Surinaamse parlementsverkiezingen 1916

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1916 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden vijf leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van W.N.S. Arntz, Jhr. Mr. H.W. van Asch van Wijck, A.F.C. Curiel, J.A. Dragten en J.R. Thomson. Alle vijf waren herkiesbaar.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
W.N.S. Arntz 137 x
H.W. van Asch van Wijck 245 gekozen
A.F.C. Curiel 208 gekozen
J.A. Dragten 228 gekozen
R.D. Simons 214 gekozen
J.R. Thomson 222 gekozen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 332 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vijf zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 167 stemmen). Precies vijf kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
H.W. van Asch van Wijck 1922 voorzitter
J.A. Dragten 1922 vicevoorzitter
W. Dijckmeester 1918
W.P. Hering 1918
A.P. Nassy 1918
H.J. van Ommeren 1918
A.R. Bueno 1920
J.R.C. Gonggrijp 1920
J.A. Jessurun 1920
W. Kraan 1920
A.F.C. Curiel 1922
R.D. Simons 1922
J.R. Thomson 1922