Archief 2010-2017

Top 100-jaarlijst van 1965

bewerken

Beste Queeste, bij het afhandelen van voor {nuweg} genomineerde pagina's kwam ik ook Top 100-jaarlijst van 1965 tegen. Hoewel ik het er geheel mee eens ben dat de pagina in deze vorm niet te behouden is en een titelwijziging inderdaad nodig is, vond ik het toch ook niet zodanige onzin dat directe verwijdering geboden is. Wat mij betreft valt het in het grijze gebied. Daarom heb ik de verwijdernominatie gewijzigd en de pagina op TBP geplaatst (per WP:RVM), waarmee de mogelijkheid open blijft dat de pagina in die periode alsnog tot iets behoudenswaardigs wordt bewerkt. Het leek me goed dit te motiveren, vandaar dit bericht. Ik hoop dat je er begrip voor kunt opbrengen. Hartelijke groet, Machaerus (overleg) 3 jan 2018 10:03 (CET)Reageren

Geen enkel probleem. Ik had zelf misschien beter een beetje meer geduld gehad, maar 2 dagen zonder enige inhoud leek me maar niks. Twee weken wachten lukt nog wel. Queeste (overleg) 3 jan 2018 13:06 (CET)Reageren

Dr. Peacock

bewerken

Beste Queeste. Ik zie dat u 2 stukjes hebt weggehaald uit het lemma Dr. Peacock met als notitie 'pov weg - te promotioneel of te weinig onderbouwd'. Aangezien het een vertaling is van het artikel op de Franse Wikipedia en ik dezelfde, weliswaar vertaalde, citaten naar referenties heb ingevoegd vraag ik me dan af of het zo is dat de Franse Wikipedia andere standaarden hanteert omtrent het schrijven vanuit een neutrale positie of de weggehaalde stukken enkel anders verwoord dienen te worden? In het laatste geval vraag ik me dan ook hardop af waarom u kiest voor verwijdering van de stukjes in plaats van herschrijven. Ten slotte vraag ik u wat voor u wel voldoende onderbouwing zou zijn van de weggehaalde stukken. Een beetje meer uitleg wordt zeer gewaardeerd. Ik edit normaal gesproken enkel op de Engelse Wikipedia en ben niet 100% op de hoogte van verschillen tussen de verschillende nationale Wikipedia's   FelisLeoTalk! 3 jan 2018 20:18 (CET)Reageren

Beste FelisLeo, er kunnen verschillen zijn in de strengheid waarmee artikelen bekeken worden, maar het is net zo goed mogelijk dat artikelen ook op anderstalige wiki's soms te snel worden aanvaard, zonder helemaal goed bekeken geweest te zijn. Gebeurt ook hier regelmatig. Ter zake: uitspraken die veel invloed toeschrijven aan een persoon ("Dekker heeft gezorgd voor een groeiende populariteit van het genre") of op grootspraak lijken ("Dekker geeft aan dat hij weet dat hij de stijl enorm veranderd heeft, maar dat hij dit bewust heeft gedaan omdat hij het nodig vond voor de evolutie van het genre") zijn pov en ongewenst; het wordt promotioneel als het dan alleen nog in positieve zin over een nog actieve persoon gaat. Zo'n uitspraken kunnen alleen mits sterke onderbouwing door onafhankelijke bronnen. Een interview of zo met de betrokkene, of een blog zijn geen goede bronnen. Het moet dan ook niet herschreven worden, maar m.i. gewoon verwijderd. Groeten, Queeste (overleg) 3 jan 2018 20:35 (CET)Reageren
Helder, dan zit het hem dus niet zozeer in de gebruikte bronnen. Ik zal eens kijken of ik ergens onafhankelijke bronnen bij de stukjes kan vinden. Ik ben het met u eens dat nu ik het nog eens lees wel heel erg in de categorie "wij van WC-eend...." valt. Bedankt voor de reactie. FelisLeoTalk! 3 jan 2018 20:47 (CET)Reageren

Anthony Homan

bewerken

Beste Queeste Anthony Homan behoorde tot de bekende familie Homan in Drenthe. Hij was wethouder en lid van de Provinciale staten en lange tijd notaris. Bovendien is hij degene die het vroegere gemeentehuis van Assen gebouwd heeft, zie foto. Ik zie daarin genoeg aanleiding om een kort pagina over hem op te nemen. Zeker als ik naar andere families kijk (zie bijvoorbeeld de diverse artikelen over leden van de familie Willing en Braams, die m.i. in dezelfde categorie vallen) zouden ook die pagina's genomineerd moeten worden.

Dat meld je best op de beoordelingspagina. Daar wordt de bespreking gevoerd. Groeten, Queeste (overleg) 5 jan 2018 18:44 (CET)Reageren

Paardencoaching

bewerken

Beste Queeste,

Ik zie dat je mijn bijdrage over paardencoaching linea recta naar de prullenbak hebt verwezen. Jammer, als je de bron had gecheckt had je kunnen zien dat het een bron gebaseerd op wetenschappelijke publicaties gaat. Het is een samenvatting van meerdere literatuurstukken, daarom heb ik verwezen naar de bron als geheel. Ik zou je graag vragen je snelle actie te heroverwegen en de bron te bestuderen. Ik vind het persoonlijk erg jammer dat paardencoaching nog geen plek kent op Wikipedia, terwijl het een groot en groeiend werkveld is.

Vriendelijke groet, een wikigebruiker.

Beste anoniem, ik had de bron gecheckt en precies daarom heb ik de toevoegingen verwijderd. Privé-websites zijn niet aanvaardbaar als bron, want zijn promo. De wetenschappelijke publicaties zelf, mag je wel toevoegen. Queeste (overleg) 7 jan 2018 20:33 (CET)Reageren

Johan III van Nassau-Saarbrücken

bewerken

Beste Queeste, Ik zie dat je in mijn artikel Johan III van Nassau-Saarbrücken een aantal referenties hebt verwijderd met de opmerking "niet overdrijven met dezelfde refs tweemaal in een zin". Ik kan me voorstellen dat het overdreven overkomt, maar ik had ze bewust opgenomen. Namelijk om aan te geven dat van de zes bronnen die de geboortedatum geven, er slechts drie zijn die ook de overlijdensdatum en -plaats vermelden. De andere drie doen dat niet, een vermeldt zelfs een andere datum. Ik ga daarom je wijziging terugdraaien. Wel wil ik je bedanken voor het doorlezen van mijn artikel. Met vriendelijke groeten, HRvO (overleg) 15 jan 2018 22:36 (CET)Reageren

Massaal dezelfde bronnen plaatsen is daarvoor niet de goede methode. Beter dat in een voetnoot toelichten. We moeten denken aan de leesbaarheid van artikelen. Een alternatief is dat je niet met verwijzingen werkt voor de veel aangehaalde bronnen, maar de gewoon onderaan als "bronnen" toevoegt; dat gebeurt meestal zo. Groeten, Queeste (overleg) 16 jan 2018 10:53 (CET)Reageren
Akkoord, daar kan ik mee leven. Maar op een iets andere manier dan jij nu gedaan hebt. Ik wijzig het door de drie bronnen die zowel de geboorte- als overlijdensdatum noemen achter de overlijdensdatum op te nemen. Met vriendelijke groeten, HRvO (overleg) 16 jan 2018 14:08 (CET)Reageren
Prima! Queeste (overleg) 16 jan 2018 16:08 (CET)Reageren

Barbro Karlen

bewerken

Niet zo beste Queeste,

destijds begon ik mijn eigen website (www.oryx.tk) omdat er toen ook op uiterst botte wijze artikelen en bijdragen (o.a. bij Jakob Lorber en Viktor Schauberger) werden geschrapt, kijk maar eens bij mijn "gebruiker:GJS". Recent dacht ik laat ik weer eens proberen om iets bij te dragen... Maar jullie werkwijze binnen Wikipedia is blijkbaar helaas nog steeds niets verbeterd. Jammer, op deze manier zal ik aan dit project geen ondersteuning (meer) bieden. Als je de Engelse wikipedia ff had bekeken, dan staat daar een "goedgekeurd" artikel. Zelf heb ik juist geprobeerd de inhoud van haar boek "En de Wolven huilden" weer te geven... Ik stop geheel met wikipedia !

GJS 16-1-2018

Beste GJS, met de beoordelingsnominatie is nog geen artikel verwijderd. Het geeft alleen aan dat het artikel in de toestand waarin het zich op dat moment bevond, niet voldeed aan de minimumvereisten. Dat er op een anderstalige wikipedia wel een goedgekeurd artikel staat, heeft er natuurlijk weinig mee te maken. Ik begrijp dat het frustrerend is wanneer je energie in iets steekt en dan op een beoordelingsnominatie stuit. Als je dat een paar keer na elkaar meemaakt, is het erg ontmoedigend. Ik heb echter de indruk dat je, ondanks vroegere bijdragen, nog niet goed thuis bent in de werking van Wikipedia en in de opmaak van artikelen. Moest je toch nog willen bijdragen, dan is het misschien zinvol om een coach te vragen. Die kan veel teleurstellingen helpen voorkomen. Een coach vind je hier: Wikipedia:Coachingsprogramma. Groeten, Queeste (overleg) 16 jan 2018 16:20 (CET)Reageren

Autisme

bewerken

beste Queeste,

Tot 2x toe heeft u een bijdrage mijnerzijds op het artikel Autisme teruggedraaid. Dat u zich inhoudelijk niet kunt vinden in de verwijzing, dat kan. Dat de eerste stap dan is: teruggdraaien die bewerking, dat vat ik niet. Het gaat hier niet om onwaarheden, onjuistheden of ander ongerief, maar om uw interpretatie tegenover die van mij. Ik begrijp kortom niet, dat uw eerste stap niet bestaat door die discussie aan te zwengelen via de overlegpagina van het artikel, in plaats van meteen bijdragen ongedaan te maken. Dat demotiveert nogal moet ik zeggen.PaulSeveral (overleg) 28 jan 2018 14:36 (CET)Reageren

Beste PaulSeveral, de discussie wordt gevoerd op jouw overlegpagina. Op twee plaatsen over hetzelfde discussiëren is verwarrend, daarom reageer ik hier niet inhoudelijk. Dat het soms demotiverend is, begrijp ik. Daarom probeer ik doorgaans ook tips te geven ivm hoe zaken wel aanvaardbaar kunnen geplaatst worden. De pagina waarop je wat toevoegde - autisme - is een pagina waar zeer veel personen van alles proberen op te zetten, allerlei boeken wil men vermelden, allerlei weetjes, enz. Iedereen heeft er wel eens wat over gehoord, heeft er een mening over, bepaalde ervaringen, dingen gelezen of gezien. Daarom is er extra toezicht op deze pagina en wordt extra zorgvuldigheid aan de dag gelegd bij het toelaten van veranderingen of toevoegingen. Als je de tips ter harte neemt, denk ik dat het wel een kans maakt (maar ik ben absoluut niet de enige die erop toeziet en kan niet voor anderen spreken). Het proces dat je doorloopt - enthousiast bijdragen en daarop kritiek krijgen, merken dat dingen veranderd of verwijderd worden en daardoor je enthousiasme de kop ingedrukt zien - is een zeer herkenbaar proces. Ik denk dat we daar zelfs allemaal min of meer door zijn gemoeten en soms nog terug ingetrokken worden. Het gevaar is dat je het gaat zien als "onwil" van de beoordelaars en je alleen maar boos gaat maken; in het slechtste geval kun je wraak nemen door puntnominaties (wat je nu niet doet, voor de goede orde - maar wat af en toe wel door anderen gebeurt). Dan kom je in een strijd of geef je het op. Als je wel probeert met een aantal zaken rekening te houden, kun je een sterkere bijdrager worden en ga je uiteindelijk veel makkelijker kunnen bijdragen zonder veel fundamentele opmerkingen te krijgen, wat terug tot veel meer schrijfplezier en trots kan leiden. Hiermee wil ik zeker niet zeggen dat ik altijd gelijk heb en weet hoe het moet; als je twijfels blijft hebben, kun je zaken altijd voorleggen in de verschillende "cafés" of in de kroeg. Daar krijg je soms bredere reacties dan op je overlegpagina. Groeten, Queeste (overleg) 29 jan 2018 20:43 (CET)Reageren

Schending van auteursrechten op wikipedia

bewerken

Omwille van die onhebbelijke gewoonte van je om geschreven artikels voor vewijdering te nomineren wil ik je er toch even fijntjes op wijzen dat dit een schending van het auteursrecht van de oorspronkelijke bijdrager inhoudt, immers heeft enkel de auteur het beschikkingsrecht over zijn pennevruchten. Als ik dit nog zie ghebeuren overweeg ik toch gerechtelijke stappen te ondernemen. Tevens had ik de tekst van mijn eigen encyclopedie-artikel uit 2010 teruggewild, ook al was die dan {{ne}}. Vis je die terug op? EricVerdonck (overleg) 28 jan 2018 15:16 (CET)Reageren

Waar gaat dit over? Op Wikipedia gelden geen auteursrechten, dat is de essentie van het hele opzet. Los daarvan: voel je vrij om gerechtelijke stappen te zetten. En tot slot: de kwaliteit van Wikipedia kan slechts opgedreven worden door onvoldoende degelijke artikelen te nomineren. En ja, er moeten medewerkers zijn die zich daarmee bezighouden, ook al is dat vervelend. Queeste (overleg) 29 jan 2018 20:09 (CET)Reageren

help me

bewerken

Please help me, improve this article. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Rajabian – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Anoosh.da (overleg · bijdragen) 30 jan 2018 10:15 (CET)Reageren

Zie sokpopverzoekpagina.   MoiraMoira overleg 1 feb 2018 09:46 (CET)Reageren

M

bewerken

Beste Queeste, uiteindelijk, na nadenken, ben ik het met u eens en heb ik een en ander verwijderd wat wat mij betreft het liefst ook verborgen mag worden, ondanks dat het vrij beschikbare informatie is. Dank voor uw correcties. Groet van Paul Brussel (overleg) 2 feb 2018 22:16 (CET)Reageren

Merci voor de openheid! Als je hard aan iets werkt en iemand komt daar plots in snoeien, dan is dat vervelend en ik weet uit ondervinding dat je (niet jij persoonlijk) dan gemakkelijk in verontwaardiging schiet. Chapeau! Queeste (overleg) 3 feb 2018 09:47 (CET)Reageren
En bedankt voor de link - dat was een omissie mijnerzijds! Maar nu zien we ook het fraaie portret. Paul Brussel (overleg) 3 feb 2018 17:29 (CET)Reageren

Lijst van burgemeesters van Vlamertinge

bewerken

Beste, Ik zag dat u op deze pagina het onderdeel "Burgemeesters na de fusie" hebt verwijdert. Na de fusie waren de burgemeesters van Ieper ook de burgemeester van Vlamertinge. Waarom hebt u deze rubriek verwijdert? mvg 213.118.52.148 23 feb 2018 20:18 (CET)Reageren

Heel eenvoudig: deze horen bij de burgemeesters van Ieper. Lijsten van burgemeesters van deelgemeenten of voormalige gemeenten worden niet meer bijgehouden na het stoppen van die gemeenten als zelfstandige eenheid. De functie "burgemeester van Vlamertinge" bestaat dan ook niet meer. Queeste (overleg) 24 feb 2018 10:12 (CET)Reageren
De titel bestaat niet meer, maar in de praktijk zijn de burgemeesters van Ieper ook de burgemeesters van Vlamertinge. Dus Vlamertinge heeft nog steeds een burgemeester. mvg 213.118.52.148 24 feb 2018 17:33 (CET)Reageren
Misschien moet u de voorgaande reactie nog eens heel goed lezen: er bestaat geen burgemeester van Vlamertinge meer. Paul Brussel (overleg) 24 feb 2018 17:37 (CET)Reageren
Jawel --> Jan Durnez. 213.118.52.148 25 feb 2018 10:20 (CET)Reageren
Nee, Jan Durnez is burgemeester van Ieper, zoals correct op zijn Wikipedia-pagina staat. De burgemeester van Ieper is uiteraard burgemeester van alle deelgemeenten, gehuchten, wijken en straten, maar dat zijn geen afzonderlijke functies. Queeste (overleg) 25 feb 2018 10:45 (CET)Reageren
Titel bestaat niet, functie wel. 213.118.52.148
Welke titel bestaat wel en welke functie wel? Er is gewoon geen burgemeester van Vlamertinge meer sinds de gemeente niet meer bestaat. Dat u dat niet begrijpt, is onbegrijpelijk maar helaas wel juist. Het lijkt me dat hiermee alles wel gezegd is. Paul Brussel (overleg) 25 feb 2018 22:54 (CET)Reageren
De burgemeesters van Ieper zijn gewoon ook de burgemeesters van Vlamertinge. Dat is zo simpel als 1+1=2. Als Vlamertinge geen burgemeester zou hebben, wie is dan de uitvoerende macht? 213.118.52.148 26 feb 2018 17:00 (CET)Reageren
Je vraagt altijd hetzelfde, het antwoord blijft dan ook hetzelfde: zie hoger. Queeste (overleg) 26 feb 2018 19:27 (CET)Reageren
Vlamertinge is onderdeel van Ieper. Ja? Heeft Ieper een burgemeester? Ja? Heeft Vlamertinge dus een burgemeester? Ja. Duidelijk? 213.118.52.148 26 feb 2018 21:13 (CET)Reageren
"Dat u dat niet begrijpt, is onbegrijpelijk maar helaas wel juist. Het lijkt me dat hiermee alles wel gezegd is." Ik zou nu maar eens ophouden anderen met uw onbegrijpelijke en geheel onjuiste geneuzel lastig te vallen. Paul Brussel (overleg) 26 feb 2018 21:17 (CET)Reageren
Wat is er niet juist aan dan? 213.118.52.148 26 feb 2018 21:29 (CET)Reageren
Uddel ligt in de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn heeft een burgemeester. Is diegene dan ook 'de burgemeester van Uddel'? Nee dus. Wikiwerner (overleg) 26 feb 2018 22:25 (CET)Reageren
Juist wel, want je geeft zelf net aan dat Uddel onderdeel is van Apeldoorn. 213.118.52.148 27 feb 2018 17:29 (CET)Reageren
Wat mij betreft stopt de discussie hier. Antwoorden zijn gegeven, de spelregels zijn duidelijk. Het liever anders zien, is persoonlijk en daar valt niet over te discussiëren. Queeste (overleg) 27 feb 2018 20:02 (CET)Reageren
Zo kan ik ook "discussiëren" en niet antwoorden op de opmerkingen van de tegenpartij. Als het dan te moeilijk is bepaal JIJ om te stoppen? 213.118.52.148 27 feb 2018 21:20 (CET)Reageren
Zal ik ook maar een poging wagen om het duidelijk te maken. Trump is president van de VS. New York is onderdeel van de VS. Is Trump dan 'president van New York'? Nee, er is namelijk geen functie 'president van New York'. Hebben de New Yorkers dan geen president? Natuurlijk wel, aangezien New York gewoon onderdeel van de VS is, is Trump gewoon hun president. Ditzelfde geldt dus ook voor de burgemeester van Ieper. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 09:13 (CET)Reageren
De TITEL bestaat niet, maar dat is ook de discussie helemaal niet. Hij is in de PRAKTIJK WEL de president van New York, anders heb je gewoon een staat waar er geen uitvoerende macht is. 213.118.52.148 28 feb 2018 13:29 (CET)Reageren
Ander voorbeeld: Ik vergiftig een ei. Is het eigeel dan vergiftigd? 213.118.52.148 28 feb 2018 13:45 (CET)Reageren
En dus staat het helemaal correct in Wikipedia. Op de pagina van Vlamertinge staat dat het een deelgemeente is van Ieper. Op de pagina van Ieper staat wie de burgemeester is. En net zoals we niet op iedere pagina van een dorp/stad/gewest/provincie in België gaan melden wie de koning en premier is melden we niet op iedere deelgemeente wie de burgemeester is van de plaats waar de deelgemeente onderdeel van uit maakt. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 15:13 (CET)Reageren
Je geeft dus wel toe dat Vlamertinge in de praktijk dus wel nog een burgemeester heeft? Natuurlijk moet je de koning er nu niet bij gaan sleuren. Het gaat hier enkel over het GEMEENTELIJK niveau en niet om het provinciaal of federaal niveau. mvg 213.118.52.148 28 feb 2018 15:22 (CET)Reageren
De burgers hebben een burgemeester. In Rotterdam speelt hetzelfde met bijvoorbeeld Hoogvliet. De burgemeester van Rotterdam is de burgemeester van de inwoners van Hoogvliet, simpelweg omdat Hoogvliet een onderdeel is van Rotterdam. Daar staat nog de volgende tekst: "Van 1818 tot 1934 was Hoogvliet (weer) een zelfstandige gemeente, die de laatste decennia van haar zelfstandigheid een burgemeester deelde met het dorp Pernis." In lijn daarmee heeft Vlamertinge nu als dorp niet als zelfstandigheid een burgemeester. MatthijsWiki (overleg) 28 feb 2018 15:37 (CET)Reageren
Ik heb het hier gewoon over de praktijk. 213.118.52.148 28 feb 2018 15:41 (CET)Reageren
Een burgemeester staat aan het hoofd van een gemeente, volgens het gemeentedecreet. Vlamertinge is geen zelfstandige gemeente, heeft dus geen zelfstandig gemeentebestuur en dus geen zelfstandige burgemeester. Hoe moeilijk kan het zijn? Paul Brussel (overleg) 28 feb 2018 15:45 (CET)Reageren
Voor de derde maal: Ik heb het hier gewoon over de praktijk! Ik kan het ook niet helpen dat jij niet kan lezen. 213.118.52.148 28 feb 2018 15:54 (CET)Reageren

Marijke Billekens

bewerken

Dag Queeste, Bedankt voor je opmerkingen in verband met het artikel over Marijke Billekens. Rode raaf heeft ook een bedenking geplaatst ivm relevantie. Hij heeft me hier meer uitleg over gegeven. Ik begrijp de opmerking en zal de pagina en het bestand verwijderen. Kan ik dit zelf doen, of gebeurt dit vanzelf nu deze op de verwijderlijst staan? Een verzoekje, vind je het wel OK als ik opnieuw de opmerking plaats mbt Sint-Lambertuskerk (Blerick)? Met vriendelijke groet,WikiJantjeB (overleg) 1 mrt 2018 19:47 (CET)Reageren

Je mag gerust wat toevoegen bij de Sint-Lambertuskerk, mits toevoeging van een onafhankelijke bron en vooral moet de inhoud beschrijvend zijn, geen kunstenaarstaal. Een zin met als kern dat ze heeft "zorg gedragen voor de verbinding tussen de oude functie van het gebouw, de kerk, en zijn nieuwe functie" zegt niets. Wat heeft ze dan precies toegevoegd? Waarschijnlijk iets beeldend, maar wat? Groeten, Queeste (overleg) 1 mrt 2018 19:52 (CET)Reageren

Dag Queeste, is duidelijk. Met vriendelijke groet,WikiJantjeB (overleg) 1 mrt 2018 19:54 (CET)Reageren

Ter informatie

bewerken

Ik heb hier een blokverzoek tegen u afgewezen. Wiki13 (overleg) 2 mrt 2018 17:40 (CET)Reageren

Ok, bedankt. Queeste (overleg) 2 mrt 2018 18:02 (CET)Reageren
En nog eens. Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 2 mrt 2018 19:39 (CET)Reageren
Dank. Zal niet de laatste keer zijn. Deze is echt hardnekkig. Queeste (overleg) 2 mrt 2018 20:10 (CET)Reageren

Ernst Manker

bewerken

Door technische problemen was dit artikel aanvankelijk niet juist geupload. Nu is dat wel het geval en vraag ik dan ook of de mededeling van de pagina verwijderd kan worden. Ik werk aan nog meer onderzoek over deze fantastische onderzoeker die veel heeft betekend voor de Sami en andere oervolken.

Het bevreemd mij dat u niet begrijpt dat zijn geboorteplaats onder een bepaalde parochie valt, in een bepaalde provincie. Het zijn absoluut geen 3 verschillende plaatsen. Aangezien het eiland moeilijk te vinden is, heb ik dat wat specifieker geduid met de parochie,gemeente en provincie

Ik hoop dat uw vragen beantwoord zijn daar u niet op de overleg pagina reageert

Met vriendelijke groet, Celesta (overleg) 12 mrt 2018 00:02 (CET)Reageren

Beste Celesta: de nominatie is intussen verwijderd. Voor toelichting: zie jouw overlegpagina. Groeten, Queeste (overleg) 12 mrt 2018 15:54 (CET)Reageren

deegklont

bewerken

De vertaling van dough-nut naar deeg-moer vind ik eerlijk gezegd ook beter dan deegklont. Van een klont deeg krijg je een oliebol, van een ringvorm (moer) een doughnut, even heel kort door de bocht. Edoderoo (overleg) 24 mrt 2018 16:16 (CET)Reageren

Mag, zal een typisch Nederlands woord zijn, voor Vlamingen onbekend, maar dat is geen probleem - Vlamingen kunnen er dan een vertaling bijplaatsen. De anoniem had echter ook aan de infobox gewijzigd en daarom heb ik alles maar teruggedraaid. Queeste (overleg) 24 mrt 2018 17:14 (CET)Reageren
Het zou ook weggehaald kunnen worden, puur in theorie is het Origineel Onderzoek als er geen bron bij gegeven is. Daarnaast zou je een etymologische bron nodig moeten hebben om uberhaupt deze vertaling te gebruiken. Het klinkt wel logisch allemaal, ronde vorm, nut, dus een moer. Maar in de etymologie ziet vaak helemaal geen logica. Logica en GOO gaan toch al vaak onverwacht mank. Ik ga het daarom ook niet verwijderen ;-) Edoderoo (overleg) 24 mrt 2018 17:26 (CET)Reageren

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquête

bewerken
WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)Reageren

Roterij Sabbe

bewerken

Beste Queeste, bedankt voor het beoordelen van mijn artikel. Ik heb de tekst herwerkt, erin gesnoeid en wat foto's toegevoegd. Zou u het nog eens willen nakijken of dit artikel nu wel mag blijven staan op Wikipedia? Bedankt steffidelaere

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquête

bewerken
WMF Surveys, 13 apr 2018 03:33 (CEST)Reageren

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquête

bewerken
WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)Reageren

Ricardo Montero

bewerken

Omdat je in het verleden wat commentaar had op me... vooral op mijn bijdragen en volgens sommige... fouten... Lees eens het werk Ricardo Montero... #nieuwbladnieuwestart

Ziet er goed uit. Ik heb het op Wikidata nog gelinkt aan het Spaanstalige artikel. Groeten, Queeste (overleg) 25 mei 2018 18:39 (CEST)Reageren

Bronvermelding artikel Wim Berteloot

bewerken

Beste Ik kreeg van u een opmerking over het artikel die ik schreef over Wim Berteloot. U merkte, terecht, op dat de bronnen ontbreken. Omdat ik nieuw ben op Wikipedia weet ik nog niet hoe dat moet en vroeg ik me af of u mij kan helpen? Als ik nu terugkijk naar de pagina zie ik bij "Levensloop" twee keer "[bron?]" staan. Graag had ik de bronnen toegevoegd, maar ik weet niet hoe dit moet...

Link naar het artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Berteloot

De bronnen die ik wens toe te voegen: Eerste gevraagde bron: Bron 1: http://www.mannenkoordekerels.be/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=501 Bron 2: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/beiaardconcert-wim-berteloot/dd0e56f3-cdf8-4b80-951b-74f79dc03d5f

Eerste én tweede gevraagde bron: Bron 3: https://www.brugge.be/brugge-verwelkomt-nieuwe-beiaardier

Met vriendelijke groeten Jan BertelootJanBerteloot (overleg) 30 mei 2018 18:29 (CEST)Reageren

Beste Jan, ik heb bron 3 toegevoegd als hoofdbron omdat daar eigenlijk alles in staat. De andere zijn dan overbodig. Groeten, Queeste (overleg) 30 mei 2018 19:38 (CEST)Reageren

Walter Supèr

bewerken

Beste Queeste, De pagina Walter Supèr is zodanig aangepast, dat deze opnieuw beoordeeld kan worden. (na aanleiding van:- wiu/ne - Niet neutraal, ook niet duidelijk of de man wel E is: geen enkele bron die dit bevestigt. Verder weinig opmaak en geen categorie. Queeste (overleg) 7 jun 2018 20:16 (CEST)" Er zijn bronnen en categorieën toegevoegd en de opmaak is verbeterd. Romeo

Beste Romeo, je toelichting op opmerkingen geef je best op de beoordelingspagina - een link daarnaar staat bovenaan het artikel. Het artikel is in de huidige vorm nog steeds niet ok: er is geen inleiding, het begint met een kopje met de naam van de persoon, de bronnen zitten niet goed, er zijn niet-toegelaten bronnen (youtube) en te veel afhankelijke bronnen. Eigenlijk raad ik je aan een coach te nemen, anders kan het zeer frustrerend worden als je het zelf moet uitzoeken en steeds botst op opmerkingen. Een coach vind je hier: Wikipedia:Coachingsprogramma. Groeten, Queeste (overleg) 15 jun 2018 14:46 (CEST)Reageren

bedankt, hè

bewerken

Een zin verwijderen, waar een kleine aanpassing mogelijk is, is geen wikificeren. Ldhank (overleg) 6 jul 2018 15:05 (CEST)Reageren

Deze commentaar is net iets te kort door de bocht: de zin was puur pov en hoort eigenlijk niet in een encyclopedie zonder stevige bron. Queeste (overleg) 6 jul 2018 17:02 (CEST)Reageren
Dan beter communiceren. Om de bewering te staven vier bronnen toegevoegd, hadden er ook tien kunnen zijn. Is gewoon te googlenLdhank (overleg) 6 jul 2018 17:49 (CEST)Reageren
Dat is waar, had het beter vermeld. Pov vereist echter altijd een bron. Queeste (overleg) 6 jul 2018 18:12 (CEST)Reageren

Veritas (Winkel)

bewerken

Beste Queeste, bedankt voor het verder aanvullen van dit artikel! De infobox lukte me zelf niet dus ik ben zeer blij dat u dit gedaan hebt. Een kleine vraag, in het kopje geschiedenis onder de beginjaren voegde je toe dat de eerste winkels 'in den jood' noemde, als bron vermeldt u de geschiedenis pagina van de winkelketen zelf, maar ik zie het daar nergens op vermeld staan? --Veriha (overleg) 14 jul 2018 09:03 (CEST)Reageren

Dag Veriha, de bron met de geschiedenis op de website zelf had ik niet toegevoegd, die had jij zelf aangebracht dacht ik. Dat van In den Jood staat in de bron vlak daarachter, nr 3 (die van retaildetail). Staat trouwens ook in andere bronnen die verder vermeld zijn. Groeten, Queeste (overleg) 14 jul 2018 09:23 (CEST)Reageren

"Oostfronter"

bewerken

Beste Queeste, U hebt bij enkele personen de categorie "Oostfronter" toegevoegd. Dit is echter niet voor allen waar u dit bij toevoegde het geval, onder meer niet voor Hendrik Demoen. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 16 jul 2018 09:29 (CEST)Reageren

Zeer terechte opmerking. Goed dat u dit opmerkt. Meteen teruggedraaid, bedankt! Queeste (overleg) 16 jul 2018 09:58 (CEST)Reageren

Reformatoren

bewerken

Beste Queeste, je hebt mijn beginnetjes over de 16e eeuwse reformatoren Otto Brunfels, Konrad Pellikan en Celio Secondo Curione met wui gemarkeerd op Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20180711. Ik heb de artikelen inmiddels enigszins aangevuld. Ik hoop dat je de gelegenheid hebt om tijdig je markering te herbeoordelen. Groet, Kaj Jalving (overleg) 20 jul 2018 10:59 (CEST)Reageren

Inderdaad mooi bijgewerkt! Waarvoor dank. Nominaties verwijderd. Queeste (overleg) 22 jul 2018 20:59 (CEST)Reageren

Bronnen vermeld

bewerken

Beste Queeste,Ik heb enkele links en artikels verzameld betreffende Pierre Goudesone die je in de beoordelingspagina kan terugvinden met de vermelding van de bronnen. Bij mijn weten hoeft een persoon persé niet wereldberoemd te zijn, groot commercieel succes gekend te hebben of te kennen of bekend zijn bij "Jan met de pet” om een vermelding te krijgen op Wikipedia. Wat telt, is wat de persoon bewerkstelligd heeft met zijn artistiek parcours en daarmee ook media-aandacht heeft gecreëerd zowel bij nationale als regionale pers,radio en TV in binnen- en buitenland. Mvg, Inge Van GrembergenInge Van Grembergen (overleg) 4 aug 2018 20:06 (CEST) Beste Queeste, Bij deze wil ik U dan ook vragen, volgens de procedure die ik hierboven lees op beoordelingspagina, of U het sjabloon van Deze pagina is genomineerd voor verwijdering kunt weghalen. Mvg, Inge Van GrembergenInge Van Grembergen (overleg) 5 aug 2018 01:51 (CEST)Inge Van Grembergen (overleg) 8 aug 2018 11:42 (CEST)Reageren

Zie beoordelingspagina. Het is niet de bedoeling om de bespreking dubbel te voeren. Groeten, Queeste (overleg) 8 aug 2018 13:38 (CEST)Reageren

Lulletje rozewater

bewerken

Ik ben er niet van gediend door een nitwit in verband gebracht te worden met een psycholoog, de aanname dat je wellicht les van de man hebt gehad zegt niets over jouw geestelijke gezondheid, en is derhalve een acceptabele vraag. Excuses hoef ik niet, ik zou het wel op prijs stellen als je mij in het vervolg volledig met rust laat.Peter b (overleg) 26 aug 2018 19:04 (CEST)Reageren

Je hebt er toch zelf om gevraagd? Je speelt het hard, en komt nu huilen als de bal kaatst. Edoderoo (overleg) 26 aug 2018 19:34 (CEST)Reageren
Niks aan toe te voegen. Queeste (overleg) 26 aug 2018 20:15 (CEST)Reageren
Dat verbaast niet, Edo neuzelt wat en jij onderschrijft dat, je stelt me niet teleur. Peter b (overleg) 26 aug 2018 20:42 (CEST)Reageren
Ook jij hebt ons niet verbaasd. Je zoekt een artikel op, slaat flink om je heen om mensen op voorhand al te diskwalificeren, en als je dan zure opmerkingen terugkrijgt is iedereen tegen je. Een herhalend patroon, waar je zelf blijkbaar meer last van hebt dan Wikimedia of de gebruikers die je probeert te beledigen. Edoderoo (overleg) 26 aug 2018 20:53 (CEST)Reageren
@ Peter b: als je vraagt om door mij gerust gelaten te worden, moet je zelf ook geen zaken in gang zetten of hier bezig blijven. Queeste (overleg) 27 aug 2018 18:10 (CEST)Reageren

Adelskalender

bewerken

Dag Queeste, als je de bewerkingssamenvatting van mijn eerste bewerking had gelezen, had je geweten dat ik er nu mee bezig ben. Inmiddels heb ik 80 van de 140 referenties hersteld. Na een pauze volgen later vandaag de overige 60. Ook had ik reeds in de gaten dat er nog een uitleg voor de naam Adelskalender op de pagina hoort. Deze uitleg was, toen de Adelskalender langebaanschaatsbanen nog deel uitmaakte van de Wiki-pagina "Lijst van langebaanschaatsbanen", zichtbaar middels een verwijzing naar de Wiki-pagina "Adelskalender". Doordat het woord Adelskalender nu onderdeel is van een hoofdtitel, was die verwijzing verloren gegaan. Baspee76 (overleg) 6 okt 2018 14:04 (CEST)Reageren

Prima, dan komt het wel in orde. Je plaatst dan eigenlijk best een wiu-sjabloon boven het artikel. Dan zien beoordelaars meteen dat er nog aan gewerkt wordt. Queeste (overleg) 6 okt 2018 14:06 (CEST)Reageren

Dank voor je uitleg en wiu-tip, die ik nog niet kende. Eerder nog zal ik bij een volgende verhuizing van een grote hoeveelheid gegevens zaken offline voorbereiden, en pas dan tot verhuizing/publicatie overgaan. Ik was even verrast door je 'strenge' reactie, maar ik snap nu dat het nodig is om binnen een groot instrument als Wikipedia grenzen aan te geven om wildgroei van slordigheden te voorkomen. Baspee76 (overleg) 6 okt 2018 20:59 (CEST)Reageren

Controleren

bewerken

Beste Queeste, ik waardeer het enorme vertrouwen dat je hebt in de artikelen die ik aanmaak en die jij daarna vaak goedkeurt. Ik mis soms wel een beetje kritiek of alleen maar een kritische opmerking. Maar nogmaals, ik waardeer je vertrouwen in mijn werk. Met vriendelijke groet, HWN (overleg) 8 okt 2018 21:07 (CEST)Reageren

Beste HWN, je levert zeer goed werk en dat sterkt het vertrouwen. Op de duur ken je een aantal degelijke collega's en dat maakt controle gemakkelijker. Ik zal proberen wat meer kritiek te geven. ;) Groeten, Queeste (overleg) 8 okt 2018 21:14 (CEST)Reageren
Dank voor je reactie. Mits tactvol geformuleerd, waardeer ik kritiek. Groeten, HWN (overleg) 8 okt 2018 21:28 (CEST)Reageren

Harald Ole van der Straaten

bewerken

Beste Queeste,

Enige tijd geleden is de pagina van Harald Ole van der Straaten genomineerd voor verwijdering wegens een gebrek aan relevantie. We zijn inmiddels meer dan twee weken verder en ik vroeg me af hoe het zit met de stand van zake. Op wikipedia is namelijk alleen een pagina te vinden over Laurus, wat slechts één van de vele banen is die Harald Ole heeft gedaan tijdens zijn loopbaan. De wikipediapagina verschaft meer informatie over wie Harald Ole is en wat hij allemaal heeft gedaan tijdens zijn loopbaan. Er bestaan meer soortgelijke persoonspagina's op wikipedia. Vandaar dat ik voor plaatsing ben.

Vriendelijke groet,

Anonieme gebruiker

Beste anoniem, het artikel staat er op dit moment nog en is in behandeling. Als je bovenaan in het artikel op "beoordelingslijst" klikt, kom je op de pagina waar de genomineerde artikelen van die dag worden besproken. Als je nog commentaar wil toevoegen, moet je wel heel snel zijn. Groeten, Queeste (overleg) 15 okt 2018 20:22 (CEST)Reageren

Polis (uitgeverij)

bewerken

Beste Queeste

Ik zie dat je Anthony Atkinson hebt verwijderd van de lijst met auteurs. Nu wist ik niet dat hij vorig jaar gestorven is maar ik ben toch begonnen met het vertalen van een pagina naar het Nederlands omdat ik thuis enkele boeken van hem heb en hij toch wel een belangrijke stem was in het onderzoek naar ongelijkheid. Mag ik die als de pagina af is terug in het lijstje zetten of heb je dat liever niet gezien hij Engelstalig is en ook nog dood ? Mij maakt het niet uit. mvg Skaldis (overleg) 1 nov 2018 22:09 (CET)Reageren

Beste Skaldis, geen enkel probleem met het terugplaatsen als je aan het artikel bezig bent. Het punt was: van uitgeverijen moeten niet alle auteurs bijgevoegd worden. Daarom hebben auteurs in het rood doorgaans geen zin. Maar in dit geval is het zeker ok. Groeten, Queeste (overleg) 2 nov 2018 08:53 (CET)Reageren
Ik heb het zelf maar snel teruggedraaid. Queeste (overleg) 2 nov 2018 08:55 (CET)Reageren
Bedankt. Ik heb Anthony B. Atkinson geplaatst. Nu is het te hopen dat ze nog een aantal van zijn boeken vertalen anders staat hij toch wat verloren in dat lijstje. Skaldis (overleg) 2 nov 2018 13:11 (CET)Reageren

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018

bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)Reageren

Geuzenberoerten

bewerken

Ik kan begrijpen dat de uitleg kort is, maar nu wordt gewoon verwezen naar "Geuzen" waarin "Beroerten" helemaal niet wordt uitgelegd, terwijl dit een heel specifieke term is die niet-geschiedkundigen of niet-studenten niet zomaar begrijpen. Een encyclopedie hoort te verduidelijken, dat is inherent, nu is het weer wat onduidelijker gemaakt. Als u wenst te verwijderen kunt u misschien ook zelf op de pagina "Geuzen" uitleggen wat "Beroerten" zijn, want dat is wel wat mensen die doorklikken vanop Kaprijke verwachten te weten te komen, en zo wordt ook geen waardevol werk tenietgedaan ("Beroerten" was nog niet verduidelijkt op Wikipedia). Of misschien doorverwijzen naar "Raad van Beroerten", want niet "Geuzen" is moeilijk te begrijpen, wel "Beroerten". Eilandman

Beste Eilandman, ik begrijp je bezorgdheid. Alleen is Wikipedia geen woordenboek. Het artikel kwam op de beoordelingslijst om het 2 weken tijd te geven voor uitbreiding, wat niet gebeurd is. Het is inderdaad misschien een goed idee om er dan kort iets over toe te lichten op het artikel over Geuzen. Voel je vrij dat te doen. Groeten, Queeste (overleg) 7 dec 2018 17:22 (CET)Reageren

Greta Van Fleet.

bewerken

Hallo Queeste, de gemiddelde leeftijd van de bandleden is ongeveer 21 jaar (2 x 22 en 2x 19). In verhouding tot de hedendaagse rockmuzikanten is dat jong. Grappig trouwens dat veel van de muzikanten die in de jaren zeventig zijn begonnen, nu nog steeds actief zijn (rollator-blues). Maar het is goed om te zien dat er jonge knapen zijn die de fakkel overnemen. GroetRakkerbak (overleg) 12 dec 2018 20:51 (CET)Reageren

Inderdaad, ik had niet verder gekeken dan mijn neus lang is. De groep bestaat al betrekkelijk lang, maar toen waren het nog pubers. Op de foto van 2017 zien ze er nog steeds behoorlijk jong uit. Verander het dus gerust terug. Queeste (overleg) 12 dec 2018 20:55 (CET)Reageren

SUFV Hot Shots

bewerken

Hallo Queeste, Inmiddels is het artikel aangepast. De pov-formulering is eruit gehaald en categorieën zijn toegevoegd. Daarmee is de relevantie van het onderwerp mijn inziens helder: er staan immers meerdere Nederlandse Floorballverenigingen op Wikipedia, ik zie geen reden dat deze floorballvereniging minder relevant zou zijn (voor Wikipedia). In de toekomst tracht ik de pagina verder aan te vullen, waardoor de relevantie nog meer duidelijk wordt. Maxvandeven555 (overleg) 17 dec 2018 18:50 (CET)Reageren

Beste Maxvandeven555, reageren doe je best op de beoordelingspagina, niet hier. Dan kunnen anderen het mee bekijken. Groeten, Queeste (overleg) 17 dec 2018 20:14 (CET)Reageren

WdeVreede

bewerken

Beste Queeste, ik zie dat de pagina Biosofisch Instituut genomineerd staat voor verwijdering, omdat het om een 'verzinsel van een schrijver' gaat en er externe links zijn opgenomen. Dat vind ik een wat vreemde motivering. Er is immers ook een categorie Fictieve Organisatie op wikipedia aangemaakt met 49 bekende en minder bekende namen, de meeste uiteraard eveneens berustend op verzinsels van auteurs. De externe links in het artikel verwijzen naar anderstalige wikipedia-pagina's. Onder het kopje Trivia staan enkele opmerkingen over de 'reële' biosofie in de westerse filosofie, hetgeen dit onderwerp m.i. ook enigszins wetenswaardig maakt buiten het engere domein van de SF en fantastiek. Dit was ook een van de beweegredenen voor aanmaak van het lemma.

Beste WdeVreede, eerst en vooral: als je ergens commentaar geeft, is het de bedoeling dat te ondertekenen. Dit kan door ofwel aan het eind van het bericht 4 tildes (~) te plaatsen, ofwel door bovenaan het schrijfvlak te klikken op het x-je met een soort l achter. Verder: opmerkingen over een nominatie geef je best op de beoordelingspagina zelf, niet hier. Zo zijn alle reacties op één plaats terug te vinden. Ik ga hier dan ook niet inhoudelijk reageren. Groeten, Queeste (overleg) 27 dec 2018 13:35 (CET)Reageren

Het spijt me wel, maar ik heb alle moeite gedaan om de desbetreffende beoordelingspagina te vinden ten einde daar commentaar te leveren, dat is echter niet gelukt.WdeVreede (overleg) 27 dec 2018 19:09 (CET)Reageren

De beoordelingspagina is gemakkelijk te vinden: je gaat naar het artikel en klikt daar bovenaan op "beoordelingslijst" (in de kader met de nominatie). Dan kom je op de beoordelingslijst van die dag en daar staat het artikel bij. Queeste (overleg) 27 dec 2018 19:11 (CET)Reageren

Dank, ik heb het kort na mijn melding hierover gevonden.WdeVreede (overleg) 28 dec 2018 16:45 (CET)Reageren

NE personen

bewerken

Beste Queeste; dank voor je correcties op de Jan Henrik Telders pagina. Ik heb toch de naam van zijn twee vrouwen teruggezet. Ik snap dat we deze dames wellicht niet als Encyclopedisch persoon moeten beschouwen, maar gezien het feit dat hun man dat wel was, vindt de lezer het mijns inziens wel relevant te weten wie zijn vrouwen waren en wat hun namen waren. Mocht u dat een probleem vinden dan kan ik er voetnoten van maken. Graag advies/overleg! Alle goeds, Marc MarcAntoniWiki (overleg) 27 dec 2018 20:28 (CET)Reageren

Beste Marc, in principe worden niet-encyclopedisch relevante personen niet genoemd. Doorgaans dus geen namen van partners en kinderen. Als de personen niet-encyclopedisch zijn (lees: eigenlijk geen belang hebben), gaan lezers daar doorgaans ook niet naar zoeken omdat er weinig of niets over te vermelden valt. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor personen waarover toch veel geschreven is, maar daardoor zijn ze eigenlijk toch encyclopedisch relevant. Ik zag ook dat je een niet-bestaande categorie terug toevoegt. Dat is niet toegestaan, tenzij je de categorie zelf snel aanmaakt. Ik merk wel dat je op zich zeer zinvolle artikelen aanmaakt, wat prima is. Ik denk dat je nog vrij nieuw bent hier en geneigd bent om alle informatie die je hebt, toe te voegen. Daarin moet je nog een beetje leren snoeien, maar dat is op zich geen probleem. Veel schrijfplezier verder! Groeten, Queeste (overleg) 27 dec 2018 20:35 (CET)Reageren
Beste Queeste, bedankt voor je hulp. Ik ben inderdaad nieuw. Paar jaar geleden al wel een pagina aangemaakt maar in de tussentijd verdiept in de bronvermeldingen en opmaak. En daarom is jouw hulp en die van andere Wiki experts erg behulpzaam bij het aanmaken van een pagina die voor de lezer de meeste relevantie heeft en structuur biedt. Ik was me er niet bewust van een niet-bestaande categorie teruggezet te hebben. Excuus! MarcAntoniWiki (overleg) 28 dec 2018 15:08 (CET)Reageren
Beste Queeste, wederom dank voor de correcties. Ik leer er veel van! Groet, MarcAntoniWiki (overleg) 28 dec 2018 22:30 (CET)Reageren
Iedereen moet het leren. En soms is het erg frustrerend dat je eerste artikels verwijderd worden omdat ze niet voldoen of dat je bakken kritiek krijgt. Maar als de bereidheid om te leren er is, komt alles wel in orde. Queeste (overleg) 29 dec 2018 11:39 (CET)Reageren

Prefect Frankrijk

bewerken

Hartelijk dank voor je terechte opmerking. Ik heb verkeerdelijk Prefect van een Frans departement in Frankrijk of Overzee aangemaakt. Dit moet natuurlijk Categorie:Prefect van een Frans departement in Frankrijk of Overzee zijn. Ik zal het eerste laten verwijdern. Beste groeten, Philemonbaucis (overleg) 6 jan 2019 21:09 (CET)Reageren

Bob Nijs

bewerken

Waarom mag de naam van zijn moeder niet vermeld worden en van zijn vader wel? Het gaat me niet om het feit, maar gewoon ter info.

Namen van niet-encyclopedische personen worden niet vermeld. Hier gaf ik de vader nog het voorrecht van de twijfel omdat hij ook politicus was. Misschien onterecht. Queeste (overleg) 14 jan 2019 20:23 (CET)Reageren

Ellen Verest en Turnhout

bewerken

Hoi Queeste, even een vraagje over je bewerking op Ellen Verest. Ik had in de infobox Turnhout weggehaald bij 'geboortenaam', omdat ze niet Turnhout heette bij haar geboorte. Daarna haalde jij het ook weg in de tekst met als uitleg 'dan hier ook niet, natuurlijk'. Daar betrof het echter haar geboorteplaats, dus dat had gewoon in de tekst kunnen blijven staan. Er zal hier ergens sprake zijn van een misverstand, dus het leek me handig om het je eerst even te vragen voordat ik overhaast van alles ga terugdraaien :-) Thieu1972 (overleg) 19 jan 2019 22:30 (CET)Reageren

Ow, sorry, dan had ik verkeerd gekeken. Dacht dat bij de geboorteplaats gezet te hebben. Stom! :-) Queeste (overleg) 20 jan 2019 20:29 (CET)Reageren

Theater 't Web

bewerken

Hallo Queeste, zou de nominatie voor verwijderen bij de pagina over Theater 't Web verwijderd mogen worden. Volgens mij is de pagina inmiddels aangepast op alle punten. (En er bleek wat onduidelijkheid: Theater 't Web is geen theatergroep, maar een gebouw/theater waar landelijke acts optreden).– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 31.20.61.95 (overleg · bijdragen) 26 jan 2019 14:34‎

Beste anoniem, de beoordelingsperiode is voorbij. Het is nu aan een moderator om een oordeel te vellen en verdere stappen te zetten. De moderatoren lopen wat achter, daarom is dit nog niet gebeurd. Queeste (overleg) 26 jan 2019 20:09 (CET)Reageren

Ebrodelta

bewerken

Hoi Queeste, je nomineerde bovenstaande pagina voor directe verwijdering met als reden 'duidelijk van ergens overgenomen'. Als je hier een link bij hebt is dat wel heel makkelijk voor de moderator. Nu heeft die ook geen idee of het klopt wat je schrijft. De detector slaat niet aan op copyvio, ik denk dat de tekst 'Google-translated' is vanaf een andere wiki. Maar zolang we dat niet zeker weten is het wat mij betreft geen copyvio. - DutchTom (overleg) 2 feb 2019 17:40 (CET)Reageren

Kwam van EN:Ebro Delta en is inmiddels verwijderd   - DutchTom (overleg) 2 feb 2019 17:47 (CET)Reageren
Is soms moeilijk concreet te maken, maar gezien de referentiecijfers zonder referenties kon het moeilijk anders dan ergens van overgenomen zijn, of in dit geval vertaald. Queeste (overleg) 2 feb 2019 19:29 (CET)Reageren

Charles John Alexander Jarvis

bewerken

Beste Queeste, mijn reactie van gisteren is vreemd genoeg van deze pagina verdwenen. Dus even opnieuw. NE: op Wikipedia:Relevantie_per_onderwerp#Bands_en_artiesten maken de eerste drie regels Charles John Alexander Jarvis voldoende relevant voor een Wikipedia-artikel:

  • Bands die een cd bij een platenmaatschappij uitgegeven hebben.
  • Bands die weliswaar zelf de cd uitgeven (DIY/eigen beheer) maar voor hun cd- en vinyluitgaven wel een officiële distributeur (Konkurrent, Bertus, Pias of aanverwant) hebben, waardoor de uitgaven verkrijgbaar zijn in de winkel.
  • Bands die als live-act nationale bekendheid genieten (of in een bepaalde grote regio) en op nationale radio/televisie optreden.

Charles Jarvis heeft een ruime platenproductie in eigen en in officiëel beheer en met officiële distributie. Hij heeft opgetreden op nationale TV en radio (Studio Brussel, VRT:Jessie). Ik heb de meeste informatie die niet online te verifiëren is geschrapt en ruim relevante links toegevoegd aan de platenlijst. Ik hoop dat daarmee het artikel te redden is van de vergetelheid. SRGBKN (overleg) 3 feb 2019 01:13 (CET)Reageren

Beste SRGBKN, je argumenten moet je hier niet geven, maar op de beoordelingspagina. Anders is het niet meer te volgen voor anderen die er hun mening over hebben. Groeten, Queeste (overleg) 3 feb 2019 11:52 (CET)Reageren

Ah, Dank je, dan moet ik even gaan zoeken waar dat precies is. Dank voor de toelichting en excuses voor de verwarring.SRGBKN (overleg) 4 feb 2019 08:47 (CET)Reageren

Please support the Sustainability Initiative!

bewerken
 
Please support the Sustainability Initiative!

Hello Queeste, I saw that you are one of the authors of the Greta Thunberg article. Because I am looking for ways to reduce the environmental impact of Wikipedia itself, I wanted to ask you to check out the Sustainability Initiative and to add your name to the list of supporters so that I can show that many community members are behind this effort. Thanks! --Gnom (overleg) 4 feb 2019 11:50 (CET)Reageren

Hallo,

Je hebt twee pagina's weggegooid die ik vandaag (5 feb) had aangemaakt en waar ik nog mee bezig was namelijk Corystes (geslacht) en Holocnemus (geslacht). Gelieve voortaan even te wachten tot ik hiermee klaar ben. Dit geldt ook voor nog wat andere pagina's die in de pipeline zitten. Ik mag toch wel aannemen dat ik minimaal 1 dag de gelegenheid krijg om e.e.a. in elkaar te zetten.

Kvdrgeus (overleg) 5 feb 2019 23:34 (CET)Reageren

Ik heb niks weggegooid, alleen genomineerd. Als je nog aan iets werkt, moet je er een wiu-sjabloon op zetten. Nu stond er helemaal geen inhoud. Bovendien was je voor de aanmaak ervan door iemand anders al gevraagd om dit anders te doen. Ik neem aan dat je nog zoekende bent en misschien ken je het wiu-sjabloon ook nog niet. Maar ik zou er dan geen 7 of zo tegelijk aanmaken en daar bijna een week onaangeroerd laten staan. Groeten, Queeste (overleg) 6 feb 2019 18:24 (CET)Reageren

Jeroen Vullings

bewerken

beste Queeste, waarom heb je de toevoeging in het lemma over Jeroen Vullings toevoeging over werk aan de biografie van Hofland uit het lemma gesleept? Ik wil graag weten waarom dit niet relevant is...het is nogal wat om een biografie van Hofland (toch een belangrijke journalist, enz.) te schrijven.. met vr. gr. Huub Derksen (Astrobeer)

Heel simpel - en ik heb dat al tweemaal aangegeven: Wikipedia beschrijft alleen wat al is, niet wat iemand plant of wat iemand nog aan het schrijven is. Dus als die biografie gepubliceerd is, dan mag die zeker vermeld worden, maar niet nu. Groeten, Queeste (overleg) 6 feb 2019 18:23 (CET)Reageren

Karel Heylbroeck

bewerken

Beste Queeste,

Ik begrijp dat je het artikel in zijn oorspronkelijke staat genomineerd had voor verwijdering. Ik had het nog maar net aangemaakt, en had als doel om van zodra ik meer tijd had er aan verder te werken. Ook geef ik op die manier de kans aan anderen om het artikel aan te vullen, te corrigeren en/of te verbeteren waar mogelijk. Het doel is om het artikel uit te breiden met relevante, encyclopedische informatie over het werk en leven van Karel Heylbroeck die een belangrijk persoon was voor de Gentse hoornschool (onderdeel van het Koninklijk Conservatorium van Gent). Er ontbreekt veel informatie over de personen die deze hoornschool groot gemaakt hebben en die een grote invloed gehad hebben op deze muziek in binnen- en buitenland. O.a. Jeroen Billiet, die momenteel een doctoraat aan het doen is over dit onderwerp, zal binnenkort informatie toevoegen over zowel deze persoon als over andere personen waarvan de pagina nog dient aangemaakt te worden. Zie Brave Belgians of the Belle Epoque en http://ihs51.schoolofarts.be/
Hopelijk kan je je initiële beoordeling herzien en wordt deze pagina niet verwijderd.Heylbroeck (overleg) 8 feb 2019 21:22 (CET)Reageren

Beste Heylbroeck, reageren doe je best op de beoordelingspagina, daar kunnen anderen ook volgen. Je voegt best al snel informatie toe die aangeeft wat het beland is van deze man (aan de naam te zien een familielid en daar moet je altijd mee oppassen). En zeker bronnen moet je snel toevoegen. Groeten, Queeste (overleg) 9 feb 2019 09:50 (CET)Reageren

Dag Queeste,

Ik heb de inhoud van dit artikel nu aangepast en enkele bronnen en verwijzingen toegevoegd. de huidige informatie staat in mijn postgraduaatsthesis (Orpheus Instituut 2008 pp 51-52 en 106) Gezien de studie over Karel Heylbroeck integraal deel uitmaakt van mijn huidige doctoraatsonderzoek ("Brave Belgians of the Belle Epoque: Rise, Flourishing and Decline of the Ghentian lyrical Horn tradition" UGent 2015-2021 - promotor prof. Francis Maes) wil ik echter geen uitgebreide bibliografie(krantenonderzoek, manuscripten en gegevens uit archieven toevoegen vòòr mijn promotie. Een aantal zaken kunnen ook niet gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de familie wegens de privacywetgeving. Ik kan beamen dat de toegevoegde informatie correct is en hoop dat deze pagina kan blijven bestaan. Jeroen Billiet -docent HoGent School of Arts, doctorandus UGent faculteit letteren en wijsbegeerte.

Beste Jeroen, ook hier de opmerking dat je best op de beoordelingspagina reageert en niet hier. En toch al enkele opmerkingen: gegevens uit een niet-gepubliceerd doctoraatsonderzoek mogen niet gebruikt worden. Wikipedia mag alleen gepubliceerde secundaire bronnen gebruiken, verifieerbaar door iedereen. Nieuw materiaal of nieuwe conclusies mogen niet, dit heet hier: geen origineel onderzoek. Zaken die van de familie afhangen, zijn al helemaal niet toelaatbaar. Om het artikel nu te behouden moet er al gepubliceerde bronnen zijn en informatie die het belang van het onderwerp aangeeft. Groeten, Queeste (overleg) 9 feb 2019 16:25 (CET)Reageren

Patricia Steur

bewerken

Goedemorgen Queeste,

Dank voor de reactie. Ik ben inderdaad familie van Patricia, haar jongere zus. Ik heb geen ervaring op Wikipedia. Ik zal kijken naar aanpassingen, echter ik hoop iemand te vinden op Wikipedia die haar pagina verder wil schrijven. Er zijn bronnen natuurlijk en nog niet gelinkt. Ik besteed er aandacht aan de komende weken. Trouwens, ik begrijp het commentaar. Groet, Liesbeth Steur

Beste Liesbeth, reacties geef je best op de beoordelingspagina. Ik zal je reactie hier daarnaar kopiëren. Groeten, Queeste (overleg) 11 feb 2019 16:41 (CET)Reageren

Armand Sabatier

bewerken

Beste Queeste, ik zie dat je verscheidene categorieën hebt verwijderd. Daar heb ik geen probleem mee, echter wil ik graag leren welke criteria toegepast moeten worden om te beslissen welke categorieën wel of niet relevant zijn. Kun je mij op weg helpen? ––Photojack50 (overleg) 14 feb 2019 10:55 (CET)Reageren

Beste Photojack50, er bestaat een pagina met uitleg over het gebruik van categorieën. Dat is natuurlijk veel leeswerk. Om je op weg te helpen kan ik je wel enkele vuistregels geven:
  1. personen mogen alleen in categorieën die specifiek over personen gaan (dus een persoon die uit Gent komt, mag niet bij de categorie "Gent" - in het geval van Sabatier: deze mag niet bij de categorie zoölogie ed)
  2. voeg alleen categorieën toe die het onderwerp belangrijk maken (dus een bekend politicus die ook schildert, maar daar niet bekend voor is, geef je niet de categorie "kunstschilder")
  3. gebruik altijd de meest specifieke categorie (dus als je persoon zoöloog is, gebruik je niet de bredere categorie "bioloog", maar wel "zoöloog" - en als deze categorie nog specifieker per land bestaat, dan gebruik je die - in dit geval "Frans zoöloog")
  4. als een specifieke categorie van toepassing is, dan voeg je niet ook nog eens de bredere toe (bv een persoon die minister is, krijgt de categorie van minister; alle ministers zijn politici en hebben andere politieke functies gehad, maar je voegt niet de bredere categorie "politicus" toe)
Ik denk dat je hiermee al een eind verder komt. Groeten, Queeste (overleg) 14 feb 2019 19:56 (CET)Reageren
Hartelijk dank!! Photojack50 (overleg) 14 feb 2019 22:43 (CET)Reageren

KFC Wambeek-Ternat

bewerken

Pagina KFC Wambeek-Ternat is aangepast. Gelieve de pagina te herbekijken en opmerking te verwijderen indien het nu in orde is. Indien nog niet in orde, graag uw opmerkingen hier. Bedankt!

Beste anoniem, overleg over dit artikel plaats je best op de beoordelingspagina en niet hier. Zo kan iedereen volgen. Groeten, Queeste (overleg) 17 feb 2019 10:12 (CET)Reageren

Medialaan - De Persgroep Publishing

bewerken

Beste Queeste

De opmerkingen zijn verwijderd en de pagina is afgewerkt. Graag herbekijken.

Beste Maarten, overleg over dit artikel plaats je best op de beoordelingspagina en niet hier. Zo kan iedereen volgen. Ik zie nu wel dat je vindt dat er een samenvoeging van informatie van 2 artikelen moet komen. Je hebt dat sjabloon zelf toegevoegd, waarmee je aangeeft dat je vindt dat het artikel nu niet ok is. Beetje vreemd. Groeten, Queeste (overleg) 17 feb 2019 10:12 (CET)Reageren

Economische ongelijkheid

bewerken

Beste Queeste, Inderdaad verlangt het lemma veel meer uitbreiding, met name in de breedte en in belans. Te meer omdat het onderwerp in de kern draait om "de spanning tussen ARM en RIJK" . Ook is het een onderwerp dat momenteel in stijgende belangstelling van de media en de politiek staat. Al geruime tijd ervaar ik het gebrek aan een "universeel lemma" terzake als een groot gemis. De lemma's Inkomensverdeling en sociale ongelijkheid schieten ten ene male tekort! Met mijn (voorlopige) upgrade van Economische ongelijkheid zet ik in ieder geval relevante "deuren open" naar Piketty en Wilkinson. Het belang van het lemma wordt bevestigd door de meer dan 20 pagina's A4 die de Engelstalige Wikipedia er aan wijdt! Ik ben voornemens daar op korte termijn de "algemene introductie" van het onderwerp in dit lemma aan te ontlenen. Voor objectivering van mijn huidige input sta ik open. Verwijdering zou deuren dicht slaan. Zonde! Haaftjlv (overleg) 18 feb 2019 13:02 (CET)Reageren

Meike

bewerken

Hi Queeste, bedankt voor je verbetering (van wat ik een eigenaardig verschijnsel vond (mogelijk veroorzaakt door de letterlijke quotes in een externe link?), maar het kon uiteindelijk nog korter met een 'interne wikilink'  . Groeten -- martix (overleg) 3 mrt 2019 11:13 (CET)Reageren

Prima, kende ik niet. Bedankt! Queeste (overleg) 3 mrt 2019 11:16 (CET)Reageren
Oja, en natuurlijk het resultaat van de knip en plak-actie achtergebleven 'Johannes' -- wederom dank :-) -- martix (overleg) 3 mrt 2019 11:15 (CET)Reageren

nominatie voor Gerrit van 't Net

bewerken

Hallo Queeste; er is sinds je nominatie voor verwijdering van Gerrit van 't Net het een en ander gebeurd aan de tekst en de bronnen. Blijft je nominatie nog steeds staan, of zijn de wijzigingen voldoende om die op te heffen?Vriendelijke groetenFotoDutch (overleg) 3 mrt 2019 18:31 (CET)Reageren

Beste FotoDucth, terechte vraag. Dit is veel beter; nominatie verwijderd. Veel schrijfplezier verder! Queeste (overleg) 4 mrt 2019 18:36 (CET)Reageren
Bedankt Queeste, voor je correcties daar en voor je beslissing.vriendelijke groeten, FotoDutch (overleg) 4 mrt 2019 18:39 (CET)Reageren

Hubert Mussche

bewerken

Dag Queeste, op de pagina van Hubert Mussche heb je de categorie schepen van Halle verwijderd, hoewel Hubert Mussche wel degelijk eerst schepen van Halle was en pas daarna burgemeester van Halle. Is het jouw stelling dat wie reeds de categorie burgemeester heeft, niet ook de categorie schepen mag hebben? Want ik zie op Wikipedia meerdere voorbeelden van politici die wel over beide beschikken (Philippe Close, Louis Tobback, ...), dus ik zie niet goed wat de regel is. Met vriendelijke groeten, Pevernagie (overleg) 9 mrt 2019 11:55 (CET)Reageren

Hallo Pevernagie, het is een lastige. Er zijn verschillende elementen: in principe wordt alleen de hoogste functie van iemand aangegeven, die functie waardoor hij relevant is. Alle burgemeesters zijn politici en waren dikwijls ook schepen. Die categorieën worden doorgaans niet toegevoegd. Schepenen zijn niet relevant, maar de categorie kan toegevoegd worden als die toch echt van belang was - hier lijkt me dat niet, maar ik kan me vergissen. Het is ook niet omdat iemand een functie heeft, dat die toegevoegd moet worden. Alle burgemeesters hebben een ander beroep gehad (econoom, advocaat, ...). Dat mag vermeld worden in het artikel, maar die wordt niet als categorie toegevoegd - ook hier weer de uitzondering dat iemand ook bv als advocaat echt wel relevant was. Wat er wel als categorie bij mag is de partij (bv PS-politicus). Wat betreft de schepenfunctie: als je oordeelt dat die echt relevant is, los van het burgemeesterschap, dan mag je die terug toevoegen. Groeten, Queeste (overleg) 9 mrt 2019 12:00 (CET)Reageren

Triumph Tiger 800 GPS Mount

bewerken

Hi Queeste,

Ik heb nav uw opmerkingen aanpassingen gemaakt.

Dit is mijn eerste post ooit op wiki en ik moet de weg nog vinden. Ik hoor graag wat er nog aangepast moet worden. Ik zie verder geen Engels meer, behalve de namen van de producten dan natuurlijk.

Is dit beter?

Mvg Coconl (overleg) 9 mrt 2019 19:42 (CET)Reageren

Beste Coconl, eigenlijk is het niet aangeraden om meteen met een nieuw artikel te vinden. Ik zie dat je hard je best doen, maar het artikel voldoet nog niet om meerdere redenen. Je moet je artikel zelf eens vergelijken met andere van dezelfde soort, dan zul je waarschijnlijk zelf heel snel zien dat zaken niet in orde zijn. Je zoekt eerst beter je weg via aanpassingen en toevoegingen aan reeds bestaande artikelen. Zo leer je de knepen en vereisten kennen. Ik zie wel dat je het goed bedoelt, maar dat kan toch tot behoorlijk wat frustraties leiden als het niet snel lukt. De voorbereiding van een nieuw artikel doe je als nieuwkomer beter in je kladblok. Daar kan je ongestoord mee experimenteren. In de echte Wikipedia - waar je nu in werkt - is het niet de bedoeling om te experimenteren. Als nieuwkomer vraag je misschien beter een coach; die kan je veel teleurstelling besparen en je helpen. Een coach vind je hier: Wikipedia:Coachingsprogramma. Groeten, Queeste (overleg) 9 mrt 2019 19:50 (CET)Reageren

Hi Q,

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik op Wiki kijk. En ik ben ook niet gefrustreed. Maar ik heb nu even een paar willekeurige paginas gepakt en op gekeken om wat te vergelijken Daarvoor even op GPS gezocht. Ik zou graag van je horen in welke opzicht mij post minder voldoet dan de voorbeelden hieronder. Want daar tref ik geen opmerkingen op aan.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Augmentation_System https://nl.wikipedia.org/wiki/GPS2SMS https://nl.wikipedia.org/wiki/GPS_Stekene

Ik zie niet concreet wat er aan schort.

Kun je behalve aan te geven dat het niet goed is dat ook specificeren? En wellicht aangeven hoe het beter kan? Op welke wijze dienen afbeeldingen wel gepresenteerd moeten worden. Je geeft aan dat dat niet klopt op mijn pagina. Wat verwacht je qua 'Bronnen'? Ik verwijs naar een Engelstalige wiki over de Tiger 800 en naar de site van de betreffende verbetering op de fiets.

Ik ben mij van geen andere bronnen bewust.

M.v.g.

Beste Coconl, het artikel is intussen sterk verbeterd. De nominatie is verwijderd. Groeten, Queeste (overleg) 10 mrt 2019 20:29 (CET)Reageren

Gebruiker over nuweg informeren

bewerken

Hallo Queeste,

Zou je Gebruiker:TechSoc nog even uit willen leggen waarom je zijn artikel over Nazra for Feminist Studies hebt genomineerd voor nuweg? Mijn valt op dat zijn overlegpagina nog rood is. Ciell 10 mrt 2019 13:33 (CET)Reageren

Zijn/haar pagina is spoorloos. Het verdwenen artikel geeft echter voldoende de reden aan. Queeste (overleg) 10 mrt 2019 20:31 (CET)Reageren
Zijn pagina is inderdaad verwijderd, maar op jouw verzoek. Zou je hem uitleg willen geven over vertalingen? In het kader van verwelkomen van nieuwe bijdragers! Ciell 11 mrt 2019 20:12 (CET)Reageren
  Uitgevoerd Queeste (overleg) 12 mrt 2019 08:32 (CET)Reageren
Waar kan ik dat zien? Ik zie niks op de overlegpagina staan. Elly (overleg) 29 mrt 2019 00:23 (CET)Reageren
Alhier, Elly. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 29 mrt 2019 00:53 (CET)Reageren
Dank je, vreemd. Ik zag het eerst echt niet staan. Elly (overleg) 29 mrt 2019 00:55 (CET)Reageren

Personen niet citeren

bewerken

Bete Queeste, Op wat baseert u zich om namen van zogenaamd niet-encuyclopedische personen uit te vegen? met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 11 mrt 2019 09:39 (CET)Reageren

Zeer eenvoudig: privacyschending. Als regel worden alleen personen vermeld, ook in artikels over andere personen, als daarover in onafhankelijke publicaties geschreven is. Voor een deel dat daarop betrekking heeft, is jaren geleden een stemming gehouden en daar hebt u zelf tegen het vermelden van de namen van kinderen gestemd ;) - zie hier. Queeste (overleg) 11 mrt 2019 19:30 (CET)Reageren

Wissen in lemma Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling

bewerken

Waaksens, 12 maart 2019 A.D.

Geachte Queeste,

Pas nu merk ik op dat u op 2 februari van het door mij gemaakte lemma Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling 8355 bytes hebt verwijderd, waarna er slechts 6359 bytes overbleven. Een waarlijk ingrijpende ingreep, zou ik zeggen. Er is hierover geen overleg gevoerd, anders dan de drie terloops geplaatste woorden “zinloze ellenlange lijst”.

Van achter naar voren. Het betreft hier inderdaad een lijst, en daar lijkt me niets tegen. “Ellenlang” is een kwalificatie en als zodanig niet alleen een subjectief adjectief, maar de lengte is het gevolg van het feit dat de lijst volledig is. (Interessant woord trouwens “volledig”, samengesteld als het is uit twee delen die qua betekenis elkaars tegendeel zijn.) Maar goed, tegen volledigheid kan toch ook niemand, en zeker op Wikipedia en dus ook ene “Queeste”, iets hebben.

Dan nu de vraag of de lijst zinloos is. Wat is zinloos? De vraag stellen is tevens de vraag stellen: “Wat is zinvol?” Is Wikipedia zinvol of zinloos? Ik zou zeggen: in het licht der eeuwigheid bezien, zeker zinloos. (Hier de conclusie trekken dat u gelijk heeft met het wissen van de lijst, is prematuur.) Is Wikipedia zinvol? Ach, misschien wel. Wellicht. Of: Ja, vooruit. Is het bestaan op aarde zinloos? Persoonlijk zeg ik: Ja. Is het bestaan van Queeste zinloos? Dat is heel, héél wel mogelijk. Zoekt en gij zult vinden. “The jury is still out.”

Wat ik nu wél zinvol en zeker niet zinloos acht is dat men in dit ondermaanse bepaalde fatsoensnormen in acht neemt. Een voorbeeld: Iemand maakt iets, laten we zeggen een lemma op Wikipedia, en iemand anders wil daar iets in veranderen. Dat acht ik het zéér zinvol dat men contact opneemt met de schrijver en eens in overleg treedt over wat men er zoal niet goed aan vindt. Deze simpele vorm van wellevendheid is hier met voeten getreden. Ik acht hier zeker de kwalificatie “onnadenkend” op zijn plaats. Sterkere bewoordingen laat ik even achterwege.

Het lemma Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling handelt grotendeels over de ontstaansgeschiedenis van de ORT en de beweegredenen van Rob Møhlmann en zijn vrouw Laura om iets dergelijks van de grond te krijgen en vervolgens in de lucht te houden. Kunstenaars (een enkele uitzondering daargelaten) worden nauwelijks genoemd, en daar komt die lijst dan om de hoek kijken. Voor de lezers van het lemma (waarschijnlijk mensen die geïnteresseerd zijn in kunst) is het toch heel relevant te lezen welke kunstenaars (die zij mogelijk ook van naam kennen, of misschien ook niet) deelnemen en mogelijk ook op volgende tentoonstellingen kunnen verwachten. Via deze namen kan men de reis over het internet en door Wikipedia vervolgen. De laatste jaren zijn er onveranderlijk meer dan 100 deelnemers! Niet alleen de omvang van de ORT is bijzonder, maar ook de looptijd: twintig jaar aan één stuk is in de kunstwereld zowat uniek te noemen. Uit de lijst valt ook op te maken dat aan de eerste edities van de ORT kunstenaars deelnamen die destijds nog onbekend waren, die later (mede dankzij de ORT?) “wereldberoemd in Nederland” zijn geworden. Voorbeelden hiervan zijn Henk Helmantel, Evert Thielen en Sam Drukker. Dus niet alleen praktisch, maar ook kunsthistorisch is de lijst relevant, en dus niet, zoals u abusievelijk schijnt te denken “zinloos”.

Ik meen de onwaarheid van die zinloosheid hier afdoende te hebben aangetoond en indien ik van u geen steekhoudende redenen verneem waarmede u bewijst dat de lijst inderdaad zinloos is, dan zal ik de gewraakte lijst over enkele dagen in zijn oude luister herstellen. Omdat u een liefhebber schijnt te zijn van het goudgele gerstenat, zou ik niet alleen zeggen “Prosit!”, maar ook: “Schoenmaker, blijf bij uw leest.” met vrindelijke groet, Robert P. Peters (overleg) 12 mrt 2019 17:01 (CET)Reageren

Beste Robert P. Peters, als ik u goed begrijp, wil u aan het artikel een lijst toevoegen van meer dan 100 deelnemers per jaar. Ik kan u garanderen dat die per kerende verwijderd zal worden. Nu zie ik 2 mogelijkheden. Ofwel probeert u op een neutrale manier bij te dragen aan Wikipedia en zoekt u hierin uw weg. In dat geval kunnen u een aantal vuistregels toegelicht worden (een vb: in de laatste paragraaf staan nu familiair alleen de voornamen van personen; dat is niet ok. Wikipedia is neutraal en benadert zowel personen die we sympathiek vinden als andere gelijk. Om het even scherp te stellen: Hitler en Stalin vermelden we ook niet als Adolf en Jozef.) Er kan ook best samen gezocht wordt naar wat kan en wat niet of wat tussenwegen zijn. Dat moet u niet hier met mij doen, maar kan bv in de kroeg, waar meerderen zullen reageren. Een discussie in de kroeg kan u hier opzetten: Wikipedia:De kroeg. De tweede mogelijkheid is dat u niet zomaar neutraal wil bijdragen, maar persoonlijk erg betrokken bent bij het onderwerp (ORT in dit geval) en dat u daarover per se zoveel mogelijk wil toevoegen. In dat geval wordt het eigenlijk afgeraden dat te doen omdat te sterke persoonlijke betrokkenheid meestal de neutraliteit in het gedrang brengt. Uw uithaal van "schoenmaker, blijf bij uw leest", waarmee u mij het recht wil ontzeggen me over dit onderwerp uit te spreken, lijkt me in die richting te wijzen. Maar voel u dus vrij om in de kroeg een discussie op te zetten. Queeste (overleg) 12 mrt 2019 18:06 (CET)Reageren

Geachte heer Queeste (s.s.t.t.), Ik heb 2x goed nieuws! Het eerste nieuws is dat u gelijk heeft!! Dit betreft de al te grote familiariteit die tot uiting komt in het gebruik van voornamen. Ik zal “Rob” en “Laura” dus voorzien van de achternaam. (Men wordt, al schrijvende weleens flauw van steeds maar die hele naam - ziedaar de verklaring.)

Dan nu het tweede goede nieuws: U heeft ongelijk! U schrijft “...als ik u goed begrijp, wil u aan het artikel een lijst toevoegen van meer dan 100 deelnemers per jaar.” U begrijpt het dus inderdaad NIET goed.

Ik ga het nu uitleggen. Zit u klaar?

Allereerst leze men wat er boven de lijst staat: “Hieronder volgt een lijst van alle kunstenaars (totaal 232; ♀83/♂149), die ooit aan een ORT hebben meegedaan met achter hun naam het nummer (of nummers) van de betreffende ORT. De lijst is compleet tot en met de 20e ORT.” Dit betekent dat de lijst van 20 jaar ORT 232 kunstenaars telt. Dit is dus DE lijst, en als een kunstenaar deelneemt aan de 21ste ORT, dan verschijnt het cijfer “21” achter zijn of haar naam. Het cijfer verschijnt niet als hij of zij NIET deelneemt. Uw bewering als zoude ik per jaar een lijst van meer dan 100 namen toevoegen is dus pertinent onjuist. Per editie komen er hooguit een handvol nieuwe kunstenaars bij (die dit jaar dus het getal 21 achter de naam krijgen). Zouden er per jaar 10 nieuwelingen bij komen, dan halen we die 100 die u noemt dus pas in het jaar 2029.

Hiermee is aangetoond dat u de lijst op grond van onjuiste veronderstellingen hebt verwijderd. Verder rept u met geen woord over de door mij aangevoerde argumenten die het bestaan van de lijst rechtvaardigen. Nou ja, eerlijk gezegd zou ik dat, als ik u was, ook niet doen; toen ik mijn verweer een derde persoon liet lezen, sprak deze, met nauw verholen bewondering: “Daar is echt geen speld tussen te krijgen.” En zo is het ook.

U heeft de lijst op grond van onjuiste veronderstellingen verwijderd. Ik zal hem dus in volle glorie herstellen, en ook waar nodig in het lemma her en der een achternaam plaatsen. Als ik tijd heb, zal ik waar mogelijk in de lijst een link plaatsen, opdat de geïnteresseerde lezer fijn kan doorklikken.

Ik hoop dat er hiermee een eind is gekomen aan dit nodeloze gekrakeel en verspilling van ons beider kostbare tijd. met vrindelijke groet, Robert P. Peters (overleg) 14 mrt 2019 13:46 (CET)Reageren

Beste Robert P. Peters, ik heb de lijst terug verwijderd en de zaak zelf dan maar voorgelegd in de kroeg (zie hier). Daar kan u uw bedenkingen en discussie verderzetten. Queeste (overleg) 14 mrt 2019 18:43 (CET)Reageren

Frequency specific microcurrent

bewerken

Beste Queestse Het artikel over Frequency specific microcurrent is gaat over een wetenschappelijk bewezen behandelmethode die door duizenden artsen en therapeuten wereldwijd wordt toegepast. Ook in Nederland. Dit heeft niets met promotie van doen. In de Engelstalige Wikipedia staat ook een heleboel info over Frequency Specific Microcurrant. Heeft u een medische achtergrond? Dat kan niet uit uw profiel opmaken. Misschien heeft uw kritiek met de schrijfstijl te maken, dat kan natuurlijk en dat kan ook aangepast worden. Het mag duidelijk zijn dat ik het niet met uw aanbeveling eens ben en verzoek dat terug te trekken. De bedoeling van dit artikel is informeren en niet promoten. Met vr groet Artemis

Beste Artemis1, zie mijn reactie over op jouw overlegpagina. Je hoeft niet op 2 plaatsen te reageren. Deze kwakzalverij voorstellen als een wetenschappelijk bewezen behandelmethode is in ieder geval onaanvaardbaar. Queeste (overleg) 16 mrt 2019 17:44 (CET)Reageren

Bedrijven

bewerken

Beste Queeste, of de door jou in de kroeg genoemde brouwerij E is of niet, weet ik niet (en het artikel is inmiddels verwijderd), maar gemiddeld genomen vind ik Wikipedia niet sterk op het onderwerp 'bedrijven' (gelukkig zijn er positieve uitzonderingen). Bij relevante bedrijven kan het gebeuren dat er (nog) geen artikel over is, of een (te) summier artikel. Groeten, Bob.v.R (overleg) 30 mrt 2019 15:22 (CET)Reageren

We hebben je inbreng over communicatie op Wikipedia nodig.

bewerken

Hallo!

Mijn naam is Trizek. Ik werk bij de Wikimedia Foundation, de organisatie die Wikipedia host.

Momenteel vragen we mensen hoe zij op de wiki's communiceren. Ons doel is om de communicatiemiddelen te verbeteren.

Je hebt een overlegpagina op Wikipedia gebruikt om een discussie te beginnen of een bericht achter te laten. We zouden graag willen weten hoe je dit hebt ervaren.

Zou je de overlegpagina willen bezoeken? Daar worden vijf vragen gesteld. Zou je deze vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden? We willen weten wat er goed en minder goed is aan de huidige systemen. We willen graag je mening weten over wat we zouden moeten verbeteren of juist zo laten.

We hebben je mening hard nodig en waarderen deze zeer.

Hartelijk dank voor je hulp! Trizek (WMF) 1 apr 2019 14:55 (CEST)Reageren

Jammer

bewerken

Hoi Queeste, ik zie dat je al een paar maanden niet meer actief bent. Ik vind dat jammer, want je hebt veel goed werk gedaan. Uit je laatste bewerking maak ik op dat het is omdat er een artikel is verwijderd terwijl de E-waarde duidelijk had moeten zijn. Ik heb dat al vaker als reden gezien en eigenlijk wordt het probleem daar alleen maar erger door, omdat gelijkgestemden dan achterblijven als roependen in de woestijn. Hopelijk heb je deze zomer een mooie vakantie en denk je erna toch weer anders over. Hopelijk tot ziens! Mvg, Ymnes (overleg) 11 aug 2019 10:33 (CEST)Reageren

Beste Ymnes, bedankt voor je aanmoediging, maar op een bepaald moment is het genoeg. Als de 2 grootste kranten van België niet mogen gebruikt worden als bron omdat ze "fake news"-bladen zouden zijn, dan stopt het. Fake news betekent dat die kranten bewust vals nieuws verspreiden om te desinformeren of om andere doelen. Dat Het Laatste Nieuws haar bronnen niet altijd zo heel accuraat heeft gecontroleerd, is één zaak, maar fake news is iets heel anders. En Het Nieuwsblad is bij mijn weten gewoon een goede krant. Deze beschuldigingen komen van een zeer twijfelachtige website die vermoedelijk deze kranten niet eens kent; maar die mag wel gebruikt worden als basis om een artikel te verwijderen. Dat dezelfde informatie in De Standaard stond, dé Vlaamse kwaliteitskrant, voldeed ook niet. Dus deze mag ook niet gebruikt worden. Dan ga ik niet verder in discussie. Ik heb echt nog wel andere zaken om me mee bezig te houden. Ik sluit zeker niet uit dat ik ooit nog terugkeer - ik vind WP echt wel een zeer waardevol project - maar snel zal dat niet zijn. Deze verwijdering was een brug te ver. Groeten, Queeste (overleg) 18 aug 2019 21:36 (CEST)Reageren
Ik ken het voorval niet, al lijkt mij een verzoek om het ongedaan te maken kansrijk als ik het zo lees. HLN vind ik net als De Telegraaf waardevol als manier om misstanden boven water te krijgen, maar in principe niet geschikt als bron (met een 'educated tenzij' op gelegen momenten). Ik zie je graag weer terugkomen! Hopelijk tot gauw! Ymnes (overleg) 18 aug 2019 22:21 (CEST)Reageren
Oei, inderdaad jammer. Over hln kan je discuteren en een mening hebben vrees ik. Over de standaard echter niet. Er is geen betere krant. Dit is de top. Tijd om deze die dit weerleggen de deur tre wijzen in plaats van zelf weg te gaan. Vdkdaan (Gif mo sjette) 19 apr 2021 20:55 (CEST)Reageren

Verplaatste bewerkingen

bewerken

Beste Queeste,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:08 (CEST)Reageren

Beoordelingsnominatie Flandrien (kaas)

bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Flandrien (kaas) dat is genomineerd door DirkVE.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191120#Flandrien (kaas) en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 20 nov 2019 23:56 (CET)Reageren

Hoi Queeste, ik weet niet of je dit nog leest maar even ter verduidelijking: jouw artikel was tiptop in orde tot een reclamebureau het artikel dacht up-to-date te brengen door er een heleboel reclame voor de kaas op te zetten. Zodar ik de tekst terug neutraal krijg, kan dit zeker behouden blijven. Mvg  DirkVE overleg 21 nov 2019 10:13 (CET)Reageren
Prima, bedankt. Queeste (overleg) 21 nov 2019 20:30 (CET)Reageren

Chinees voetbalelftal

bewerken

Hoi, Toen je het artikel over Zing-Yang Kuo aanmaakte, verwees je in de infobox naar het Chinese voetbalelftal in plaats van naar het land. Kan het zijn dat je deze fout vaker gemaakt hebt? Misschien goed om je aangemaakte artikelen na te gaan. –bdijkstra (overleg) 29 nov 2019 10:09 (CET)Reageren

Beoordelingsnominatie Estaminet Refined Lager

bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Estaminet Refined Lager dat is genomineerd door GeeJee.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20210227#Estaminet Refined Lager en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 27 feb 2021 23:55 (CET)Reageren

Bieren

bewerken

Beste Queeste, Ik weet niet of ik hier op het juiste adres ben, maar zo niet dan hoop ik dat ik verwezen kan worden. In het Wikipedia:Wikiproject/Bier wordt genoemd dat het relevant is om pagina's aan te maken voor:

  • Originele bieren die minstens een jaar op de markt zijn en verkrijgbaar zijn in de handel; dus niet alleen bij de maker.
Is het in orde om dit te doen voor bieren van een brouwerij die nog geen 5 jaar actief is en nog niet het minimum aantal liters maakt? Danielweishut (overleg) 14 apr 2021 15:24 (CEST)Reageren
Beste Danielweishut, ik vrees dat dit op zich onvoldoende is. Alles hangt af van bronnen. Als er over de brouwerij geschreven wordt door onafhankelijke bronnen, maakt het kans. Anders niet. Groeten, Queeste (overleg) 19 apr 2021 17:16 (CEST)Reageren
Hartelijk dank voor de info. Dan zal ik nog een paar jaar wachten... Danielweishut (overleg) 4 mei 2021 21:27 (CEST)Reageren