Surinaamse parlementsverkiezingen 1906

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1906 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden vier leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden F.C. Curiel, F.C. Gefken, J.B. Nassy en R.A. Tammenga.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
S.B. Bibaz 137 gekozen
F.C. Curiel 237 gekozen
F.C. Gefken 222 gekozen
W.P. Hering 59 x
A.M.W. ter Laag 133 x
A.A.J. Moelaart 29 x
R.A. Tammenga 166 gekozen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 273 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren vier zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 137 stemmen). Precies vier kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
I. da Costa 1910 voorzitter
F.C. Gefken 1912 vicevoorzitter
T.L. Ellis 1908
R. Fabriek 1908
J.C. Juda 1908 in 1907 opgevolgd door A. van 't Hoogerhuys
A.F. Wilmans 1908 in 1906 opgevolgd door A.R. Bueno
D. Coutinho 1910
J.A. Dragten 1910
F.W. Hensen 1910 eind 1907 overleden en in 1908 opgevolgd door R.N.G.M. Bär von Hemmersweil
J.R. Thomson 1910
S.B. Bibaz 1912
F.C. Curiel 1912
R.A. Tammenga 1912