Surinaamse parlementsverkiezingen 1908

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1908 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden vier leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van A.R. Bueno, T.L. Ellis, R. Fabriek en A. van 't Hoogerhuys.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
A.R. Bueno 283 gekozen
T.L. Ellis 280 gekozen
R. Fabriek 288 gekozen
A. van 't Hoogerhuys 307 gekozen
J.C.P. Ulrich 77 x

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 339 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vier zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 170 stemmen). Precies vier kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
I. da Costa 1910 voorzitter
F.C. Gefken 1912 in 1909 overleden en opgevolgd door L.L. Beckeringh van Loenen; tot zijn dood vicevoorzitter
D. Coutinho 1910
J.A. Dragten 1910
R.N.G.M. Bär von Hemmersweil 1910 in 1909 opgevolgd door F. Smith
J.R. Thomson 1910
S.B. Bibaz 1912
F.C. Curiel 1912 vanaf 1909 vicevoorzitter
R.A. Tammenga 1912
A.R. Bueno 1914
T.L. Ellis 1914
R. Fabriek 1914
A. van 't Hoogerhuys 1914 in 1909 opgevolgd door H.J. van Ommeren