Levensgemeenschap

het tezamen leven van een groep dierlijke of plantaardige organismen in een bepaald gebied

Levensgemeenschap of biocoenose is een begrip uit de ecologie en de geobotanie waarmee alle organismen in een bepaald gebied worden aangeduid, waarvan de populaties bij elkaar leven en in staat zijn tot onderlinge interactie te komen.

Een levensgemeenschap in combinatie met het biotoop of de abiotische factoren van een gebied wordt een ecosysteem genoemd.

Het uit planten bestaande deel van de levensgemeenschap heet plantengemeenschap of fytocoenose.