Archief overleg 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

paspoortBewerken

Hi Otto ter Haar,

Ik zie dat je op Filips Willem van Oranje het stuk over het paspoort weghaalde. In de zestiende eeuw waren weldegelijk paspoorten. Niet zoals onze moderne natuurlijk maar toch. Zie ook onderstaand onderzoek. Misschien vind je het leuk om ons artikel paspoort aan te vullen met die informatie? [1] Groetjes Druifkes (overleg) 29 jul 2020 13:59 (CEST)

Hoe verder dan?Bewerken

Otto, ik weet het niet meer. Ik ga nominaties van Brussel maar vaak uit de weg. Het overleg is hopeloos. Soms denk ik waarom weg? Ook krijg ik het idee dat men het niet meer belangrijk vindt om er over na te denken of te reageren. Willem de Jonge van Ellemeet Belgisch oudste Ook irriteer ik me aan zijn Nuweg op persoonlijke POV. In tussen krijg ik buikpijn van die man. Lidewij (overleg) 13 sep 2020 22:51 (CEST)

Gezien. Ik weet het antwoord ook niet zo gauw. Onaangepaste figuren maken deel uit van de wikipediagemeenschap en dat is een keerzijde van het open karakter van dit project. Otto (overleg) 13 sep 2020 23:02 (CEST)

Controleer uw e-mailBewerken

Hallo, Otto ter Haar: Controleer uw e-mail! Onderwerp: "The Community Insights survey is coming!" Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar surveys@wikimedia.org.

(Please check your email! Subject: "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Samuel (WMF) (overleg) 24 sep 2020 15:49 (CEST)

Politicus?Bewerken

Hoi Otto ter Haar, met deze edit plaatste je het artikel over Dirkmaat in een subcategorie van Categorie:Nederlands politicus. Ik zie in dat artikel zo snel niet dat hij een politiek ambt had zoals wethouder, Gedeputeerde of Tweede Kamerlid om eens wat te noemen. Kun je aangeven welke politiek ambt hij heeft (gehad) als lid van De Groenen en waar dat in dat artikel staat? - Robotje (overleg) 27 dec 2020 23:07 (CET)

Hoi Robotje, de categorie politicus bevat meer politici dan alleen politieke ambtsdragers. Desgewenst kun je een aparte subcategorie politieke ambtsdragers maken als je dat wenselijk vindt. Jaap Dirkmaat was lijsttrekker van De Groenen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998. Daarom heb ik hem teruggezet in de categorie De Groenen-politicus. Hetzelfde geldt voor Hein Westerouen van Meeteren (Tweede Kamer 1994) en Herman Verbeek (Europese verkiezing 1994). Otto (overleg) 27 dec 2020 23:15 (CET)
Als iemand verkozen wordt in de Tweede Kamer en vervolgens beëdigd/geïnstalleerd wordt als Tweede Kamerlid, is daarmee een politicus. Iemand die niet verkozen werd, en ook later niet alsnog beëdigd/geïnstalleerd is omdat een partijgenoot opstapt of zo, gaat dat niet op. De twee andere voorbeelden die je het zijn eerder deze avond door jezelf gecategoriseerd als politicus en ook daar gaat het zo te zien fout. Ik zal alle drie herstellen. - Robotje (overleg) 27 dec 2020 23:33 (CET)
Robotje, jij verwart politicus met politieke ambtsdrager. Jammer dat je dit argument negeert. Ik zal alle drie pagina's opnieuw herstellen. Graag eerst reageren op mijn argument. Aanvulling: het lemma Politicus geeft: "In democratieën wordt de term meestal gehanteerd voor diegenen die een gekozen functie hebben of nastreven en de door hen gekozen dagelijkse bestuurders.". Daar vallen lijsttrekkers duidelijk onder. Otto (overleg) 27 dec 2020 23:55 (CET)
De laatste versie van een Wikipedia-artikel als bron? Nee, zo werkt het niet. Ik heb op Wikipedia:Overleg gewenst melding gemaakt van dit conflict en wacht de reacties hier wel af. - Robotje (overleg) 28 dec 2020 00:32 (CET)
1. Robotje geeft op Overleg gewenst mijn woorden onjuist weer. Hij stelt dat ik vind dat een artikel over iemand die voor een partij kandidaat is bij verkiezingen maar niet verkozen wordt automatisch gecategoriseerd kan worden als politicus van die partij. Dat vind ik niet en het blijkt ook nergens uit mijn woorden en evenmin uit mijn bewerkingen. Op de lijsten van De Groenen zijn tientallen verschillende kiezers niet verkozen maar ik heb alleen de lijsttrekkers toegevoegd als De Groenen-politicus. Voor hen staat het vast dat ze een gekozen functie nastreven. Lager op de lijst figureren vaak lijstduwers. Dat zijn sympathisanten die voor zichzelf geen politieke functie nastreven.
2. Robotje verwijt mij dat ik een Wikipedia-artikel als bron gebruik. Zelf geeft hij geen enkele bron voor zijn opvatting dat niet gekozen kandidaten geen politicus zouden kunnen zijn.
3. Robotje beweert dat ik zou aansturen op een bewerkingsoorlog. Mijn eerste drie reverts hebben betrekking op verwijderingen van hemzelf van 29 januari 2018. Om een revert van een wijziging van bijna drie jaar geleden aansturen op een bewerkingsoorlog te noemen vind ik onterecht. De drie reverts van Robotje van gisteravond terwijl er geen consensus was, dat is aansturen op een bewerkingsoorlog. Robotje maakt mij valse verwijten. Otto (overleg) 28 dec 2020 07:12 (CET)
Robotje schrijft hierboven: Als iemand verkozen wordt in de Tweede Kamer en vervolgens beëdigd/geïnstalleerd wordt als Tweede Kamerlid, is daarmee een politicus. Daarmee suggereert hij dat alleen Tweede Kamerleden politicus zouden kunnen zijn, dus met uitsluiting van Eerste Kamerleden, gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en leden van het Europese Parlement. Zowel de eis met betrekking tot de Tweede Kamer als die met betrekking tot beëdigd/geïnstalleerd zijn, kan ik niet terug vinden in de Van Dale van 2005. Daar lees ik 'iem. die praktisch, in enige functie, deelneemt aan het politieke leven, bep. aan partijpolitiek', terwijl er een tweede betekenis is: 'iem. die politiek, handig, slim of met veel overleg te werk gaat.'
Iemand die actief is binnen een politieke partij, daarin actief is en naar een, al dan niet verkiesbare, positie dingt, neemt duidelijk deel aan het politieke leven binnen die partij. De opvatting van Otto ter Haar is dan ook niet fout. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 28 dec 2020 01:16 (CET)
Je bent burgemeesters nog vergeten. Burgemeester is een ambt, wiens beroep politicus is. Iemand die op de kandidatenlijst staat, kan soms wel politicus zijn, maar soms ook niet. Of daar een categorie aan moet worden gehangen, hangt van veel context af. BN'ers die als lijstduwer op de kieslijst staan, zou ik geen categorie politicus geven. Maar wellicht denken anderen daar toch weer anders over. Edoderoo (overleg) 28 dec 2020 10:16 (CET)

Zijn Ad van de Berg en Marthijn Uittenbogaard ook politici? Ik denk het niet. Politicus is een beroep. Als Jantje een sollicitatiebrief schrijft naar de supermarkt, is hij dan vanaf het moment dat hij de brief op de post doet een winkelmedewerker? Wel als Jantje al in een andere winkel werkt natuurlijk. Bijdenhandje (overleg) 28 dec 2020 10:44 (CET)

Een positie op de kieslijst is natuurlijk op geen enkele wijze te vergelijken met een sollicitatiebrief. Edoderoo (overleg) 28 dec 2020 16:34 (CET)
Waarop baseer je dat politicus een beroep is en hoe definieer je beroep, Bijdenhandje? Verder eens met Edoderoo. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 28 dec 2020 16:52 (CET)

Het beste is natuurlijk een gezaghebbende bron die ze als politicus aangeduid heeft. Voor Herman Verbeek lijkt me dat duidelijk het geval, zie alleen al de titels van de vermelde biografieën. Encycloon (overleg) 28 dec 2020 15:04 (CET)

Verbeek was meerdere jaren lid van het Europees Parlement, ik denk dat weinigen hem dan niet als een politicus zien.
De andere twee waren meerdere jaren (bestuurs)lid en spreekbuis van een politieke partij. Los van wat je denkt van deze partij en haar programma (Wikipedia is neutraal), ze zijn er actief in geweest. Daarbij is het een partij geweest die voor maatschappelijke reuring gezorgd heeft, wellicht meer dan sommige partijen die al jaren in vertegenwoordigende lichamen zitting hebben. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 28 dec 2020 16:52 (CET)
Verkiezingen zijn geen sollicitatie bij het volk? Ik denk niet dat we mensen politici moeten gaan noemen als er onvoldoende betrouwbare bronnen zijn die dat doen. Op basis van argumenten die ik eerder op deze overlegpagina heb gelezen moeten we Ad van de Berg en Marthijn Uittenbogaard ook politici gaan noemen, terwijl ze dat niet zijn. Bijdenhandje (overleg) 28 dec 2020 22:23 (CET)
Alleen al gezien de openbaarheid van de kieslijsten is er wel degelijk een verschil tussen beide. Niemand heeft er weet van dat jij morgen een sollicitatiebrief schrijft naar een supermarkt. Pas nadat jij daadwerkelijk daar bent aangenomen, kan je buurvrouw jou daar tegenkomen terwijl je vakken aan het vullen bent. Op het moment dat iemand als lid van een politieke partij laat blijken interesse te hebben in een opname op de kieslijst, blijft dat in eerste instantie ook binnenskamers. Pas als deze door een commissie 'zwaar' genoeg wordt bevonden om op de lijst te kunnen verschijnen, gaat dit als (soms openbaar) voorstel naar de ledenraad (of hoe de partij het ook geregeld heeft). De sollicitatie bij 'het volk' komt pas op het moment dat de kieslijst geaccepteerd is door de organiserende instantie. En dan kan iemand die vijfentwintigste staat op een lijst zo maar meeliften met de populariteit van de lijsttrekker.
Helaas reageer je niet op mijn vraag aan jou: Waarop baseer je dat politicus een beroep is en hoe definieer je beroep, Bijdenhandje. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 28 dec 2020 23:47 (CET)
FYI, de discussie krijgt nu een vervolg op Overleg:Hein Westerouen van Meeteren voor wat betreft de vraag of hij ook een D66-politicus was. Effeietsanders 29 dec 2020 03:27 (CET)

Het verbaast me dat de opmerking van RonnieV blijkbaar niet als retorische vraag is bedoeld. Definiëren doe je immers altijd met bronnen. Je vraagt iemand toch ook niet waarop hij baseert dat de maan een lichtbron is en hoe je een lichtbron definieert?

Pas nadat ik verkozen ben kan de buurvrouw mij op een openbare vergadering van een bestuursorgaan zien. Dat er pas sprake is van een sollicitatie bij het volk nadat ik op de kieslijst ben gezet, is precies mijn punt. Dat ik eventueel meelift op andermans populariteit is niet relevant: de benoeming tot politicus is op persoonlijke titel.

Het politieke ambt dat iemand uitvoert door op een kieslijst te staan of lid te zijn van een partij is me totaal niet duidelijk. Als we het principe gelijke monniken gelijke kappen toepassen dan moeten we we Ad van de Berg en Marthijn Uittenbogaard dus ook politici gaan noemen. Terwijl er ook voor deze personen onvoldoende betrouwbare bronnen zijn waaruit dat blijkt. Bijdenhandje (overleg) 29 dec 2020 19:56 (CET)

Dat gezegd hebbende, als er uiteindelijk onvoldoende betrouwbare bronnen zijn, is deze hele discussie dus overbodig. Omgekeerd precies hetzelfde. Als die bronnen er wel zijn dan noemen we die mensen natuurlijk gewoon politici. Bijdenhandje (overleg) 29 dec 2020 20:01 (CET)

Jubileumster 15 jaarBewerken

Voor mensen die zich al 15 jaar of langer inzetten voor Wikipedia. Aangezien u al die jaren actief bent geweest verdient u deze ster. VanBuren (overleg) 29 dec 2020 14:30 (CET) (Zie lijst.)