Surinaamse parlementsverkiezingen 1884

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1884 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van G.H. Barnet Lyon, M.S. van Praag en A. Salomons.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
G.H. Barnet Lyon 117 gekozen
J.E. Muller 20 x
M.S. van Praag 112 gekozen
A. Salomons 102 gekozen
zes andere personen met minder dan 10 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 126 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 64 stemmen). Precies drie kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Met ingang van het nieuwe zittingsjaar op 13 mei 1884 (2e dinsdag van mei) had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
D. Juda* 1885 voorzitter
A. Salomons 1890 vicevoorzitter
W. van Esveld* 1885
H. Knoch* 1885 in juni 1884 opgevolgd door M.C. de Leeuw*
J.F. Saile Vanier* 1885
J.F.A. Cateau van Rosevelt 1886
C.J. Heylidy 1886
C. van Lier 1886
H. Barnett 1888
A.J. da Costa 1888
A.H. de Granada 1888
G.H. Barnet Lijon 1890
M.S. van Praag 1890

* = benoemd door de gouverneur