President van Suriname

Desi Bouterse, in ambt sinds 2010

De President van Suriname is de hoogste politieke positie in de Republiek Suriname. Na hem volgt sinds 1987 de vicepresident van Suriname (daarvoor de premier van Suriname).

De president wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door De Nationale Assemblée in eerste en tweede ronde. Indien geen der kandidaten een tweederdemeerderheid in De Nationale Assemblée behaalt, worden de presidentsverkiezingen in de Verenigde Volksvergadering gehouden, waar de leden van De Nationale Assemblée, de ressort- en districtsraden de president bij een gewone meerderheid kiezen.

Zie ookBewerken