Surinaamse parlementsverkiezingen 1928

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1928 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden vijf leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van R.A.P.C. O'Ferrall, A.A. Dragten, P.A. May, A.G. Putscher en H.G.W. de Miranda. Alleen O'Ferrall stelde zich niet herkiesbaar.

Kandidaat Stemmen resultaat
A.A. Dragten 635 gekozen
W. Kraan 497 gekozen
P.A. May 601 gekozen
H.G.W. de Miranda 562 gekozen
A.J. Morpurgo 372 x
A.G. Putscher 463 gekozen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 838 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vijf zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 420 stemmen). Precies vijf kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
J.A. Drielsma 1930 voorzitter
A.A. Dragten 1934 vicevoorzitter
C.L. Cool 1930
K.J. van Erpecum 1930 in 1929 opgevolgd door C.W. Naar
S.J. Samuels 1930
P.A.A. Bucaille 1932 in 1929 opgevolgd door Ph.A. Samson
F.P. Schuitemaker 1932
D.J.B. Simons 1932
E. Snellen 1932
W. Kraan 1934
P.A. May 1934
H.G.W. de Miranda 1934
A.G. Putscher 1934