Politiek in Suriname


Politiek van Suriname


Portaal
Portaalicoon Politiek & Suriname Portaalicoon

Een ressortraad in Suriname is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers (een raad) in een ressort. De ressortraden behoren samen met de districtsraden tot het regionaal bestuur van Suriname. De bestuurlijke indeling is geregeld in hoofdstuk 21 van de Grondwet van Suriname. Artikel 161 lid 3 uit dit hoofdstuk bepaalt dat de ressortraad het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan is van een ressort.

Een ressort is een bestuurlijke eenheid die behoort tot de laagste, meest gedecentraliseerde, bestuurslaag. Boven de ressortraad bevindt zich de districtsraad en op landelijk niveau De Nationale Assemblée. Bij elkaar kennen de 10 districten van Suriname 62 ressorten.[1]

Een ressortraad heeft een beperkte uitvoerende bevoegdheid over een gebied van gemiddeld 8000 inwoners en 2600 km2 in omvang.[1] Er zijn in totaal 764 ressortraadzetels verdeeld over 62 ressorten in 10 districten.

Aantal bewerken

Partij RR zetels 2020 %
VHP 401/764 52,49
NDP 215/764 28,14
ABOP 148/764 19,37
PL 4/764 0,52
NPS 2/764 0,26
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Commewijne Meerzorg 17 VHP: 17
Nieuw-Amsterdam 13 VHP: 13
Alkmaar 13 VHP: 13
Tamanredjo 13 VHP: 13
Bakkie 7 VHP: 4

NDP: 3

Johan & Margaretha 7 PL: 4

VHP: 2

NDP: 1

Totaal: 70 VHP: 62NDP: 4PL: 4
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Nickerie Groot Henar 11 VHP: 11
Nieuw-Nickerie 17 VHP: 17
Oostelijke Polders 13 VHP: 13
Wageningen 11 NDP: 11
Westelijke Polders 13 VHP: 13
Totaal: 65 VHP: 54NDP: 11
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Sipaliwini Tapanahony 15 ABOP: 15
Boven-Suriname 17 ABOP: 17
Boven-Saramacca 7 ABOP: 7
Boven-Coppename 7 NDP: 6

ABOP: 1

Kabalebo 11 NDP: 11
Coeroenie 9 NDP: 9
Totaal: 66 ABOP: 40NDP: 26
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Brokopondo Kwakoegron 7 ABOP: 7
Centrum 11 ABOP: 10

NDP: 1

Brownsweg 11 NDP: 11
Klaaskreek 11 NDP: 11
Sarakreek 11 ABOP: 11
Maréchalkreek 7 NDP: 7
Totaal: 58 NDP: 30ABOP: 28
District Ressort Zetels Verdeling

2015

Verdeling

2020

Coronie Totness 9 NDP: 9 NDP: 9
Johanna Maria 7 PALU: 7 NDP: 6

NPS: 1

Welgelegen (Coronie) 7 NDP: 7 NDP: 6

NPS: 1

Totaal: 23 NDP: 16PALU: 7 NDP: 21

NPS: 2

District Ressort Zetels Verdeling

2020

Para Oost-Para 15 NDP: 15
Noord 13 NDP: 13
Zuid 13 NDP: 13
Bigi Poika 7 NDP: 7
Carolina 7 NDP: 5

ABOP: 2

Totaal: 55 NDP: 53ABOP: 2
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Paramaribo Blauwgrond 17 VHP: 17
Munder 17 VHP: 17
Centrum 17 NDP: 17
Beekhuizen 17 NDP: 17
Rainville 17 VHP: 17
Latour 17 ABOP: 14

NDP: 3

Livorno 13 VHP: 13
Pontbuiten 17 ABOP: 17
Tammenga 17 VHP: 17
Flora 17 NDP: 17
Weg naar Zee 17 VHP: 17
Welgelegen 17 VHP: 17
Totaal: 200 VHP: 115NDP: 54ABOP: 31
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Marowijne Albina 13 ABOP: 11

NDP: 2

Galibi 7 NDP: 7
Moengotapoe 7 ABOP: 7
Wanhatti 7 ABOP: 7
Moengo 15 ABOP: 15
Patamacca 7 ABOP: 7
Totaal: 56 ABOP: 47NDP: 9
District Ressort Zetels Verdeling

2020

Saramacca Jarikaba 13 VHP: 13
Tijgerkreek 11 VHP: 11
Groningen 11 VHP: 9

NDP: 2

Kampong Baroe 11 VHP: 11
Calcutta 9 NDP: 5

VHP: 4

Wayamboweg 9 VHP: 9
Totaal: 64 VHP: 57

NDP: 7

District Ressort Zetels Verdeling

2020

Wanica Houttuin 17 VHP: 17
De Nieuwe Grond 17 VHP: 17
Lelydorp 17 VHP: 17
Kwatta 17 VHP: 17
Domburg 13 VHP: 13
Saramaccapolder 15 VHP: 15
Koewarasan 17 VHP: 17
Totaal: 113 VHP: 113

Verkiezingen bewerken

De ressortraden worden in principe vijfjaarlijks gekozen. De verkiezingen vinden tegelijk plaats met de landelijke verkiezingen voor de Assemblée.[1][2] Voor de verkiezingen van de ressortraden wordt het personenmeerderheidsstelsel gebruikt, een kiessysteem waarbij de kiezer bij het uitbrengen van zijn stem net zoveel vakjes rood mag kleuren als er zetels te verdelen zijn.

  Zie Personenmeerderheidsstelsel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De verkiezingen voor de ressortraden zijn indirect ook de verkiezingen voor de districtsraden. De samenstelling van een districtsraad wordt bepaald door de uitslagen van de verkiezingen van de ressortraden in het betreffende district.

Het lidmaatschap van de ressortraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de districtsraad of De Nationale Assemblée.[3] De ressortraad vergadert minstens eenmaal per maand. De raadsleden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden.[4] Bij de verkiezingen in 2015 werden er 764 ressortraadsleden gekozen en 118 districtsraadsleden.[5]

Bevoegdheden bewerken

De rol van de ressortraden en de verhouding met de districtsraad zijn vastgelegd in de Wet Regionale Organen. De ressortraad is belast met het toezicht op het dagelijkse bestuur van het ressort, zoals dat door het districtsbestuur wordt uitgeoefend.[6]

In artikel 167 van de Grondwet staat dat de districts- en ressortraden "de wil en de aspiratie van de bewoners tot uitdrukking brengen". De ressortraden geven daarvan kennis aan hun districtsraad. Dat komt vooral tot uitdrukking bij de opstelling van het ressortplan. In dat plan worden de mogelijkheden voor sociaal-economische ontwikkeling van een ressort aangegeven.[7]

Een ressortplan moet jaarlijks worden opgesteld en worden ingediend bij de districtsraad. Bij het opstellen van het districtsplan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ingediende ressortplannen. Vertegenwoordigers van de ressortraden hebben een raadgevende stem bij het opstellen van het districtsplan.[8]

Ieder jaar moet door de ressortraad een begroting van inkomsten en uitgaven worden opgesteld, ingericht volgens richtlijnen van de districtsraad.[9] De ressortraad maakt ieder jaar een verslag waarin de belangrijkste activiteiten worden gemeld.[10] De ressortraden hebben verder nog een controle- en signaalfunctie naar de landelijke regering in Paramaribo.[1]

Praktijkvoorbeelden bewerken

In de media worden regelmatig berichten gepubliceerd over het werk van de ressortraden. Ze geven een beeld van de rol die de ressortraden in de praktijk vervullen.

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Grondwet van Suriname/Hoofdstuk 21 op Wikisource.