Raad (overlegorgaan)

groep van deskundigen gevormd om een ​​specifieke taak uit te voeren

Een raad, raadsorgaan, adviesorgaan, raadinstantie of raadcollege is een groep personen aan wie adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of deels bestuurlijke bevoegdheden zijn toegekend. Specifiek bestuurlijke raden zijn een gremium, bestuursorgaan of college.

KenmerkenBewerken

Een raadsorgaan opereert soms als een geheel autonome instantie (rechtspersoon), bijvoorbeeld als zelfstandig bestuursorgaan of denktank. In veel gevallen maakt de raad echter zelf deel uit van een organisatie op hoger niveau, zoals een bedrijf, vereniging, justitiële of kerkelijke instelling, onderwijsinstelling, overheidsinstantie of de overheid zelf. De raad heeft dan in meer of mindere mate medezeggenschap binnen de betreffende organisatie.

VoorbeeldenBewerken

BestuursrechtBewerken

JuridischBewerken

KerkrechtBewerken

OndernemingsrechtBewerken

OnderwijsBewerken

Nationaal niveauBewerken

Supranationaal niveauBewerken

Zie ookBewerken