Surinaamse parlementsverkiezingen 1868

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1868 vonden plaats in maart en april van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van B.E. Colaço Belmonte, J.J. Hewitt en F. Carstairs.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde Stemmen in de tweede ronde resultaat
B.E. Colaço Belmonte 147 - gekozen
F. Carstairs 135 - gekozen
A.J. van Emden 78 137 gekozen
C.J. Heylidy 76 89 x
F.H. van Affelen van Oorde 68 - x
M.S. van Praag 45 - x
A.H. de Granada 43 - x
J.N.E. de Mesquita 12 - x
tientallen andere personen met minder dan 10 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 241 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de volstrekte meerderheid nodig (minstens 121 stemmen). Twee kandidaten voldeden aan die voorwaarde. Bij de 'herstemming' met de twee overgebleven kandidaten werd Van Emden verkozen tot Statenlid.

Met ingang van het nieuwe zittingsjaar op 12 mei 1868 (2e dinsdag van mei) had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
S. Soesman jr. 1872 voorzitter, in mei 1869 opgestapt, opgevolgd door F.H. van Affelen van Oorde
G.J.A. Bosch Reitz 1870 vicevoorzitter
S.B. de Mesquita* 1869
C.J. Heylidy* 1869
P.R. Planteau* 1869 in 1869 opgevolgd door J. Mauritsz Ganderheyden* die voorzitter werd
F.H. van Affelen van Oorde* 1869 in mei 1868 opgevolgd door J.B. Vos*
N.T.A. Arlaud 1870
D. Benjamins 1870
E.F.L. Mollinger 1872
J.V. Bouguenon 1872
F. Carstairs 1874
B.E. Colaço Belmonte 1874
A.J. van Emden 1874

* = benoemd door de gouverneur