Tabel van gemeenten in Friesland

gemeente in Friesland

Hieronder staat een tabel van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân).

Gemeente Inwoners [1] Landoppervlakte (km²) Grootste plaatsen Locatie
Achtkarspelen 27.852 102,23 Surhuisterveen, Buitenpost, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide, Drogeham Kaart
Ameland 3.673 59,11 Buren, Hollum, Nes Kaart
Dantumadeel / Dantumadiel 18.923 84,66 Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde Kaart
De Friese Meren / De Fryske Marren 51.430 351,29 Bakhuizen, Balk, Echtenerbrug, Joure, Lemmer, Oudehaske, Oudemirdum, Sintjohannesga, Sint Nicolaasga Kaart
Harlingen 15.758 24,96 Harlingen Kaart
Heerenveen 50.257 190,09 Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud Kaart
Leeuwarden 123.107 238,38 Leeuwarden, Stiens, Goutum, Grouw, Irnsum, Mantgum, Wirdum Kaart
Noardeast-Fryslân 45.181 377,83 Dokkum, Ferwerd, Hallum, Holwerd, Kollum, Kollumerzwaag Kaart
Ooststellingwerf 25.497 223,42 Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde Kaart
Opsterland 29.723 224,40 Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude Kaart
Schiermonnikoog 936 40,50 Schiermonnikoog Kaart
Smallingerland 55.938 117,31 Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega Kaart
Súdwest-Fryslân 89.710 523,01 Bolsward, Sneek, IJlst, Wommels, Workum Kaart
Terschelling 4.890 85,26 West-Terschelling Kaart
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel 31.780 148,86 Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum Kaart
Vlieland 1.138 39,15 Oost-Vlieland Kaart
Waadhoeke 46.039 284,86 Berlikum, Dronrijp, Franeker, Marssum, Menaldum, Minnertsga, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Winsum Kaart
Weststellingwerf 25.840 220,30 Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega Kaart

Aantal gemeentenBewerken

Jaar Aantal
Gemeenten
1851 43
1934 42
1942 44
1984 31
2011 27
2014 24
2018 20
2019 18
 
Gemeentelijke indeling van de provincie Friesland

De provincie Friesland telt 18 gemeenten (sinds 1-1-2019). In 1942 kreeg Friesland de twee gemeenten Vlieland en Terschelling erbij (was provincie Noord-Holland). Het aantal gemeenten neemt af door gemeentelijke herindelingen.

Zie ookBewerken


  Zie de categorie Municipalities in Friesland van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.