Surinaamse parlementsverkiezingen 1870

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1870 vonden plaats in maart en april van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van N.T.A. Arlaud, D. Benjamins en G.J.A. Bosch Reitz.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde Stemmen in de tweede ronde resultaat
D. Benjamins 115 - gekozen
G.J.A. Bosch Reitz 109 - gekozen
N.T.A. Arlaud 68 111 gekozen
A.H. de Granada 55 49 x
A.J. da Costa 36 - x
S. van Praag 17 - x
E. Soesman 17 - x
M.S. van Praag 11 - x
J. de Jong 10 - x
ruim twintig andere personen met minder dan 10 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 159 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de volstrekte meerderheid nodig (minstens 80 stemmen). Twee kandidaten voldeden aan die voorwaarde. Bij de 'herstemming' met de twee overgebleven kandidaten kreeg Arlaud de meeste stemmen zodat hij verkozen werd tot Statenlid.

Met ingang van het nieuwe zittingsjaar op 10 mei 1870 (2e dinsdag van mei) had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
J. Mauritsz Ganderheyden* 1871 voorzitter
G.J.A. Bosch Reitz 1876 vicevoorzitter
S.B. de Mesquita* 1871 in 1871 werden Ph.H. Verbeek*, J.A.T. Cohen Stuart* en W.E. Ruhmann* benoemd
C.J. Heylidy* 1871 in 1871 werden Ph.H. Verbeek*, J.A.T. Cohen Stuart* en W.E. Ruhmann* benoemd
J.B. Vos* 1871 in 1871 werden Ph.H. Verbeek*, J.A.T. Cohen Stuart* en W.E. Ruhmann* benoemd
F.H. van Affelen van Oorde 1872
E.F.L. Mollinger 1872
J.V. Bouguenon 1872 in oktober 1871 opgevolgd door J.C. Muller Az.
F. Carstairs 1874
B.E. Colaço Belmonte 1874
A.J. van Emden 1874
N.T.A. Arlaud 1876
D. Benjamins 1876

* = benoemd door de gouverneur