Surinaamse parlementsverkiezingen 1890

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1890 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van G.H. Barnet Lyon, M.S. van Praag en A. Salomons.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
L.C. van Amson 10 x
G.H. Barnet Lyon 151 gekozen
T.L. Ellis 7 x
M.S. van Praag 150 gekozen
A. Salomons 146 gekozen
G.J. Vanier 6 x
meerdere andere personen met minder dan 5 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 167 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 84 stemmen). Precies drie kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
D. Juda* 1891 voorzitter
J.F.A. Cateau van Rosevelt 1892 vicevoorzitter, in 1891 opgevolgd door C.J. Heylidy
P. van den Broek* 1891
H. Barnett* 1891 opgevolgd door J. Kalff* en later A.H. van Geyt*
S.M. Swijt* 1891
C. van Lier 1892 in 1890 opgevolgd door H. Barnett
C.H. van Meurs 1892
A.H. de Granada 1894
J.E. Muller 1894
H. d'Angremond 1894
G.H. Barnet Lijon 1896
M.S. van Praag 1896
A. Salomons 1896

* = benoemd door de gouverneur