Hoofdmenu openen

Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20140808


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2019

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 08/08; te verwijderen vanaf 22/08Bewerken

Toegevoegd 08/08: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Sterk Onversterkt - wiu -   RJB overleg 8 aug 2014 00:51 (CEST)
    Tegen verwijderen het artikel is in mijn ogen wel encyclopedisch en het perspectief zelf is interessant om te lezen. Ik heb geprobeerd het artikel nog een beetje op te knappen trouwens. Axuxius (overleg) 8 aug 2014 16:08 (CEST)
    Tegen verwijderen - Ik zou het artikel ook graag behouden zien. E-waarde lijkt mij geen probleem te zijn. GreenDay2 8 aug 2014 18:47 (CEST)
  • Het klinkt allemaal hoogst origineel maar hoeveel bezoekers komen er? The Banner Overleg 8 aug 2014 21:55 (CEST)
    Tegen verwijderen Ik weet niet of het belang heeft, maar RJB heeft de encyclopedische waarde in vraag gesteld net nadat ik het allereerste opzet had gepubliceerd. Jammer genoeg was ik het 'meebezig'-sjabloon vergeten te plaatsen, maar het artikel bestond toen slechts uit 1 korte paragraaf. Voor ik het onderwerp heb toegevoegd, heb ik nagekeken en bevestigd gezien dat ook andere middelgrote muziekfestivals werden opgenomen in Wikipedia. Ik vond geen exacte bezoekersaantallen. Ik heb er kort naar gezocht om een infobox te creëren. (OP) Koenkapoen (overleg) 8 aug 2014 23:34 (CEST)
  Een schatting is ook goed. Er zijn echter maar weinig jonge festivals met minder dan een paar duizend bezoekers die overleven... The Banner Overleg 8 aug 2014 23:41 (CEST)
  Ik weet het niet. Als ik het festival dit jaar bezoek, zal ik informeren of de organisatie bezoekersaantallen heeft. Volgens mijn eigen schatting gaan ze op weg naar een duizendtal bezoekers. Bij een vorige editie heb ik gezien dat het project vanwege het bijzondere concept de steun geniet van de Antwerpse Culturele Centra en de provinciale of Vlaamse overheid. De bezoekersaantallen zijn dus waarschijnlijk niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het al-dan-niet voortbestaan. --Koenkapoen (overleg) 9 aug 2014 13:37 (CEST)
  De bezoekersaantallen zijn anders wel een belangrijke aanwijzing dat een festival van belang is. Vaak, maar niet altijd, geldt voor een muziekfestival een opkomst van 4000/5000 mensen als drempel. Het feit dat een festival al lang bestaat is ook een aanwijzing maar met slechts enkele afleveringen is die conditie zeker niet van toepassing. Dan is er nog een derde aanwijzing die het belang kan duiden: uitgebreide verslaglegging in kranten en tijdschriften! The Banner Overleg 9 aug 2014 21:30 (CEST)
  •   Voor verwijderen, als het over tien jaar werkelijk wat bleek te zijn kan er altijd nog een lemma aangemaakt worden, nu ruikt het erg als promo. Peter b (overleg) 9 aug 2014 01:36 (CEST)
   Ik ben een muziekliefhebber en doe jaarlijks een tiental festivals. Ik heb vroeger nog over muziek geschreven. Dit is een eerste bijdrage tot wikipedia omdat ik de afwezigheid van dit festival met zijn toch wel uniek concept als een gemis ervoer. Aangezien het mijn eerste bijdrage is, zijn tips ter verbetering zeer welkom. Omdat het festival méér inhoud heeft dan enkel het muzikale luik, ben ik van mening dat enige duiding op Wikipedia wel op z'n plaats is. Dat het artikel in de komende 10 jaar kan groeien in lengte en relevantie is zeker. Het is momenteel echter wel degelijk informatief bedoeld. Als u mij laat weten welke onderdelen eerder promotioneel dan informatief zijn, probeer ik dat aan te passen. De origanisatie blijkt in handen van een vereniging zonder winstoogmerk. --Koenkapoen (overleg) 9 aug 2014 13:37 (CEST)
   Uit de tweede bron uit het artikel maak ik het volgende op; Tussen het eerste test-festival in een private tuin en de editie van vorig jaar in het Steytelinckpark (Wilrijk) groeide het aantal bezoekers van enkele tientallen tot enkele honderden. Omdat de reacties na het festival erg positief waren, verwachten we nog een verdere groei. Ik heb het bezoekersaantal en de toekomstverwachting wat betreft het onderwerp dik gedrukt. Zou het een idee zijn om ergens nog het bezoekersaantal toe te voegen in het artikel? Axuxius (overleg) 9 aug 2014 19:44 (CEST)
   Ik heb het gevoel dat hier naar het bezoekersaantal werd gevraagd omdat het een aanwijzing geeft over de maatschappelijke relevantie van het festival. Ik geloof niet dat opname van het aantal -gezien de vage omschrijving- echt een meerwaarde geeft aan het artikel. Wat mij betreft is het festival al relevant vanwege het unieke opzet. Of het ook encyclopedisch relevant is? Als ik dacht van niet, had ik geen poging gedaan om het te schrijven... maar dat is natuurlijk enkel mijn mening. Daarom was ik toch blij om te zien dat enkele deelnemers in de beoordelingslijst het ook wel interessant vonden. Ik hoop dan ook dat het artikel in de huidige basisvorm of licht aangepast mag blijven bestaan. Naarmate er meer publicaties zijn, kan het artikel dan nog groeien. Koenkapoen (overleg) 9 aug 2014 23:21 (CEST)
  • SInds de opmerking van RJB is het artikel aangevuld en herwerkt. Mag ik dan zelf het WIU-sjabloon verwijderen in afwachting van de uiteindelijke beslissing, of is dit strikt de taak van een moderator op het einde van de overlegperiode? Koenkapoen (overleg) 16 aug 2014 00:53 (CEST)+
   • Nee, als je het sjabloon weghaalt geef je aan dat het niet meer beoordeeld hoeft te worden en jij bent de aanmaker, dus mag je het sjabloon sowieso niet verwijderen. In principe is het alleen aan de afhandelend moderator en de nominator om een nominatiesjabloon te verwijderen. (Ervaren gebruikers willen ook wel eens een wiu verwijderen als het voldoende opgeknapt is, maar doen moet je wel heel zeker zijn dat de nominator het er ook mee eens zou zijn.) Mbch331 (Overleg) 16 aug 2014 09:05 (CEST)
    •   Opmerking - De tekst van het stukje was zo geschreven dat het net leek alsof het festival al jaren een vast agendapunt is. In werkelijkheid heeft het twee keer plaatsgehad (en een keer iets in een tuin), en is de timing van dit artikel, net als vorig jaar overigens, perfect om reclame te maken voor de komende editie. Het mag dan een bijzonder concept zijn; echt sporen heeft het nog niet verdiend, en in de teskt werd dat (bewust?) gecamoufleerd.  Wikiklaas  overleg  22 aug 2014 00:47 (CEST)
 • Het artikel is verwijderd. Ach wat een onzin en een buitengewoon slechte moderator die deze pagina heeft ingekeken en zomaar wat artikels heeft zitten verwijderen. Axuxius (overleg) 24 aug 2014 19:25 (CEST)
 • Zou een moderator zo vriendelijk willen zijn om het artikel op mijn pagina te plaatsen, zodat ik er in de komende jaren aan kan werken? Alvast bedankt! Koenkapoen (overleg) 28 aug 2014 16:11 (CEST)
 • Wikipedia:Stemlokaal/Wijzigen stemprocedure - weg - Een stemvoorstel uit 2012 van mijzelf, welke destijds al niet urgent genoeg verklaart is en derhalve niet in stemming zal worden gebracht. Pagina is daardoor overbodig en heeft geen zinvolle inhoud. JetzzDG 8 aug 2014 01:16 (CEST) Ik heb eigenlijk wel betere dingen te doen ;)
    Tegen bruikbaar stemvoorstel, gaarne niet weggooien. Vr groet Saschaporsche (overleg) 8 aug 2014 06:37 (CEST)
  Ik mis de argumentatie waarom het stemvoorstel bruikbaar zou zijn. Ik heb dit stemvoorstel opgezet in 2012; sindsdien is er niks mee gebeurd en nu zou dit stemvoorstel 'ineens' bruikbaar zijn. We kunnen hem laten staan, maar over 2 jaar is er nog steeds niks mee gebeurd (daar durf ik een kratje op te zetten). JetzzDG 8 aug 2014 14:05 (CEST)
    Tegen verwijderen. Ik mis vooral de argumentatie waarom al het overleg, en het bijbehorende stemvoorstel, nu 'ineens' in het niets zou moeten verdwijnen. Zie Overleg gebruiker:JetzzDG#Stemvoorstel. Wellicht is het stemvoorstel (over)rijp voor archivering, maar elementen eruit zijn (zeker lopende de huidige discussie) onmiskenbaar bruikbaar. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 8 aug 2014 14:28 (CEST)
  Het overleg is wellicht nog bruikbaar, volgens mij staat mijn {{weg}} ook niet op de overlegpagina. JetzzDG 8 aug 2014 20:07 (CEST)
  Het overleg heeft betrekking op (de tekst van) het stemvoorstel. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 9 aug 2014 07:32 (CEST)
  Buiten dat, een overlegpagina bestaat bij de gratie van het artikel (of in dit geval het stemvoorstel). Indien het voorstel verwijdert wordt, dan verdwijnt ook de overlegpagina, omdat die geen zelfstandig bestaansrecht heeft. Mbch331 (Overleg) 9 aug 2014 08:15 (CEST)
    Voor verwijderen Net zo als personen heeft een niet-gelanceerd stemvoorstel ook het recht vergeten te worden. The Banner Overleg 8 aug 2014 22:30 (CEST)
 • Gust Valk - NE - niets te vinden over deze kunstenaar - opvallend is dat er met grote namen (Berserik, Raveel, Lucebert enz) wordt gegooit en dat de collectie recentelijk boven water is gekomen - )°///< (overleg) 8 aug 2014 09:10 (CEST)
  • Uit Picarta: Liefde... een roos in de winter. [potloodtek. Gust Valk; gedichten Riet Valk [en] Hans Hooijer], Rotterdam, Van Rhee, [1977]: "Waar poëzie en beeldende kunst niet opdringerig interpretatie van elkaar willen zijn, doen ze 't vaak goed samen. In dit geval levert de vereniging van 18 gedichten - 14 van R. Valk, 4 van H. Hooijer - met 7 potloodtekeningen van Gust Valk in fotolitho een zeldzaam mooi boek op. Groot, vierkant van formaat, op 'japanse' manier bedrukt, d.w.z. de dubbelgevouwen bladen - gebroken wit - enkel aan beide buitenkanten met poëzie bedrukt met daartussen dito grijze bladen die uitgesneden als passepartouts dienen voor de op wit afgedrukte tekeningen. Sterk persoonlijke, toch algemeen menselijke en zeer toegankelijke poëzie van redelijke tot goede kwaliteit vnl. over de liefde; uitstekend tekenwerk". Paul Brussel (overleg) 8 aug 2014 11:04 (CEST)
  • Beste, als u de artikelen goed leest dan leest u dat de collectie decennia verborgen is gebleven, het feit dat u er niets van op internet terug kan vinden is omdat er toen geen internet bestond. Wij zijn kunstverzamelaar en hebben de collectie in bezit. Het is een belangrijke collectie, en wordt momenteel geïnventariseerd. Via het RKD en de kranten uit de jaren 70 alsmede de collectie die wij bezitten en interviews met collega kunstenaars uit de tijd is alle informatie te herleiden, echter die is voor u niet toegankelijk maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat, u kunt het gewoon niet het gewoon nog niet vinden, en dat is gezien de mysterieuze aard van de collectie ook begrijpelijk, alle informatie is afgelopen maanden door ons verzameld en internetbronnen zijn derhalve nog niet aangemaakt. Gust Valk is de kunstenaar zoals beschreven, de collectie zal uiteindelijk een belangrijk deel gaan maken van de Nederlandse kunstgeschiedenis, maar als deze aankondigingen volgens u op welke manier dan ook niet passen binnen Wikipedia dan gaan wij daar niet te veel woorden aan vies maken, dan is Wikipedia duidelijk niet de passende bron voor deze collectie. (overigens wordt er niet zomaar met "grote namen" gegooid! Wij hebben namelijk de originele aankondigingsaffiches liggen waar de "de grote namen" alsmede die van Gust Valk worden vermeld) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Stijldesign (overleg · bijdragen) 8 aug 2014 14:47‎
   • Wikipedia beschrijft kennis dat reeds bekend is, als er geen bronnen zijn, of de gebruikte bronnen voor het artikel zijn niet te herleiden of te verifiëren, dan is Wikipedia inderdaad niet de juiste plek om alles mee te delen. Zie daarvoor Wikipedia:Verifieerbaarheid. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 14:57 (CEST)
    • Beste, de kennis is wel degelijk reeds bekend, er er zijn wel degelijk bronnen (alleen niet allen op internet, dan moet u naar het RKD)en alles is te verifiëren, want de tekst is gebaseerd op onderzoek en feiten, en niet op verzinsels, maar goed dat doet er verder niet toe, laat alle 3 artikelen maar verwijderen, maar daarmee slaat u wel de plank mis. Wikipedia had naar ons inzien een mooie beknopte aanvulling kunnen zijn op hetgeen wat gaat komen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Stijldesign (overleg · bijdragen) 8 aug 2014 15:10‎
     • Leest u alstublieft even WP:NIET zodat u kunt lezen wat Wikipedia niet is. U gaf eerder aan dat wij niet alles kunnen lezen, daarmee is het dus nog gesloten voor derden, het ligt bijvoorbeeld in een archief. Wikipedia publiceert uitsluitend informatie van zaken die openbaar toegankelijk zijn. Denk hierbij aan zaken die in musea liggen, in open delen van archieven, of (liever) in boeken zijn beschreven door onderzoekers of op sites gepubliceerd zijn. Het komt op mij tot nu toe over dat dat in uw geval niet zo is. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 15:22 (CEST)
      • Beste, ik ga deze discussie mijnerzijds beëindigen, er gaat teveel tijd in zitten, er staat prima in de teksten vermeld waar e.e.a. te vinden is, o.a. het RKD, en als u het krantenarchief (ONLINE!) erop na slaat kunt u precies teruglezen waar e.e.a. aan citaten aan refereren, wat betreft de gedichtenbundels die uitgegeven zijn die kunt u ook heel gemakkelijk terugvinden (online!) Wat betreft de referenties naar Lucebert en andere grote namen, kunt u de exposities van oa. Lucebert in het genoemde jaartal erop naslaan zonder dat u mijn affiches hoeft te zien (waar alle namen samen op staan). Dat de kunstenaar aan kanker is overleden moet u me maar op mijn woord vertrouwen gezien het feit ik dat van een bevriende kunstenaar Jaime Montserrat heb vernomen, die kende het koppel persoonlijk, wat betreft lovende woorden van critici kunt u het archief van Delpher online erop naslaan. Wat WPNIET betreft begrijp ik niet waar u naar verwijst, want geen van de punten die daar beschreven worden komen overeen met de teksten over de drie kunstenaars. Ik ga hier verder niet een welles nietes spelletje van maken, want dat is zinloos, nogmaals de drie artikelen zijn louter gebaseerd op feiten, dus die discussie ga ik verder niet voeren, het feit dat u daar niet van overtuigd bent doet daar verder niets aan af. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Stijldesign (overleg · bijdragen) 8 aug 2014 21:25‎
       •   Opmerking - Ik was bezig het artikel op te knappen, in het kader van deze beoordelingssessie. Namen van andere kunstenaars eruit (irrelevant, name-dropping), al te enthousiaste tekst en bijzaken weg of neutraler. Totdat het me tegen het eind begint te dagen dat er geen enkele onafhankelijke referentie is. Mogelijk is dit een hoax. Ook heel goed mogelijk dat er iemand is die een collectie heeft opgekocht nu met een tearjerker van een verhaal probeert enige belangstelling te kweken voor de kunstenaar en z'n zus, "die de dood van haar broer nooit heeft kunnen verwerken." Maar zonder onafhankelijke bronnen volstrekt ongeschikt voor de encyclopedie.  Wikiklaas  overleg  22 aug 2014 00:47 (CEST)
 • Hans Hooijer - NE - al even veel te vinden - gekoppeld aan verhaal over Gust Valk en Riet Valk - )°///< (overleg) 8 aug 2014 09:20 (CEST)
 • Riet Valk - NE - dichter van een bundel - gekoppeld aan Hans Hooijer en Gust Valk - )°///< (overleg) 8 aug 2014 09:23 (CEST)
  • Heeft volgens PiCarta twee dichtbundels gepubliceerd; momenteel wordt werk van haar aangeboden op internetveilingen. (Misschien daarom deze lemmata? Die kavels worden overigens aangeboden door stijldesignshop, die een opvallende overeenkomst vertoont met de aanmaker van deze artikelen: "stijldesign". Ik kan de E-waarde van deze drie onvoldoende beoordelen, maar reclame van de shop is het m.i. in ieder geval) Paul Brussel (overleg) 8 aug 2014 11:11 (CEST)
   •   Opmerking - Precies. Die slotsom had ik hierboven, onafhankelijk hiervan, ook al bereikt.  Wikiklaas  overleg  22 aug 2014 00:56 (CEST)
 • Karl-Heinz Müller (militair) - wiu/weg - er worden geen bronnen gegeven en ik kan niets vinden over dit persoon op Google. Mogelijk hoax? Jvhertum (overleg) 8 aug 2014 09:58 (CEST)
 • Mer (Main Equipment Room) - wiu - )°///< (overleg) 8 aug 2014 10:00 (CEST)
  •   Voor verwijderen In deze vorm is het artikel onbegrijpelijk. Fred (overleg) 8 aug 2014 10:59 (CEST)
 • McCloud BV - in deze vorm: reclame - )°///< (overleg) 8 aug 2014 10:05 (CEST)
  • NE bedrijf met assortiment? Blatante reclame en daarom tot nuweg gepromoveerd. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 11:32 (CEST)
 • Kristal Summers - slechte vertaling - )°///< (overleg) 8 aug 2014 10:51 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Ik heb gisteravond geprobeerd de zwakke vertaling om te zetten in een nette Nederlandse schrijfstijl (in mijn ogen is dit geslaagd overigens). Het enige waar me nog een paar vraagtekens te boven kwamen was het feit dat sommige referenties duiden op een "error" en dus vraag ik me af of deze referenties wel handig zijn om in het artikel te behouden. Overigens duidt de infobox op Portaal:Film. Heeft het artikel wel echt iets met een film te maken of zou er toch niet beter een ander portaal toegevoegd kunnen worden? Als deze punten zouden kunnen worden doorgespit, besproken en besloten ben ik van mening dat het artikel zeker behouden zou moeten blijven op Wikipedia aangezien het wel encyclopedisch is en ik het naar mijn eigen mening dusdanig heb aangepast dat het goed genoeg zou moeten zijn om een artikel te vormen op Wikipedia. Axuxius (overleg) 10 aug 2014 18:29 (CEST)
   • Porno is nog steeds een film en een normale actrice zou je toevoegen aan Portaal:Film, dus waarom een pornoactrice niet? En niet werkende referenties: controleer of je ze in het internetarchief kan vinden, of misschien is de URL iets verandert. Kan je ze echt niet terugvinden, dan kan je ze verwijderen. Mbch331 (Overleg) 10 aug 2014 18:57 (CEST)
    • Ik ben het eens over het desbetreffende portaal. Ik werk zelf zelden met portalen op Wikipedia en vandaar dat ik er twijfels bij had. Wat de referenties betreft; ik kan er niets zinnigs van in elkaar puzzelen. 2 van de 4 referenties duidt op een error en nog een ander verwijst je door naar een zoekmachine. Het gaat dan over deze pagina's: [1], [2] en [3]. Moeten ze behouden blijven in het artikel of beter worden weggehaald? Axuxius (overleg) 11 aug 2014 00:17 (CEST)
     •   Opmerking - In mijn ogen stond er nog steeds een futiel stuk waarvanduidelijk te herkennen was dat het uit een andere taal was vertaald: "Ze deed daar haar studie" (alsof iedereen een studie "heeft"), "Ze zat op deze school" (dacht dat het om een studie ging), "Haar reden om [...] was omdat ze" (wat voor taal is dat?), "In januari 2007 werd ze uitgenodigd om te gast te zijn" (idem), en dan hebben we zo goed als de hele tekst besproken. Interessant onderwerp maar dit is een ruime onvoldoende.  Wikiklaas  overleg  22 aug 2014 05:12 (CEST)
 • Lier (familie) - NE/weg - bronloos artikel; geheel onduidelijk of de leden die na 1700 wel tot dit geslacht behoren; ernstige twijfel over de juistheid van dit artikel; worden hier niet allerlei geslachten door elkaar gehaald?. Paul Brussel (overleg) 8 aug 2014 10:55 (CEST)
  •   Opmerking - Een regentengeslacht. Met een bron zonder jaartal. En Karel V "zou er te gast zijn geweest." Dat is allemaal net iets te veel speculatie en te weinig verifieerbaar.  Wikiklaas  overleg  22 aug 2014 05:12 (CEST)

Toegevoegd 08/08: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Halloween in Walibi Belgium - Reclame/NE - Geen encyclopedische inhoud. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 11:04 (CEST)
  • Vergelijkbare Halloween in Walibi Holland is ook een apart artikel: Halloween Fright Nights. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 11:49 (CEST)
   • Dank voor de tip. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 12:21 (CEST)
    • Ik ben geneigd beide onderwerpen wel als E te zien maar het zijn magneten voor fancruft. Fright Nights heb ik ooit eens gepoetst maar het verzandt weer tot promopraat. Kattenkruid (overleg) 8 aug 2014 13:49 (CEST)
   • Nou ik ben geneigd om dit rücksichtloss te nuweggen, sorry maar dit is rommel zonder ook maar een greintje E. Peter b (overleg) 9 aug 2014 01:39 (CEST)
  • Wanneer hij hier werd geplaatst, was de pagina nog niet af. Nu staat er ook nog een stuk geschiedenis bij, verplaatst vanaf Geschiedenis van Walibi Belgium. Ik zeg het maar even voor degenen die het niet zouden zien. Vriendelijke groeten,Rickie97 (overleg) 9 aug 2014 17:24 (CEST)
   •   Opmerking - "Belgium"? "Het einde van het pretparkseizoen wordt traditioneel afgesloten met Halloween"? Ik dacht dat een seizoen werd afgesloten of dat het einde ergens mee werd gemarkeerd, maar ik zal het weer eens mis hebben.  Wikiklaas  overleg  22 aug 2014 06:10 (CEST)
    • Dat woord "einde" staat daar inderdaad te veel ja, ik zal het veranderen. Overigens (mijn excuses dat ik de laatste dagen niet kon reageren): wat deze beoordelingsnominatie betreft neem ik aan dat dat gaat over het deel over het verhaal (en het deel van de spookhuizen moet misschien wat gereviseerd worden zodat er zeker geen POV meer in kan gezien worden), maar die nominatie gaat volgens mij niet over het deel met de geschiedenis van het evenement (zoals ik eerder al aangaf, op het moment van de nominatie stond dat deel nog niet op die pagina). Dat deel is verplaatst vanuit Geschiedenis van Walibi Belgium. Het zou dus zonde zijn dat te verwijderen, want met dat deel is (volgens mij dan toch, spreek me tegen als het niet waar is) niks mis mee (anders had het toch nooit zo lang blijven staan bij Geschiedenis van Walibi Belgium (recent verplaatst uit Walibi Belgium... Vriendelijke groeten, Rickie97 (overleg) 23 aug 2014 12:09 (CEST)
 • Gazacaust - POV, bronloos - MatthijsWiki (overleg) 8 aug 2014 11:34 (CEST)
  • Ik heb een bron kunnen vinden, maar da's onvoldoende om een artikel op te baseren. De tekst die er nu staat is POV en OO, een mateloze hyperbool, voor zover ik het kan beoordelen. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 13:04 (CEST)
   • De term Gazacaust staat ongeveer in elk opiniestuk in de Vlaamse pers en wordt zowel door voor- als tegenstanders van het Israëlische beleid gebruikt. Het arikel is helemaal niet subjectief, maar een goede samenvatting van wat het woord impliceert. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zwveud (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
    • Links? Kleuske (overleg) 8 aug 2014 13:35 (CEST)
    • Neologismen worden pas opgenomen als ze algemeen gebruikelijk zijn, niet als het "leuk" (dan wel ranzig) bedoelde eendagsvliegen betreft. Fred (overleg) 8 aug 2014 20:07 (CEST)
  • Dit kan wel weg. Het is behoorlijk POV en er staan inmiddels meer sjablonen dan tekst. Velocitas(↑) 8 aug 2014 22:23 (CEST)
  • Bronloos is het lemma alvast niet meer. De term wordt gebruikt, wereldwijd. Dat de term een POV uitdraagt, is zonder enige twijfel, maar dat hoeft geen probleem te vormen. Wikipedia moet zakelijk en onderbouwd beschrijven wat de term voorstelt, en welke kritiek er op geuit wordt. Andere POV-termen zijn zo bv. het Bloedbad van Boston, kutmarokkanen, Jack the Ripper, hangjongeren, excuustruus, ... 94.225.59.76 9 aug 2014 13:01 (CEST)
  • Waan van de dag, de term wordt nu even gebruikt maar is nog niet ingeburgerd. Kan ev. in het artikel over het conflict zelf, maar als apart artikel lijkt me dit (voorlopig) overdreven. --MichielDMN 🐘 (overleg) 9 aug 2014 20:43 (CEST)
  • Mits voorzien van verwijzingen naar het gebruik van deze term in de berichtgeving/polemiek, zou dit als neologisme wel passen in Conflict in de Gazastrook 2014. De term Gazacaust zou dan een redirect kunnen worden. KKoolstra (overleg) 21 aug 2014 16:50 (CEST)
 • Münchhausenbeweging Rotterdam weg - zie Münchhausenbeweging op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20140725. Was qua naam daarin veranderd maar in de oude verwijzing eveneens herrezen. Agora (overleg) 8 aug 2014 11:37 (CEST)

Toegevoegd 08/08: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Halloween Fright Nights - Reclame/NE - Geen encyclopedische inhoud. Evenement voor een commerciele onderneming. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 12:21 (CEST)
 • Steve Holland - ne/wiu   MoiraMoira overleg 8 aug 2014 12:52 (CEST)
 • Billy Clifford - Zeker encyclopedisch waardig maar WB. 12345danNL - Overleg - 8 aug 2014 12:54 (CEST)
 • Billy Clifford - wiu -   MoiraMoira overleg 8 aug 2014 12:54 (CEST)
 • Jamal Blackman - wiu   MoiraMoira overleg 8 aug 2014 12:55 (CEST)
 • Gaza-caust - Zie Gazacaust. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 13:42 (CEST)
 • Christophe Lollichon - wiu - Was gemarkeerd als nuweg, maar was makkelijk uit te breiden naar iets meer dan 1 feit. Maar nog wel erg mager, alleen is voetbal niet mijn ding. Vast wel iemand die een beter artikel kan maken van de keeperstrainer van Chelsea. Mbch331 (Overleg) 8 aug 2014 13:09 (CEST)
 • Plopsaqua - weg - toekomstig attractiepark - RonaldB (overleg) 8 aug 2014 13:45 (CEST)
 • Lijst van dialect-plaatsnamen tijdens carnaval - weg - Deze lijst bestaat uit plaatsnamen die niet alleen gebruikt worden met carnaval, maar uit algemeen in het Limburgs gebruikte plaatsnamen. Er bestaat reeds een lijst van alternatieve plaatsnamen tijdens carnaval. --Tibor 8 aug 2014 16:00 (CEST)
  •   Voor verwijderen Namen hebben helemaal niets met carnaval te maken. - Supercarwaaroverleg 8 aug 2014 18:59 (CEST)
  •   Voor verwijderen Deze namen staan het gehele jaar door op de officiële plaatsnaamborden. Dialect is immers niet leuk, grappig of carnavalesk, maar belangrijk en behoudenswaard, dit in tegenstelling tot genomineerd lemma. Fred (overleg) 8 aug 2014 20:40 (CEST)
 • Onderzoeksinstituut Brainclinics - reclame/ne - Private instelling met onduidelijke E-waarde. EvilFreD (overleg) 8 aug 2014 16:06 (CEST)
 • Duitse Gebarentaal - wiu - Machinevertaling, onduidelijk wat er met de cijfers bedoeld wordt. Als het gaat om sprekers dan zijn het wel enorm grote verschillen, en het grootste cijfer staat vooraan... Artikel heeft 5 bronnen voor een halfslachtige zin, zelfs de naam heeft een bron. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 16:51 (CEST)
 • Franse Gebarentaal - wiu - Machinevertaling, onduidelijk wat er met de cijfers bedoeld wordt. Als het gaat om sprekers dan zijn het wel enorm grote verschillen, en het grootste cijfer staat vooraan... Artikel heeft 5 bronnen voor een halfslachtige zin, zelfs de naam heeft een bron. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 16:51 (CEST)
 • Italiaanse Gebarentaal - wiu - Machinevertaling, onduidelijk wat er met de cijfers bedoeld wordt. Als het gaat om sprekers dan zijn het wel enorm grote verschillen, en het grootste cijfer staat vooraan... Artikel heeft 6 bronnen voor een halfslachtige zin, zelfs de naam heeft een bron. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 16:51 (CEST)
 • Yannis Van Leemput - NE, 13-jarige kinderboekenauteur, misschien later wel een artikel waard   - 12345danNL - Overleg - 8 aug 2014 17:21 (CEST)
  •   Voor verwijderen Geen andere websites vermelden deze "schrijver". - Supercarwaaroverleg 8 aug 2014 18:56 (CEST)
 • Leesweb - Heeft veel weg van een reclametekst - 12345danNL - Overleg - 8 aug 2014 17:38 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Tekst op verschillende plaatsen aangepast. Bevat enkel nog objectieve informatie over de organisatie (doelstellingen, activiteiten, situering). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Erasmus2 (overleg · bijdragen) 19 aug 2014 13:48‎
  •   Opmerking - Duidelijk hierop gebaseerd. 12345danNL - Overleg - 8 aug 2014 17:41 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Misschien hadden we de tekst met een eenvoudige ingreep kunnen aanpassen ipv een wikiwaardig artikel te verwijderen? mvg Tom (overleg) 24 aug 2014 09:26 (CEST)
   • Niemand had die moeite genomen in de 2 weken dat het genomineerd heeft gestaan. Dan kan je een moderator niet kwalijk nemen dat die het artikel verwijdert. Een moderator heeft in principe 2 keuzes: Het artikel is wikiwaardig en wordt behouden, of het artikel is niet wikiwaardig en wordt verwijderd. Mbch331 (Overleg) 24 aug 2014 11:21 (CEST)
    • @Mbch331: Mijn suggestie was voor mijn medewikipediaan 123456danNL bedoeld. Ik neem u als moderator zeker niets kwalijk hoor! mvg Tom (overleg) 24 aug 2014 12:02 (CEST)
 • 5 Makkabeeën - wiu - RonaldB (overleg) 8 aug 2014 18:09 (CEST)
  • "Het boek overleeft in het Arabisch, maar werd vermoedelijk samengesteld in het Hebreeuws, te oordelen naar de talrijke Hebreeuwse teksten. Aangezien er geen spoor van een Hebreeuwse tekst bestaat, beschouwen sommige geleerden dat het werk in het Arabisch is geschreven vanuit Hebreeuwse memoires." Ben ik de enige die dit niet begrijpt? Sijtze Reurich (overleg) 8 aug 2014 19:07 (CEST)
  • Ik had het kunnen weten. Deze tekst is een gedeeltelijke en slechte vertaling van w:en:5 Maccabees. In het bovenstaande citaat moet "talrijke Hebreeuwse teksten" "talrijke Hebraïsmen" zijn. Sijtze Reurich (overleg) 8 aug 2014 21:56 (CEST)
  • Deze tekst is letterlijk overgenomen van deze webpagina, maar is wel van de hand van dezelfde auteur. Aangezien ik niet weet of de auteur of het Nieuw Apostolisch Bijbelverbond het auteursrecht heeft, heb ik er toch maar nuweg opgeplakt. Ik heb overigens een nieuwe vertaling van het artikel op de Engelse wiki gemaakt. Zodra een beslissing over de huidige tekst is gevallen, plaats ik een nieuwe. Sijtze Reurich (overleg) 9 aug 2014 19:39 (CEST)
  • Nieuwe tekst staat er nu. Sijtze Reurich (overleg) 9 aug 2014 20:26 (CEST)
  •   Opmerking nieuw artikel en dus oude beoordeling doorgehaald. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2014 20:49 (CEST)
 • Joey Dale -wiu- Indien deze dj E-waardig zou zijn, dan met zijn naam en niet met zijn "artiestennaam" in Wiki. Barst van de kromme zinnen en spelfouten, inclusief Mozartje: Op 16 jarige leeftijd begon hij met het produceren van house muziek. In 2014 wordt Joey Dale bekent met club nummers, enzovoort. Tevens worden tegenwoordige en verleden tijd op onnavolgbare wijze door elkaar gehusseld. Fred (overleg) 8 aug 2014 18:40 (CEST)
  • No offense maar wat dan met Netsky, Selah Sue, Aloe Blacc, ...? Artiestennamen zijn nu eenmaal bekender bij het grote publiek dan de echte namen van die artiesten. Dat eerste advies klopt dus niet helemaal. Mvg, GreenDay2 8 aug 2014 18:46 (CEST)
   • Dat klopt, in zoverre het een bekende artiest is. Dat is bij bovengenoemde dj mogelijk niet het geval. Fred (overleg) 8 aug 2014 19:57 (CEST)
   • Tsja, en die Netsky is ook al niet erg afstandelijk: Dankzij het succes in België won Netsky aan internationale bekendheid, belangrijke prijs, en natuurlijk namesdropping en de nodige nominaties.... Fred (overleg) 8 aug 2014 22:06 (CEST)
    • Daar heb je volledig gelijk in! GreenDay2 8 aug 2014 23:03 (CEST)
 • BlazHoffski - reclame.   MoiraMoira overleg 8 aug 2014 11:41 (CEST)
 • Navette RER - Erg mager. Was ten onrechte genuwegd, maar is wel te mager om zo te behouden Mbch331 (Overleg) 8 aug 2014 20:00 (CEST)
Poetsje uitgevoerd. Milliped (overleg) 9 aug 2014 14:13 (CEST)
 • Carmine Persico - wiu - Artikel is in strijd met WP:BLP, voor feiten als gevangenisstraf en dergelijke moeten bronnen geplaatst worden. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 23:03 (CEST)

Toegevoegd 08/08: Deel 4Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Kleito - mogelijk bronloze hoax - RonaldB (overleg) 8 aug 2014 13:42 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Komt uit de Critias van Plato en wat er staat, klopt grotendeels, al is het wat wollig beschreven. Zie wikisource. Een hoax is dit beslist niet. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 15:13 (CEST)
  • opmerking: wiu gebleven en de bron die de tekst zelf is is beetje vreemd - ook wordt niet vermeld dat dit een fictief persoon was.   MoiraMoira overleg 22 aug 2014 10:07 (CEST)
 • Wilhelm von Thoma - wiu - Als uit bronnen blijkt dat alles klopt dan is hij zeker relevant, om die reden alleen een wiu-nominatie. Uit de tekst blijkt momenteel geen relevantie, in de infobox verschijnen in ene nog twee extra oorlogen en een onderscheiding waar in de tekst nergens over wordt gesproken. Heeft hij wel deelgenomen aan WOI en aan de Spaanse Burgeroorlog? Of worden die alleen opgevoerd omdat hij in diezelfde periode leefde? Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 13:09 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Zie alle interwiki's voor het antwoord. Tekstman (overleg) 8 aug 2014 15:14 (CEST)
   • Die interwiki's vullen niks in het artikel aan. Uit de tekst in het Nederlandstalige artikel zal hier de relevantie moeten blijken. De hier gestelde vragen zullen dus ook hier in het artikel beantwoord moeten worden, niet op een andere wiki. Dqfn13 (overleg) 8 aug 2014 16:17 (CEST)
  •   Opmerking Artikel is wel enigszins verbeterd, maar niet voldoende. De intro klopt nog niet. Hij was pas generaal tijdens WOII. Twee weken extra gegeven, in de hoop dat het nog verder verbeterd wordt. Mbch331 (Overleg) 22 aug 2014 20:47 (CEST)
 • Roland Kleine - persoon op televisie, encyclopedische relevantie is niet duidelijk - Jvhertum (overleg) 8 aug 2014 23:17 (CEST)
  • Artikel is een uurtje of 10 voor nominatie nog behouden bij sessie... Al is voor mij de relevantie ook erg mager. Dqfn13 (overleg) 9 aug 2014 00:05 (CEST)
  • Wat mij betreft is het not done om een artikel opnieuw te nomineren nadat het net behouden is, maar de reden voor behoud ontgaat me volkomen in dit geval. Zie hier zelfs geen aanleiding voor twijfel. Een panellid in een tv-programma is niet encyclopedisch en als ondernemer/fokker lijkt me deze persoon ook niet relevant. Het artikel komt verder wat promo-achtig op me over. GeeJee (overleg) 9 aug 2014 14:50 (CEST)
  • Ik heb overigens een email van zijn echtgenote ontvangen waaruit blijkt dat het artikel door hemzelf geschreven is. Jvhertum (overleg) 11 aug 2014 22:21 (CEST)
  •   Opmerking - O, maar moet dit dan niet verifieerbaar zijn? Ik kan namelijk ook wel roepen dat ik mail van iemand heb ontvangen, om daarmee kracht bij te zetten dat een bepaald lemma om die reden weg zou moeten!   Antoine.01 overleg(Antoine) 17 aug 2014 15:34 (CEST)
   •   Opmerking - de verifieerbaarheid is niet zo'n issue, er zijn na de vorige nominatie enkele bronnen toegevoegd (o.a. door mij). Het artikel is gestart door de familie, maar daarna dusdanig aangepast dat het geen zelfgeschreven zelfpromo meer is. Of het relevant is, is eigenlijk in de vorige sessie al min of meer behandeld, maar blijkbaar is niemand het daar mee eens? ed0verleg 19 aug 2014 10:01 (CEST)
    • Jammer dat men dit dan de vorige keer niet heeft kenbaar gemaakt, het niet eens te zijn en de genomen beslissing van behoud van het lemma nu ter discussie stelt!   Antoine.01 overleg(Antoine) 19 aug 2014 13:00 (CEST)
  •   Voor verwijderen man is boer en door zijn wat contraire houding gevraagd om een aantal keren als panellid te funceren. Artikel bevat veel niet relevante randzaken tot waar zijn boerderij ligt. In deze vorm niet behoudbaar en verder twijfel aan relevantie ook.   MoiraMoira overleg 22 aug 2014 10:09 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Zeker de man is boer en door zijn manier van optreden mogelijk gevraagd als panellid op tv. Maar los van deze feiten heeft hij ook de kranten gehaald, weliswaar in de negatieve zin omdat hij tegen de wettelijke bepalingen in, zijn grond niet op de wijze wilde bemeste zoals is voorgeschreven. Ook bij het ruimen van zijn vee haalt hij de krant, waar in hij woest reageert over dit hele gebeuren. Dus ja, inderdaad is hij boer en de ander is voetballer. Maar zo zijn er dus tal van mensen op Wikipedia, doordat zij zich onderscheiden van de ander, hierdoor een lemma hebben gekregen. Blijf het daarom vreemd vinden dat bij de vorige nominatie van verwijderen er zich niemand echt heeft uitgesproken dat het weg zou moeten (vandaar dan ook dat het toen behouden bleef). En nu aan het einde van de gestelde periode dat het lemma voor de tweede keer genomineerd is dat het weg moet, komt er eindelijk één die dan zegt, van dit moet weg. En dit dan ook nog onder de noemer van "In deze vorm niet behoudbaar en verder twijfel aan relevantie ook". Dus feitelijk hiermee aangeeft dat het wel thuis zou horen op Wikipedia, alleen dat de vorm anders zou moeten zijn (zo lees ik dit althans). En hierbij ook nog de twijfel uitspreekt of het nu wel of niet relevant is (had fijn geweest niet tegen te stemmen maar neutraal als je nog twijfelt)?   Antoine.01 overleg(Antoine) 22 aug 2014 14:49 (CEST)
  •   Voor verwijderen - Als panellid is hij niet relevant, als boer evenmin. Hij is alleen maar in het regionale nieuws gekomen omdat hij een paar keer ruzie heeft gemaakt. Hij heeft niks opzienbarends bereikt als boer (iets revolutionairs uitgevonden of iets dergelijks). Dat het in de vorige nominatie niet besproken is kan ook komen doordat de mensen de verwachting hadden dat het artikel wel wegens NE verwijderd zou worden, je kan niet veronderstellen dat iedereen het wel behoudenswaardig vond. Dqfn13 (overleg) 22 aug 2014 15:09 (CEST)
  • Ik veronderstel niets, ik stel alleen maar iets vast. Namelijk dat aan de hand van het geen zoal genoemd is, er geen echte duidelijkheid heeft doorgeklonken waarom dan het lemma weg moet!   Antoine.01 overleg(Antoine) 22 aug 2014 16:43 (CEST)
 • Lavish Styles - WP:BLP - Fancruft. De sites lanasbigboobs.com en boobpedia.com worden als bron opgevoerd. Kleuske (overleg) 8 aug 2014 11:50 (CEST)
  • Ik vind het wel knap. Ze heeft een carrière gelanceerd. Dat is de NASA nog nooit gelukt. Ze heeft ook nog met iemand het identieke gezicht. Dan moet schijn wel bedriegen. Kattenkruid (overleg) 8 aug 2014 15:12 (CEST)
     Tegen verwijderen. Ik heb verder aan deze pagina gewerkt. Zo zijn de onbetrouwbare bronnen vervangen door betrouwbare bronnen. De sarcastische opmerkingen van Kattenkruid zijn ook verwijderd en opnieuw herschreven.
  •   Voor verwijderen met zinnen als " Zo hebben ze bijna hetzelfde uiterlijk, waardoor ze de Rihanna look-alike wordt genoemd in de sector. Daarentegen heeft Styles meer tattoo's en is ze een stuk kleiner." is dit niet behoudbaar.   MoiraMoira overleg 22 aug 2014 10:11 (CEST)