Verenigde Volksvergadering

speciale vergadering van volksvertegenwoordigers in Suriname

De Verenigde Volksvergadering (VVV) is in Suriname een vergadering die wordt gehouden wanneer De Nationale Assemblée (DNA) er niet zelf uitkomt, bijvoorbeeld wanneer een twee derde meerderheid nodig is.[1]

Deze vergadering wordt alleen bij bijzondere beslissingen uitgeschreven, zoals bij de keuze voor of het ontslaan van de president van Suriname of bij de wijziging van de Surinaamse grondwet.[1]

Deelnemers van deze vergadering zijn de leden van DNA, districtsraden en ressortraden. Twee derde deel van DNA-leden zal het eens moeten zijn om een dergelijke vergadering uit te schrijven. Besluiten worden vervolgens met een gewone meerderheid genomen.[1]