Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20231001


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2023

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 01/10; af te handelen vanaf 15/10 bewerken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

NE/WIU/PROMO - 14jarige die sinds 13 maart 2023 youtubefilmpjes maakt. Geen onafhankelijke secundaire bronnen die relevantie geven. Hoyanova (overleg) 1 okt 2023 08:23 (CEST)Reageren[reageer]

  Voor verwijderen Mogelijk relevant, gezien de populariteit, maar gezaghebbende bronnen zijn inderdaad nodig om dat allemaal te onderbouwen. Mondo (overleg) 1 okt 2023 14:05 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: voorlopig lijkt dit nog vooral een gimmick, en geen serieus onderwerp om nu al encyclopedische relevantie aan toe te kennen. De bronnen zijn ook niet echt overtuigend. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 19 okt 2023 15:09 (CEST) Reageren[reageer]

WIU - twee bronloze zinnen over iemand. Hoyanova (overleg) 1 okt 2023 09:23 (CEST)Reageren[reageer]

  Voor verwijderen Aanmaker van artikel heeft zojuist 1 bron toegevoegd in plain tekst. Ik zal het even aanpassen, maar vind zelf het artikel ook van erg lage kwaliteit. Sn0wp0ps (overleg) 1 okt 2023 13:22 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen - Is net een beginnetje, kan nog uitgebreid worden. Er wordt de laatste tijd wel erg veel genomineerd of 'genuwegd' door de nominator, en door anderen, valt mij op. - Richardkiwi - Overleg 1 okt 2023 23:54 (CEST)Reageren[reageer]
Ik kijk morgen of overmorgen even of ik het kan uitbreiden (onder voorbehoud). - Richardkiwi - Overleg 1 okt 2023 23:55 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Met maar één onafhankelijke bron is het wel erg mager, maar het is voldoende voor de sporters. Artikel behouden. Dqfn13 (overleg) 19 okt 2023 16:28 (CEST)Reageren[reageer]

Door mij aangemaakt n.a.v. de discussie in De Kroeg, maar mogelijk nog wat vroeg voor deze pagina, aangezien het nog niet zover is. Sietske | Reageren? 1 okt 2023 11:58 (CEST)Reageren[reageer]

  Tegen verwijderen - Mag van mij blijven, hoewel ik hier tegen ben, maar blijkbaar is het niet anders. Andere websites kunnen gewoon nog ieders IP zien, dus ik vind het overdreven. Als vandalismebestrijder (ik doe ook nog andere dingen, btw) zou ik wel graag de IP-adressen blijven zien, anders houdt die "hobby" op. - Richardkiwi - Overleg 1 okt 2023 23:59 (CEST) (wou ik gewoon even kwijt)Reageren[reageer]
Of je voor of tegen deze wijziging bent doet er hier niet toe, ook niet wat andere websites doen. Waar het hier om gaat is of dit onderwerp een pagina dient te hebben of niet. Romaine (overleg) 2 okt 2023 01:37 (CEST)Reageren[reageer]
Ja, ik kom hier vaker dan gisteren en vandaag. - Richardkiwi - Overleg 2 okt 2023 12:16 (CEST)Reageren[reageer]
@Romaine: - Waarom denk je dat er '(wou ik gewoon even kwijt)' staat. :-) - Richardkiwi - Overleg 2 okt 2023 12:44 (CEST) PS zoals hieronder nu staat is 2024 niet zo ver meer weg, inderdaad. (3 maanden)Reageren[reageer]
Het onderwerp van tijdelijke accounts leeft al wel, is nu relevant wegens de aankondiging, de processtappen die volgen en het is een grote verandering die goede documentatie benodigt. De pagina kan nu al belangrijke vragen beantwoorden en als er nieuwe vragen later oprijzen kunnen die aan de pagina toegevoegd worden. De pagina kan dus prima blijven. Romaine (overleg) 2 okt 2023 01:37 (CEST)Reageren[reageer]
Ik deel een deel van Romaine’s mening over dat de pagina nu al best belangrijke vragen kan beantwoorden. Bedenk ook dat we al weer zo in 2024 zitten dus is het nu niet (meer) te vroeg om te informeren. - :) - AT (overleg) 2 okt 2023 02:03 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Deze projectpagina, voor zover deze al te vroeg zou zijn aangemaakt, gaat alleen maar aan belang winnen, nu we nog maar 2 maanden voor de implementatie van het een en ander zijn. En het onderwerp zal steeds meer vragen oproepen. De behoefte aan een centrale pagina voor verduidelijking en afstemming blijft, en groeit. Genoeg reden voor behoud. Apdency (overleg) 1 nov 2023 14:36 (CET)Reageren[reageer]

NE – Een kort straatje/steegje, 50 meter lang, zonder noemenswaardige kenmerken. Bovendien is er een hoop giswerk, want er staat heel stellig genoemd dat de straat is aangelegd in 1878/1879, maar er staat ook dat de straat niet in de plannen en stratenlijsten van zelfs ná die tijd voorkwam. En zelfs al zou dat kloppen, dan nog is dat mijns inziens niet voldoende om het artikel te kunnen behouden. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 13:33 (CEST)Reageren[reageer]

  Voor verwijderen - de datum van aanleg is gebaseerd op 'De straten te Venlo' van Uyttenbroeck, die over dit straatje schrijft: "Zij was door de koopers van het geheele blok in 1878/79 aangelegd, en ontving haar naam door het volk". Meer valt er niet over te vermelden. Encyclopedische relevantie ontbreekt hier ten enenmale. Gouwenaar (overleg) 1 okt 2023 13:45 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen - Kan gewoon blijven, wat mij betreft. Er wordt veel te veel genomineerd tegenwoordig. Ook dit steegje, is encyclopedische informatie. Voer voor mensen die graag nomineren en/of van verwijderen houden. Lekker behouden. pff. - Richardkiwi - Overleg 2 okt 2023 00:03 (CEST)Reageren[reageer]
Voor verwijderen. Giswerk is absoluut geen encyclopedische informatie. Er is blijkbaar geen andere informatie die dit straatje zinnig kan beschrijven, kort of lang. Labrang (overleg) 2 okt 2023 07:06 (CEST)Reageren[reageer]
  Voor verwijderen per Labrang - TheGoodEndedHappily (overleg) 2 okt 2023 12:35 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: zou wel al aangelegd zijn in 1878-79, maar niet opgenomen zijn bij in een overzicht van nieuwe straten...? Dat is echt tegenstrijdig met elkaar. We hebben het hier over de moderne gemeente, niet over een middeleeuwse stad waar de overheid niet alles gezien zal hebben. Vergeet niet, de eerste Kadasterkaarten werden in 1830-32 gemaakt, dus de overheid had echt wel al voldoende zicht op nieuwe straten. Dqfn13 (overleg) 2 nov 2023 11:03 (CET)Reageren[reageer]

NE – Een heel verhaal over een molen, maar op welke bronnen het verhaal gebaseerd is is niet duidelijk. Het enige waarnaar wordt verwezen is de externe link, naar het stukje ter hoogte van #7 op die pagina, maar daar staat:

7. Rechts van de Kaldenkerkerweg, vlak bij de grensovergang "Heidenend" lag het goed "Wambach". In 1326 werd het vermeld als een Cuycks leen. In de tachtigjarige oorlog werd het verwoest, maar in 1619 herbouwd. In 1774 volgde een uitbreiding. Na jarenlange verwaarlozing viel het kasteeltje onder de slopershamer en werd Tegelen weer een stuk armer aan landelijke schoonheid en romantiek.

Oftewel: wel iets over Wambach, maar geen vermelding van een molen. Ook op de rest van die pagina zie ik geen vermelding van de Wambachermolen. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 13:41 (CEST)Reageren[reageer]

  Voor verwijderen - De Wambachermolen wordt beschreven in het lemma 'Watermolens' in de Tegelenclopedie: "De molen bij Huis Wambach staat al in bronnen uit 1326 genoemd en was er nog in 1794. De molen lag vóór de latere kleiwarenfabriek van Russel Tiglia aan de Molenbeek". Dat de molen waarschijnlijk in de Franse tijd zou is verdwenen is een eigen conclusie en kan niet uit deze bron worden opgemaakt. Op deze uiterst summiere informatie kan imo geen encyclopdisch artikel worden gebaseerd. Wellicht wel een passage in een artikel over watermolens in de gemeente Venlo. Gouwenaar (overleg) 1 okt 2023 14:13 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: het lemma bestaat vooral uit informatie over het kasteel, en nauwelijks over de molen. En wat er dan wel staat, is deels het resultaat van eigen gevolgtrekkingen, zoals de sloopdatum en het molentype. Uiteindelijk valt er dus gewoon niks over deze molen te vertellen, dus enige e-waarde lijkt hier niet te zijn. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 18 okt 2023 08:42 (CEST) Reageren[reageer]

WIU – Mogelijk een relevant kasteel, maar het artikel bevat wat speculatie, zoals dat het kasteel in ieder geval moet hebben bestaan sinds de 14e eeuw. Vrijwel alle bronnen zijn dode links en allemaal van het gemeentearchief, dus het artikel lijkt vooral gebaseerd op gemeentelijke stukken. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 13:45 (CEST)Reageren[reageer]

  Opmerking - om de relevantie te kunnen vaststellen wil ik in dit geval de Blerickclopedie raadplegen. Die is op dit moment helaas maar zeer beperkt op internet te raadplegen (alleen de eerste 19 bladzijden). Ik heb hierover contact gehad met het gemeentearchief van Venlo. Er wordt gewerkt aan een nieuwe goed leesbare versie van de Blerickclopedie. Ik hoop dat dit niet al te lang gaat duren. Gouwenaar (overleg) 1 okt 2023 14:24 (CEST)Reageren[reageer]
Het boek 'Kastelen in Limburg' noemt het kasteel niet. Het Kastelenlexicon ook niet. Wat betreft het artikel:
 • De infobox stelt dat het in 1511 is herbouwd als Nije Huys - in Arcen. De tekst meldt niks over over deze toch wel opmerkelijke herbouwlocatie. Sowieso komt 1511 in de tekst niet voor.
 • De infobox stelt dat het kasteel is afgebroken vóór 1934. De tekst suggereert echter dat het in de 19e eeuw wellicht al was verdwenen. Geen idee overigens waar dat dan weer op gebaseerd is.
 • De referenties lijken allemaal primaire bronnen. De aanmaker lijkt te denken dat-ie historicus en zelf wel conclusies kan trekken?
Dus tsja, misschien was het inderdaad een laathof, maar dat is niet automatisch dan ook een kasteel. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2023 17:17 (CEST)Reageren[reageer]
Als je in Delpher zoekt naar “kasteel Nieuwborg” vind je meerdere krantenartikelen, maar afgaand op de inhoud ervan lijkt het dan steevast te gaan over Kasteel Neubourg bij Gulpen. Sietske | Reageren? 19 okt 2023 19:40 (CEST)Reageren[reageer]
En dat is dan wél weer een kasteel. Thieu1972 (overleg) 19 okt 2023 20:20 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Mocht iemand met betrouwbare bronnen op de proppen kunnen komen over kasteel Nieuwborg kan dit artikel via WP:TERUG worden hersteld, maar met de twijfel die nu heerst over of dit kasteel überhaupt bestaan heeft kan ik niet anders dan verwijderen. StuivertjeWisselen (overleg) 6 nov 2023 10:51 (CET)Reageren[reageer]

NE – Het kasteel werd blijkens een toespraak één keer genoemd. Daarna in enkele registers ook nog, maar zonder locatie, zodat niet aannemelijk wordt gemaakt dat het om dít kasteel gaat. Verder alleen verwijzingen naar een hof, maar ook daar weer niet duidelijk of het om dít kasteel gaat. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 13:53 (CEST)Reageren[reageer]

 •   Opmerking - zie opmerking bij Nieuwborg hierboven. Gouwenaar (overleg) 1 okt 2023 14:45 (CEST)Reageren[reageer]
  Het boek 'Kastelen in Limburg' noemt het kasteel niet. Het Kastelenlexicon ook niet. Wat betreft het artikel:
  • als het een vroonhof was, dan was het niet automatisch een kasteel. Er zal echt een bron moeten zijn die stelt dat er een kasteel was.
  • het zou later een klooster zijn geworden. Wanneer dan? Wie gingen er wonen?
  Waarschijnlijk is ook hier weer een hof/vroonhof/laathof tot kasteel gebombardeerd. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2023 17:22 (CEST)Reageren[reageer]
Op basis van enkele vondsten in Delpher zou ik concluderen dat het hier om een klooster van cisterciënzers gaat, in elk geval in de zeventiende eeuw. Maarja, da’s dan wel eigen onderzoek… Sietske | Reageren? 19 okt 2023 19:51 (CEST)Reageren[reageer]
Het artikel roept iets over een klooster, dus het zou kunnen. Maar details lezen we niet terug. We lezen alleen dat het een 'hof' zou zijn (oftewel: een boerderij), of een vroonhof (oftewel: een boerderij). Vraag me trouwens ook af wat die toespraak van de hertog van Gelre dan was? Hielden die dan toespraken die zijn opgetekend? Thieu1972 (overleg) 19 okt 2023 20:23 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: bestaan van dit bouwwerk is onvoldoende aangetoond. Er blijkt niet eens of het een kasteel, klooster of hoeve is geweest. Genoemde bronnen zijn niet te verifiëren en dan worden in het artikel ook nog meerdere namen genoemd alsof zeker is dat het om dezelfde gebouwen gaat. Dqfn13 (overleg) 2 nov 2023 11:21 (CET)Reageren[reageer]

NE – Ik kan niks over deze molen vinden. Daarbij wordt er in het artikel behoorlijk gegist en lijkt het op eigen onderzoek. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 14:03 (CEST)Reageren[reageer]

 •   Opmerking de informatie in het artikel is ontleend aan de daarbij gegeven bron. De vermelding bij Uyttenbroeck is echter zeer summier (p11/12): " Stoommeelmolen van Jul. Thywissen, werd aan den Keulschen weg in 1870/72 gebouwd. Een paar jaar later brachten de omstandigheden (Zie bij Volmolen.) het doodvonnis aan de meelmolens langs de grens, waarna het gebouw voor veevoeder is ingericht". Gouwenaar (overleg) 1 okt 2023 14:43 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: met slechts één zijdelingse vermelding en verder nog wat eigen giswerk hoort dit lemma niet thuis in wikipedia. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 13:22 (CEST) Reageren[reageer]

WIU – Het dorp lijkt me wel relevant, maar afgezien van de taalfouten gaat een behoorlijk deel van het artikel meer over de regio/het gebied rondom het dorp dan het dorp zelf. Dan blijft vooral een stuk over het bloedbad over, maar dat heeft al een artikel. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 16:15 (CEST)Reageren[reageer]

Ten eerste, deze pagina is genomineerd in het kader van operatie wegpesten, zie deze discussie: Help:Helpdesk#Vraag_over_gebruikerspagina, ten tweede, deze pagina is een exacte kopie/vertaling van de versie op de Engelse Wikipedia, en daar blijft die wel gewoon staan. Ten derde merk ik een tendens dat hier mensen zijn die blijkbaar sporen over genocides proberen te wissen... zeer verontrustend allemaal. AidepikiWeerF (overleg) 1 okt 2023 16:30 (CEST)Reageren[reageer]
En ik zal ook deze dingen op mijn eigen encyclopedie plaatsen (als de problemen met het ontwerp zijn opgelost) met screenshots, om aan te tonen hoe het hier allemaal aan toe gaat. AidepikiWeerF (overleg) 1 okt 2023 16:32 (CEST)Reageren[reageer]
1) Dat is het zeer zeker niet. En je vergeet voor het gemak ook even te melden dat ik je bedankt heb voor het maken van het artikel over de Nyindu. Waarom zou ik je bedanken voor een artikel als ik je daadwerkelijk weg zou willen hebben (nog los van het feit dat ik geen (weg)pester ben)?
2) EN:WP ≠ NL:WP.
3) Als ik sporen over genocides zou willen wissen, dan zou het toch logischer zijn als ik je artikel over dat bloedbad zou nomineren? Maar dat ben ik geenszins van plan, want dat is een zeer relevant artikel en onderbelicht onderwerp en het is goed dat je daar over geschreven hebt. Mondo (overleg) 1 okt 2023 16:34 (CEST)Reageren[reageer]
je probeerde eerst mijn gebruikerspagina leeg te maken, daarna begon je al mijn bewerking doorgegaan, je hebt zelfs gereageerd op een bewerking van mij, van een maand gelden, en nu probeer je deze pagina te verwijderen enkel om een reactie uit te lokken, zodanig ik iets verkeerd zeg, dat je me kunt laten blokkeren, dus wegpesten. Je bent nu al uren met mij bezig en mij aan het achtervolgen, ik heb ondertussen 4 artikelen geschreven, en wat heb jij gedaan? Mij proberen weg te pesten, en dan zit je mijn antwoorden nog te verwijderen ook, vind je dat normaal? AidepikiWeerF (overleg) 1 okt 2023 16:40 (CEST)Reageren[reageer]
Laat mij met rust, en schrijf of vertaal je eigen artikels. ik heb hier geen zin in. En er is niets mis met de pagina Kasika (dorp). AidepikiWeerF (overleg) 1 okt 2023 16:41 (CEST)Reageren[reageer]
Het lijkt inderdaad met de vertalingen niet altijd goed te gaan, een grote verbeterslag is zeker nodig, maar verwijdering vind ik nog wel wat ver gaan. Ik wil wel weten wat de Nederlandse vertaling voor het Engelse Luindi Chiefdom en het Franse Chefferie de Luindi is. Dqfn13 (overleg) 1 okt 2023 16:56 (CEST)Reageren[reageer]
Bedankt, maar ik vond de vertaling van chiefdom niet, dus heb ik er maar koninkrijk van gemaakt. Om dat elders ook gesproken werd over een hofhouding ezv. Ik zal het veranderen. AidepikiWeerF (overleg) 1 okt 2023 17:02 (CEST)Reageren[reageer]
Oei sorry had je vraag niet goed gelezen, inderdaad, zit met dezelfde vraag. AidepikiWeerF (overleg) 1 okt 2023 17:03 (CEST)Reageren[reageer]
Wat heeft de vertaling ermee te maken? Ik had het vooral over de inhoud van het artikel, dat wil zeggen dat er weinig over het dorp zelf in staat en veel over de regio. Die enkele taalfouten zijn ook wel storend, maar op zichzelf niet zo boeiend. Als het alleen om taalfouten ging, dan had ik het niet eens voor verwijdering voorgedragen - dan had ik ze eruit gehaald en het artikel afgevinkt. Mondo (overleg) 1 okt 2023 17:06 (CEST)Reageren[reageer]
Ook als er niks aanvullends over een dorp te vertellen is dan wat stamdata opdreunen en wat kenmerken in welke eenheden het ligt is het hoe dan ook EW, want het staat op een kaart en dus per auto-pilot moet het behouden blijven. Als er teveel irrelevante tekst staat schrap je de tekst tot het minimale. Labrang (overleg) 1 okt 2023 19:36 (CEST)Reageren[reageer]
Om het duidelijker te stellen: dorpen die bestaan mogen niet verwijderd worden hoe slecht of mager het lemma ook is. Dat is zoals het mij geleerd is door een deel van de gemeenschap, niet waar ik zelf achersta. Labrang (overleg) 1 okt 2023 19:40 (CEST)Reageren[reageer]
De bestuurlijke indeling van Congo is niet zo eenvoudig. Je hebt provincies en daaronder territoria. In een territorium heb je als eenheden gemeenten (communes), secteurs en/of chefferies. Die drie naast elkaar. Een chefferie is groter dan een dorp, want waar je in een territorium misschien 5 tot 10 chefferies hebt, kan je wel 1000 dorpen hebben. Luindi lijkt hier een chefferie te zijn in het territorium Mwenga, en Kasika een dorp hierin. Omdat noch de chefferie, noch het territorium op NL WP een eigen artikel hebben, zou ik niet zo streng zijn als hier ook geschreven wordt over de ruimere omgeving, zo lang dit duidelijk blijkt uit de tekst. Chefferie vertalen met koninkrijk lijkt me misschien wel wat teveel eer. Omdat Bloedbad van Kasika een eigen artikel heeft, schrijven we volgens de geplogenheden van NL WP enkel de hoofdzaken onder dat kopje en komen de details in het artikel Bloedbad van Kasika waarnaar verwezen wordt. Dit moet nog aangepakt worden, dus inhoud (zoals het lot van individuele personen) verplaatsen. Johanraymond (overleg) 1 okt 2023 20:26 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb in het verleden enkele artikels over territoria aangemaakt (ik had daarvoor een goede site als bron - maar die lijkt niet zo goed meer te werken... Congo...). Daar heb ik altijd gewoon chefferie gebruikt. Het hoofd kan je nog benoemen als chef maar een Nederlandse term voor chefferie ken ik ook niet. Johanraymond (overleg) 1 okt 2023 20:30 (CEST)Reageren[reageer]
Zeer interessant, die uitleg over de bestuurlijke indeling van Congo. Vraagje, Was deze indeling er al tijdens de Vrijstaat, de koloniale periode en later bij Zaire, of is die pas na de onafhankelijkheid tot stand gekomen? En het is inderdaad een behoorlijk complexe indeling, beetje vergelijkbaar met België eigenlijk, hier is ook alles zeer complex. AidepikiWeerF (overleg) 2 okt 2023 15:21 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben niet de grote expert. Voor zover ik kan nagaan bestonden de territoria al tijdens de koloniale periode. Misschien de niveaus eronder ook al? De huidige provincies zijn van veel recenter datum. In 1988 en in 2015 werden de provincies herschikt. Johanraymond (overleg) 2 okt 2023 20:36 (CEST)Reageren[reageer]
Als er geen artikel over die chefferie of dat territorium is, dan is dat alleen maar meer aanleiding om die aan te maken en alle tekst van dit artikel die daarin hoort daarin te zetten. Dat is voor de structuur van de encyclopedie ook beter, dus daarmee zou de aanmaker Congo wat betreft geografie op Wikipedia een behoorlijke boost geven. Mondo (overleg) 1 okt 2023 21:09 (CEST)Reageren[reageer]
Zou ideaal zijn, maar er zijn zoveel leemtes. Ik heb in elk geval een deel inhoud overgezet naar het artikel over het bloedbad en verder ingekort. Johanraymond (overleg) 4 okt 2023 18:32 (CEST)Reageren[reageer]
Bedankt Johanraymond. AidepikiWeerF (overleg) 4 okt 2023 19:17 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: per Johanraymond 1 okt 2023 20:26. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 13:20 (CEST) Reageren[reageer]

WIU – Opmaak is niet helemaal in orde en verder ontbreken er onafhankelijke bronnen over haar. De twee bronnen waarop het artikel nu gebaseerd is zijn uit eigen koker. – Mondo (overleg) 1 okt 2023 17:58 (CEST)Reageren[reageer]

 • al een beetje herschikt en gewikificeerd. Persoon is zonder twijfel E, en als beginnertje zou het er nu mee door moeten kunnen. Ik wil wel graag een bron voor de geboortedatum en -plaats in het artikel. mvg Bjelka (overleg) 2 okt 2023 18:27 (CEST)Reageren[reageer]
  Normaal gezien moet het in orde zijn ondertussen, niet? Met vriendelijke groeten, Joee2021 Joee2021 (overleg) 4 okt 2023 01:16 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: er zijn wel erg veel bronnen uit eigen koker (al die DPG-kranten die fijn over elkaars personeel berichten), maar de aandacht voor het boek redt het lemma wmb. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 18 okt 2023 08:36 (CEST) Reageren[reageer]

ZP/NE/WIU – Artikel adverteerd voor de sociale media accounts van David Hofland. Daarnaast vind ik de kwaliteit niet al te hoog (ontbreken van (onafhankelijke) bronnen) en betwijfel ik of dit op de encyclopedie behoort – Sn0wp0ps (overleg) 1 okt 2023 20:42 (CEST)Reageren[reageer]

Artikel is bewerkt waardoor er niet meer wordt geadverteerd voor de sociale media. Wel vind ik nog steeds dat het riekt naar zp (2 bewerkers, waaronder 1 anoniem. Allebei hebben alléén gewerkt aan dit artikel tot dusver) en dat het betwijfelbaar is of dit op Wikipedia hoort. Sn0wp0ps (overleg) 1 okt 2023 21:57 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: de tekst is sowieso ondermaats geschreven. In hoeverre Hofland encyclopedisch relevant is, weet ik niet, en door het gebrek aan onafhankelijke bronnen in het huidige artikel is dat ook niet meteen vast te stellen. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:55 (CEST) Reageren[reageer]

NE – Opmaak voldoet niet, geen onafhankelijke bronnen aanwezig en die tekst die er staat over Kinet leest meer als een CV dan als een encyclopedisch artikel waaruit encyclopedische relevantie zou kunnen blijken. – Dqfn13 (overleg) 1 okt 2023 22:24 (CEST)Reageren[reageer]

 • Hee, wilde ik dit nomineren omdat het wél gevinkt was maar er geen sjabloon op stond, en dan blijkt het tóch genomineerd. Ik vermoed trouwens dat het sjabloon per ongeluk werd weggehaald. Maar inderdaad, dit bronloos CV is geen sieraad voor een encyclopedie. Fred (overleg) 1 okt 2023 23:18 (CEST)Reageren[reageer]
  • Klopt Fred Lambert, collega Antonius6317 heeft het met deze bewerking verwijderd. Ik neem aan dat het geen opzet was, want het doel was de afbeelding die niet meer op Commons staat te verwijderen. Dqfn13 (overleg) 2 okt 2023 10:01 (CEST)Reageren[reageer]
   Hallo @Dqfn13 en @Fred Lambert, dit is inderdaad perongeluk gegaan en het doel was inderdaad de afbeelding verwijderen om bovengenoemde reden. Ik werd net door @TheGoodEndedHappily erop gewezen dat ik hem verwijderd had. Mijn excuses, als ik dit eerder had gezien dan had ik dit zeker terug geplaatst. Buiten dat om bedankt voor de nominatie! En beide voor de oplettendheid! — AT (overleg) 2 okt 2023 15:18 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: opmaak is nu in orde, en er zijn onafhankelijke bronnen die zijn e-waarde bevestigen. Het oogt allemaal nog wel enigszins als een soort CV, maar echt dringende redenen om dit artikel te verwijderen zijn er m.i. niet meer. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:53 (CEST) Reageren[reageer]

NE – Dit is een nieuwsartikel, geen encyclopedisch geschreven artikel. Op moment van aanmaak was deze gebeurtenis nog geen 5 uur oud en deels zelfs mogelijk nog gaande. – Dqfn13 (overleg) 1 okt 2023 22:29 (CEST)Reageren[reageer]

Tijd dat je een nieuwe leesbril aanschaft, ouwe. Die aanval is van een week geleden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jerome Le Handru (overleg · bijdragen) 1 okt 2023 22:33‎
Huh, op moment van schrijven (1 oktober) was de aanval (24 sept.) een week oud toch? Verder eens met je tekst. Labrang (overleg) 1 okt 2023 22:36 (CEST)Reageren[reageer]
Het was al laat, foutje van mijn kant. @Jerome Le Handru:, dat kan je ook op een normale manier aangeven. Misschien is dat bij jouw opvoeding niet blijven hangen, maar hier spreken wij elkaar op een fatsoenlijke manier aan. Dqfn13 (overleg) 2 okt 2023 10:02 (CEST)Reageren[reageer]
Je oogst wat je zaait hé, kerel. Ook daden oordelen over fatsoen. Mijn pen was nog niet koud en je was al happig om mijn artikel te nomineren. In mijn leefwereld helpen we mekaar een handje in plaats van direct iemands werk in de vuilbak te willen smijten. In je persoonlijk bericht naar mij biedt jij nul komma nul nul hulp aan, enkel gretige dolk in de rug. Valt wat te zeggen over jouw opvoeding. Terwijl heb ik NE gelezen: (citaat) "De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia." (einde citaat). Een voorstel is de basis van jouw nominatie?!? In de echte wereld wordt een voorstel eerst goedgekeurd vooraleer je het kan toepassen. Om maar te zeggen: zwak gefundeerde nominatie. (Jerome Le Handru)
Dan nog kan je vragen stellen Jerome Le Handru, in plaats van mij aan te spreken met ouwe of kerel. Ik kan er weinig aan doen dat de automatische tekst verwijst naar die pagina. Maar les ook even mijn verdere commentaar: jouw artikel leest als een nieuwsbericht, niet als een encyclopedisch artikel. Daar heb jij de afgelopen uren niets aan gewijzigd. Jouw taalgebruik helpt mensen doorgaans niet om hier sympathie te kweken, je verspeelt in ieder geval heel snel mijn wil om jou op enig moment wel te helpen. Dqfn13 (overleg) 2 okt 2023 20:02 (CEST)Reageren[reageer]
Driemaal is scheepsrecht: NE (een voorstel): flauwekul ; Gebeurtenis slechts 5u oud bij schrijven: flauwekul ; En tekst leest als nieuwsbericht: flauwekul ! De inhoud is belangrijk, jouw perceptie van de schrijfstijl is dat niet. De aanval, oorzaak, reacties, gevolgen zijn staan erin. Met bronnen. (Jerome Le Handru)
Opmaak: absoluut niet in orde. Thieu1972 (overleg) 3 okt 2023 14:08 (CEST)Reageren[reageer]
Gegroet Thieu1972. Wat ik zie in de nominatie die na deze komt: Dat is dan een WIU nominatie, niet NE nominatie. Aan opmaak werk in nog wel aan. Jij bent ook moderator, zie ik. Misschien ben jij wel behulpzaam. Geef me een voorbeeld-artikel waar ik me aan kan spiegelen, aub. Jerome Le Handru (overleg) 3 okt 2023 14:29 (CEST)Reageren[reageer]
Jerome Le Handru, wat dacht je van Aanslagen in Casablanca op 16 mei 2003? Daar staan de gebeurtenissen opgenoemd, wat er na is gebeurd, etc. Opmaak is in orde, maar over het plaatsen van de bronnen valt nog wel wat te zeggen, het beste kan je die namelijk bij specifieke dingen plaatsen (als ze ook daarvoor zijn gebruikt) zodat de lezer niet alle bronnen hoeft na te lezen en te zoeken voor één dingetje. Dqfn13 (overleg) 3 okt 2023 14:48 (CEST)Reageren[reageer]
Ok, bedankt. Jerome Le Handru (overleg) 3 okt 2023 20:20 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb gewerkt aan de opmaak en plaatsen van de bronnen. Wat nu? Jerome Le Handru (overleg) 10 okt 2023 20:52 (CEST)Reageren[reageer]

Het ziet er al een stuk beter uit. De grootste tekortkomingen op dit moment is het ontbreken van wikilinks. SvenDK (overleg) 12 okt 2023 03:37 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is verbeterd. Nog wel wat foutjes weggehaald en onhandige uitspraken à la 'er wordt nog naar de ontsnapten gezocht'. Ook de erg lange achtergrondinfo mag wel wat korter (en zakelijker). Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:34 (CEST) Reageren[reageer]

WIU: Dit artikel heeft wikificatie nodig, want de vormgeving is nog niet in orde. De opsomming in het tweede deel van de tekst kan het beste in een infobox worden gezet.  Erik Wannee (overleg) 1 okt 2023 23:22 (CEST)Reageren[reageer]

Opmerkelijke voorspelling trouwens dat de film op 13 juni 2015 in première gaat...  Erik Wannee (overleg) 2 okt 2023 14:39 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb het artikel inmiddels aangepast. - TheGoodEndedHappily (overleg) 2 okt 2023 21:41 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is nu in orde, dus behouden. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:24 (CEST) Reageren[reageer]

Ik heb twijfels bij de encyclopedische relevantie van dit artikel (aanwezig op wikipedia sinds 6 april 2019). De persoon blijkt weliswaar te bestaan, maar zoals het artikel reeds zelf aangeeft was het hoogste niveau waarop deze volleyballer speelde 2e divisie. mvg Bjelka (overleg) 2 okt 2023 21:31 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is sowieso niet erg neutraal geschreven ('zijn succesvolle jeugdcarrière', 'vaste waarde en rots in de branding bij derde provinciale'), en zeker het gedeelte over zijn kennelijke problemen en verkeerde keuzes schreeuwt om bronnen. Per WP:BLP is dit artikel dus eigenlijk al rijp voor de sloop, en in combinatie met de niet-neutrale teksten en het kennelijke gebrek aan encyclopediche relevantie is er maar één oplossing: het artikel verwijderen. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:22 (CEST) Reageren[reageer]