Surinaamse parlementsverkiezingen 1922

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1922 vonden plaats in april en mei van dat jaar.

Er konden vijf leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van D.S. Huizinga, J.J. Leys, H.A. Pet, A.G. Putscher en J.R. Thomson. Daarvan hebben Pet en Thomson zich niet herkiesbaar gesteld.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde Stemmen in de tweede ronde resultaat
A.A. Dragten 545 - gekozen
J.A. Drielsma 398 - x
D.S. Huizinga 481 472 x
J.J. Leys 334 - x
P.A. May 571 - gekozen
R.A.P.C. O'Ferrall 450 516 gekozen
A.G. Putscher 398 - x
R.D. Simons 887 - gekozen
J.W.F. Vrielink 391 - x
S.D. de Vries 680 - gekozen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde in waren er 1051 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vijf zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 526 stemmen). Vier kandidaten voldeden aan die voorwaarde. In mei was de 'herstemming' met twee kandidaten (Huizinga en O'Ferrall) waarbij O'Ferrall gekozen werd.

Na deze verkiezingen had de Staten van Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
S.D. de Vries 1928 voorzitter
J.R.C. Gonggrijp 1926 vicevoorzitter
P.A.A. Bucaille 1924
W.P. Hering 1924
H.J. van Ommeren 1924 in 1923 opgevolgd door J.A. Drielsma
E.Th.L. Waller 1924
W. Kraan 1926
H.J. Terheggen 1926
E.R. de Vries 1926
A.A. Dragten 1928
P.A. May 1928
R.A.P.C. O'Ferrall 1928
R.D. Simons 1928