Lijst van oorlogsmonumenten in Súdwest-Fryslân

Wikimedia-lijst

De Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân heeft 73 oorlogsmonumenten. Hieronder een overzicht. Zie ook Stroffelstiennen (Stolpersteine) in Súdwest-Fryslân.

Nr. Object Herdachte groep Ontwerper Onthulling Type Locatie Plaats Coördinaten Foto
97
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Bevrijdingsboom geallieerde militairen, overig Dhr. G. N. Manak (ontwerp), leerlingen van de Ambachtsschool (uitvoering) 15 april 1946 boom Iepenlaan, 8603 CE Sneek 53° 2' 13" NB, 5° 40' 6" OL
Bevrijdingsboom
Bevrijdingsboom
98
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument op het Regiment Perthplein geallieerde militairen, overig 1 mei 1995 zuil Regiment Perthplein, 8603 Sneek 53° 2' 43" NB, 5° 40' 16" OL
Monument op het Regiment Perthplein
Monument op het Regiment Perthplein
99
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Rotonde op het Regiment Perthplein geallieerde militairen, overig Fryslân zuil Regiment Perth-plein, 8603 Sneek 53° 2' 43" NB, 5° 40' 16" OL
100
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Kinderschoentjes geallieerde militairen overig Marktstraat, 8601 CR Sneek 53° 1' 57" NB, 5° 39' 33" OL
Kinderschoentjes
Kinderschoentjes
143
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument op de Algemene begraafplaats verzet Nederland gedenksteen Spoardyk, 8711 CK Workum 52° 58' 32" NB, 5° 26' 57" OL
144
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkramen in de N.H. kerk overig glas-in-lood Workum 52° 58' 45" NB, 5° 26' 36" OL
145
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland plaquette Schraard 53° 4' 51" NB, 5° 27' 7" OL
146
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument op de N.H. begraafplaats verzet Nederland plaquette Oudega 52° 59' 32" NB, 5° 32' 56" OL
147
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Wandbord in het gemeentehuis overig Tichelaar 24 november 1941 overig Merk 1, 8711 CL Workum 52° 58' 46" NB, 5° 26' 35" OL
148
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument aan de Bolswarderweg verzet Nederland Bouwbedrijf Schakel 20 augustus 1951 zuil Bolswarderweg, 8759 LA Exmorra 53° 3' 24" NB, 5° 27' 60" OL
149
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor C.F.J. Boers en Q.J. Ham militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945 14 mei 1946 plaquette Kornwerderzand 53° 4' 25" NB, 5° 20' 13" OL
Monument voor C.F.J. Boers en Q.J. Ham
Monument voor C.F.J. Boers en Q.J. Ham
150
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Verzetsmonument verzet Nederland Baanders-Kessler, Nina Nina Baanders-Kessler (beeld), M. Zijlstra (muur) 3 mei 1952 beeld/sculptuur Ds. L. Touwenlaan, 8754 BP Makkum 53° 3' 26" NB, 5° 24' 23" OL
Verzetsmonument
Verzetsmonument
153
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument aan de Elshoutbuurt overig Frits Sieger (07-02-1925) 19 november 1947 zuil Elshoutbuurt, 8823 SV Lollum 53° 7' 31" NB, 5° 31' 54" OL
Monument aan de Elshoutbuurt
Monument aan de Elshoutbuurt
155
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument aan de Hemdijk algemeen Simon Veenstra 1 december 1954 overig Hemdijk, 8601 XH Sneek 53° 1' 56" NB, 5° 38' 38" OL
160
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument in de prof. mr. P.S. Gerbrandyschool overig Everdingen, Maria van Maria van Everdingen beeld/sculptuur Frieswijkstraat, 8607 AV Sneek 53° 1' 36" NB, 5° 39' 27" OL
161
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gerbrandy-monument overig Everdingen, Maria van Maria van Everdingen 14 oktober 1976 beeld/sculptuur Schaapmarktplein, 8601 CE Sneek 53° 1' 57" NB, 5° 39' 39" OL
Gerbrandy-monument
Gerbrandy-monument
162
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkraam in de Martinikerk geallieerde militairen Hofman, Pieter A.H. Pieter A.H. Hofman 3 september 1949 glas-in-lood Grote Kerkstraat 5, 8601 ED Sneek 53° 1' 55" NB, 5° 39' 32" OL
Gedenkraam in de Martinikerk
Gedenkraam in de Martinikerk
163
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenksteen voor Gesneuvelde Canadezen geallieerde militairen 17 september 1947 gedenksteen Grote Kerkstraat, 8601 ED Sneek 53° 1' 55" NB, 5° 39' 32" OL
Gedenksteen voor Gesneuvelde Canadezen
Gedenksteen voor Gesneuvelde Canadezen
164
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkpaneel in de Martinikerk militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, verzet Nederland Titte Blom overig Grote Kerkstraat 5, 8601 ED Sneek 53° 1' 55" NB, 5° 39' 32" OL
Gedenkpaneel in de Martinikerk
Gedenkpaneel in de Martinikerk
165
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor de familie Lever verzet Nederland begraafplaats/graf Sneek 53° 2' 1" NB, 5° 39' 40" OL
166
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Op de bres voor een ander verzet Nederland Everdingen, Maria van Maria van Everdingen 13 oktober 1969 reliëf Jancko Douwamastraat 35, 8602 BK Sneek 53° 2' 33" NB, 5° 39' 23" OL
168
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument in de Zuiderkerk militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, verzet Nederland Ir. S.S. van der Zee (ontwerp), Firma Hofstra (uitvoering) 31 december 1946 plaquette Rienk Bockemakade 7, 8601 AC Sneek 53° 1' 43" NB, 5° 39' 35" OL
194
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor Meinte Jansen militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945 gedenksteen Stavoren 52° 52' 56" NB, 5° 21' 37" OL
204
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Plaquette, voorheen in het gemeentehuis, later verplaatst naar de algemene begraafplaats militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland Steenhouwerij Arends 5 mei 1970 plaquette Kerkhoflaan Koudum 52° 54' 41" NB, 5° 26' 42" OL
Plaquette, voorheen in het gemeentehuis, later verplaatst naar de algemene begraafplaats
Plaquette, voorheen in het gemeentehuis, later verplaatst naar de algemene begraafplaats
205
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Pentekening in het gemeentehuis overig Leon Senf overig Dammenseweg 16, 8723 CN Koudum 52° 54' 48" NB, 5° 27' 7" OL
233
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkraam in het gemeentehuis (IJlst) geallieerde militairen, militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland Kropholler, Julie Julie Kropholler (ontwerp), W.E. Vahrenkamp (uitvoering) glas-in-lood Stadslaan 75, 8651 AC IJlst 53° 0' 51" NB, 5° 36' 60" OL
Gedenkraam in het gemeentehuis (IJlst)
Gedenkraam in het gemeentehuis (IJlst)
235
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
De strijd bij Wellebrug verzet Nederland plaquette Koufurderrige 52° 57' 1" NB, 5° 39' 13" OL
236
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument algemeen Steenhouwerij Van der Zee gedenksteen Schoolstraat, 8751 TG Zurich 53° 6' 44" NB, 5° 23' 38" OL
Oorlogsmonument
Oorlogsmonument
237
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Plaquette in de N.H. kerk overig plaquette Zeedijk 6, 8757 JV Gaast
238
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor de gebroeders van den Berg verzet Nederland Bertus Bijlstra (ontwerp), Koper- en Metaalgieterij Sillen & Co. (uitvoering) 3 mei 1981 plaquette Vallaat 40 Makkum 53° 3' 17" NB, 5° 24' 17" OL
Monument voor de gebroeders van den Berg
Monument voor de gebroeders van den Berg
239
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Plaquette in de N.H. kerk overig plaquette Buren 2, 8761 PC Ferwoude 53° 0' 20" NB, 5° 25' 60" OL
240
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkbord in de N.H. kerk overig overig Greate-Pierwei 11, 8821 LV Kimswerd 53° 8' 18" NB, 5° 26' 55" OL
241
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument Simon Sipmastraat militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland 17 april 1981 gedenksteen Simon Sipmastraat, 8821 MA Kimswerd 53° 8' 26" NB, 5° 26' 3" OL
243
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
The Perth Regiment geallieerde militairen Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabrieken 1 oktober 1945 overig Marktstraat, 8601 CR Sneek 53° 1' 57" NB, 5° 39' 33" OL
The Perth Regiment
The Perth Regiment
248
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Grafmonument vervolgden Nederland, verzet Nederland gedenksteen Kerkhoflaan, 8723 BW Koudum 52° 54' 34" NB, 5° 26' 40" OL
360
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Joods monument (1) vervolgden Nederland 4 mei 1972 gedenksteen Marktstraat 15, 8601 CR Sneek 53° 1' 57" NB, 5° 39' 32" OL
Joods monument (1)
Joods monument (1)
381
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers, vervolgden Nederland Steenhouwerij 'De Steenklip' 4 mei 1988 zuil Jeltewei 3, 8771 SJ Hommerts 52° 59' 1" NB, 5° 39' 0" OL
Oorlogsmonument
Oorlogsmonument
386
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument aan de Buorren militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945 4 mei 1995 gedenksteen Buorren 59, 8624 TL Uitwellingerga 53° 0' 11" NB, 5° 42' 18" OL
Monument aan de Buorren
Monument aan de Buorren
387
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument bij de N.H. kerk militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers plaquette Tsjerkegreft 1, 8771 SJ Nijland 53° 3' 5" NB, 5° 34' 38" OL
532
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument op de Algemene begraafplaats burgerslachtoffers D. Kuipers 5 mei 1965 zuil Kerkhoflaan Koudum 52° 54' 41" NB, 5° 26' 42" OL
Monument op de Algemene begraafplaats
Monument op de Algemene begraafplaats
666
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor Enne Bruinsma verzet Nederland R. Hettema 4 mei 1949 plaquette Tsjerkebuorren 23, 8734 GX Oosterend 53° 5' 50" NB, 5° 37' 11" OL
668
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenksteen Andries Joustra in gevel Martinikerk verzet Nederland Auke Hellinga plaquette Tsjerkebuorren 23, 8734 GX Oosterend 53° 5' 50" NB, 5° 37' 11" OL
Gedenksteen Andries Joustra in gevel Martinikerk
Gedenksteen Andries Joustra in gevel Martinikerk
746
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument bij de N.H. kerk militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland Ir. J.J.M. Vegter (1906-1982) 4 mei 1957 gedenksteen Buorren 9, 9012 DK Rauwerd 53° 5' 54" NB, 5° 45' 34" OL
Monument bij de N.H. kerk
Monument bij de N.H. kerk
750
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument aan de Wildinghelaan geallieerde militairen 6 mei 1995 overig Wildinghelaan 1, 8747 NL Wons 53° 5' 5" NB, 5° 25' 28" OL
Monument aan de Wildinghelaan
Monument aan de Wildinghelaan
751
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Kapitein Boers viaduct militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, verzet Nederland 28 mei 2005 overig Kornwerderzand 53° 4' 25" NB, 5° 20' 13" OL
Kapitein Boers viaduct
Kapitein Boers viaduct
752
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkramen in het gemeentehuis overig Boermeester, Louis Louis Boermeester 1 april 1946 glas-in-lood Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward 53° 3' 43" NB, 5° 31' 23" OL
757
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenkramen in de Martinikerk algemeen Boermeester, Louis Louis Boermeester 11 juli 1955 glas-in-lood Groot Kerkhof 26, 8701 HG Bolsward 53° 3' 52" NB, 5° 31' 37" OL
Gedenkramen in de Martinikerk
Gedenkramen in de Martinikerk
826
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument geallieerde militairen, burgerslachtoffers Steenhouwerij Eggenlaar 1952 zuil Suderswei (N928) Ypecolsga 52° 55' 26" NB, 5° 35' 21" OL
Oorlogsmonument
Oorlogsmonument
827
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
De Hoanne burgerslachtoffers Valk, Willem Willem Valk 5 september 1951 beeld/sculptuur Monumentwei, 8771 SN Tjalhuizum 53° 2' 39" NB, 5° 36' 52" OL
De Hoanne
De Hoanne
830
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor de gevallenen militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland Valk, Willem Willem Valk (beeldhouwer), Arjen Goodijk (architect) 4 mei 1954 overig Ald Tsjerkhof, 8551 PA Woudsend 52° 56' 33" NB, 5° 37' 41" OL
Monument voor de gevallenen
Monument voor de gevallenen
831
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Brits erehof geallieerde militairen begraafplaats/graf Nummer 11A, 8554 RD Ypecolsga 52° 55' 53" NB, 5° 36' 11" OL
Brits erehof
Brits erehof
835
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Gedenksteen in de N.H. kerk verzet Nederland Goodijk, Arjen Arjen Goodijk gedenksteen Boeijengastrjitte, 8627 SE Gauw 53° 3' 30" NB, 5° 42' 50" OL
Gedenksteen in de N.H. kerk
Gedenksteen in de N.H. kerk
836
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument in het gemeentehuis verzet Nederland Valk, Willem Willem Valk 17 mei 1947 beeld/sculptuur Stadslaan 75, 8651 AC IJlst 53° 0' 51" NB, 5° 36' 60" OL
927
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Herdenkingsmonument militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers, verzet Nederland 4 mei 1985 zuil De Terp 21, 8629 RB Scharnegoutum 53° 3' 38" NB, 5° 40' 46" OL
Herdenkingsmonument
Herdenkingsmonument
1738
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
oorlogsmonument algemeen Valk, Willem Willem Valk (beeldhouwer), Goodijk, Arjen Arjen Goodijk (architect) 4 mei 1950 beeld/sculptuur Grote Kerkstraat, 8601 ED Sneek 53° 1' 55" NB, 5° 39' 32" OL
oorlogsmonument
oorlogsmonument
1962
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor Titus Brandsma verzet Nederland Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema 26 mei 1967 beeld/sculptuur Prof. dr. Titus Brandsmalaan, 8701 AS Bolsward 53° 3' 37" NB, 5° 31' 46" OL
Monument voor Titus Brandsma
Monument voor Titus Brandsma
1963
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument bij de Blauwpoortsbrug overig Ing. D. Hoogma gedenksteen Bolsward 53° 3' 44" NB, 5° 31' 3" OL
Monument bij de Blauwpoortsbrug
Monument bij de Blauwpoortsbrug
1965
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument aan de Marnezijl burgerslachtoffers Popma, Jentsje Jentsje Popma 2 mei 1953 beeld/sculptuur Marnezijl Bolsward 53° 3' 42" NB, 5° 30' 36" OL
Monument aan de Marnezijl
Monument aan de Marnezijl
2450
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor Geallieerde Vliegers geallieerde militairen Hutting natuursteen B.V. 30 juni 2003 zuil Spearsterdyk by 1, 8647 ET Speers 53° 4' 9" NB, 5° 41' 58" OL
Monument voor Geallieerde Vliegers
Monument voor Geallieerde Vliegers
2764
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Verzetsplaquette verzet Nederland 16 april 2005 plaquette J Jelles Hofstrjitte 14, 8611 JT Gaastmeer 52° 57' 46" NB, 5° 32' 44" OL
2785
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Propeller-monument geallieerde militairen 13 mei 1998 overig Dorpsstraat to 76, 8759 LB Exmorra 53° 3' 16" NB, 5° 27' 52" OL
Propeller-monument
Propeller-monument
3143
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Monument voor Amerikaanse Vliegers geallieerde militairen 4 mei 2008 gedenksteen Cnossenlaan, 8701 PB Bolsward 53° 3' 16" NB, 5° 31' 42" OL
3319
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument voor militairen Wonsstelling militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945 gedenksteen Kornwerderzand 53° 4' 31" NB, 5° 20' 13" OL
Oorlogsmonument voor militairen Wonsstelling
Oorlogsmonument voor militairen Wonsstelling
3412
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Plaquette voor Johannes en Sjoukje Dijkstra verzet Nederland 4 juli 2009 plaquette De Dille, 9021 BH Oosterwierum 53° 6' 29" NB, 5° 44' 13" OL
3482
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Verzetsmonument verzet Nederland Ruth Vulto Gaube (1960) 27 april 2010 beeld/sculptuur Thomashof, 8711 LC Workum 52° 58' 21" NB, 5° 26' 20" OL
Verzetsmonument
Verzetsmonument
3521
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument geallieerde militairen 1995 gedenksteen Hieslum 53° 0' 30" NB, 5° 29' 20" OL
Oorlogsmonument
Oorlogsmonument
3551
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Volk in nood, eendracht groot burgerslachtoffers Onkenhout, Nico Nico Onkenhout 1956 beeld/sculptuur Oppenhuizerweg 59, 8606 BS Sneek 53° 1' 44" NB, 5° 40' 14" OL
Volk in nood, eendracht groot
Volk in nood, eendracht groot
3584
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Joods monument (2) vervolgden Nederland Hakze, Dirk Dirk Hakze 13 september 2010 beeld/sculptuur Burgemeester de Hooppark 7, 8605 CR Sneek 53° 2' 8" NB, 5° 40' 28" OL
Joods monument (2)
Joods monument (2)
3655
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Oorlogsmonument burgerslachtoffers Monique Verbruggen 4 mei 2009 zuil Onderweg, 8723EL Kubaard 53° 7' 11" NB, 5° 34' 18" OL
Oorlogsmonument
Oorlogsmonument
3658
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Herdenkingsmonument algemeen, burgerslachtoffers K.Gerssen 2 mei 2007 beeld/sculptuur Hegewei to 31 Hemelum 52° 57' 58" NB, 5° 55' 10" OL
Herdenkingsmonument
Herdenkingsmonument
4080
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Dit oorlogsmonument op Wikidata
Marinemonument militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945 Hennie Beverdam 7 april 2005 plaquette Kornwerderzand 53° 4' 24" NB, 5° 20' 1" OL
Marinemonument
Marinemonument
4534 Mosquito-monument geallieerde militairen 30 april 2013 beeld/sculptuur Roodhemsterweg 8, 8651 CV IJlst 53° 0' 53" NB, 5° 37' 8" OL
Mosquito-monument
Mosquito-monument
Monument Betty Friederika Maarzen vervolgden Nederland 4 mei 2012 gedenksteen Ald Tsjerkhof, 8551 PA Woudsend 52° 56' 33" NB, 5° 37' 41" OL
Monument Betty Friederika Maarzen
Monument Betty Friederika Maarzen
Nationaal Monument Missing Airmen in IJsselmeer geallieerde militairen 26 juni 2022 beeld/sculptuur Sedyk Molkwerum 52° 54' 22" NB, 5° 23' 39" OL


Stolpersteine[1] vervolgden Nederland Gunter Demnig reliëf Zie Stolpersteine in Súdwest-Fryslân Sneek
Stolpersteine[1]
Stolpersteine[1]
Meer afbeeldingen

Zie ook bewerken