Surinaamse parlementsverkiezingen 1930

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1930 vonden plaats in februari van dat jaar.

Er konden vier leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van C.L. Cool, J.A. Drielsma, C.W. Naar en S.J. Samuels. De eerste twee stelden zich niet herkiesbaar. Bij enkel kandidaatstelling werden gekozen J.C. Brons, C.R. Biswamitre, C.W. Naar en S.J. Samuels.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
J.C. Brons 1936 voorzitter
F.P. Schuitemaker 1932 vicevoorzitter
Ph.A. Samson 1932
D.J.B. Simons 1932
E. Snellen 1932
A.A. Dragten 1934
W. Kraan 1934
P.A. May 1934
H.G.W. de Miranda 1934
A.G. Putscher 1934
C.R. Biswamitre 1936
dr. C.W. Naar 1936
S.J. Samuels 1936