Surinaamse parlementsverkiezingen 1924

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1924 vonden plaats in april en mei van dat jaar.

Er konden vier leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van P.A.A. Bucaille, J.A. Drielsma , W.P. Hering en E.Th.L. Waller. Alleen Bucaille stelde zich niet herkiesbaar.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde Stemmen in de tweede ronde resultaat
J.A. Drielsma 592 - gekozen
K.J. van Erpecum 470 534 gekozen
G.R. de la Fuente 281 - x
W.P. Hering 491 625 gekozen
C.S. Loe 286 - x
C.W. Naar 343 401 x
E.M. Rombouts 230 - x
M.H. Stephan 329 346 x
A.L. Waaldijk 329 380 x
E.Th.L. Waller 355 439 gekozen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 1023 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vier zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 512 stemmen). Eén kandidaat (Drielsma) voldeed aan die voorwaarde. Bij de 'herstemming' konden alleen de zes kandidaten die nog niet verkozen waren maar in de eerste ronde de meeste stemmen kregen, meedoen. Hiervan werden de drie kandidaten met de meeste stemmen verkozen tot Statenlid.

Na deze verkiezingen had de Staten van Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
S.D. de Vries 1928 voorzitter
J.R.C. Gonggrijp 1926 vicevoorzitter
W. Kraan 1926
H.J. Terheggen 1926
E.R. de Vries 1926
A.A. Dragten 1928
P.A. May 1928
R.A.P.C. O'Ferrall 1928
R.D. Simons 1928
J.A. Drielsma 1930
K.J. van Erpecum 1930
W.P. Hering 1930 In 1925 opgevolgd door S.J. Samuels
E.Th.L. Waller 1930