Hoofdmenu openen

Tabel van gemeenten in Friesland

gemeente in Friesland

Hieronder staat een tabel van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân).

Gemeente Inwoners [1] Landoppervlakte (km²) Grootste plaatsen Locatie
Achtkarspelen 27.871 102,40 Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide Kaart gemeente
Ameland 3.674 58,83 Buren, Hollum, Nes Kaart
Dantumadeel / Dantumadiel 18.930 85,41 Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde Kaart gemeente
Ferwerderadeel / Ferwerderadiel onbekend 97,71 Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum Kaart gemeente
De Friese Meren / De Fryske Marren 51.442 361,83 Kaart
Harlingen 15.758 25,03 Harlingen Kaart gemeente
Heerenveen 50.252 180,86 Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud Kaart
Leeuwarden 123.114 151,70 Stiens, Goutum, Mantgum, Leeuwarden, Wirdum Kaart
Ooststellingwerf 25.498 224,16 Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde Kaart gemeente
Opsterland 29.715 224,63 Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude Kaart gemeente
Schiermonnikoog 936 43,99 Schiermonnikoog Kaart
Smallingerland 55.939 118,24 Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega Kaart gemeente
Súdwest-Fryslân 89.705 459,64 Bolsward, Sneek, IJlst, Wommels, Workum Kaart
Terschelling 4.889 86,16 West-Terschelling Kaart
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel 31.764 149,44 Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum Kaart gemeente
Vlieland 1.139 36,13 Oost-Vlieland Kaart
Waadhoeke 46.133 onbekend Berlikum, Dronrijp, Franeker, Marssum, Menaldum, Minnertsga, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Winsum Geen afbeelding beschikbaar
Weststellingwerf 25.837 221,19 Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega Kaart gemeente