Surinaamse parlementsverkiezingen 1932

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1932 vonden plaats rond maart van dat jaar.

Er konden vier leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van E. Snellen, F.P. Schuitemaker, Ph.A. Samson en D.J.B. Simons. De laatste twee hadden zich herkiesbaar gesteld.

Kandidaat Stemmen resultaat
D.J.B. Simons 465 gekozen
mr. J.C. de Miranda 338 gekozen
Ph.A. Samson 323 gekozen
dr. J.W. del Prado 322 gekozen
G.E. Brunings 217 x

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 556 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren 4 zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 279 stemmen). Precies vier kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
J.C. Brons 1936 voorzitter
Ph.A. Samson 1938 vicevoorzitter
A.A. Dragten 1934 in 1932 opgestapt en vervangen door G.Ph. Zaal
W. Kraan 1934
P.A. May 1934 in 1932 opgevolgd door K.J. van Erpecum
H.G.W. de Miranda 1934
A.G. Putscher 1934
C.R. Biswamitre 1936
dr. C.W. Naar 1936
S.J. Samuels 1936 in 1933 overleden en opgevolgd door P.A. May
mr. J.C. de Miranda 1938
dr. J.W. del Prado 1938
D.J.B. Simons 1938