Surinaamse parlementsverkiezingen 1896

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1896 vonden plaats in maart van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van F.C. Gefken, M.S. van Praag en A. Salomons

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde resultaat
M.S. van Praag 211 gekozen
A. Salomons 177 gekozen
F.C. Gefken 160 gekozen
W.H.V. baron van Heerdt tot Eversberg 37 x
G.J.J. Karg 33 x
R.A.P.C. O'Ferrall 24 x
F.C. Curiel 10 x
J.B. Nassy 9 x
D. Coutinho 6 x
G.K. Cramer 6 x
meer dan 25 andere personen met minder dan 5 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde waren er 239 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 120 stemmen). Precies drie kandidaten voldeden aan die voorwaarde zodat er geen tweede ronde nodig was.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
D. Juda* 1897 voorzitter, in 1896 opgevolgd door S. Muller van Voorst* en in 1897 door R.A. Tammenga*
C.J. Heylidy 1898 vicevoorzitter, na vertrek Juda de voorzitter
I. da Costa* 1897
A. van 't Hoogerhuys* 1897
S.M. Swijt* 1897
T.L. Ellis 1898
J.R.C. Gonggrijp 1898
A.H. de Granada 1900 in 1897 opgevolgd door F.C. Curiel
J.E. Muller 1900
G.J. Vanier 1900
F.C. Gefken 1902
M.S. van Praag 1902
A. Salomons 1902 na vertrek Juda vicevoorzitter

* = benoemd door de gouverneur