Surinaamse parlementsverkiezingen 1878

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1878 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van G.H. Barnet Lyon, S. van Praag en J.A. Salomons.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
G.H. Barnet Lyon 117 gekozen
C. Busken Huet 111 gekozen
J.A. Salomons 100 gekozen
S. van Praag 15 x
J. Gans 8 x
meerdere andere personen met minder dan 7 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 131 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de volstrekte meerderheid nodig (minstens 66 stemmen). Precies drie kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Met ingang van het nieuwe zittingsjaar op 14 mei 1878 (2e dinsdag van mei) had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
A.J. van Emden 1880 voorzitter
D. Juda* 1879 vicevoorzitter
C.D. Brakke* 1879
J.F. Saile Vanier* 1879
J.B. Vos* 1879
J.F.A. Cateau van Rosevelt 1880
C. van Lier 1880
H. Barnett 1882
A.J. da Costa 1882
Ph.H. Verbeek 1882
G.H. Barnet Lijon 1884
C. Busken Huet 1884 bijna meteen opgestapt, in 1878 opgevolgd door M.S. van Praag
J.A. Salomons 1884

* = benoemd door de gouverneur