Surinaamse parlementsverkiezingen 1886

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1886 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van J.F.A. Cateau van Rosevelt, C.J. Heylidy en C. van Lier.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
J.F.A. Cateau van Rosevelt 119 gekozen
C.J. Heylidy 104 gekozen
C. van Lier 72 gekozen
J.E. Muller 56 x
M. Schotman Mz. 22 x
C.H. van Meurs 9 x
meerdere andere personen met minder dan 8 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 143 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 72 stemmen). Precies drie kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
D. Juda* 1887 voorzitter
C.J. Heylidy 1892 vicevoorzitter
J.F. Saile Vanier* 1887
W. van Esveld* 1887
M.C. de Leeuw* 1887 overleed in 1887, geen opvolger tijdens rest zittingsjaar
H. Barnett 1888
A.J. da Costa 1888
A.H. de Granada 1888
G.H. Barnet Lijon 1890
M.S. van Praag 1890
A. Salomons 1890
J.F.A. Cateau van Rosevelt 1892
C. van Lier 1892

* = benoemd door de gouverneur