Hoofdmenu openen

In het publiekrecht (m.n. het bestuursrecht), een aantal onderdelen van het privaatrecht (zoals het ondernemingsrecht) en in het staatsrecht wordt de term raad in het algemeen gebezigd voor een aangewezen groep personen aan wie bepaalde − al dan niet officiële − bevoegdheden zijn toegekend. Een dergelijk orgaan heeft doorgaans een adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of (deels) bestuurlijke functie. Er wordt ook wel gesproken van een raadsorgaan, adviesorgaan, -instantie of -college, bij specifiek bestuurlijke functies in het bijzonder van een gremium, bestuursorgaan of (bestuurlijk) college.

KenmerkenBewerken

Een raadsorgaan opereert soms als een geheel autonome instantie (rechtspersoon), bijv. als zelfstandig bestuursorgaan of denktank. In veel gevallen maakt de raad echter zelf deel uit van een organisatie op hoger niveau, zoals een bedrijf, vereniging, justitiële of kerkelijke instelling, onderwijsinstelling, overheidsinstantie of de overheid zelf. De raad heeft dan in meer of mindere mate medezeggenschap binnen de betreffende organisatie.

VoorbeeldenBewerken

Nationaal niveauBewerken

Supranationaal niveauBewerken

Zie ookBewerken