Surinaamse parlementsverkiezingen 1898

De Surinaamse parlementsverkiezingen in 1898 vonden plaats in maart en april van dat jaar.

Er konden drie leden voor de Koloniale Staten gekozen worden in verband met het periodiek aftreden van T.L. Ellis, C.J. Heylidy en J.R.C. Gonggrijp.

Kandidaat Stemmen in de eerste ronde Stemmen in de tweede ronde resultaat
J.E. Abarbanel 27 - x
D. Coutinho 157 210 gekozen
T.L. Ellis 214 - gekozen
J.R.C. Gonggrijp 113 - x
J.O. Harken 126 83 x
C.J. Heylidy 221 - gekozen
R.A.P.C. O'Ferrall 77 - x
zeventien andere personen met minder dan 25 stemmen

Bij deze verkiezingen mochten alleen mannen die aan bepaalde voorwaarden voldeden (censuskiesrecht) stemmen. Bij de eerste ronde in waren er 328 geldig uitgebrachte stembiljetten waarbij een kiezer voor meer dan een kandidaat kon stemmen. Er waren drie zetels te verdelen en om in de eerste ronde gekozen te kunnen worden had een kandidaat de stem nodig van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stembiljetten (minstens 165 stemmen). Twee kandidaten voldeden aan die voorwaarde. Bij de 'herstemming' met de twee overgebleven kandidaten kreeg Coutinho de meeste stemmen zodat hij verkozen werd tot Statenlid.

Na deze verkiezingen had de Koloniale Staten de volgende dertien leden:

Naam Gepland jaar
van aftreding
Bijzonderheden
C.J. Heylidy 1904 voorzitter
A. Salomons 1902 vicevoorzitter
I. da Costa* 1899
A. van 't Hoogerhuys* 1899
S.M. Swijt* 1899
R.A. Tammenga* 1899
F.C. Curiel 1900
J.E. Muller 1900
G.J. Vanier 1900
F.C. Gefken 1902
M.S. van Praag 1902
D. Coutinho 1904
T.L. Ellis 1904

* = benoemd door de gouverneur