Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180216


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 16/02; af te handelen vanaf 02/03Bewerken

Toegevoegd 16/02: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Lijst van oorlogsmonumenten in Littenseradeel - De gemeente is opgeheven, de 9 monumenten heb ik opgenomen in de relevante lijsten: Lijst van oorlogsmonumenten in Leeuwarden en Lijst van oorlogsmonumenten in Súdwest-Fryslân. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 feb 2018 10:56 (CET)
  • Geen historische info vernietigen. Voor hen die de informatie over de voormalige gemeente zoeken is dit de gewenste informatie. — Zanaq (?) 16 feb 2018 10:58 (CET)
   • Er wordt geen informatie vernietigd, de informatie is vindbaar in de lijst van de huidige gemeente, waar het relevant is. We houden deze lijsten niet bij voor voormalige gemeenten, dan zouden we een paar duizend lijsten bij moeten gaan maken. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 feb 2018 13:06 (CET)
    • Door het te verwijderen wordt er wel historische informatie verwijderd, en niet verwijderen staat niet gelijk aan moet duizenden artikelen aanmaken. Wat er stond, was ooit goed, en wat ooit goed was, is nu niet ineens fout, maar gedateerd. En waarom moet alles per se naar de huidige gemeentegrenzen (die vaak jaarlijks wijzigen) worden ingedeeld? Over extra werk gesproken. Bij rijks- en gemeentelijke monumenten doen we dat zeker niet, daar splitsen we juist naar voormalige kernen. ed0verleg 16 feb 2018 16:59 (CET)
  • Het lijkt me beter om er een redirect van te maken. Dan blijft de historie van het artikel in ieder geval bewaard! Overigens kan het ook prima blijven staan. Een voormalige gemeente is toch ook een gemeente? Het gaat bij een encyclopedie toch niet alleen om het "nu"? GeeJee (overleg) 16 feb 2018 15:47 (CET)
  •   Tegen verwijderen maar hernoemen Het volstaat om het artikel de nieuwe titel Lijst van oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Littenseradeel te geven. The Banner Overleg 16 feb 2018 20:26 (CET)
  • Tot nu toe hebben we bij gemeentelijke herindelingen de pagina's als redirect of doorverwijspagina gemaakt. Bij het importeren naar een nieuwe pagina netjes aan bronvermelding doen (door te linken naar relevante geschiedenisversies/auteurs noemen) en dan blijft de geschiedenis en het vele werk van sommigen mooi beschikbaar, zodat we bij twijfels over dingen bijvoorbeeld ook de auteur van dat stukje vragen kunnen stellen. Bas (o) 17 feb 2018 18:45 (CET)
   • Een redirect is helaas niet mogelijk, Littenseradeel is over drie buurgemeenten verdeeld en er kan maar één van de drie worden doorverwezen. -      - (Gebruiker - Overleg) 19 feb 2018 08:10 (CET)
    • Je kunt er nog een dp van maken. Norbert zeescouts (overleg) 19 feb 2018 08:17 (CET)
     • Interessant. De lijst zelf is te groot op op te nemen in Littenseradeel maar daar kan onder een kopje Oorlogsmonumenten wel een verwijzing naar de lijsten van de 3 gemeenten waarover Littenseradeel verdeeld is en dan kan deze lijst naar dat kopje doorverwijzen, dan is alles vindbaar en blijft de geschiedenis ook behouden. -      - (Gebruiker - Overleg) 19 feb 2018 08:35 (CET)
 • Runa (naam) - wiu (eenzinner).   IJzeren Jan 16 feb 2018 12:40 (CET)
  •   Tegen verwijderen goed aangevuld
 • Lijst van rijksmonumenten in Littenseradeel - De gemeente is opgeheven, de doorverwijzingen naar deze lijst verwijzen nu door naar dezelfde positie op de lijsten van de huidige gemeenten van de betreffende plaatsen. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 feb 2018 13:06 (CET)
  • Het is een misvatting dat rijksmonumenten per se naar gemeente worden ingedeeld. Ze worden juist per kern (vaak voormalige gemeente) opgesplitst, en bij grote gemeenten dan weer naar straat. Met deze lijst is dus helemaal niets mis. ed0verleg 16 feb 2018 17:01 (CET)
  •   Tegen verwijderen maar hernoemen Het volstaat om het artikel de nieuwe titel Lijst van rijksmonumenten in de voormalige gemeente Littenseradeel te geven. The Banner Overleg 16 feb 2018 20:23 (CET)
   • Het zou kunnen maar waarom zouden we nu opeens ook lijsten gaan bijhouden voor voormalige gemeenten, ook als het niet plaatsen betreft? Of zijn er eerdere voorbeelden waarbij een voormalige gemeentelijst is blijven staan (waarbij het dus niet een plaats betreft)? -      - (Gebruiker - Overleg) 19 feb 2018 08:15 (CET)
    • Waarom moet er moeizaam samengevoegd worden wanneer met een eenvoudige hernoeming kan worden volstaan? The Banner Overleg 19 feb 2018 18:45 (CET)

Toegevoegd 16/02: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Franse Republikeinse KalenderBewerken

LexTH heeft in 2008 op vier Wikipedia's een legio van pagina's aangemaakt die super onduidelijk en onnodig gecompliceerd zijn. Ik denk dat de beste oplossing een bezemveeg is.

De eerste categorie die wat mij betreft weg kan zijn de jaren. Er is voor elk jaar dat het systeem in gebruik was een aparte pagina met een gigantisch sjabloon; daarnaast zijn er ook drie voor "nu" (x-1, x, x+1) en een miniartikel over een ander systeem. Deze overzichten passen wmb niet in Wikipedia: veel te specifiek en biedt te weinig informatie. Het hoofdartikel is uitgebreid genoeg.

De tweede categorie zijn de maanden. Op elke pagina staat in de tekst eigenlijk niets van waarde of iets dat niet op de hoofdpagina vermeld had kunnen worden. De sjablonen die gebruikt worden zijn afgrijselijk.

Voor de nominatie voor de bijbehorende sjablonen, zie Beoordelingssessie sjablonen week 07. - Kippenvlees (overleg‽) 16 feb 2018 22:08 (CET)

 •   Tegen verwijderen - aan de encyclopediteit van de Franse Republikeinse kalender is verder geen twijfel; omdat de relatie met de gebruikelijke kalender nogal gecompliceerd is is het prettig dat je via de jaarartikelen kan opzoeken op welke dag van onze kalender het huwelijk van Napoleon op 19 ventôse IV plaatsvond. Hanhil (overleg) 17 feb 2018 07:53 (CET)
  • De jaarartikelen heb ik inmiddels een naam gegeven conform het gebruikelijke stramien, zoals III (Franse republikeinse kalender). Het blijkt dat bij lang niet alle hierboven genoemde lemmata het weg-sjabloon is geplaatst. Omdat de wetgeving in Nederland en België in belangrijke mate tot stand is gekomen in de Franse tijd komen de republikeinse maanden en jaren regelmatig in de artikelen terug, zoals b.v. bij het lemma Procureur des Konings. Ook zijn gebeurtenissen hiernaar vernoemd, zoals de Staatsgreep van 18 Brumaire. Met het verwijderen van deze lemmata is m.i. niemand geholpen. Hanhil (overleg) 17 feb 2018 14:12 (CET)
 •   Tegen verwijderen - zeer nuttig, ik gebruik die pagina's regelmatig om een datum uit een oude akte (geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte) om te zetten naar de datum van de hedendaagse kalender. Sonuwe () 17 feb 2018 09:32 (CET)
 •   Voor verwijderen - staat vol vertaalfouten. Zo word met colchique geen krokus, maar wel herfsttijloos bedoeld. Speciaal opgemaakt om het verbeteren van zulke fouten uiterst moeilijk te maken. Norbert zeescouts (overleg) 17 feb 2018 11:11 (CET)
 •   Tegen verwijderen - Foutjes kunnen, zoals op iedere pagina, hersteld worden. Dat de nominator moeite lijkt te hebben met de gebruikte sjablonen, kan zo zijn. Dat is nog geen reden om dan maar alle informatie weg te gooien. Het was een korte periode, maar wel een roerige, waar veel historische punten aan vast hangen. De encyclopediteit wordt niet door de nominator in twijfel getrokken... Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 17 feb 2018 11:44 (CET)
  • De encyclopediteit wordt zeker door mij in twijfel getrokken. De maandartikelen bevatten twee dingen: de "namen" van de dagen en een conversietabel van de specifieke jaren dat het systeem in gebruik was. Ik ben van mening dat de namen van de dagen NE is. Daarnaast is Wikipedia geen naslagboek voor berekeningen; zeker als dit 365×12 conversies zijn. De informatie over hoe het systeem werkt wordt al netjes gegeven op het hoofdartikel. De jaarartikelen zijn eigenlijk dubbel; een opeenstapeling van dezelfde sjablonen van de maandpagina net iets afgesteld. Dit wordt ook voor geen enkel ander kalendersysteem gedaan. Als je een rondje doet op {{Navigatie kalendersystemen}} zie je dat het hoofdartikel zelfs al eigenlijk de meest uitgebreide is. - Kippenvlees (overleg‽) 17 feb 2018 14:46 (CET)
  • Verwijdering van de maandartikelen lijkt me in ieder geval niet wenselijk. "Te niche" is een argument dat op deze digitale encyclopedie maar zelden steek houdt, zolang er tenminste gezaghebbende externe bronnen zijn. De artikelen bevatten een minimum aan informatie. Als iedere dag van die maanden een eigen naam had, lijkt me dat kennis die op deze pagina's thuishoort en niet ergens anders. Vermelding op het hoofdartikel levert een nogal lang stuk op, maar dat is geen onoverkomelijk probleem. Het zou wel prettig zijn als het sjablonencircus wat uitgedund kan worden, maar dat is niet echt een inhoudelijke kwestie. Paul B (overleg) 17 feb 2018 16:03 (CET)
 •   Tegen verwijderen - absoluut E (relatief ook ;-) - vis ←  )°///<  → overleg 17 feb 2018 18:11 (CET)
 •   Tegen verwijderen - misschien kan een sjabloondeskundige de sjablonen verbeteren, maar de informatie blijft relevant - Quistnix (overleg) 17 feb 2018 22:37 (CET)
 • Over de relevantie van de Yx(±1)s kan er wel wat twijfel zijn, maar de rest lijkt zonder meer relevant. De opmaak kan uiteraard gewijzigd worden, maar dat doen we niet via deze lijst. — Zanaq (?) 19 feb 2018 08:23 (CET)
  •   Voor verwijderen Dat de Franse republikeinse kalender relevant is ontkent hier niemand. Maar een apart artikel aanmaken voor ieder jaar dat de kalender in gebruik was is niet nodig. Zeker niet als de verschillen tussen de jaren zo minimaal zijn. soms verspringen de begindata enigszins, maar dat wordt ook al weergegeven op het hoofdartikel en een voorbeeld van een heel kalenderjaar staat daar ook al. Zelfde geldt voor de maanden. Dat zijn exacte kopieën van de maanden die al in het hoofdartikel staan.  LeeGer  21 feb 2018 23:26 (CET)
   • Ik zou het eerder uit het hoofdartikel weghalen: het is mi altijd beter om onderwerpen zo specifiek mogelijk uit te splitsen. — Zanaq (?) 22 feb 2018 19:56 (CET)
 • Tenira Sturm - NE - marginale zangeres, met promotionele website en in eigen beheer uitgegeven en verkochte CD's. Mist ook serieuze onafhankelijke bronnen die haar belang aantonen. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 18:52 (CET)
  •   Tegen verwijderen - Ik heb haar platenlabel toegevoegd waarnaar gevraagd werd. Verder is ze ook winnares geworden van een zangwedstrijd. W.m.b e waardig. Gympetic (overleg) 27 feb 2018 22:18 (CET)
  •   Tegen verwijderen Eigen beheer is geen verwijderreden anno 2018, het winnen van een wedstrijd wel een reden om hem te behouden. Ymnes (overleg) 27 feb 2018 22:34 (CET)
  •   Voor verwijderen eigen beheer hoeft geen probleem te zijn als de relevantie verder geheel duidelijk is. Maar het helpt niet echt als dat niet het geval is zoals hier. Wat de status van het Interclassic Music Concours is, wordt ook niet helder. Een jeugdwedstrijd voor muziektalent uit gereformeerde hoek is opzich vrij beperkt qua scope. - Agora (overleg) 1 mrt 2018 11:42 (CET)
   • Voor de duidelijkheid: bij de nominatie wordt gesuggereerd dat het om eigen beheer zou gaan, wat niet waar is: ze brengt het uit via het platenlabel Interclassic Music dat zich toelegt op dit muziekgenre (daar zijn ook wel bronnen voor[1][2] enz.). Binnen het genre heeft ze een prijs gewonnen, waardoor marginaal ook niet klopt. Je mag wel of niet van deze muziek houden, maar het artikel is E. Ymnes (overleg) 2 mrt 2018 18:29 (CET)
    • En dat label werkt met offerte opvragen voor cd-opname en diensten. Een vorm van print-on-demand is het dus eigenlijk om specifieker te zijn. - Agora (overleg) 5 mrt 2018 13:35 (CET)
     • @Agora: Heb je een link voor je bewering? Ymnes (overleg) 5 mrt 2018 17:38 (CET)
      • @Agora: Je bewering is dus niet eens waar. Dan kan de nominatie er ook af. Ymnes (overleg) 6 mrt 2018 22:04 (CET)
       • Hoe kom je daar bij? En hing het daar vanaf dan? Agora (overleg) 7 mrt 2018 14:39 (CET)
        • @Agora: Wie beweert, bewijst, Agora. Ik doe dat hier wel, want ik heb onderbouwd waarom het hier gaat om een relevant muzieklabel. Nu kom je met een bewering waaruit we moeten opmaken dat het label werkt met "offerte-opvragen voor cd-opname en diensten". Dat is nogal een ferme uitspraak. Daarom wil ik een bewijs voor je bewering. Iedereen kan wel wat beweren en ik geloof je bewering niet, tenzij je met een bewijs komt. Doe je dat niet, dan heb je een onware bewering gedaan. Dus trek hem in of kom met een bewijs. Het op basis van onware beschuldigen proberen artikelen van andere gebruikers verwijderd te krijgen, slaat nergens op. Ymnes (overleg) 7 mrt 2018 17:34 (CET)
          • Dan had je je huiswerk gewoon wat beter moeten doen, want dat was erg makkelijk te vinden. Juist door op deze manier te reageren ben ik niet bepaald genegen je daar nog mee te helpen ook. Ik bespeur zelfs een iets te nauwe betrokkenheid bij het lemma door de felheid van reageren. En hou eens op met dat 'geping', deze pagina is ook niet bedoeld voor discussie. Een mod kan zelf ook wel bepalen wat er mee moet. Agora (overleg) 7 mrt 2018 19:36 (CET)
           • Ik heb geen enkele betrokkenheid bij het artikel, dus dat verzin je zelf. En daarbij hoef ik jouw beweringen niet te checken. Al heb ik trouwens zelf gezocht en niet gevonden. Het is jouw bewering en als je een link hebt dan lever je die gewoon aan zoals het hoort, in plaats van op de persoon te spelen. Ymnes (overleg) 7 mrt 2018 19:50 (CET)
  •   Voor verwijderen Paul Brussel heeft inhoudelijk natuurlijk gelijk. Deze juffrouw is gewoon een studente die in haar vrije tijd te boeken is als zangeres, maar wiens muzikale relevantie volstrekt onduidelijk is. Welke onafhankelijke secundaire bron onderschrijft het belang van haar zangkunst? Take Mirrenberg (overleg) 2 mrt 2018 22:15 (CET)
   • Leuk regeltje, en mooi voor jullie tweetjes... (ofwel, ik vind je reactie suggestief en er niet toe doen). Heb je ook argumenten die wel iets weerleggen wat al gezegd is? Ik kijk er neutraal naar en voor moderatoren geldt ook geen andere regel. Er is uitgebracht via een meer dan voldoende label (wat anno 2018, digitaal tijdperk met tig mogelijkheden om zoiets zelf uit te brengen, al meer dan genoeg zegt) en er is een veelzeggende prijs omdat die binnen het genre gewonnen is. Ymnes (overleg) 2 mrt 2018 22:51 (CET)
    • Het winnen van een NE zangwedstrijd (met een prijzengeld van amper 500 euro) lijkt mij geen argument voor opname in deze encyclopedie. Take Mirrenberg (overleg) 2 mrt 2018 23:35 (CET)
     • Het is je POV. De wereld bestaat uit meer dan shows van RTL. Voor dit genre is het echt voldoende. Ymnes (overleg) 2 mrt 2018 23:40 (CET)
      • Ok, ik snap het: voor dit genre gelden andere normen. Take Mirrenberg (overleg) 2 mrt 2018 23:49 (CET)
       • Nee, jouw wereld is niet het enige dat er is. Er zijn criteria en een label+prijs en overigens ook andere dingen (4 platen e.d., lees het artikel) zijn voldoende, Ymnes (overleg) 2 mrt 2018 23:57 (CET)
  • Tot slot: deze lijst is bedoeld om juiste argumenten aan te laten leveren en ik vind dat dit hier mislukt is. Wat Agora mankeert om zijn verwijt naar het platenlabel niet te willen staven met een link, snap ik niet maar vind ik als nominator ook kwalijk. Als iemand de verantwoordelijkheid neemt om te nomineren, dan zorg die ook dat hij in het verdere verloop zorgvuldig handelt. Ik heb hem meerdere malen opgeroepen om bewijs, maar hij heeft die niet gegeven maar was ook na mijn laatste oproep net wel terug op Wikipedia. Ik ga ervan uit dat zijn bewering niet volledig hard te maken is, dat dit label alleen maar produceert onder de noemer: u betaalt, wij persen.
   Wat ik hier zie is een platenlabel dat vertrouwen in deze artiest heeft (ik heb geen enkele betrokkenheid bij haar of bij het schrijven van het artikel, en ben ook niet belijdend christen - gezien het onderwerp). Eraan voorafgaand heeft de artiest een prijs gewonnen bij blijkbaar hetzelfde label. Mijn conclusie is dan dat het label bijzonder positief over de artiest oordeelt. Ook is het uitzonderlijk dat een label een artiest wil tekenen, anno 2018!
   Daarbij wil ik nog kwijt dat ik de schrijver Gympetic een paar jaar geleden heb ontmoet als iemand met wie ik niet zo goed kon omgaan. Al langere tijd valt mij het op hoe positief hij zich heeft ontwikkeld en hoe goed het hem lukt om hier waardevolle bijdrages te leveren aan Wikipedia. Ook in de omgang zie ik die positieve ontwikkeling. Misschien vind ik het daarom nog wel des te kwalijker dat hij door iemand die totaal geen moeite doet hier verantwoordelijkheid te nemen (Agora) te pakken genomen wordt. Omwille van Wikipedia (want ik oordeel hier niet over de schrijver maar over het artikel) vind ik dat we het hier te maken hebben met een meer dan voldoende artikel over een Ew-artiest. Ik pleit daarom voor behoud. Ymnes (overleg) 7 mrt 2018 21:25 (CET)
   • Voor iemand die hierboven er de mond vol over heeft dat er hoegenaamd op de persoon gespeeld zou worden, lever je nu wederom een opmerkelijke bijdrage. Daarnaast ben ik helemaal niet de nominator van het lemma zoals je blijkbaar steeds aanneemt. En het is aan je eigen gedram te danken dat ik je hier niet wat bereidwilliger tegemoet treed. Normale vraag om een link, maar als er niet snel genoeg een antwoord komt dan maar gelijk conclusies trekken (nog los van het herhaald nutteloos geping). Agora (overleg) 8 mrt 2018 15:14 (CET)
    • Goed, je bent niet de nominator. Dan heb ik dat niet goed gezien, maar dat durf ik toe te geven. In het algemeen ben jij het immers die van alles en nog wat nomineert. Maar het blijft overeind dat je je eigen ego en gezicht probeert te redden, door geen link te geven die je bewering ondersteunt, want je bewering is niet waar. Ymnes (overleg) 8 mrt 2018 17:29 (CET)
  • Is dit artikel behouden, of moet de beoordeling nog plaatsvinden? Er staat, ruim een maand later, nog steeds een sjabloon op. Jürgen Eissink (overleg) 18 mrt 2018 20:52 (CET).
 • Mark Z. Jacobson -weg - twijfel aan E-waarde. Eerder als Mark Jacobson verwijderd artikel (2015) na ene reguliere procedure dat is teruggeplaatst zonder terugplaatsverzoek. In 2015 werd het bij de nominatie omschreven als Dit artikel vertelt over het onderwerp alleen dat hij hoogleraar en directeur is. De rest is een flinke lap tekst over "Een meer gedetailleerde technische analyse". Dat is in feite nog steeds het geval. Opvallend daarbij is dat het deel over de persoon bronloos is (evenals de als bron genoemde Duitstalige versie) en dat alle aanwezige bronnen over het onderzoek gaan. The Banner Overleg 16 feb 2018 20:18 (CET)
  •   Voor verwijderen - man met baan, verder blijft bijv. bij 'Belangrijke technische artikelen (selectie)' onduidelijk op basis waarvan de selectie gedaan is; oftewel hoe is bepaald wat wel of niet een belangrijke publicatie was. - Robotje (overleg) 18 feb 2018 10:39 (CET)
  •   Tegen verwijderen Mark Jacobson is in 2015 verwijderd en nooit teruggeplaatst zonder terugplaatsverzoek. Mark Z. Jacobson is de door mij in 2016 geplaatste vertaling van het gelijknamige Duitse artikel, geschreven door Shoshone, niet door mij. Jacobson is wereldberoemd door zijn werk als energie en klimaat onderzoeker, en dus zeker een artikel waard. Rwbest (overleg) 18 feb 2018 12:11 (CET)
   • Je hebt simpelweg een andere titel gekozen. Maar een moderator kan zien of de twee artikelen identiek of sterk gelijkend zijn. De kritiek bij de nominatie in 2015 is anno nu ook van toepassing op dit artikel. The Banner Overleg 19 feb 2018 19:07 (CET)
  •   Tegen verwijderen Persoon die voldoende gepubliceerd heeft om E te zijn. Hij heeft ook nog verschillende prijzen gewonnen. Lijkt me ook niet identiek aan een verwijderd artikel, als dat tenminste dezelfde is die op Wikisage staat. Ymnes (overleg) 19 feb 2018 19:51 (CET)
   • The Banner, Mark Z. Jacobson is een vertaling van https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Z._Jacobson?oldid=154881899 Zet de Duitse tekst maar naast de NLse, dan zie je dat. Maar je ontkent weer wat evident is en beschuldigt mij van terugplaatsing zonder verzoek en met een andere titel. Dat is typisch jouw werkwijze, vals beschuldigen uitgaande van vooroordeel. Schaam je. Rwbest (overleg) 21 feb 2018 09:52 (CET)
    • Natuurlijk heb je de Engelse versie niet gebruikt, dat is te begrijpen. Dat artikel kraakt nogal harde noten over de kwaliteit van het werk van dhr. Jacobson... The Banner Overleg 25 feb 2018 22:39 (CET)
  • Ik ga hier niet verder discussiëren, dat is tijdverspilling. Uit ervaring weet ik dat de uitslag al vast staat: dit artikel wordt verwijderd met een willekeurige pseudowetenschappelijke motivering. Rwbest (overleg) 21 feb 2018 09:52 (CET)
   • Ik geloof niet dat je paniek nodig is. Volgens mij kijken moderatoren heel serieus naar de argumenten die gegeven worden. Er is bovendien geen reden gegeven die verwijdering rechtvaardigt. Ymnes (overleg) 21 feb 2018 22:13 (CET)
  •   Tegen verwijderen Ik zie eerlijk gezegd ook niet waarom deze man niet E zou zijn. Artikel voldoet mijns inziens ruim aan de voorwaarden voor relevantie. Het artikel was destijds ook genomineerd vanwege wiu, niet vanwege NE.  LeeGer  21 feb 2018 22:27 (CET)

Toegevoegd 16/02: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Julien Bouton - wiu - Te mager. Kan uitbreiding, opmaak, bron(nen) en een taalpoets gebruiken. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:16 (CET)
  •   Tegen verwijderen Het is een beetje mager en ik heb er een en ander aan toegevoegd. Het lemma past in de reeks van lemma's over burgemeesters van Vlamertinge. Andries Van den Abeele (overleg) 19 feb 2018 15:09 (CET)
 • Florentin Bouton - wiu - Formeel een beginnetje, echter kan uitbreiding, opmaak, bron(nen) en een taalpoets gebruiken.Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:17 (CET)
  •   Tegen verwijderen Zo veel als mogelijk uitgebreid. Is geen beginnetje meer. Het lemma past in de reeks van lemma's over burgemeesters van Vlamertinge. Andries Van den Abeele (overleg) 19 feb 2018 15:09 (CET)
 • Overprikkeling - wiu - Wie zijn 'we', waar berust 'onze schatting' op, bron die gegeven wordt lijkt niet bepaald gezaghebbend. JanB46 (overleg) 16 feb 2018 20:56 (CET)
  • Bron is volgens mij wel gezaghebbend: bestaan sinds enkele jaren en werken binnen Nederland aan de bewustwording over het onderwerp door samenwerking met ziekenhuizen, de ondersteuning van de eerste "dag van de overprikkeling" vorig jaar en verschillende medische universiteiten. Overprikkeling is echter een term die ook gebruikt wordt bij oa HSP en Autismespectrumstoornissen: zoals het onderwerp nu beschreven is, klinkt het als problematiek met de sensorische integratie en heeft het een nauwere definitie. De klachten komen overeen, de oorzaak niet. Ciell 16 feb 2018 21:17 (CET)
  • Ik vermoed dat auteur van de aangehaalde bronnen, de stichting hersenletsel-uitleg.nl ook auteur van dit lemma is. Dus onafhankelijk: nee. En gezaghebbend: erg wetenschappelijk vind ik het allemaal niet. Over het onderwerp moeten toch betere secundaire bronnen te vinden zijn. Ik ben aan het zoeken naar een WP:EN equivalent, maar dat heb ik nog niet gevonden. In ieder geval heeft het artikel een grondige wikificatie nodig voor wat betreft taalgebruik. Het leest nu als een patientenfolder. Ook de inleidende zin is niet conform de regels. Take Mirrenberg (overleg) 16 feb 2018 22:43 (CET)
  •   Opmerking - delen van de tekst van dit artikel zijn vrijwel letterlijk te herleiden tot deze website, waarvan de beheerder zegt "Deze pagina valt onder copyright © omdat de inhoud komt van de enquêtes van Hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen uit de doelgroep.© en *= Copyright = kopieer deze tekst niet." Zelfs bij de overgenomen passages "Cognitieve overprikkeling", "Emotionele overprikkeling" en "Sensorisch overprikkeling of zintuiglijke overprikkeling" wordt expliciet aangegeven dat de tekst niet vrijelijk mag worden overgenomen. Ik zie nergens dat de tekst wordt vrijgegeven, imo dient dit artikel dan ook direct te worden verwijderd. Een dergelijke copyrightclaim is strijdig met de voor Wikipedia geldende regels. Ik zal het artikel op de lijst direct te verwijderen artikelen plaatsen. Gouwenaar (overleg) 18 feb 2018 17:37 (CET)
 • Rafaël Six - wiu en zonder bronnen, wat hier wel gewenst is - Hanhil (overleg) 16 feb 2018 20:57 (CET)
  •   Tegen verwijderen Het artikel was nogal onjuist. Ik heb er tamelijk wat aan gewijzigd en bronnen aan toegevoegd. Zie ook mijn bemerkingen op het 'overleg' bij het artikel. Andries Van den Abeele (overleg) 18 feb 2018 01:17 (CET)
  • nominatie doorgehaald met dank aan Andries - Hanhil (overleg) 18 feb 2018 07:23 (CET)
 • Fokus-100 - vereniging waarvan de leden foto's van brandweerauto's maken - een beetje te, zoals de uitleg van de naam (afkorting?) en waarom de naam van het blad als dubbelzinnig kan worden beschouwd - ook de namen van de bestuursleden toen en nu is iets te veel - vis ←  )°///<  → overleg 16 feb 2018 21:11 (CET)
  •   Voor verwijderen Genereren van naamsbekendheid voor NE-vereniging, met nietszeggende, doch ellenlange lijsten NE-personen. Fred (overleg) 17 feb 2018 11:31 (CET)
 • Zakelijk vlogger - wiu. Kan op zich wat worden, als zelfstandig artikel of als onderdeel van Vlogger (met redirect). In deze vorm is het niet geschikt. De starter van het artikel is gevraagd hier zelf aandacht aan te willen besteden, maar hulp van anderen is welkom. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 16 feb 2018 21:25 (CET)
  •   Voor verwijderen In deze vorm volstrekt niet geschikt. Bevat veel POV en koffiedik (zoals: Zakelijk vloggen is straks niet meer weg te denken uit de online bedrijfsstrategie), superlatieven en niet-encyclopedisch taalgebruik: (vloggen is hot, een enorm opkomende trend), reclamezinnen: (een opvallende, aantrekkelijke en unieke vorm van marketing) en tijdsonbepaaldheid: (geen enkel jaartal, maar: Zakelijk vloggen is straks niet meer weg te denken uit de online bedrijfsstrategie). En wezelzinnen: Het biedt meerdere voordelen en kan bijdragen aan verschillende doelen. Nadelen worden niet genoemd. Als we alle superlatieven weglaten blijft er niet veel over. Fred (overleg) 16 feb 2018 22:06 (CET)
  • De tekst is in ieder geval gedeeltelijk overgenomen van de website van LEF MEDIA (die SCHREEUWEN kennelijk graag), dus wellicht is 'nuweg' wegens 'copyvio' een optie? Ik zie dit overigens als onderwerp zo geen zinvol artikel worden. Een paar (neutrale) zinnen neerzetten op vloggen zou vermoedelijk de lezer beter van dienst zijn, als er tenminste specifiek iets over 'zakelijk vloggen' te vertellen valt op basis van gezaghebbende externe bronnen. Paul B (overleg) 17 feb 2018 00:08 (CET)
 • Hongkongs worstenbroodje - Ernstige twijfel aan de juistheid van dit (bronloze) artikel en met name ook de naam. Worstenbrood is een nogal specifieke benaming. Anders dan een willekeurig broodje worst waar de worst niet nader gespecificeerd wordt. Ook bij het door de vertaalmachine van Google translate halen van de Chinese naam 肠仔包 komt er geen worstenbroodje uit, of iets wat er op lijkt, maar verschijnt “Darmzak” bij mij in beeld. Vertaal ik het Nederlands “Hongkongs worstenbroodje” dan komt de Chinese tekst “香港香肠卷”in beeld. En de interwikilink naar het Engelstalige artikel leid naar “Pigs in blankets” en gaat over worstjes in bladerdeeg terwijl het Nederlandstalige artikel een foto laat zien van een worst in zo te zien een gewoon wit broodje. Het Chinese artikel lijkt (voor zover Google translate daarin vertrouwd kan worden) het gerecht eerder te vergelijken met een hotdog.  LeeGer  16 feb 2018 00:39 (CET)
  • In China wordt een Chinese worst, verpakt in gebak, "Lap Cheong Bao" genoemd en wordt gestoomd in plaats van gebakken. In Hong Kong wordt een in gebak gebakken hotdog "Cheung Jai Bau" of "Hot Dog Bun" genoemd en gebakken. Norbert zeescouts (overleg) 16 feb 2018 10:33 (CET)
  • De interwiki's gaan in ieder geval over iets heel anders dan deze "Hongkongs broodje worst". ed0verleg 16 feb 2018 16:55 (CET)
  • Ik voel een tweede Urker vistaart aankomen. Wikiwerner (overleg) 16 feb 2018 22:14 (CET)
 • Mandrake's monster - wiu - Tekst kan opmaak en bronnen gebruiken, zeker wat neutraler geschreven worden. Veel naamdrop, wat enigszins promotioneel overkomt. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:23 (CET)
 • Ernest P. Worrell - wiu/ew - Bronloos lapje tekst zonder opmaak. Onduidelijk is welke reclames, TV series en films deze fictieve persoon optrad. Relevantie blijft daardoor in het ongewisse. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 10:28 (CET)
 • Aankondiger - weg - Geen enkele van de doelartikelen noemt deze term. Onduidelijk waar de lezer de gewenste info zou moeten vinden, behalve hier onder deze titel. — Zanaq (?) 16 feb 2018 10:42 (CET)
 • Cosplay Compendium - weg - reclame en linkspam - Magere Hein (overleg) 16 feb 2018 16:33 (CET)
  • In de huidige vorm niet iets om te bewaren. Bevat bronloze pov, sterke twijfel aan relevantie. Rode raaf (overleg) 16 feb 2018 16:51 (CET)
 • Economie-lezing - weg - reclame voor nog plaats te vinden evenement waarvoor de link uitnodigt tot kaartverkoop. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 18:28 (CET).
  • Was niet bedoelde als reclame, maar als bron. Link inmiddels verwijderd.Karabits (overleg) 16 feb 2018 18:41 (CET)
   • Er is geen enkele reden om aan een evenement dat nog nooit heeft plaatsgevonden en hier al als jaarlijks wordt genoemd, voortijdig aandacht te besteden. Het blijft reclame. Je kunt ook gewoon wachten tot dat het geweest is - tussen nu en dan kan er nog heel wat gebeuren. Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 18:43 (CET)
    •   Voor verwijderen Lijkt bedoeld als een vooraankondiging, dus reclame en niet interessant voor een encyclopedie. We zijn namelijk geen aanplakzuil. Bevat nog een fors aantal taalfouten bovendien. Fred (overleg) 16 feb 2018 18:52 (CET)
     •   Tegen verwijderen Evenementen die nog moeten plaatsvinden, maken sinds jaar en dag al deel uit van Wikipedia. Kijk maar eens onder 2019, 2020 en verder. Karabits (overleg) 1 mrt 2018 00:18 (CET)
  •   Voor verwijderen reclame voor eerste editie van te houden lezing waarvan de relevantie vooralsnog niet blijkt. - Agora (overleg) 1 mrt 2018 11:33 (CET)
 • Bands op Bospop sinds 2000 -NE- Een zeer lange, maar nietszeggende, die slechts als fancroft valt aan te merken. Overigens staat op het lemma Bospop ook al zo'n lange lijst met identieke namen, maar dan nog aangevuld met doorverwijzingen naar de diverse bands. Fred (overleg) 16 feb 2018 18:48 (CET)
 • Alessandro muscillo - wiu - eenzinner, geschreven in erbarmelijk Nederlands met bovendien een fout in de titel, maar mogelijk wel E.   IJzeren Jan 16 feb 2018 19:17 (CET)
 • Alanis (personage) - NE - weinig personages uit boeken etc. verdienen een eigen lemma, en hier wordt ook niet duidelijk waarom dat hier wel het geval zou zijn. (Mag ook nuweg, wat mij betreft, als geen zinvolle inhoud.) Paul Brussel (overleg) 16 feb 2018 19:32 (CET)