Surinaamse parlementsverkiezingen 1910

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1910 vonden plaats in februari van dat jaar.

Er konden vijf leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van I. da Costa, D. Coutinho, J.A. Dragten, F. Smith en J.R. Thomson. Bij enkel kandidaatstelling werden alle vijf herkozen. Kort daarop maakte Coutinho bekend dat hij vanwege gezondheidsproblemen zijn herbenoeming niet zou aanvaarden.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende samenstelling:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
I. da Costa 1916 voorzitter
F.C. Curiel 1912 vicevoorzitter
L.L. Beckeringh van Loenen 1912
S.B. Bibaz 1912
R.A. Tammenga 1912
A.R. Bueno 1914
T.L. Ellis 1914
R. Fabriek 1914
H.J. van Ommeren 1914
<vacature Coutinho> 1916 vanaf juni 1910 A.F.C. Curiel
J.A. Dragten 1916
F. Smith 1916
J.R. Thomson 1916