Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180112


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 12/01; af te handelen vanaf 26/01Bewerken

Toegevoegd 12/01: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Dirk Opstaele - weg / auteur / wiu - Hier en daar letterlijke vertaling van deze pagina bij Leporello, waardoor de tekst ook leest als een ode aan Opstaele, of in ieder geval niet neutraal genoeg is voor een encyclopedisch artikel. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2018 00:22 (CET)
  • Tekst was inderdaad hier en daar niet neutraal genoeg en heb deze zaken dan ook aangepast en/of verwijdert.
  •   Tegen verwijderen De man is wel degelijk relevant in de Belgische theaterwereld. Het lemma werd opgekuist en voorzien van bronnen anders dan die van het gezelschap. SvenDK (overleg) 13 jan 2018 07:42 (CET)
  •   Tegen verwijderen Lijkt relevant. In de huidige vorm is het lemma neutraal en zakelijk. Nog een kleine poets gedaan — bertux 13 jan 2018 09:16 (CET)
  • Ik wil de afhandelend moderator verzoeken ook te kijken naar de auteursrechtenschendingen en of dat dat probleem voldoende is aangepakt. Eerste versies zullen mogelijk onzichtbaar gemaakt kunnen worden. Dqfn13 (overleg) 14 jan 2018 10:41 (CET)
 • Sint-Jozefkerk (Grivegnée) - opknappen - effectief bronloos artikel waarbij een losse foto blijkbaar al voldoende dient te zijn The Banner Overleg 12 jan 2018 00:34 (CET)
  • @TheBanner, u zou -mits u uw huiswerk had gedaan- hebben kunnen lezen dat dit artikel een beginnetje is. Bovendien zou u dienen te weten dat u ook de aanmaker van het artikel van uw nominatie in kennis zou dienen te stellen, anders dan door een bot. Ook deze fatsoensregel negeert u consequent, terwijl u zelf zeer regelmatig het opgeheven vingertje hanteert. Fred (overleg) 12 jan 2018 11:45 (CET)
   • Jij bent bepaalt geen beginnende gebruiker meer die uitleg nodig heeft hoe het beter kan. Daarbij, zou het enigszins helpen wanneer ik jou vriendelijk uitleg dat je meer en beter bronnen toe moet voegen? Tot nu toe heb je zulk advies stelselmatig genegeerd. En ook de opmerkingen van mij en anderen dat razendsnel nomineren schadelijk is. Dus doe dat verongelijkte toontje maar weer terug in de zak en verbeter de kwaliteit van jouw artikelen door meer en betere bronnen. The Banner Overleg 12 jan 2018 12:02 (CET)
    • Opmerkingen als: doe dat verongelijkte toontje maar weer terug in de zak zijn niet bevorderlijk voor de sfeer op Wikipedia en wederom in strijd met de fatsoensregels die daar gelden. Fred (overleg) 12 jan 2018 12:39 (CET)
     • Goed, let me rephrase it: Je zou mij een groot plezier doen door jouw ondermaatse artikelen van meer en betere bronnen te voorzien op een wijze die de minder doet denken aan overschrijverij. Daarbij wordt het ook hogelijk op prijs gesteld wanneer je conform WP:WQ ophoudt met het razendsnel nomineren van artikelen, met name wanneer je nalaat nieuwe gebruikers van enige inhoudelijke, leerzame te voorzien. Het zou ook prettig zijn wanneer je ophoudt het het zoeken van de confrontatie teneinde jouw in-strijd-met-WP:WQ-handelen te beschermen of te bagatelliseren. In het algemeen wordt het dus zeer op prijs gesteld wanneer u in het vervolg WP:WQ naleeft. The Banner Overleg 12 jan 2018 14:41 (CET)
      • Ik ben dus duidelijk niet de enige die meent te zien dat gebruiker Fred de lat voor anderen veel hoger legt dan voor zichzelf. Daarnaast ben ik nog steeds bang dat veel van zijn artkelen vertaalde overschrijfsels uit boekjes en brochures zijn, en daarmee mogelijk auteursrechtenschendingen. ed0verleg 12 jan 2018 16:40 (CET)
  •   Tegen verwijderen - voldoende voor een beginnetje. Sonuwe () 12 jan 2018 11:48 (CET)
  •   Tegen verwijderen, zou de arbcom een maatregel tegen The Banner kunnen nemen waarbij het hem verboden wordt ok lemma's te nomineren wegens geen bronnen? Peter b (overleg) 12 jan 2018 17:25 (CET)
   • Dat zou best kunnen, vermoed ik, maar dan moet je een verzoek bij de ArbCom neerleggen, want het verzoek hier doen is niet officieel. ed0verleg 12 jan 2018 22:09 (CET)
  •   Neutraal – Ook als je de bronnen niet in het artikel vermeldt, moet het geschrevene wel verifieerbaar of evident zijn. Dat is bij dit artikel niet het geval. Ik vind het niet juist van The Banner om zijn onvrede over een gegroeide praktijk via TBP over Fred te ontladen – daar zijn betere manieren en podia voor – maar hij heeft zeker een punt. Is de dakconstructie inderdaad hangend uitgevoerd? Is de klokkentoren van staal? Ik had het niet op durven schrijven en ik vind dat Fred het niet zomaar zou moeten vermelden. Ik hoop dat de moderator van dienst die beweringen schrapt als er geen bronnen voor komen — bertux 13 jan 2018 10:25 (CET)
   • Er is al zo vaak iets over gezegd, maar deze gebruiker wil van geen kritiek weten, maar deelt het wel graag uit. De onderwerpen zijn doorgaans wel E, maar de bron is vaak onduidelijk, en meermaals had ik de indruk dat de bron een franstalig werkje was, dat gewoon woord-voor-woord vertaald werd. Dan is het een auteursrechtenschending. ed0verleg 13 jan 2018 13:01 (CET)
    • durftevragen. Voor vrijwel alle categoriën bestaat de mogelijkheid, dat het onderwerp NE is, maar bestaat die ondergrens ook voor kerkgebouwen? Ik ben erg voorstander van het opnemen van religieus erfgoed in wiki, maar dat lijkt mij dit niet. Wat maakt dit gebouw nou E? Van binnen oogt het gebouw als een sportzaal, en van buiten als een bedrijfspand. Volgens lemma is het in gebruik door een geloofsgemeenschap vanaf 2018 (maar daarvoor ?). Als dit pand ooit omgebouwd wordt tot supermarkt ofzo, is het dan ook nog E? Ldhank (overleg) 13 jan 2018 14:04 (CET)
 • Parochie De Vier Evangelisten (Den Haag-Zuid) - NE - Kerkgebouwen beschrijven we al jaren op Wikipedia en dat steun ik ook van harte, maar ik heb grote twijfels aan de encyclopedische relevantie van een fusieparochie in Den Haag-Zuid. Fusieparochies komen in Nederland veel voor, en dit is slechts een van de vele, niet-spraakmakende, voorbeelden. Hanhil (overleg) 12 jan 2018 06:32 (CET)
  •   NeutraalTsja, fusieparochies en pastorale eenheden ontstaan aan de lopende band. Ik twijfel ook eens wel aan de E-waarde daarvan, althans als afzonderlijk lemma. Van bestaande parochies e.d. maak ik ook geen lemma's, de parochiegeschiedenis krijgt meestal een plaatsje bij de beschrijving van het betreffende kerkgebouw. Soms kan zo'n fusie wellicht ter sprake komen bij de beschrijving van het betreffende kerkgebouw of de geschiedenis van een dorp. Fred (overleg) 12 jan 2018 11:52 (CET)
  • Ik denk dat Nederlandse parochies alleen een zelfstandig artikel verdienen wanneer ze een "bovenlokaal belang" hebben. Waarbij ik in dit geval "bovenlokaal" definieer als niet-kerkgerelateerd maatschappelijk belang, in het heden of in de historie. The Banner Overleg 12 jan 2018 12:25 (CET)
  •   Tegen verwijderen Zolang er op Wikipedia een Sjabloon:Infobox parochie Nederland bestaat (sinds januari 2012); mag elke parochie, hoe klein ook, van mij hier een lemma hebben. JoostB (overleg) 20 jan 2018 21:08 (CET)
   • Dat begrijp ik absoluut niet. Omdat we een Sjabloon:Infobox voetballer hebben, mag iedereen die wel eens een balletje trapt een eigen artikel hebben? Terug naar de bron, a.u.b.: Als onafhankelijke, betrouwbare bronnen erover geschreven hebben, kunnen wij erover schrijven, anders niet — bertux 20 jan 2018 21:19 (CET)
 • Apicaal (biologie) - wiu - Definitie lijkt overgeschreven uit een schoolboek. Echter voor de leek onbegrijpelijk, zonder bronnen of opmaak. Rode raaf (overleg) 12 jan 2018 09:50 (CET)
  • en:Apical (cell biology) verwijst door naar en:Cell membrane#Membrane polarity. Daarmee kan het artikel eventueel uitgebreid worden. Wikiwerner (overleg) 12 jan 2018 19:47 (CET)
  •   Voor verwijderen in deze vorm. Ik keek even omdat ik de term wel ken, en wilde bezien of dit makkelijk te verhelpen was. "Apicaal" betekent letterlijk "aan de kant van de apex", ofwel "aan de top gelegen". Het is beslist geen "term uit de celbiologie" maar een begrip dat in de hele anatomie wordt gebruikt ter oriëntatie: waar bevindt zich het kenmerk waarover geschreven wordt. Bij dieren met tweezijdige symmetrie is het doorgaans het tegenovergestelde van "caudaal"; bij planten ontbreekt uiteraard de staart, en is het meer eenrichtingsverkeer. Aanvullen aan de hand van het Engelstalige artikel over de celmembraan lijkt me geen goede oplossing. WIKIKLAAS overleg 23 jan 2018 19:37 (CET)
 • Father of the Pride - wiu - Niet voltooid. Alleen een magere inleiding en een infobox. Rode raaf (overleg) 12 jan 2018 09:53 (CET)
 • Australische labradoodle - wiu - Bronlonze pov met ongewenste aanbevelingen en vraagstelling. Rode raaf (overleg) 12 jan 2018 10:40 (CET)
 • Ankerlier - wiu - matige onaffe bronloze vertaling.   MoiraMoira overleg 12 jan 2018 12:40 (CET)
  • Weer een van die vele slechte artikeltjes van de Antwerpse zeevaartschool, die ons handenvol werk bezorgen. Ik heb gepoogd er wat van te maken, en denk dat het artikel zo wel behouden kan blijven.  Erik Wannee (overleg) 14 jan 2018 15:47 (CET)

Toegevoegd 12/01: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Provinciale Bibliotheek Limburg - De Provinciale Bibliotheek Limburg is vanaf 01/01/18 een stedelijke instelling van de stad Hasselt geworden. Samen met de stedelijke bibliotheek in Kuringen vormt ze nu Bibliotheek Hasselt Limburg. Over deze nieuwe bibliotheek bestaat een nieuwe pagina: Bibliotheek_Hasselt_Limburg. De pagina over de PBL is dan ook verouderd en mag verwijderd worden. - – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pbllezingen (overleg · bijdragen)
  • Nee, we gaan de geschiedenis niet verwijderen. Kattenkruid (overleg) 12 jan 2018 16:31 (CET)
   • Titelwijziging doorgevoerd naar de nieuwe naam sinds 1 januari 2018. De oude naam bestaat dan gewoon als redirect. Sonuwe () 12 jan 2018 17:31 (CET)
 • Jeffrey Rijkers - NE - voetballer (nog) zonder profdebuut Agora (overleg) 12 jan 2018 14:07 (CET)
 • Hertek - ne - Kattenkruid (overleg) 12 jan 2018 16:28 (CET)
 • Lvmineperfundaris - ne - Hanhil (overleg) 12 jan 2018 16:32 (CET)
  • Geen motivatie. Wat maakt dit beeld NE? Promo kan minder, maar verder een goed verhaal. Ldhank (overleg) 12 jan 2018 17:47 (CET)
   • Niks goed verhaal. Je moet door nogal wat tekst voordat duidelijk wordt waar het over gaat. De lezer wordt met je aangesproken, zoals in Je komt in dit bad samen om te baden zoals ze dat 300 voor Christus op deze plek deden. Maar daarna blijkt dat baden helemaal de bedoeling niet is. Er wordt geen enkele indicatie van e gegeven, anders dan dat het onderdeel is van een toeristische app. Kattenkruid (overleg) 13 jan 2018 01:02 (CET)
  •   Voor verwijderen Eén of twee zinnen toevoegen over een Romeins badhuis in Oudste stad van Nederland/Nijmegen is een alternatief.Philemonbaucis (overleg) 21 jan 2018 19:09 (CET)
  •   Voor verwijderen – Zonder enige kennis van zaken geschreven. Dat blijkt al uit de titel: die had ofwel "lvmineperfvndaris" moeten luiden, ofwel "lumineperfundaris" maar niet dit vreemde mengelmoesje. WIKIKLAAS overleg 23 jan 2018 19:28 (CET)
 • Moritz Glaser - wiu - eenzinner - Hanhil (overleg) 12 jan 2018 16:33 (CET)
 • Kim Coppes - reclame - Kim Coppes is dagvoorzitter/gespreksleider, leidde honderden bijeenkomsten en congressen, nationaal en internationaal. - Hanhil (overleg) 12 jan 2018 16:36 (CET)
  • Ik snap de bedenkingen. Maar er is op Wikipedia zelfs een pagina met Nederlandse Presentatoren. Je kan moeilijk iedere beschrijving van een presentator daarna afdoen als reclame. Kim maakte honderden interview, waaronder een hele serie voor 7Ditches met bekende Nederlanders. - gebruiker:PabloNL 12 jan 2018 19:52
  • Die introzin gewijzigd in Kim Coppes is actrice. De vraag is alleen: is ze als actrice wel relevant? Als dagvoorzitter in ieder geval niet, behalve als er bronnen komen dat ze een buitengewone dagvoorzitter is. ed0verleg 12 jan 2018 17:13 (CET)
  •   Voor verwijderen, dit is idd gewoon reclame.Peter b (overleg) 12 jan 2018 17:28 (CET)
  • Is dit niet een nuweg-geval? een artikel over mevrouw is onlangs (11 december 2017) verwijderd na een reguliere procedure. The Banner Overleg 12 jan 2018 18:58 (CET)
  •   Voor verwijderen Blijkbaar is er bar weinig over haar te vertellen, gezien de magere inhoud van het artikeltje. Hartenhof (overleg) 12 jan 2018 20:01 (CET)
 • Shine radio - reclame - een internet-radiostation dat in 2015 is opgericht en in 2018 een doorstart maakte - Hanhil (overleg) 12 jan 2018 17:24 (CET)
  • Klinkt als een hobbyproject dat maar niet van de grond wil komen. Kattenkruid (overleg) 13 jan 2018 01:04 (CET)

Toegevoegd 12/01: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • GRTC Excelsior -NE- Een bronloze éénzinner die geen enkele zinnige informatie biedt. Zelfs in een adressenboek staat meer informatie. Fred (overleg) 12 jan 2018 19:04 (CET)
 • Brus (sociale wetenschappen) -NE- Google levert geen publicaties in de sociale wetenschappen op, waarin dit woord gebruikt wordt. Wellicht dat aanmaker enige bronnen kan toevoegen waarin duidelijk wordt gemaakt dat dit woord gangbaar is in de sociale wetenschappen, en dit om elke twijfel daarover weg te nemen? Bronnen als [1] spreken over een vrij nieuw woord dat verzonnen is om de taal wat in te korten. Los daarvan is Wiki geen woordenboek. Fred (overleg) 12 jan 2018 19:13 (CET)
 • Filmtheater Kriterion - aut - Copyvio sinds 18 mei 2009. Zal opnieuw moeten, anders zal je elke versie moeten verbergen. ErikvanB (overleg) 12 jan 2018 21:04 (CET)
  • ErikvanB, als je copyvio geconstateerd hebt, hoe en waarvan? Ik vermoed dat je doelt op de link in deze bewerkingssamenvatting van Look Sharp!, maar de gegeven link is dood. Tussen Geschiedenis | Kriterion en onze pagina zie ik wel overeenkomsten, maar het is de vraag of wij van hen overgenomen hebben of andersom. In elk geval heeft Kriterion in de afgelopen 3163 dagen niet geklaagd over auteursrechtenschending en heeft de one-issuegebruiker Niek1980 (ongetwijfeld afkomstig uit kringen rond Kriterion) op Overleg:Filmtheater Kriterion gesteld dat de door hem geplaatste tekst vrijgegeven is door Kriterion. Hij verwijst daarbij naar dezelfde dode link als Look Sharp!: http://www.kriterion.nl/index.php?page=53. Feit is, dat men deze gebruiker vanaf 18 mei 2009 16:34‎ heeft laten begaan, na aanvankelijke terugfluiterij. Via de Wayback-machine kan ik niet verder terugkijken dan augustus 2015 en vind ik niets over vrijgave. Onder deze omstandigheden lijkt het me redelijk om even aan Kriterion te vragen of ze akkoord zijn met vrijgave. Ik betwijfel of iemand daar nog weet of die tekst van hen is, dat is wel een complicatie. Ik zal in het Auteursrechtencafé navragen hoe daarmee om te gaan. Een moderator die over verbergen of verwijderen moet beslissen kan me even pingen — bertux 13 jan 2018 07:21 (CET)
  • Het zou helpen als de nominator op zijn minst aangaf waar de auteursrechtenschending dan is geconstateerd. Ik zag vooral terugdraaiingen in de geschiedenis van het artikel. Ga dit vooral verbergen als je daar lol in hebt, maar daar hoeft het artikel niet voor verwijderd te worden. ed0verleg
  •   Opmerking In de waybackmachine is de geschiedbeschrijving zoals die in 2009 op de website van Kriterion te vinden was wel gearchiveerd. Zie hier (en dan helemaal onderin "Bioscoop, studentenvereniging, kroeg. Sinds 1946."). Gouwenaar (overleg) 13 jan 2018 12:39 (CET) Ook iets latere versies zijn wel terug te vinden, dit is bijvoorbeeld de versie uit 2011. Gouwenaar (overleg) 13 jan 2018 12:48 (CET)
   • De versie uit 2009 komt niet echt overeen, die uit 2011 wel. Maar daar is toestemming voor gegeven, begreep ik, als er dan toch sprake is van een auteursrechtenschending wil ik graag wel heel specifiek weten waarom, anders dan "ik vermoed dat de tekst ooit van een andere tekst is afgeleid". Nog steeds zie ik hier geen verwijderreden in. ed0verleg 13 jan 2018 13:40 (CET)
  • Reactie nominator: De copyvio bleek inderdaad uit de bewerkingssamenvatting van Look Sharp!. Onze tekst zoals toegevoegd op 18 mei 2009 is identiek aan de tekst van Kriterion van 3 sept 2009 onderaan. Het verhaal van Kriterion over hun "lange en woelige geschiedenis" was er overigens al in 2006, maar is nadien door hen herschreven. Hoewel het heel goed mogelijk is dat Niek1980 en 82.171.147.253 (die de tekst al eerder op 17 mei dumpte) uit kringen rond Kriterion komen, is deze vage kreet op de OP van iemand wiens hoedanigheid onduidelijk is en die maar één dag op Wikipedia heeft rondgelopen niet de manier waarop toestemming dient te worden verleend, tevens zonder specificatie van voorwaarden/licentie ("heeft toestemming verleend", "afstand gedaan van haar auteursrecht", staat er). De toestemming is feitelijk ongeldig en onbewezen. En zoals gezegd, dan zal dus de pagina verwijderd of heel veel verborgen moeten worden, of, zoals hierboven voorgesteld, Kriterion zou alsnog achteraf akkoord moeten gaan via OTRS. Laten we kijken wat de navraag van bertux in het Auteursrechtencafé oplevert. ErikvanB (overleg) 14 jan 2018 04:21 (CET)
 • Sea Radio (internet radiostation) - Is als Sea Radio (internet radiozender) al genomineerd als reclame en dit is een licht opgeschoonde versie. Mbch331 (Overleg) 12 jan 2018 21:32 (CET)