Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20210616


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 16/06; af te handelen vanaf 30/06Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

5FMBewerken

Reclame - Het artikel vertelt over een zender die de luisteraar een goed gevoel probeert te geven met de grootste en betere hits. "Informatie en muziek is de boodschap." Ik kan geen neutrale en enigszins gezaghebbende bronnen vinden die over de zender hebben geschreven. hiro the club is open 16 jun 2021 01:19 (CEST)[]

Expliciete reclame - wat dit is - mag ook als nuweg aangemerkt worden. The Banner Overleg 16 jun 2021 01:27 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: reeds verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2021 09:35 (CEST) []

Het Betere WerkBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over dit programma schrijven zodat de encyclopedische waarde niet kan worden vastgesteld. – The Banner Overleg 16 jun 2021 01:31 (CEST)[]

Genoemde eisen zijn niet aangenomen door de gemeenschap. — Zanaq (?) 16 jun 2021 04:57 (CEST)
Reactie op Zanaq hier en het volgende kopje. Een artikel mag geen resultaat zijn van origineel onderzoek. Het moet neutraal geschreven zijn. De inhoud dient verifieerbaar te zijn - in gezaghebbende publicaties. Dit is allemaal terug te vinden in de vijf zuilen. Hieruit volgt dat er onafhankelijke en (enigszins?) gezaghebbende bronnen moeten bestaan die over het onderwerp hebben geschreven. Nog los van de ter beoordeling voorgelegde artikelen, ik heb ze niet bekeken, klopt het dus niet wat je zegt. hiro the club is open 16 jun 2021 09:15 (CEST)[]
Het gaat om het woordje over zoals ik al diverse malen heb uitgelegd, en over het woordje schrijven. Als over betekent 1 of meer feiten noemen dan ben ik het er mee eens, maar diverse gebruiker bedoelen meer dan triviale behandeling waar nergens ook maar enige consensus voor is gebleken, en er waarschijnlijk zelfs geen meerderheid voor is. Er is ook geen consensus gebleken dat bronnen schriftelijk moeten zijn, en ook daar is waarschijnlijk geen meerderheid voor. Hoe vaak is het nog nodig dit te melden? (Ik heb de artikelen ook niet bekeken.)— Zanaq (?) 16 jun 2021 09:25 (CEST)
Als je niet zeker weet of The Banner over gebruikt als in '1 of meer feiten' of 'meer dan triviale behandeling', dan kun je ook niet zeggen dat 'genoemde eisen niet aangenomen zijn door de gemeenschap'. Dan zul je eerst moeten vragen wat hij bedoelt. Verder volgt het 'meer dan triviale' net zo goed uit de vijf zuilen. Ik citeer: "Wikipedia is geen verzameling samengeraapte informatie" en "Het is geen verzameling van trivia". Ik weet niet of je The Banners "die over dit programma schrijven" (onderstreping van mijn hand) zo letterlijk moet nemen. Wat mij betreft hoeft een bron inderdaad niet per se geschreven te zijn. hiro the club is open 16 jun 2021 10:21 (CEST)[]
Het is niet de eerste keer dat het voorbij komt natuurlijk. Wat bedoel jij met over het onderwerp? Ik vermoed dat ook jij meer-dan-triviaal bedoelt, zeker gezien de uitleg. Nee, dat volgt niet uit de 5 zuilen, en voordat we beleid wijzigen moet er eerst instemming van de gemeenschap aangetoond worden. Het is van de zotte de omgekeerde bewijslast te hanteren waarbij ik elke keer weer opnieuw moet aantonen dat de instemming er niet is. — Zanaq (?) 16 jun 2021 10:24 (CEST)
Ik bedoel inderdaad 'meer dan triviaal'. Dat volgt wel uit de vijf zuilen, zie de citaten die ik gaf. Als je van mening bent dat daar verandering in moet komen, dan is het aan jou om consensus te zoeken om WP:5Z aan te passen. hiro the club is open 16 jun 2021 10:27 (CEST)[]
Er is niets mis met de 5 zuilen, maar 'meer dan triviaal' volgt dus niet. Ik wens geen verandering, dus ik ga geen consensus zoeken. Het is aan degene die strengere regels willen om daar consensus voor te bereiken. — Zanaq (?) 16 jun 2021 10:30 (CEST)
Hier ben ik het wél met je eens dat het artikel onvoldoende is. Mondo (overleg) 16 jun 2021 17:50 (CEST)[]
  Tegen verwijderen Ik heb inmiddels twee bronnen toegevoegd. Maar hoezo is het artikel onvoldoende? Haar eerdere radioprogramma heeft ook een pagina, en die is korter dan die van haar huidige programma. Een Muziekfan (overleg) 16 jun 2021 20:42 (CEST)[]
Je hebt inderdaad twee verwante bronnen toegevoegd, geen onafhankelijke. The Banner Overleg 16 jun 2021 20:53 (CEST)[]
De bron van Radio.nl is wel onafhankelijk, toch? Maar toch niet alle artikelen hebben bronnen nodig? Hoe kan het anders dat er artikelen bestaan zonder bronnen? Een Muziekfan (overleg) 16 jun 2021 20:57 (CEST)[]
Nee, bronvermelding in het artikel zelf is niet verplicht, maar het gaat hier om beschikbaarheid van bronnen. Als er aan relevantie en/of verifieerbaarheid getwijfeld wordt - als het goed is pas na een eigen zoektocht -, kan een artikel om die reden genomineerd worden. Encycloon (overleg) 16 jun 2021 22:51 (CEST)[]
Maar wordt daar dan niet aan getwijfeld bij het artikel over haar eerdere programma? Het is me namelijk niet helemaal duidelijk waarom dat artikel dan wel kan blijven bestaan. Een Muziekfan (overleg) 18 jun 2021 20:35 (CEST)[]
Er vindt geen standaard controle plaats vooraf aan publicatie van artikelen. Een verklaring kan dus zijn dat er nog nooit iemand kritisch naar de relevantie daarvan gekeken en gezocht heeft; daarmee is dan weer niet gezegd dat het artikel probleemloos eeuwig kan blijven bestaan. Encycloon (overleg) 18 jun 2021 22:45 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: 3FM is een primaire en niet-onafhankelijke bron. Radio.nl praat slechts het persbericht van Avrotros na, en is dus evenmin de onafhankelijke, secundaire bron die je graag wilt hebben. Ik heb zelf ook nog uitgebreid gezocht naar informatie over dit programma, maar ondanks dat het elke dag op 3FM wordt uitgezonden is er geen enkele publicatie over dit radioprogramma te vinden. Het artikel komt dan ook niet verder dan het weergeven van de radiogids en een persbericht. Als niemand anders dan de omroep zelf ooit de moeite heeft genomen om iets over dit radioprogramma te publiceren, waarom doet Wikipedia dat dan wel? De E-waarde is wmb onvoldoende aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2021 09:13 (CEST) []

Nieuwe Onafhankelijke Vlaamse VakbondBewerken

NE – Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over dit programma schrijven zodat de encyclopedische waarde niet kan worden vastgesteld. – The Banner Overleg 16 jun 2021 01:41 (CEST)[]

Genoemde eisen zijn niet aangenomen door de gemeenschap. — Zanaq (?) 16 jun 2021 04:57 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: de huidige tekst is vooral een 'mission statement' van deze nieuwe vakbond. De ene bron is de website van de vakbond, de andere bron is een weinigzeggend krantenartikel over het plan om de nieuwe vakbond op te richten. Uiteindelijk komen we niks te weten over de realisatie ervan: hoeveel leden heeft men nu, welke acties zijn er geweest, waar staat het hoofdkantoor? De E-waarde blijft onduidelijk, en het artikel is meer een verlengstukje van de eigen website. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2021 09:18 (CEST) []

Nick BaruaBewerken

NE - persoonspromo - crosswiki geplaatst curriculum vitae over een "business executive" Hoyanova (overleg) 16 jun 2021 08:57 (CEST)[]

Inderdaad.   Voor verwijderen of nuweg. Mondo (overleg) 16 jun 2021 17:41 (CEST)[]
Eens met bovenstaanden. ErikvanB (overleg) 30 jun 2021 07:16 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: Relevantie niet aangetoond. Encycloon (overleg) 5 jul 2021 12:48 (CEST)[]

Belgische Triatlon en Duatlon FederatieBewerken

dit gaat niet over de federatie – Rwzi (overleg) 16 jun 2021 09:34 (CEST)[]

  Opmerking - tevens auteursrechtenschending van hier, dus direct verwijderd. Encycloon (overleg) 16 jun 2021 11:47 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: reeds verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2021 09:35 (CEST) []

ZwickyBewerken

Weg – Een niet bestaand/niet bekend bedrijf. Wel bestaand een gelijknamig bedrijf uit Zwitserland en een oud bedrijf onder die naam uit Slough. Dat laatste bedrijf uit GB werkte wel ook in de luchtvaartindustrie. Van 1910 en 1970 maakte het filters, tankpompen, onderdelen voor brandweerwagens van de luchtvaart en baanvegers, zie aviationancestry.co.uk voor wat advertenties van het vroegere bedrijf. Het Britse Zwicky is later overgenomen door The Weir Group PLC, waar het niet eens genoemd wordt, in het Engelstalige artikel. De Weir Group heeft zelf ook nog geen Nederlandstalig artikel. Ombouwen tot een artikel over de wel zeker bestaande Britse Zwicky lijkt mij niet zo nuttig, daarvoor dient er toch wel iets meer nodig te zijn, dan een paar schaarse verwijzingen en info die terug te vinden zijn, zou wel prima genoemd kunnen worden bij een artikel over de Weir Group. In ieder geval het huidige artikel lijkt een verzinsel te zijn geweest of dermate onbekend dat het niet meer terug te vinden is en kan beter verwijderd worden. DagneyGirl (overleg) 16 jun 2021 09:59 (CEST)[]


  Conclusie afhandelend moderator: dit artikel gaat over een producent van 'vrachtwagens' die dus geen vrachtwagens maakt, en werd overgenomen door 'een toeleveranciersbedrijf' dat verder naamloos blijft. De meest basale zaken als adres, werknemers, oprichtingsdatum e.d. ontbreken, en door het gebrek aan bronnen valt er niets te verifiëren. Dat dit artikeltje er al 15 jaar zo staat, is eigenlijk best wel erg. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2021 09:35 (CEST) []

Mittelmeer-U-Boot-Kampagne (Erster Weltkrieg)Bewerken

volgens de titel moet het over de eerste wereldoorlog gaan maar het gaat over de tweede wereldoorlog. daarnaast is dit vertaald (zonder naamsvermelding) van en:Mediterranean U-boat campaign of World War II waarbij zelfs de vraag om verduidelijking meevertaald is. – Rwzi (overleg) 16 jun 2021 10:12 (CEST)[]

 • En ondertussen wordt er gecyberpest op de OP. De hele pagina is m.i. het werk van vandalen. ErikvanB (overleg) 17 jun 2021 10:38 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: reeds verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2021 09:35 (CEST) []

CM (telecombedrijf)Bewerken

RECLAME - Reclamepagina zonder secundaire toonaangevende bronnen met direct aanspreken lezer (ronkende promoteksten blijven toegevoegd worden al tijden). Hoyanova (overleg) 16 jun 2021 11:07 (CEST)[]

Dit is toch gewoon een nuweg? Nietanoniem (overleg) 16 jun 2021 11:11 (CEST)[]
Nee, het is zeker geen nuweg, het artikel bestaat al vier jaar, en recente promo kan er wel gelijk uitgehaald worden, maar dat is geen reden om maar alles te verwijderen. Edoderoo (overleg) 16 jun 2021 11:36 (CEST)[]
Ik heb het artikel teruggedraaid naar de versie van 27 februari en daarmee de vandaag toegevoegde reclame verwijderd. Dat had voor de nominator ook een optie kunnen zijn. Kan de nominator nu de nominatie heroverwegen? The Banner Overleg 16 jun 2021 12:59 (CEST)[]
het is niet zomaar een bedrijf notabene, beursgenoteerd ook Neeroppie (overleg) 16 jun 2021 17:08 (CEST)[]
Reclame is verwijderd en dus kon de nominatie doorgehaald worden. Dat heb ik bij deze gedaan per WP:SNEEUW. The Banner Overleg 21 jun 2021 10:38 (CEST)[]

Evil twin (tegenpolen)Bewerken

NE – Onvoldoende bronnen die over dit concept schrijven zodat de encyclopedische waarde niet kan worden vastgesteld – The Banner Overleg 16 jun 2021 11:31 (CEST)[]

Onzinnominatie met onbestaande eisen. Lijkt weer werkverschaffing en treiterij. — Zanaq (?) 16 jun 2021 11:51 (CEST)
LOL, heb je nu al geen inhoudelijke argumenten meer? The Banner Overleg 16 jun 2021 11:54 (CEST)[]
(na bwc) De eisen bestaan wel degelijk, daar is hierboven al uitvoerig over gediscussieerd. Het onderwerp bestaat, het in het artikel aangehaalde voorbeeld van Spock is alom bekend. En als we naar het Engelstalige artikel kijken, zien we voldoende bronnen. Naar mijn inschattig is evil twin gebruikelijker dan slecht evenbeeld. Van hooguit de vertaling is onvoldoende aan te tonen dat deze leeft in ons taalgebied. Mogelijk zelfs gebaseerd op OO. Maar dat is niet te controleren wegens gebrek aan bronnen (...). hiro the club is open 16 jun 2021 11:58 (CEST)[]
Als ik het Engelse artikel zo zie, lijkt het me best E, maar dit artikel is wel ondermaats, vind ik. "Meestal draagt de slechte tweelingbroer een sik of een ringbaard"? Op welke bronnen zijn alle beweringen gebaseerd? En is de titel een courante term? Vinvlugt (overleg) 16 jun 2021 12:04 (CEST)[]
Toon maar aan dat de eisen bestaan, zonder allerlei eigen interpretaties aan de richtlijnen te verbinden. Als de titel verkeerd is dan kan deze aangepast worden: daar is het niet voor nodig iets te verwijderen. "Het onderwerp bestaat, het in het artikel aangehaalde voorbeeld van Spock is alom bekend": dat is waarom een NE-nominatie volkomen onzinnig is. Problemen met de vertaling of ondermaatse inhoud hebben niets met een NE-nominatie te maken. — Zanaq (?) 16 jun 2021 12:06 (CEST)
Hierboven is al aangetoond dat de eisen bestaan. Laten we die discussie alsjeblieft niet twee keer op dezelfde pagina voeren. Kijk uit met selectief citeren. Dat een onderwerp bestaat, toont geen relevantie. Anders kan ik de lantaarnpaal voor de deur weer van stal halen. Dat Spocks baard (niet te verwarren met Spock's Beard) alom bekend zou zijn is een uitspraak die ik hier buiten de hoofdnaamruimte doe maar die in een artikel - in ieder geval op verzoek - echt van een bron voorzien moet zijn. Vandaar ook wat ik daarachter schreef: "(...) zien we voldoende bronnen." Bij gebrek aan een bronneneis hoeven die bronnen niet overgenomen te worden. Daar vind ik iets van, maar het zij zo. Dat een evil twin te herkennen is aan een sik of ringbaard, is bijvoorbeeld hier, hier en hier terug te lezen. hiro the club is open 16 jun 2021 12:13 (CEST)[]
Bedankt voor het zoeken naar bronnen. Ikzelf wil niet meegaan in de nutteloze werkverschaffing door te zoeken naar bronnen waarvan we al weten dat deze er zijn. — Zanaq (?) 16 jun 2021 12:40 (CEST)
Ik heb geen verstand van het onderwerp, dus ik had geen idee of hier bronnen over zijn. Waarom niet de bronnen noemen waar je een artikel op baseert? Vinvlugt (overleg) 16 jun 2021 23:19 (CEST)[]
In het Engelstalige artikel staan voldoende bronnen, dus als iemand die even controleert en overneemt, zijn we er snel uit. Ik ben dan ook   Tegen verwijderen Mondo (overleg) 16 jun 2021 17:49 (CEST)[]
Maar in het Engelse artikel wordt ook gewaarschuwd voor het ontbreken van bronnen, onder meer bij passages die zijn overgenomen. Daarvoor zou Zanaq sowieso in actie moeten komen. Los daarvan kan de stijl, die een wat al te gemakzuchtige vertaling verraadt (radicaal geïnverteerde moraliteit?), best een make-over gebruiken. Marrakech (overleg) 16 jun 2021 19:22 (CEST)[]
Ik zal de eerste zijn om dat laatste te erkennen, maar dit is een NE-nominatie. — Zanaq (?) 16 jun 2021 19:59 (CEST)
Op basis waarvan kom je op die radicaal geïnverteerde moraliteit? Vinvlugt (overleg) 16 jun 2021 23:19 (CEST)[]
Dat is niet relevant: dit is een NE-nominatie. Het onderwerp staat dus ter discussie, niet de inhoud. — Zanaq (?) 17 jun 2021 10:20 (CEST)
@Marrakech: uitgerekend jij benoemt hier radicaal geïnverteerde moraliteit. Wat tegenwoordig al wel niet als radicaal of moraliteit beschouwd kan worden. Démarche Modi (overleg) 16 jun 2021 22:43 (CEST)[]
? Marrakech (overleg) 16 jun 2021 23:31 (CEST)[]
De zin ontbreekt. Démarche Modi (overleg) 17 jun 2021 10:36 (CEST)[]

  Opmerking lijkt me nog wel relevant of er Nederlandstalige bronnen zijn die het hebben over slecht evenbeeld als antagonist. Zelf niet zo snel iets kunnen vinden. Lijkt daarmee een originele vertaling. Zou het niet beter zijn om volgens het donorprincipe het artikel evil twin te laten heten? Geerestein (overleg) 16 jun 2021 19:08 (CEST)[]

Het artikel is echt een rotzooitje. Maar de relevantie is er wel en ik wil The Banner dan ook vragen om de nominatie in te trekken. Ik zet het artikel op mijn shortlist en ga eraan werken. hiro the club is open 16 jun 2021 23:30 (CEST)[]
The Banner heeft op mijn overlegpagina aangegeven te wachten met een herbeoordeling tot ik klaar ben. Aangezien ik niet kan beloven dat ik in twee weken zover ben, wil ik de moderator van dienst vragen hier rekening mee te houden bij het afhandelen van deze sessie. hiro the club is open 17 jun 2021 01:47 (CEST)[]
Ik zou het waarderen als je mijn opmerking ook meeneemt in je renovatieGeerestein (overleg) 17 jun 2021 09:26 (CEST)[]
Dat is al gebeurd zelfs; ik heb gisteren een titelwijziging naar evil twin doorgevoerd. De tekst zal daar waar nodig nog op aangepast worden. hiro the club is open 17 jun 2021 09:54 (CEST)[]
Super! ik had nog niet verder gekeken dan hier. Dank!Geerestein (overleg) 17 jun 2021 10:09 (CEST)[]
Ik heb de onderwerpbeschrijving aangepast. Ik snapte namelijk weinig van de zin die er stond, en pas door aan een voorbeeld te denken begreep ik waar dit alles over gaat. Thieu1972 (overleg) 17 jun 2021 10:21 (CEST)[]
Er lijkt geen enkele twijfel te zijn - zoals eerder aangegeven - dat dit onderwerp relevant is. Waarom moet de NE-nominatie dan doorlopen? Dat lijkt wederom overbodige trijterij. — Zanaq (?) 17 jun 2021 10:19 (CEST)
De tekst is volledig herschreven en van bronnen voorzien. Hoewel het artikel een flink stuk uitgebreider kan en verdient, zie bijvoorbeeld het Engelstalige artikel, heb ik ervoor gekozen om bij de thema's/hoofdstukken van de oorspronkelijke tekst te blijven. Anders ben ik over een maand nog bezig. Aangezien aangetoond is dat het onderwerp relevant is, wil ik The Banner nogmaals vragen om de nominatie in te trekken. hiro the club is open 21 jun 2021 01:14 (CEST)[]

Na het nijvere werk van Hiro is het artikel bijna onherkenbaar ten opzichte van de oorspronkelijke versie. De ijver is staat in schril contrast met de onaardige opmerkingen van de oorspronkelijke auteur die in volle tegenwerking was. Maar Hiro heeft er nu een betrouwbaar, bebrond artikel van gemaakt en daarom trek ik de nominatie in. The Banner Overleg 21 jun 2021 10:24 (CEST)[]

Het was dan ook duidelijk een treiterende onzinnominatie. Hoewel ik het niet met alle aspecten eens ben: Hiro dank voor het werk. — Zanaq (?) 22 jun 2021 10:47 (CEST)
Dank je wel voor je sportieve reactie naar mij. Ik wil zowel The Banner als Zanaq vragen om het hierbij te laten. Ik zie woorden voorbij komen die minder op de beoordeling maar meer op elkaar gericht lijken. Dat is zonde van de energie. hiro the club is open 22 jun 2021 10:58 (CEST)[]

Galactische RepubliekBewerken

NE – Onvoldoende bronnen die over deze fictieve republiek schrijven zodat de encyclopedische waarde niet kan worden vastgesteld. Fancruft en eigen onderzoek. – The Banner Overleg 16 jun 2021 12:00 (CEST)[]

Weer een werkverschaffende treiternominatie. — Zanaq (?) 16 jun 2021 12:07 (CEST)
En heb je ook inhoudelijke argumenten of blijf je steken in persoonlijke aanvallen? The Banner Overleg 16 jun 2021 12:41 (CEST)[]
Nee, ik ga geen moeite steken in een onzinnominatie. — Zanaq (?) 16 jun 2021 12:48 (CEST)
Dit is toch niet normaal meer. Wat jij zegt, @Zanaq:, is geen persoonlijke aanval. Als dat al een persoonlijke aanval is, staat half Wikipedia (de overlegpagina's e.d.) vol met "persoonlijke aanvallen". Dit is gewoon zoeken naar artikelen om ze te kunnen nomineren. Dit stamt uit 2005. The Banner moet hier eens mee ophouden, zeker gelet op de tegen hem lopende ArbComuitspraken. Ik zeg hier niets verkeerds (ben gewoon koel), maar het steeds nomineren van artikelen van dezelfde gebruiker onder het mom van 'onvoldoende bronnen', kan ik niet anders zien als pesterij. - Richardkiwi - Overleg 16 jun 2021 14:13 (CEST)[]
  Tegen verwijderen Het artikel bestaat al sinds 2005 en deze republiek is bekend binnen het Star Wars-saga, en dat zeg ik als iemand die nog nooit een Star Wars-film heeft gekeken. Wellicht anekdotisch, maar het zegt wel iets over de bekendheid ervan. Dat er onvoldoende bronnen hierover schrijven lijkt me bij zo'n bekend iets niet zo belangrijk. Het is net als met bijv. mayonaise: zó bekend dat bronnen niet per se nodig zijn. Mondo (overleg) 16 jun 2021 17:48 (CEST)[]
Waarom zouden we bij zo'n onderwerp de eis loslaten dat er voldoende bronnen over het onderwerp schrijven? Vinvlugt (overleg) 16 jun 2021 23:24 (CEST)[]
Omdat dat geen keiharde eis is, maar de interpretatie van de 5 Zuilen van sommigen binnen de gebruikersgemeenschap. Edoderoo (overleg) 17 jun 2021 08:10 (CEST)[]
En er zijn vermoedelijk wel voldoende bronnen. — Zanaq (?) 19 jun 2021 08:42 (CEST)
Nou, vermeld die dan gewoon. Bronvermelding is nog altijd niet verplicht wanneer je een artikel schrijft, maar achteraf moet je desgevraagd wel aangeven op welke bronnen je zo'n artikel gebaseerd hebt. En deze nominatie is een impliciete vraag naar die bronnen. Marrakech (overleg) 19 jun 2021 09:23 (CEST)[]
Ik heb enkele bronnen gevonden. En dan ontdek je dat de informatie in ons artikel eigenlijk niet correct is. Ik heb de tekst dan ook aangepast, en de gebruikte bronnen vermeld. Thieu1972 (overleg) 19 jun 2021 12:33 (CEST)[]
Het is een NE-nominatie die op het onderwerp slaat, waarbij het al dan niet correct zijn van de inhoud niet van belang is. Het heeft geen zin NE-artikelen te corrigeren. En dat de eis voor bronnen bestaat mag niet leiden tot nodeloze bronvragen en overbodige werkverschaffing. — Zanaq (?) 19 jun 2021 16:42 (CEST)
Nee joh, graag gedaan hoor..... Ik wou alleen maar aantonen dat de nominatie inderdaad onzinnig is, aangezien er gewoon bronnen zijn over deze fictieve republiek.... En dan blijkt dat er inhoudelijk het e.e.a. niet klopt, dus corrigeer ik dat, ongeacht deze hele nominatie. Dan zie je trouwens maar weer hoe belangrijk het is om te laten zien op welke bronnen je je teksten baseert; niet dat dergelijke fouten dan altijd voorkomen kunnen worden, maar verificatie zou een stuk makkelijker zijn geweest... Thieu1972 (overleg) 19 jun 2021 17:00 (CEST)[]
Je werk wordt gewaardeerd, evenals de bevestiging dat een NE-nominatie onzin is. Merk overigens op dat ik dit frutseltje heb neergezet waar niet zo veel feiten in staan en er dus ook niet veel fout kan zijn. — Zanaq (?) 22 jun 2021 10:45 (CEST)

Het is nog steeds pover gesteld met de bronnen maar met de herschrijving van collega Thieu1972 is in ieder geval van fancruft gevoel weggewerkt. Jammer dat de oorspronkelijke schrijver er niet aan heeft willen doen. Nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 21 jun 2021 10:43 (CEST)[]

Nogmaals: ik wil zo weinig mogelijk energie steken in treiterende onzinnominaties. — Zanaq (?) 22 jun 2021 10:45 (CEST)
Wat jammer dat jij geen inhoudelijke argumenten hebt. The Banner Overleg 30 jun 2021 10:21 (CEST)[]

BambamBewerken

WIU' - Twee bronloze zinnen en een foto. Hoyanova (overleg) 16 jun 2021 13:17 (CEST)[]


  Conclusie afhandelend moderator: Niet verbeterd. Encycloon (overleg) 5 jul 2021 12:48 (CEST)[]

Emma Francisca Catharina van VollenhovenBewerken

NE - Mens (baby?) zonder wapenfeiten. ErikvanB (overleg) 16 jun 2021 16:23 (CEST)[]

  Opmerking Emma van Vollenhoven is op dit moment een redirect naar Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven. Afhankelijk van het lot van dit lemma is enige actie noodzakelijk. StuivertjeWisselen (overleg) 16 jun 2021 16:28 (CEST)[]
O ja. Ze is dus 14. ErikvanB (overleg) 16 jun 2021 16:51 (CEST)[]
En nog steeds valt er niets meer over haar te vermelden dan dat ze geboren is... Sijtze Reurich (overleg) 16 jun 2021 23:49 (CEST)[]
En er zijn wel artikelen te vinden die melden dat ze gedoopt is ;-). Nee, over Emma van Vollenhoven is niets noemenswaardig te vinden.   Voor verwijderen dus. StuivertjeWisselen (overleg) 17 jun 2021 08:59 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: per bovenstaande argumenten, artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 1 jul 2021 13:48 (CEST) []

Alessio de martinoBewerken

Was als nuweg aangemeld i.v.m. privacyschending van een minderjarige. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Wel is dit artikel onvoldoende qua opmaak en inhoud, en de relevantie van De Martino blijft me ook te onduidelijk. – Thieu1972 (overleg) 16 jun 2021 16:55 (CEST)[]

  Opmerking Is in januari nog verwijderd als Alessio de Martino. Wikiwerner (overleg) 18 jun 2021 17:09 (CEST)[]

  Conclusie afhandelend moderator: Bezwaren niet verholpen. Encycloon (overleg) 5 jul 2021 12:48 (CEST)[]

Stichting Kindercircus OkidokiBewerken

WIU - Een gevulde wervende infotekst van een circus in Meppel; buiten Facebook geen andere links gevonden. Japiot (overleg) 16 jun 2021 17:04 (CEST)[]


  Conclusie afhandelend moderator: niks meer aan gebeurd. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 1 jul 2021 13:44 (CEST) []