Raad (overlegorgaan)

groep van deskundigen gevormd om een ​​specifieke taak uit te voeren

Een raad, raadsorgaan, raadinstantie of raadcollege is een groep personen aan wie adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of deels bestuurlijke bevoegdheden zijn toegekend. Specifiek bestuurlijke raden zijn een gremium, bestuursorgaan of college.

Vergadering zaal van de Departementale Raad van Savoie in de Franse Alpen

Kenmerken bewerken

Een raadsorgaan opereert soms als een geheel autonome instantie (rechtspersoon), bijvoorbeeld als zelfstandig bestuursorgaan of denktank. In veel gevallen maakt de raad echter zelf deel uit van een organisatie op hoger niveau, zoals een bedrijf, vereniging, justitiële of kerkelijke instelling, onderwijsinstelling, overheidsinstantie of de overheid zelf. De raad heeft dan in meer of mindere mate medezeggenschap binnen de betreffende organisatie.

Voorbeelden bewerken

Bestuursrecht bewerken

Juridisch bewerken

Kerkrecht bewerken

Ondernemingsrecht bewerken

Onderwijs bewerken

Nationaal niveau bewerken

Supranationaal niveau bewerken

Zie ook bewerken

Noten bewerken

  1. In Nederland is dit een verplicht orgaan voor elk bedrijf met ten minste 50 werknemers.