, aan het lemma maar nooit aan de nominator. Neeroppie (overleg) 25 nov 2018 17:48 (CET)
   • Ik heb inderdaad niet meegeschreven aan het artikel, dus de huidige problemen van het artikel zijn inderdaad niet van mijn hand. The Banner Overleg 25 nov 2018 18:03 (CET)
    • Kijk, we zijn er uit: het ligt niet aan jou. Het ligt aan ons allemaal, aan degene die aan het artikel heeft geschreven, aan al diegenen die verbijsterend slecht lezen, aan al diegenen die zich ergeren aan de manier waarop jij hier nomineert en toelicht, maar niet aan jou! Soms zou je denken dat wanneer maar voldoende mensen tegen jou zeggen dat ze zich storen aan jouw modus operandi, dat er dan een heel klein spoortje van zelfinzicht ontstaat, maar telkens blijkt dat ijdele hoop. Vinvlugt (overleg) 25 nov 2018 18:06 (CET)
     • Och, Vinvlugt, ken jij deze nog: Gebruiker:The Banner/Vinvlugt. Jouw gebruikelijke werkwijze... The Banner Overleg 25 nov 2018 18:19 (CET)
      • Die ken ik nog The Banner. Dat je van mij geen advies aanneemt weet ik, maar bedenk dat op deze pagina ook Zanaq, Akadunzio, Dagdeel, Rode Raaf, Encycloon, De Wikischim en Neeroppie niet zo gecharmeerd zijn van jouw manier van optreden. Je zou denken dat je bij zo'n storm van kritiek ook een beetje aan zelfreflectie zou doen, maar nogmaals: in jouw wereld ligt het altijd aan de ander. Vinvlugt (overleg) 25 nov 2018 21:36 (CET)
       • Och, het is ook goed genoeg bekend dat wanneer je weer eens op jouw neus valt, er prompt persoonlijke getinte opmerkingen komen. Zeer saai, inmiddels. The Banner Overleg 6 dec 2018 00:33 (CET)
        • Die arme neus van mij toch! Ik moet een beetje gissen waar je precies op doelt, ik denk dat je iets als "bakzeil halen" of zo bedoelt? En die "persoonlijk getinte opmerkingen", is dat in deze discussie? Ik vrees dat je elke kritiek op jouw handelen ziet als "persoonlijk getinte opmerking", maar hoe zou je dan in vredesnaam kritiek op jou moeten kunnen geven zonder dit soort vage opmerkingen naar je hoofd geslingerd te krijgen? Of vind je nog steeds dat iedereen die kritiek heeft op deze nominatie het bij het verkeerde eind heeft? Vinvlugt (overleg) 6 dec 2018 08:57 (CET)
         • Bij kritiek kan TB misschien zelf ook eens wat vaker uitgaan van goede wil? Voor mij is (en was) het althans niet de bedoeling om iemand eens lekker te pesten, wel om een gelijkwaardige discussie te hebben en duidelijk(er) te krijgen wat de problemen van dit artikel zouden zijn. Overigens snap ik eigenlijk ook nog steeds niet waarom er niet eerst overleg is gezocht op de OP van het artikel of die van FrDr (buiten TBP om), eventueel gebruikmakend van WP:OG. Encycloon (overleg) 6 dec 2018 09:32 (CET)
 • Bronnen zijn inderdaad niet verplicht. Wel mag ernaar gevraagd worden bij twijfel over juistheid van een bewering. Maar als je dan vraagt welke bewering(en) aanleiding geven tot twijfel, krijg je alleen te horen dat er (niet nader gespecificeerde) excessieve details in de tekst staan, dat de nominatie gerechtvaardigd is omdat er door anderen iets aan het artikel verbeterd is of dat wij niet goed lezen. Het zal voor de meelezer vast amusant zijn, maar ik vind het ook erg jammer dat het kennelijk niet mogelijk is om op een gelijkwaardige manier te communiceren. Ten overvloede: de nominator is niet verantwoordelijk voor het artikel, wel voor de toelichting van de nominatie. Vragen om verdere toelichting - voor zover ik het inschat door eenieder met de beste bedoeling om daadwerkelijk 'de huidige (nog steeds niet gespecificeerde) problemen' helder te krijgen - is parels voor de zwijnen werpen. Encycloon (overleg) 25 nov 2018 18:35 (CET)
 • Het aardige is dat vrijwel iedereen valt over het "pover bebrond" en daar kabaal over maakt maar dat eigenlijk niemand reageert op het "excessief gedetailleerd". The Banner Overleg 6 dec 2018 00:33 (CET)
 • Nu je het sjabloon weer hebt geplaatst (op zich je goed recht) toch maar weer de vraag: kun je concrete voorbeelden geven van 1) een pover bebrond tekstgedeelte en 2) een excessief gedetailleerd tekstgedeelte? Beide zijn mij niet duidelijk - en ik ben daarin niet de enige. Encycloon (overleg) 6 dec 2018 00:39 (CET)
 • O, hier maak je het nu al wat duidelijker. Misschien dat we er nu wel uit gaan komen. Encycloon (overleg) 6 dec 2018 00:45 (CET)
 • Misschien moet je eens wat vaker uitgaan van AGF, Encycloon. The Banner Overleg 6 dec 2018 11:51 (CET)
 • Ik mis je punt? Jij zette het sjabloon terug, dus ik herhaalde mijn vraag nog even omdat ik wilde weten waarom de nominatie nog steeds geldig was. Dan is het prima als je dat al ergens anders blijkt gedaan te hebben en hopelijk gaan we er dan nu wel uitkomen. Encycloon (overleg) 6 dec 2018 12:05 (CET)
Probleem is dat The Banner gewoon redactie vraagt op een heel rare manier. Hij duidt nog steeds niet wat er precies mis is. Hij noemt alleen dat er naar zijn zin teveel festivals staan vermeld. Maar nergens duidt hij verder wat er niet voldoende ondersteund zou zijn met bronnen en waaraan hij dan aan twijfelt. Daar hebben heeft men weinig aan. Daarnaast weigert hij blijkbaar zelf iets eraan te willen doen. Zijn enige oplossing lijkt te zijn om door te gaan met deze onzin-nominatie. Dagdeel (overleg) 7 dec 2018 22:28 (CET)'
 •   Conclusie afhandelend moderator: de vraag is niet of het artikel perfect is, of dat er gebreken zijn, dat er een snoei nodig is etc. De vraag is of de kwaliteit van de pagina dusdanig slecht is dat verwijdering noodzakelijk is. Het antwoord op die vraag luidt ontkennend. Natuur12 (overleg) 8 dec 2018 18:29 (CET)