Surinaamse parlementsverkiezingen 1882

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1882 vonden plaats in maart en april van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van H. Barnett, A.J. da Costa en A. d'Angremond.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde Stemmen in de tweede ronde resultaat
H. Barnett 85 - gekozen
A.H. de Granada 80 - gekozen
F.W. Westerouen van Meeteren 72 88 x
A.J. da Costa 60 88 gekozen
W.A. van Emden 44 - x
E.A. Cabell 38 - x
ruim twintig andere personen met minder dan 5 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 145 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de volstrekte meerderheid nodig (minstens 73 stemmen). Twee kandidaten voldeden aan die voorwaarde. Bij de 'herstemming' tussen Da Costa en Westerouen van Meeteren behaalde de twee kandidaten evenveel stemmen waardoor Da Costa won omdat deze ouder was.

Met ingang van het nieuwe zittingsjaar op 9 mei 1882 (2e dinsdag van mei) had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
D. Juda* 1883 voorzitter
A. Salomons 1884 vicevoorzitter
A. d'Angremond* 1883 in 1883 opgevolgd door W. van Esveld*
H. Knoch* 1883
J.F. Saile Vanier* 1883
G.H. Barnet Lijon 1884
M.S. van Praag 1884
J.F.A. Cateau van Rosevelt 1886
C.J. Heylidy 1886
C. van Lier 1886
H. Barnett 1888
A.J. da Costa 1888
A.H. de Granada 1888

* = benoemd door de gouverneur