Lijst van Nederlandse adellijke families (alfabetisch)

Wikimedia-lijst

Deze alfabetische lijst van Nederlandse adellijke families omvat alle geslachten zoals geadeld na de onafhankelijkheid in november 1813 en de stichting in 1813 van het soeverein vorstendom, vanaf 1815: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en vanaf (1830) 1839 het Koninkrijk der Nederlanden.

De geslachten waarvan alle leden na de onafhankelijkheid van België in 1839 opteerden voor de Belgische nationaliteit maar daarvoor in de Nederlandse adel waren opgenomen, zijn in deze lijst niet vermeld daar zij in de praktijk tot de Belgische adel worden gerekend.

De lijst bevat de naam van het geslacht (zonder titel), de vroegste vermelding (en bij uitsterving: die datum ervan als laatste), adelsbesluiten en het wapen. De lijst is voornamelijk gebaseerd op de tussen 1988 en 2014 verschenen uitgaven van het Nederland's Adelsboek die zogenaamde historische reeksen omvatten met alle tot verschijning van het betreffende deel tot de Nederlandse adel behoord hebbende of behorende personen.

De eerste adelsbesluiten worden hier vermeld, en regelmatig ook voor november 1813 genomen adelsbesluiten verleend door (buitenlandse) vorsten die gevolgen gehad (kunnen) hebben voor besluiten na 1813.

Bij de telling van 2012 telde het filiatieregister[1] vanaf de oprichting in 1814 van het instituut Nederlandse Adel 566 verschillende geslachtsnamen, waarvan 182 benoemd, 23 erkend, 108 ingelijfd en 253 verheven. Er zijn nog ongeveer 300 geslachten in leven. De lijst met familienamen is te raadplegen op de website van de Hoge Raad van Adel.[2]

Geslachten waarvan de adellijke tak is uitgestorven zijn in onderstaande tabel onder Vermeldingen weergegeven met een gele achtergrond.

Inhoud
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
D'Ablaing 1449- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap van Holland. Vanaf 1816 verlening van de titel van baron op allen. In 1972 in Nederland uitgestorven; in de VS leeft nog een in 1872 gevestigde tak.  
Aebinga van Humalda 1428-†1834 Oude Friese adel. 28 augustus 1814: erkenning als edele van Friesland.  
Van Aefferden 1559- 1599: comparatie vanwege de ridderschap. 1690: erkenning van adeldom. 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap van Limburg. (In 1871 verlening van de titel van burggraaf in de Belgische adel.)  
Van Aerssen Beijeren 1543- 1605: ridder in Frankrijk door koning Hendrik IV; 1636: aldaar baron door koning Lodewijk XIII. 1616: persoonlijke titel van ridder in Engeland door Jacobus I. 1619: ridderschap van Holland. 11 december 1814: benoeming in de ridderschap van Holland. 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Akerlaken 1596-†1912 2 oktober 1843: verheffing.  
Alberda 1443- Oude Groningse adel. 28 augustus 1814: erkenning als Edele van Friesland en benoeming in de ridderschap van Groningen. 31 december 1825: verlening van titel van baron (titel met hem uitgestorven in 1829).  
Van Alderwerelt 1580-†1905 1755: baron des H.R.Rijk door keizer Frans I. 15 april 1815: inlijving, vanaf 1822 verlening van de titel van baron op allen.  
Alemans 1466-†1835 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap van Holland.  
Alewijn 1569- 1623: verheffing in de adelstand door koning Lodewijk XIII. Vanaf 16 september 1815: verheffing of inlijving. 1885: een tak werd de titel ridder op allen verleend; deze tak is uitgestorven in 1982.  
Van Alphen 1576-†1975 16 september 1815: verheffing.  
De Heeckeren d'Anthès 1540- December 1731: verheven in de adelstand door koning Lodewijk XVI van Frankrijk. 5 mei 1836: ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van baron op allen.  
Van Asbeck 1405- 28 augustus 1814: erkenning als Edelen van Friesland en in ridderschap van Groningen. 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
D'Aubremé 1708-†1835 16 juni 1826: verheffing met de titel van graaf bij eerstgeboorte en in 1835 met geadelde uitgestorven.  
D'Aulnis de Bourouill 1678- Maart 1644: verheffing met écuyer in Frankrijk; adeldom herbevestigd in 1677. 28 augustus 1814: erkenning in ridderschap van Groningen. 1823: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Aylva 1450-†1827 Oude Friese adel. Vanaf 11 april 1652: verheffing tot baron des H.R.Rijks. 28 augustus 1814: erkenning als Edele van Friesland. 1822: erkenning van de titel van baron op allen. Met geadelde in 1827 uitgestorven.  
Lauta van Aysma 1511- 9 mei 1825: erkenning voor drie broers.  

B bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Backer 1537- 16 september 1815: verheffing.  
Von Balluseck 1768- 3 oktober 1995: inlijving.  
Van Balveren 1424-†1944 Oude Gelderse adel. 28 augustus 1814: erkenning en benoeming in de ridderschap van Gelderland. 1822: homologatie van de titel van baron op allen.  
Bangeman Huygens 1716-†1904 1828: verheffing in Denemarken tot graaf de Danneskiold Löwendal. 19 juni 1830: verheffing.  
Barbaix 1655-†1929 22 september 1839: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Barnaart 1560- 25 november 1813: verheffing tot chevalier de l'Empire. 27 september 1817: verheffing.  
Van Imbyze van Batenburg 1675-†1837 2 september 1820: verheffing.  
Baud 1409- 25 september 1858: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Beaufort 1590- 1710: inlijving in de Rijksadelstand. 29 september 1822: inlijving; vanaf 1868: verheffing.  
Beelaerts van Blokland 1378- Vanaf 15 april 1815: verheffing.  
Beeldsnijder 1529-1903 4 mei 1828: verheffing.  
Den Beer Poortugael 1580- 15 januari en 13 juni 1903: verheffing.  
Van der Beken Pasteel 1588- 17 oktober 1822: verheffing. (Thans behorend tot de Belgische adel.)  
De Bellefroid 1609-†1877 21 april 1829: verheffing. (Nederlandse familie in 1877 uitgestorven; de niet aantoonbaar verwante Belgische familie De Bellefroid d'Oudoumont bloeit nog.)  
Bentinck 1343- Oude adel. Baronale tak: 28 augustus 1814: erkenning en benoeming in de ridderschap; 1819: erkenning van titel van baron op allen, uitgezonderd de grafelijke tak. Grafelijke tak: 9 april 1689: verheffing door koning Willem III van Engeland tot baron Cicester, viscount Woodstock, earl of Portland; 1716: verheffing tot duke of Portland; 29 december 1732: verheffing door keizer Karel VI tot graaf des H.R.Rijks; 27 januari 1813: verheffing door keizer Napoleon tot baron de l'Empire; 1822: erkenning van titel van graaf/gravin; vergunning op 22 maart 1886 door koningin Victoria tot het voeren van de titel van count op allen; 1920 en 1924: inlijving in de Nederlandse adel met de titel van graaf op allen (grafelijke tak in mannelijke lijn uitgestorven in 1968).  
Van den Berch van Heemstede / Van Benthem van den Bergh 1519- 10 september 1842: verheffing (Van den Berch). Vanaf 11 mei 1898: verheffing (Van den Bergh)  
Van Beresteyn 1486- 1 oktober 1825: verheffing.  
Berg 1536- Oude Estlandse adel. 9 mei 1825: inlijving.  
Van den Bergh 1625- 25 juli 1867: verheffing.  
Teding van Berkhout 1516- 16 april 1689: verheffing door keizer Leopold I tot ridder des H.R.Rijks. Vanaf 16 september 1815: verheffing.  
Van Bevervoorden 1608- 17 juni 1837: verheffing. In mannelijke lijn uitgestorven in 1987.  
De Beijer 1752-†1836 23 juni 1802: verheffing door keizer Frans II tot baron des H.R.Rijks. 30 juni 1820: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Beyer 1498- Oude Gelderse adel. 6 juni 1906: verheffing.  
Van Beyma 1511- 10 april en 11 november 1842: erkenning. 21 februari 1984: royement op verzoek voor Pieter Laurens van Beyma.  
Bichon Visch 1648-†1888 16 september 1815: verheffing.  
Bicker 1383- 16 september 1815: verheffing. -  
De Bieberstein Rogalla Zawadsky 1569-†1947 26 april 1816: benoeming in de ridderschap met titel van baron op allen.  
Van Binckhorst 1657-†1912 11 mei 1842: verheffing.  
Bloys van Treslong 1595- 16 september 1815 en 20 februari 1820: verheffing.  
Boddaert 1572- 14 januari 1832: verheffing.  
Von Boddien 1694-†1967 8 juli 1787: erkenning in de Rijskadelstand door keizer Jozef II. 9 december 1898: inlijving.  
Van Boecop 1320-†2002 30 november 1822 en 19 november 1824: erkenning. 18 juli en 19 november 1824: erkenning van de titel van baron  
De Boer 1738-†1856 2 februari 1833: verheffing.  
Van Boetzelaer 1383- Oude Kleefse adel. Vanaf 14 oktober 1612: verheffing tot baron des H.R.Rijks door keizer Matthias. 28 augustus 1814: erkenning en admissie in de ridderschap. 18 juli 1819: homologatie van de titel van baron.  
Schuurbeque Boeye 1469- 24 maart 1842: verheffing.  
Van den Bogaerde 1542-†1974 26 april 1816 en 13 september 1817: benoeming in de ridderschap. 10 maart 1830: erkenning met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Du Bois 1659-†1908 26 november 1813: verheffing tot baron de l'Empire. 14 februari 1820: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Haze Bomme 1642-†1890 5 augustus 1839: verheffing.  
Van Bommel 1691-†1977 21 augustus 1815 en 6 december 1905: verheffing.  
Von Bönninghausen 1634- 20 mei 1634: verheffing tot des H.R.Rijksbaron door keizer Ferdinand II. 24 februari 1816: benoeming in de ridderschap. 14 juni 1822: inlijving.  
Boogaert 1543- 4 december 1905 en 3 maart 1906: verheffing.  
Van der Borch 1380- Oude Lippische adel. 27 januari 1813: verheffing tot baron de l'Empire door keizer Napoleon. 28 augustus en 7 oktober 1814: benoeming in de ridderschap. 8 januari 1820: erkenning van de titel van baron op allen.  
Boreel 1401- 1619: verheffing tot knight door koning Jacobus I van Engeland. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 9 januari 1821: verheffing. 24 oktober 1868: inlijving.  
Borluut 1295-†1947 Vanaf 14 april 1816: benoeming in de ridderschap. 17 oktober 1822: erkenning. [2 mei 1847: verlening van titel van graaf.]  
Von dem Borne 1484- Oude Pommerse adel. 12 februari 1913: inlijving.  
Van Borssele 1441-†1917 Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Bosch 1677- 10 december 1829 en 19 januari 1893: verheffing.  
Van den Bosch 1701- 17 juni 1835: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte. 25 december 1839: verlening van de titel van graaf bij eerstgeboorte.  
Von Bose 1307- Oude Saksische adel. 23 mei 1715: verheffing in de Rijksgravenstand. 22 december 1903: inlijving.  
De Bounam de Ryckholt 1587-†1947 5 juli 1653: verheffing in de Rijksadelstand door keizer Ferdinand III. 28 december 1691: verheffing tot ridder des H.R.Rijks door keizer Leopold I. Vanaf 27 december 1822: erkenning met de titel van baron op allen.  
De Bourbon de Parme 630- 15 mei 1996: inlijving met de titel van prins op allen en het predicaat Koninklijke Hoogheid.  
Bourcourd 1686-†1885 14 april 1837: verheffing.  
Bouwens 1593-†1900 28 november 1831: verheffing.  
Bowier 1590- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 5 september 1821: verheffing.  
Van Braam 1595-†1939 8 juli 1816: verheffing.  
Van Brakell 1440- Oude Gelderse adel. 27 januari 1813: benoeming tot baron de l'Empire door keizer Napoleon. Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 18 oktober 1822 en 22 februari 1832: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van den Brandeler 1440- Vanaf 16 november 1896: verheffing.  
Brantsen 1449- 1 mei 1824: verheffing. 24 juni 1828: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Brauw 1466- 26 augustus 1839: verheffing.  
Van Breugel 1574- Vanaf 15 april 1815: verheffing. 2 juli 1826: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte aan de tak Van Breugel Douglas.  
Van Brienen (I) 1656-†1974 23 oktober 1811: verheven tot baron de l'Empire door keizer Napoleon. 9 december 1814: benoeming in de ridderschap. 12 januari 1825: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte. 26 oktober 1835: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Brienen (II) 1595-†1889 13 september 1817: benoeming in de ridderschap. 27 september 1817: erkenning met de titel van baron op allen.  
Van Broeckhuysen 1394-†1887 Oude Gelderse adel. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 2 april 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Bronkhorst 1674-†1923 4 augustus 1849: verheffing.  
Van der Brugghen 1579- 8 augustus 1653: adeldom bevestigd door keizer Ferdinand III. 15 april 1815: verheffing. 15 augustus 1980: inlijving.  
Von Bülow 1229-†1997 Oude Mecklenburgse adel. 20 augustus 1841: inlijving.  
Van Bunge 1748- 4 oktober 1748: verheffing in de Rijksadelstand. Vanaf 24 mei 1982: inlijving.  
Van der Burch 1354-†1873 8 juli 1816: verheffing.  
Van Burmania 1420-†1834 14 november 1520: verheffing in de Rijksadelstand door keizer Karel V. 28 augustus en 22 oktober 1814: erkenning als Edelen van Friesland.  
De Bye 1570- 25 november 1813:[3] verlening van de titel van chevalier de l'Empire bij keizerlijk decreet. 18 februari 1830: verheffing. 24 november 1842: verlening van de titel van ridder bij eerstgeboorte  
Van Bylandt 1233- Oude Gelderse adel. 20 februari 1590: verheffing tot vrijheer des H.R.Rijks door keizer Rudolf II. Vanaf 15 oktober 1661: verheffing tot graaf des H.R.Rijks. Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap, deels met de titel van graaf op allen. Vanaf 9 oktober 1816: erkenning van de titel van graaf op allen. 28 maart 1866: inlijving met de titel van graaf op allen.  

C bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Caan 1618-†1939 16 september 1815 en 6 oktober 1821: verheffing.  
Calkoen 1575- 20 februari en 24 november 1816: verheffing. 18 april 1828: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Cammingha 1499- 28 augustus 1814 en 23 december 1825: erkenning als Edele van Friesland.  
Van Capellen 1530-†1899 21 augustus 1815: inlijving.  
Van der Capellen 1310- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Vanaf 2 april 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
De Casembroot 1430- 15 april 1815: inlijving. 17 oktober 1838 en 8 februari 1892: erkenning.  
Changuion 1562- 16 september 1815: verheffing.  
De Charon de Saint Germain 1621- 14 mei 1822: inlijving.  
Chassé 1687-†1861 1 juli 1810: verheffing tot baron door koning Lodewijk Napoleon en bij keizerlijk decreet van 30 juni 1811 tot baron de l'Empire. 5 augustus 1830: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Du Chastel de la Howarderie 1336- Oude Vlaamse adel. 1696: verheffing tot des H.R.Rijksgraaf door keizer Leopold I. 5 maart 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van graaf. 19 oktober 1827: erkenning. (Behoort thans alleen nog tot de Belgische adel, met de titel van graaf op allen.)  
Von Chrismar 1649- 14 september 1745: verheven in de Rijksadelstand door keurvorst Maximiliaan Joseph III als rijksvicaris. 1 december 1975: inlijving.  
Van Citters 1500- 6 oktober 1814: benoeming in de ridderschap. Vanaf 16 september 1815: verheffing.  
Clifford 1549-†2000 16 september 1815: verheffing. 12 mei 1874: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Coenen 1561- Vanaf 22 januari 1841: erkenning.  
Van Coeverden 1232- Oude Zutphense, Drentse en Overijsselse adel. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Vanaf 1991: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Collen 1534-†1853 26 maart 1630: verheffing in de adelstand door keizer Ferdinand II. 14 oktober 1716: verheven tot ridder des H.R.Rijks door keizer Karel VI. 6 oktober 1814: benoeming in de ridderschap. 21 augustus 1815: inlijving.  
Collot d'Escury 1562- 13 mei 1653: erkend te behoren tot de Franse adel door koning Lodewijk XIV. 28 augustus 1814: erkenning als Edele van Friesland. 14 januari 1816: inlijving met de titel van baron op allen.  
De Constant Rebecque 1567- 19 oktober 1824 en 25 augustus 1846: inlijving met de titel van baron op allen.  
De Court 1580-†1900 28 januari 1817: inlijving.  
De la Court 1656-†1980 17 juni 1823: verheffing.  
De Crassier 1539-†1949 5 juli 1703: verheffing tot baron des H.R.Rijks. Vanaf 26 april 1816: benoeming in de ridderschap. Vanaf 3 september 1819: erkenning van de titel van baron op allen.  
Creutz 1450- Oude Zweeds-Finse adel. 2 augustus 1569: adelsbevestiging door koning Johan III van Zweden. 5 juni 1654: verheffing tot baron door koningin Christina van Zweden. 2 maart 1867: inlijving met de titel van baron op allen.  
Van Wickevoort Crommelin 1579-†1883 7 januari 1877: persoonlijke verheffing in de adelstand met de titel van barones.  
Custis 1619-†1882 13 mei 1727: verheven in de Rijksadelstand door keizer Karel VI. 15 mei 1862: inlijving.  

D bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Von Daehne 1716-†1936 1 juni 1792: verheffing door de rijksvicaris in de Rijksadelstand. 26 april 1822: inlijving.  
Daelman 1548-†1989 20 maart 1705: verheffing in de adelstand. 30 april 1827: erkenning. 27 oktober 1841: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte. (Thans Belgische adel.)  
Dedel 1524- 23 oktober 1811: verheffing tot baron de l'Empire. 16 september 1815: verheffing. 18 december 1844 en 10 mei 1849: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Dedem 1297- Oude Bentheimse adel. 1 maart 1808: benoeming tot comte de l'Empire door keizer Napoleon en 27 januari 1813: baron de l'Empire. Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschappen. Vanaf 7 april 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Delen 1397-†1956 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 10 augustus 1881: erkenning van de titel van baron op allen.  
Von Derfelden 1561-†1857 9 januari 1815: benoeming in de ridderschap. 20 januari 1823: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Deutz van Assendelft 1546-†1913 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Von Devivere 1625- 1 juli 1792: verheffing met de titel van ridder op allen. 17 juli 1999: inlijving met de titel van ridder (op alle mannelijke afstammelingen)  
Dibbets 1663- 27 november 1835: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Gronsfeld Diepenbrock 1326-†1827 Oude Gelderse, daarna Kleefse adel. 5 oktober 1652: verheffing tot baron des H.R.Rijks. 22 juli 1719: verheffing tot graaf des H.R.Rijks. 27 januari 1813: baron de l'Empire. 28 augustus 1814: benoeming met de titel van graaf op allen.  
Diert 1500-†1902 21 augustus 1815: verheffing. 28 juni 1817: benoeming in de ridderschap. 27 september 1817: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Dittlinger 1486-†1978 21 december 1900: verheffing.  
Van der Does 1507- vanaf 28 augustus 1815: verheffing.  
Dommer van Poldersveldt 1541-†1991 20 december 1743: verheffing in de Rijksadelstand door keizerin Maria-Theresia. 16 december 1818: inlijving.  
Van Dongen 1562-†1830 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Van Doorn (I) 1598- 6 mei 1813 door keizer Napoleon verheven tot Chevalier de l'Empire. In 1829: verheffing in de Nederlandse adel, een van de drie personen met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Doorn (II) 1565- 1880: verheffing.  
Van Dopff 1631-†1922 27 oktober 1685: verheffing in de adelstand van het H.R.Rijk. Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap, vanaf 1816 verlening van de titel van baron.  
Van Dorth 1312- Oude Overijsselse, later Zutphense adel. 27 januari 1813: baron de l'Empire. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 17 juli 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Druyvesteyn 1577-†1960 20 februari 1816: verheffing.  
Dumonceau 1637- 24 maart 1820: verheffing met de titel van graaf, in 1874 verlening op allen.  
Van der Dussen 1476-†1909 27 januari 1813: baron de l'Empire. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 16 september 1815: verheffing.  
Van der Duyn 1205-†1969 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 1815: verlening van de titel van graaf bij eerstgeboorte. 26 februari 1822: verlening van de titel van baron voor de overigen. 12 mei 1874: verlening van de titel van graaf op allen.  

E bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Echten 1262-†1818 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap van Overijssel  
Van Eck 1504- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap van Gelderland; 1822: erkenning van de titel van baron.  
Van Harencarspel Eckhardt 1663-†1936 5 november 1825: verheffing.  
Eekhout 1545- 15 november 1905: verheffing.  
Elias 1446- Vanaf 16 september 1815: verheffing.  
Elout [1561]-†1939 14 maart 1854: verheffing  
Rammelman Elsevier 1565-†1980 25 mei 1829: verheffing.  
Engelen 1467-†1966 20 februari 1816: verheffing; 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Van Erp 1603-†1903 Vanaf 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap met titel van baron.  
Van Ertborn 1605-†1932 Vanaf 13 maart 1816: benoeming in de ridderschap met titel van baron bij eerstgeboorte en overigen ridder.  
Everts (I) 1599-†1974 9 januari 1821: verheffing.  
Everts (II) 1646-†1923 12 februari 1821: verheffing.  
Van Eys 1614- 20 februari 1816: verheffing.  
Van Eysinga 1492- 28 augustus 1814 en 23 december 1825: benoeming in de ridderschap van Friesland.  

F bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Fabricius 1543-†1928 24 februari 1828 en 2 juli 1842: verheffing.  
Fagel 1540-†1940 5 oktober 1703: verheffing tot des H.R.Rijksbaron. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 16 september 1815: verlening van de titel van baron.  
Falck 1499- Vanaf 20 september 1521: verheffing. 8 juli 1816: erkenning.  
Feith 1462- Vanaf 21 januari 1901: verheffing.  
Van der Feltz 1368- 20 augustus 1867: verheffing. Vanaf 21 januari 1882: inlijving met de titel van baron op allen.  
Festetics de Tolna 1558- 25 november 1625: verheffing. Vanaf 1766: verheffing tot graaf. 21 juni 1911: verheffing tot vorst bij eerstgeboorte. 17 mei 1973: inlijving met de titel van graaf op allen.  
De Ficquelmont 1386-†1991 20 april 1816: benoeming in de ridderschap. 16 juli 1822: erkenning van de titel van graaf bij eerstgeboorte.  
Filz von Reiterdank [1688]- 7 augustus 1879: verheffing in de Oostenrijkse adel met de titel van Edler. 4 mei 1984: inlijving.  
Von Fisenne 1480- 18 juli 1701: verheffing in de rijksadelstand. 13 september 1866: inlijving.  
Flugi van Aspermont 1624- 23 januari 1841: inlijving.  
Van Foreest 1250- Vanaf 7 oktober 1814: benoeming in de ridderschap.  
De Formanoir 1492-†1847 5 maart 1816: benoeming in de ridderschap. 26 april 1823: erkenning.  
Forstner van Dambenoy 1550-†1931 1623: adelsbevestiging. 1827: erkenning met de titel van Freiherr. 4 maart 1828: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte (1850: gewijzigd in titel van baron op allen).  
Van der Fosse 1652-†1879 1764: adelsbevestiging. 14 april 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van burggraaf.  
De Fourneau 1450-†1924 1620: adelsverheffing met de persoonlijke titel van ridder. 14 april 1816: benoemd in de ridderschap met de titel van graaf bij eerstgeboorte en baron voor de overigen.  
Von Franckenberg en Proschlitz 1283-†1943 12 februari 1880: inlijving.  
Van Fridagh 1372-†1959 Vanaf 2 maart 1822: inlijving met de titel van baron op allen.  

G bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Gansneb genaamd Tengnagel 1460-†1932 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 26 april 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
De Gavre 1114-†1832 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met de titel van prins bij eerstgeboorte, de oudste zoon markies, de overigen graaf.  
Van Geen 1699- 22 maart 1831: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Geer 1393- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 13 juli 1815: inlijving. 11 juni 1822 en 22 februari 1867: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Geloes 1372- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met de titel van graaf op allen.  
Gericke 1623- 7 februari 1833: verheffing. 25 augustus 1846: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte, op 12 mei 1874 op allen.  
Van Gesseler 1565-†1908 27 december 1817: verheffing.  
Von Geusau 1507- Vanaf 8 juli 1816: inlijving. 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap. 16 juni 1890: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Gevaerts [1551]- Vanaf 16 september 1815: verheffing.  
Gevers [1550]- Vanaf 16 september 1815: verheffing.  
Von Ghyczy [1543]- 4 december 1986: inlijving.  
De Girard de Mielet van Coehoorn 1355-2000 6 april 1821: inlijving, gevolgd op 11 april 1822 door verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Gockinga 1492- 27 december 1817 en 27 juli 1906: verheffing.  
Von Goedecke 1638-†1885 13 september 1817: inlijving.  
De Goër de Herve 1525-†1901 5 maart 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van baron op allen. 15 augustus 1822: erkenning met de titel van baron op allen.  
Van der Goes 1490- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 3 maart 1821: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte, gevolgd door verlening op allen op 12 mei 1874. Vanaf 2 oktober 1825 tot 12 februari 1930: verheffing.  
Goldberg 1711-†1903 19 maart 1818: verheffing.  
Goldman 1765- 19 november 1838: verheffing.  
Goll van Franckenstein 1540-†1904 13 december 1818: inlijving.  
Van Goltstein 1470-†1934 Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 15 maart 1817: erkenning. Vanaf 1 april 1820: erkenning van de titel van baron.  
Van der Goltz 1513-†1863 Vanaf 28 augustus 1814: erkenning met de titel van graaf op allen.  
Graafland 1553- Van 16 september 1815 tot 9 februari 1909: verheffing.  
De Graeff 1539- 10 maart 1885: verheffing.  
De Graillet 1635-†1876 21 oktober 1822: erkenning met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Graswinckel 1541- 21 juli 1908: verheffing.  
Le Grelle 1586- 31 juli 1822: erkenning.  
Greven 1546- 7 juli 1909: verheffing.  
De Grez 1627-†1910 11 september 1841: verheffing. 2 december 1880 en 27 november 1881: inlijving.  
Groeninx van Zoelen 1534- 16 september 1815: verheffing met op 29 mei 1832 verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Cornets de Groot 1485-†1995 22 maart 1843 en 7 maart 1892: verheffing.  
Van Grotenhuis van Onstein 1445- 28 maart 1815: benoeming in de ridderschap.  
Sirtema van Grovestins 1452- Vanaf 28 augustus 1814: erkenning. 5 april 1819 en 21 oktober 1835: erkenning van de titel van baron op allen.  
Polman Gruys 1535-†1932 Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Gülcher 1611-†1858 24 november 1816: verheffing  
De Gijselaar 1510-†1953 29 augustus 1822 en 9 maart 1835: verheffing, de eerste in 1842 met verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  

H bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Hacfort 1436-†1939 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met in 1822 erkenning van de titel van baron.  
Van Haeften (I) 1415-†1881 17 oktober 1822: erkenning met de titel van baron.  
Van Haeften (II) 1531- 6 september 1844: verheffing.  
Van Haersolte [1433]- 28 augustus en 17 september 1814: benoeming in de ridderschap met in 1819 erkenning van de titel van baron.  
Half-Wassenaer 1494-†1892 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Van Hall 1633-†1866 1 april 1856: verheffing met verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Hambroick 1418-†1822 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Versélewel de Witt Hamer 1568- 1 juli 1982: inlijving.  
Van Thije Hannes 1598-†1940 3 maart 1830: verheffing.  
Van Hardenbroek 1332- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met in 1822 erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Haren 1397-†1850 28 augustus 1814: erkenning met in 1822 erkenning van de titel van baron.  
Van Harinxma thoe Slooten 1422- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met in 1822 erkenning van de titel van baron.  
Hartsen 1605-†1972 14 augustus 1841: verheffing, in 1844 omgezet in inlijving.  
Van Heeckeren 1420- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met in 1819 erkenning van de titel van baron.  
Van Heemskerck 1420- 15 april 1815: verheffing.  
Van Heemstra 1492- Vanaf 28 augustus 1814: erkenning met in 1826 erkenning van de titel van baron.  
Van Heerdt 1386- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap, met in 1815 verlening van de titel van graaf bij eerstgeboorte en in 1822 erkenning van de titel van baron voor de overigen.  
Van Hees 1620-†1830 1 januari 1824: verheffing.  
Van Heiden 1316- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met in 1816 erkenning van de titel van baron. 24 juni 1920 en 23 januari 1925: inlijving van leden met de naam Von Heyden.  
Van Heilmann van Stoutenburg 1694-†1916 9 januari 1820: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van der Heim 1648-†1898 16 september 1815: verheffing. 16 maart 1841: homologatie van de titel van ridder bij eerstgeboorte, in 1862 omgezet in die van baron.  
Von Helbig 1711-†1896 24 november 1842: inlijving.  
Heldewier 1554-†1907 3 augustus 1835: verheffing.  
Van Hemert tot Dingshof 1407- 7 september 1814: benoeming in de ridderschap, met in 1819 verlening van de titel van baron op allen.  
Junius van Hemert 1577-? 1 januari 1843: verheffing.  
De Hemricourt de Grunne 1512- 20 februari 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van graaf op allen.  
De Hemricourt de Ramioulle 1611- 5 maart 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van graaf op allen.  
Von Hertzberg [1460]- 8 april 1980: inlijving  
Van Herzeele 1531-†1960 16 december 1818: verheffing, met in 1829 verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Hesselt van Dinter 1484- 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap.  
De Haan Hettema 1609- 28 maart 1815 en 23 december 1825: erkenning.  
Van Heurn 1515- 13 januari 1900: verheffing.  
De Heusch 1376- Vanaf 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van baron op allen.  
Van der Heyden 1556- 14 januari 1815: benoeming in de ridderschap, met in 1822 verlening van de titel van baron op allen.  
De Hochepied 1575-†2004 12 februari 1822 en 3 december 1829: inlijving, in 1829 met de titel van graaf op allen.  
Van Hoensbroeck 1365- 16 februari 1816 en 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap, de laatste met homologatie van de titel van graaf op allen.  
Hoeufft 1431- 15 april 1815 en 22 augustus 1842: verheffing.  
Van Hövell 1374- 28 augustus en 7 oktober 1814: benoeming in de ridderschap, met in 1819 erkenning van de titel van baron op allen.  
Van der Hoeven 1633-? 16 september 1815: verheffing.  
Van Hogendorp 1559- Vanaf 28 augustus : benoeming in de ridderschap met homologatie van de titel van graaf. 25 oktober 1867: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte voor een tak van het geslacht, in 1868 omgezet in baron op allen.  
Hogguer 1539-†1967 16 september 1815: verheffing. 11 maart 1847: inlijving met de titel van baron op allen.  
Holmberg de Beckfelt [1565]-†1969 31 december 1838: verheffing.  
Van Holthe 1404- 28 augustus 1814 en 20 februari 1816: benoeming in de ridderschap van Drenthe voor drie broers.  
Von Hompesch-Rürich 1384-†1932 15 juli 1868: inlijving met de titel van graaf op allen.  
Hooft 1553- Van 16 september 1815 tot 15 augustus 1842: verheffing.  
Van Hoorn 1621- 28 augustus 1814: erkenning.  
Hope 1588-†1821 16 september 1815: verheffing.  
Hovy 1674-†1920 12 maart 1842: verheffing.  
De Hoyos 1715-†1847 26 april 1816: benoeming in de ridderschap.  
Van Hugenpoth [1528]-†1990 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Van 14 april 1822 tot 28 januari 1838: erkenning van de titel van baron op allen.  
Snouck Hurgronje 1620- Van 10 december 1843 tot 13 december 1921: verheffing.  
Huydecoper [1541]- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Huyghens 1438-†1861 24 november 1816: verheffing.  
Huyssen van Kattendijke 1549- 28 augustus 1814: erkenning. 16 oktober 1827: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte. 11 maart 1828: homologatie van de titel van ridder voor de overigen.  

I bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Iddekinge 1590- 20 februari 1816 en 27 december 1817: verheffing.  
Von Ilsemann 1602- 1995: inlijving.  
Van Imhoff 1292- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 10 augustus 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Ingen 1413-†2000 Van 20 februari 1816 tot 5 november 1921: verheffing.  
Von Innhausen und Kniphausen 1409-†1884 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 13 oktober 1819: erkenning van de titel van baron op allen.  
D'Isendoorn à Blois 1265-†1865 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 20 augustus 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Isselmuden 1381- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.7 april 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Ittersum 1380- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.Vanaf 18 december 1819: erkenning van de titel van baron op allen.  

J bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Jankovich de Jeszenice 1686- 12 november 1976: inlijving.  
Janssens 1720-†1970 24 november 1816: verheffing.  
Jantzon van Erffrenten 1608-†1890 16 augustus 1835: verheffing.  
Jarges 1388-†1846 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
De Jong van Beek en Donk 1640- 30 juni 1831: verheffing.  
De Jonge 1474- 28 augustus 1814: erkenning. Van 9 januari 1821 tot 13 mei 1884: verheffing.  
Just de la Paisières [1680]- 28 juni 1909 en 21 maart 1910: inlijving.  

K bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Karnebeek 1423- 6 december 1847: verheffing.  
Van Andringa de Kempenaer 1422- 24 november 1816 en 5 februari 1861: verheffing. 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Kemper [1650]- 16 september 1815: verheffing.  
Kenessey de Kenese 1619- 8 juli 1991: inlijving.  
Van Keppel 1400- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 3 februari 1875: erkenning van de titel van baron. De Nederlandse adellijke familie van Keppel is in Nederland in 1977 uitgestorven. Begin jaren 90, 20ste eeuw, leefden er in de VS nog nazaten van de tak Woolbeek.  
Kerens 1628-†1920 Vanaf 20 november 1816: benoeming in de ridderschap. 3 maart 1821: verheffing.  
De Keverberg 1422-†1921 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van baron op allen.  
Van Kinsbergen 1681-†1819 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Van Kinschot 1446- 25 januari 1848: inlijving.  
Klerck 1564-†1926 22 december 1831: verheffing. 19 mei 1890: verlening van de titel van baron op allen.  
Van Knobelsdorff 1388- 18 april 1837: inlijving met de titel van baron op allen.  
De Kock 1607- 10 januari 1835: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte. 3 mei 1881: verlening aan een tak van de titel van baron op allen.  
Krayenhoff 1616- 16 september 1815: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Kretschmar 1569- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 11 februari 1826: inlijving.  
De Kuijper 1623- 4 juli 1829: verheffing.  

L bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Laer 1434-†1877 Oude Overijsselse adel. 1 oktober 1832: erkenning met de titel van baron(es). Uitgestorven in 1877.  
De Lamberts de Cortenbach 1672-†1872 20 mei 1686: verheffing door keizer Leopold I tot des H.R.Rijksridder. Vanaf 16 februari 1816: benoeming in ridderschappen. 21 oktober 1861: erkenning in de Belgische adel van de titel van baron.  
Lampsins 1560-†1848 25 mei 1653: verheffing door koning Lodewijk XVI tot Baron van Tabago. 28 augustus 1814: erkenning als Edele van Zeeland. 1815: homologatie van titel van baron. 9 januari 1845: royement voor laatste afstammeling.  
Van Lamsweerde [1514]- 27 januari 1813: verheffing door keizer Napoleon tot baron de l'Empire. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap; 1817: erkenning van titel van baron.  
De Lange 1694- 21 juli 1752: verheffing door koning Frederik V van Denemarken. Vanaf 21 mei 1996: inlijving in de Nederlandse adel.  
De Lannoy 1548- 20 februari 1820: verheffing.  
De Larrey 1560-†1848 22 en 24 november 1823: inlijving met de titel van graaf op allen.  
Van Lawick 1465- Oude adel uit de Over-Betuwe. Vanaf 29 juli 1893: erkenning; vanaf 27 november 1897: erkenning van de titel van baron(es).  
Van der Lely van Oudewater 1594-†1885 21 augustus 1815: verheffing.  
De Lenarts d'Ingenop 1654-†1907 26 april 1816: benoeming in de ridderschap.  
Van Lennep 1523- 24 oktober 1813: verheffing door keizer Napoleon tot baron de l'Empire. Vanaf 8 mei 1822: verheffing.  
Lewe 1352- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap; vanaf 1831: erkenning van titel van baron.  
Van Leyden 1489-†1821 4 april 1548: verheffing door keizer Karel V tot des H.R.Rijksbaron. 10 november 1732: verheffing door keizer Karel VI tot des H.R.Rijksgraaf. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Met geadelde in 1821 uitgestorven.  
Leyssius 1576- 10 februari 1842: verheffing.  
Van Lidth de Jeude [1541]- Vanaf 22 november 1911: verheffing in de Nederlandse adel. 26 maart 1856: erkenning te behoren tot de Belgische adel.  
De Liedel 1640-†1852 4 april 1764: brieven van ridderschap Frankfurt. 2 januari 1814: verheffing door keizer Napoleon tot baron de l'Empire. 16 februari 1816: benoeming ridderschap; 1822: verlening van de titel van baron.  
Van Limburg Stirum 1079- Oude Rijnlandse adel. 17 maart 1679: verlening door keizer Leopold I van het predicaat "Hoch- und Wohlgeboren". 27 januari 1813: verlening door keizer Napoleon van titel van baron de l'Empire. Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap en homologatie van de titel van graaf.  
Lochmann van Köningsfeldt [1650]-†1999 27 maart 1839: inlijving.  
Van Lockhorst 1569-†1921 5 maart 1816: verheffing en 1828 verlening van de titel van ridder bij eerstgeboorte.  
De Loë 1359- 28 augustus 1814 en 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap, de laatste met homologatie van de titel van baron.  
De Savornin Lohman 1580- 27 december 1817: verheffing.  
Van Loon 1416- 16 september 1816 en 2 juni 1822: verheffing.  
Loudon 1751- 18 februari 1884: verheffing.  
Lycklama à Nijeholt 1510-†1917 20 december 1817: verheffing. 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Van Lynden 1307- 28 augustus, 7 oktober 1814 en 23 december 1825: benoeming in de ridderschap. 25 december 1818: verlening van de titel van graaf bij eerstgeboorte, in 1819 voor die tak met verlening van de titel van baron voor de overigen. Vanaf 19 mei 1839: erkenning van de titel van baron op allen. 12 mei 1874: verlening voor een tak van de titel van graaf bij eerstgeboorte. 24 augustus 1882: verlening van de titel van graaf op allen voor de tak Van Lynden van Sandenburg.  

M bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
De Macar 1580- 22 september 1839: verheffing met de titel van baron.  
Rethaan Macaré 1567-†1960 4 oktober 1844: verheffing.  
Mackay [1263]- Vanaf 16 september 1816: verheffing. Vanaf 4 juni 1822: verlening / homologatie van de titel van baron.  
De Maere 1386-†1860 7 augustus 1842: verheffing.  
Van der Maesen de Sombreff 1554- 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap.  
Von Maltzahn 1256- 16 maart 1981: inlijving met de titel van baron op allen.  
De Marchant et d'Ansembourg 1431- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met homologatie van de titel van graaf op allen.  
Von Martels 1632- 22 april 1964: inlijving.  
Martens 1497-†1972 10 december 1829: verheffing.  
Martini [1580]- 29 augustus 1822 en 3 januari 1844: verheffing.  
Van Massow 1460-†[1909] 22 september 1822: verheffing. 16 januari 1837: royement. 29 juni 1844: verlening van de titel van baron op allen.  
De Mauregnault [1520]- Van 21 augustus 1815 tot 8 juli 1816: erkenning.  
De Maurissens 1565- 27 december 1822: erkenning met de titel van ridder bij eerstgeboorte. (Nakomelingen van de geadelde leven nog voort in de Belgische adel.)  
May 1694-†2009 14 mei 1882: verheffing.  
Mazel [1643]-†2007 24 februari 1894: verheffing.  
De Meer d'Osen 1612-†1905 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap met de titel van baron.  
Van der Meer de Walcheren [1494]- 3 februari 1890: verheffing.  
Van Meeuwen 1605- 23 juli 1834: verheffing.  
Melort 1654-†1898 28 november 1840: verheffing.  
Melvill van Carnbee [1661]- 16 september 1815: verheffing. 6 mei 1822: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte. 20 december 1834: verlening van de titel van barones.  
Merkes van Gendt 1684-†1916 25 augustus 1847: verheffing.  
Van Merlen 1529-†1990 12 juni 1836: verheffing.  
De Mey [1566]- 14 juni 1826: verheffing. 16 juni 1826: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Meijer 1530- 17 juni 1842: verheffing.  
Michiels 1623- Vanaf 17 oktober 1822: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte. 1 oktober 1825: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Middachten [1335]-†1901 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Van der Mieden 1608- 14 juni 1902: verheffing.  
De Milly 1727- 30 maart 1840: verheffing.  
Mock 1667- 4 februari 1822: verheffing.  
Mollerus 1576- 24 november 1816: verheffing. Van 21 december 1840 tot 1 januari 1843: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van der Muelen 1547-†1942 3 oktober 1913: verheffing.  
Von Mühlen 1588- 18 april 1828: inlijving.  
Mulert 1343-†1994 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 5 en 7 juli 1822, 22 september 1882: erkenning van/met de titel van baron op allen.  
Munter [1570]-†1861 16 september 1815: verheffing.  
De Muralt 1182- 12 november 1840: inlijving.  

N bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Naerssen 1351-†1997 20 december 1900: verheffing.  
Van Nagell 1385-2019 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 25 mei 1822: erkenning van de titel van baron.  
Nahuys 1618- Van 27 maart 1835 tot 27 juli 1886: inlijving. 25 juni 1842: aan twee leden verlening vande titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Nassau la Lecq 1602-†1824 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap met homologatie van de titel van graaf op allen.  
De Negri 1647-†1934 1 juli 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van baron.  
Nepveu 1677-†1904 27 juli 1849: verheffing met de titel van baron.  
Van Neukirchen genaamd Nyvenheim 1535-†1940 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 25 maart, 26 april 1822 en 3 december 1882: erkenning van/met de titel van baron.  
Van Nispen 1527- 1 juli 1816: benoeming in de ridderschap.  
Op ten Noort 1507- 6 april 1834 en 17 juli 1907: verheffing.  
De Norman d'Audenhove 1517- 14 april 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van graaf bij eerstgeboorte. 13 september 1826: erkenning met de titel van graaf bij eerstgeboorte.  

O bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Von Oberndorff 1244- 17 juli 1936: inlijving met de titel van graaf op allen.  
Van Oldenbarneveld genaamd Tullingh 1582-†1941 16 september 1816: verheffing.  
Van Oldenneel 1315- 4 augustus 1819 en 13 mei 1826: erkenning met de titel van baron op allen.  
Ollongren 1480- 8 november 2002: inlijving.  
D'Olne 1646-†1891 16 februari 1816 en 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap.  
Van Omphal 1500-†1863 13 november 1834: inlijving met de titel van baron op allen.  
Van Oranje-Nassau van Amsberg[4] (1176) 2002- 2002: verheffing met de titel van graaf op allen en het predicaat "jonkheer van Amsberg" naast de titel van graaf.  
Ortt [1518]- 21 juli 1818: verheffing.  

P bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Pabst [1425]- 9 januari 1815: benoeming in de ridderschap. 9 november 1860: inlijving. 19 maart 1906: verlening van de persoonlijke titel van baron.  
Van Pallandt 1310- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 11 juni 1818: homologatie van de titel van baron.  
Van Panhuys 1437- Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 15 april 1815: verheffing. 12 mei 1874: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Paspoort 1610-†1922 19 mei 1832: verheffing.  
Pauw 1296-†2018 22 oktober 1847: verheffing met de titel van ridder bij eerstgeboorte.  
De Pelichy [1520]-†1994 14 april 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van baron bij eerstgeboorte. 6 juni 1823: erkenning gevolgd in 1826 door verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte  
Van Pelser Berensberg 1465- 10 augustus 1822: inlijving.  
De Perponcher Sedlnitsky 1607- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 14 juni 1822: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte, in 1825 gevolgd door verlening van de titel van graaf.  
Von Pestel 1551-†2000 7 mei 1838: inlijving.  
De Pesters 1618- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
De Petersen [1622]-†1914 21 augustus 1814: inlijving.  
Petit [1590]-†1906 18 november 1816: inlijving.  
Pichot 1680-†1969 31 maart 1835: verheffing.  
Van der Plaat 1637-†1903 5 oktober 1842: verheffing.  
Van Plettenberg [1540]-†1929 22 oktober 1814: erkenning. 8 februari 1848: homologatie van de titel van baron.  
De Plevits 1660-†1873 Vanaf 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap met homologatie van de titel van ridder. 30 juli 1822: erkenning van de titel van baron.  
Ploos van Amstel 1447- Van 8 juli 1864 tot 9 september 1988: erkenning.  
Van de Poll 1342- Van 16 september 1815 tot 13 mei 1889: verheffing.  
De Pollart 1528-†1850 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap.  
Pompe van Meerdervoort 1569- 21 juli 1818: verheffing.  
Du Pont [1655-]-†1877 16 september 1815: verheffing met de titel van baron.  
De Posson 1580-†1954 28 december 1822: erkenning, in 1824 gevolgd door verlening van de titel van baron.  
De Preud'homme d'Hailly de Nieuport 1347- Vanaf 5 maart 1816: benoeming in de ridderschap met de titel van burggraaf bij eerstgeboorte, een lid van het geslacht met de titel van markies bij eerstgeboorte.  
Prins 1553- 29 april 1886 en 3 december 1889: verheffing.  
Prisse [1640]- 13 november 2001: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Puttkammer 1275-†1873 19 oktober 1816: inlijving.  

Q bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Von Quadt 1262- 7 oktober 1814 en 13 september 1817: benoeming in de ridderschap. 7 mei 1822: homologatie van de titel van graaf.  
Quarles 1524- 14 oktober 1751: verheffing tot baron des H.R.Rijks. 16 september 1815: verheffing; volgens de eerste adelslijst voor de Quarles de Quarles: verlening van de titel van baron op allen (voor de tak Quarles van Ufford bestaat alleen het predicaat).  
Quintus 1594- Van 27 december 1817 tot 24 november 1827: verheffing.  

R bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Raab van Canstein [1531]- 23 mei 1891 en 10 januari 1895: inlijving.  
Von Rade 1524-†1869 13 oktober 1831: verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Radermacher 1490-†1882 21 augustus 1815: verheffing.  
Van Raders 1592- 25 oktober 1835: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Raesfelt 1180-†1828 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
De Raet (I) 1481-†1825 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
De Raet (II) [1481]-†1937 22 april 1843: erkenning met de titel van baron op allen.  
Ram 1475-†1980 4 juli 1835 en 8 juni 1836: verheffing.  
Van Randwijck 1370- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 10 maart 1822: erkenning van de titel van baron. 31 maart 1822: homologatie van de titel van graaf.  
De Ranitz [1645]- Van 31 december 1888 tot 24 mei 1935: verheffing.  
Von Ranzow 1397- 28 december 1822 en 17 januari 1872: inlijving met de titel van graaf op allen.  
Van Rappard 1472- Van 15 april 1815 tot 1 november 1984: inlijving, voor sommigen met de titel van ridder op allen.  
Van Rechteren 1327- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 1822: homologatie van de titel van graaf op allen.  
Van Reede 1344- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 1822: erkenning van de titel van graaf en voor sommige takken van baron op allen.  
Van Reenen 1595-†2006 5 januari 1876: verheffing.  
Reigersman 1548- 5 november 1898: verheffing.  
Rendorp [1535]- Van 16 september 1815 tot 2 april 1914: verheffing.  
Van Renesse [1535]- Van 16 september 1815 tot 2 april 1914: verheffing.  
Rengers 1353- Vanaf 28 augustus 1814: erkenning. 1822: erkenning van de titel van baron.  
Van der Renne 1610- Vanaf 27 september 1817: erkenning, vanaf 1823 met de titel van ridder. 18 oktober 1836: royement.  
Repelaer 1547- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 24 november 1816: verheffing  
Reuchlin [1450]- Van 9 april 1835 tot 3 december 1880: inlijving.  
Reijnst [1510]-†1972 31 augustus 1840: verheffing.  
Van Rhemen 1370-†1951 28 augustus en 7 oktober 1814: benoeming in de ridderschap. 14 september 1819: erkenning van de titel van baron.  
De Ridder [1530]-†1860 24 november 1816: verheffing.  
Von Riedesel d'Eisenbach 1294-†1910 28 augustus en 7 oktober 1814: benoeming in de ridderschap. 16 februari 1816 en 13 november 1819: homologatie van de titel van baron op allen.  
Van Riemsdijk [1576]- 17 juni 1841: verheffing, gevolgd op 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap.  
De Riquet de Caraman 1527- 13 september 1817: benoeming in de ridderschap van de prins de Chimay. 21 september 1824: inlijving met de titel van graaf en verlening van de titel van prins de Chimay.  
De Rivecourt 1450-†1935 2 januari 1827: inlijving.  
Parker de Ruyter Rocher van Renais -†1849 16 juni 1846: verheffing.  
Rochussen [1598]-†1928 5 januari 1876: verheffing.  
Röell [1594]- Van 16 september 1815 (7 juni 1817) tot 29 november 1892: inlijving. 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap. 9 juli 1819 en 12 mei 1874: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Roest van Alkemade 1553- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 26 april 1816: verlening van de titel van burggraaf bij eerstgeboorte. 25 mei 1822: homologatie van de titel van baron (op allen) voor tweede tak.  
Van Romondt 1544-†1899 21 augustus 1838: verheffing.  
De Roock 1624-†1860 20 februari 1816 (30 juli 1830): verheffing.  
De Rosen 1520- 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap homologatie van de titel van baron op allen.  
Van Rosenthal 1581- 21 september 1834 en 27 februari 1843: inlijving met de titel van ridder op alle mannelijke afstammelingen.  
De Rotte 1541- 28 augustus 1814: erkenning, gevolgd door 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Van Rouwenoort 1396-†1874 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
De Roy 1637- Van 31 december 1825 tot 13 oktober 1913: verheffing. 14 juli 1839: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Rutgers van Rozenburg 1490- 24 november 1816: inlijving.  
Ruijs 1512--†1999 16 februari 1816 en 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap.  
Ruysch 1470-†1859 21 augustus 1815: inlijving.  
Ruyssenaers 1494-†1966 20 januari 1904: verheffing.  
Van Rijckevorsel 1523- Van 15 september 1829 tot 23 maart 1936: verheffing. 1 mei 1841 en 15 september 1842: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  

S bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
De Salis 1285-†1900 15 april 1815: inlijving, met op 14 juni 1822 verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Salvador [1600]-†1975 23 november 1821: verheffing.  
De Salve de Bruneton 1500-†1891 24 december 1822: inlijving  
Sandberg 1631- 8 juli 1816: verheffing, gevolgd op 8 mei 1841 door de verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van den Santheuvel 1530-†1964 Vanaf 16 september 1815: verheffing. 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap.  
Van Sasse van Ysselt 1438- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Schade van Westrum 1449-†1980 23 mei 1891: verheffing.  
Von Scheibler 1518- 18 juni 1962: inlijving.  
Van Scheltinga 1491- Van 21 juli 1818 tot 24 juli 1900: verheffing. 23 december 1858: benoeming in de ridderschap.  
Van Schenk van Nijdeggen 1608-†1827 22 oktober 1814: erkenning, gevolgd op 23 december 1825 door benoeming in de ridderschap.  
Von Scherff 1670-†1941 18 augustus 1838: inlijving.  
Schimmelpenninck 1554- 1808 verheven tot comte de l'Empire. 13 juni 1874: verheffing met de titel van graaf bij eerstgeboorte. 12 mei 1874: verheffing van de titel van graaf op allen (voor een tak).  
Schimmelpenninck van der Oye 1418- 27 januari 1813: baron de l'Empire. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 22 augustus 1820: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Schinne 1602-†1854 16 september 1815: verheffing.  
Von Schmid 1366- Van 19 december 1895 tot 16 november 1898: inlijving.  
Von Schmidt auf Altenstadt 1564- 19 november 1839 en 21 januari 1849: inlijving  
Fannius Scholten [1459]-†1832 16 september 1815: verheffing.  
Schorer [1540]- 28 augustus 1814: erkend als edele van Zeeland. Van 12 juni 1819 tot 13 november 1893: verheffing.  
De van der Schueren 1605- 16 december 1659: verheffing in de Zuid-Nederlandse adel. 9 april 1715: verheffing in de Rijksadelstand met de titel van ridder onder de prefix 'de'. 19 februari 1821: inlijving met de titel van ridder.  
Van Schuylenburch 1589- 15 april 1815: verheffing.  
Von Schwartz 1664-†1835 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1230- Oude adel uit Frankenland. 28 augustus 1814: erkend als edele van Friesland met homologatie van de titel van baron.  
De Senarclens de Grancy 1300-†1972 Oude adel uit de Vaud. 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 4 juni 1822: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Serière 1528- 2 oktober 1717: bevestiging van adeldom. 23 mei 1868: inlijving.  
Serraris 1658- 6 april 1813: chevalier de l'Empire. 8 oktober 1842: verheffing.  
Siberg 1696-†1975 5 augustus 1821 en 11 december 1840: verheffing.  
Siccama 1457- 27 december 1817 en 16 december 1876: verheffing.  
Sickinghe 1354- Oude adel uit Stad en Ommelanden. 28 augustus 1814 en 17 februari 1815: benoeming in de ridderschap. 28 oktober 1902: erkenning.  
Von Siebold 1629-†1975 1 oktober 1801: verheffing in de rijksadelstand. 17 november 1842: inlijving.  
De Sighers ter Borch 1528-†1924 9 maart 1816: benoeming in de ridderschap. 13 mei 1889: erkenning.  
Simon de Vlodrop 1580-†1847 16 juli 1660: verheffing tot ridder. 20 januari 1823: erkenning. 8 mei 1842: benoeming in de ridderschap.  
Singendonck 1533-†1928 27 september 1817: verheffing.  
Six 1586- 16 september 1816: verheffing, in 1820 gevolgd door de verlening van de titel van baron (bij eerstgeboorte). 26 september 1841: inlijving.  
Slicher 1532-†1896 15 april 1815: verheffing. 12 juli 1827: verlening van de titel van baron (bij eerstgeboorte).  
Van Slingelandt 1485- Van 21 augustus 1815 tot 6 december 1843: inlijving; Vanaf 8 juli 1816: homologatie van de titel van baron (op allen).  
Sloet 1350- 28 augustus 1814 en 24 februari 1816: benoeming in de ridderschap. 29 augustus 1819: erkenning van de titel van baron (op allen). 30 juni 1881: erkenning met de titel van baron.  
Van Slijpe 1592-†1879 31 maart 1835: verheffing met de bepaling dat de adeldom zal overgaan op een lid van de familie Pichot.  
De Smeth 1532- 28 augustus 1814 en 24 februari 1816: benoeming in de ridderschap. 6 januari 1816: inlijving en erkenning van de titel van baron (op allen).  
Van Sminia 1574- 20 februari 1816: verheffing. 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Smissaert 1576- Van 9 januari 1821 tot 13 december 1921: verheffing.  
Smits 1474- 10 mei 1841 en 16 december 1909: verheffing.  
Snoeck 1466- 9 april 1839: verheffing.  
Snouckaert van Schauburg 1454- 8 november 1544: bevestiging van adeldom en verlening van de titel van des H.R.Rijksridder. 23 oktober 1811: baron de l'Empire. Vanaf 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Vanaf 8 juli 1816: erkenning / erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Spaen 1399-†1888 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 5 september 1814: homologatie van de titel van baron op allen.  
Speelman 1549-†2005 9 september 1686: verheffing tot baronet. 27 september 1817: verheffing. 23 december 1822: benoeming in de ridderschap.  
Von Speicher [1637]-†1921 31 augustus 1822: inlijving.  
Van Spengler 1646- 20 februari 1816: verheffing.  
Speyart van Woerden 1557- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 6 januari 1816: erkenning. 23 september 1822 en 15 september 1848: erkenning van en met de titel van baron op allen.  
Van de Spiegel 1604-†1912 16 september 1816: verheffing.  
Van Splinter [1590]-†1965 20 november 1816: verheffing.  
Van der Staal 1412-†1937 3 mei 1821 : verheffing.  
Steengracht 1474- 28 augustus 1814: erkenning als Edele van Zeeland. 19 december 1888: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Von Steiger 1446-†1994 5 december 1895: verheffing in de Hongaarse adel met erkenning van de titel van baron. 30 april 1904: inlijving.  
Stern 1595- 2 mei 1841: verheffing.  
Zu Stolberg-Stolberg 1303- Oude adel uit Saksen. 22 augustus 1980: inlijving met de titel van graaf op allen.  
Stoop 1508- Van 19 november 1892 tot 3 juni 1935: verheffing.  
Storm de Grave 1536-†1907 6 december 1852: verheffing.  
Storm van 's Gravesande [1461]- Van 7 juni 1841 tot 28 november 1843: verheffing.  
Straalman [1615]-†1913 8 juli 1816: inlijving en verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte. 12 oktober 1849: homologatie van de titel van baron op allen.  
Van der Straten [1609]-†1864 9 februari 1818: verheffing.  
Stratenus 1632- 26 oktober 1838: verheffing. 6 december 1847: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Strick van Linschoten 1526- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 8 juli 1816 en 5 april 1822: inlijving. 29 juli 1831: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Stuers 1617- Van 4 juni 1824 tot 6 maart 1843: verheffing met de titel van ridder bij eerstgeboorte.  
De Sturler 1472- Van 23 mei 1876 tot 15 februari 1900: verheffing.  
Van Styrum (1607) 1610- 8 juli 1816: verheffing en verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Lopes Suasso [1585]-†1970 21 juli 1818 en 9 januari 1821: erkenning  
Van Suchtelen 1553- Van 20 februari 1816 tot 31 december 1913: verheffing.  
Van Dusseldorp de Superville 1587-†1866 17 juli 1847: verheffing.  
Sweerts de Landas 1487- 28 augustus 1814 en 20 februari 1816: benoeming in de ridderschap. 24 november 1816: erkenning van de titel van baron (op allen).  
Van Swinderen [1554]- 27 december 1817: verheffing. 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Van Sypesteyn [1467]-†1946 16 september 1815: verheffing.  
Van Sytzama 1484- 28 augustus 1814: erkenning. 23 september 1822: erkenning van de titel van baron (op allen). 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  

T bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Taets van Amerongen 1358- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Van 14 april 1822 tot 14 mei 1822: erkenning van de titel van baron (op allen).  
Teixeira de Mattos 1526- Van 27 september 1817 tot 10 december 1892: verheffing.  
Van Tengnagell 1312-†1973 22 maart 1822: erkenning met de titel van baron (op allen).  
Testa [1560]- 5 april 1847: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Tets 1649- 26 augustus 1837: verheffing.  
Den Tex 1663- 12 mei 1874: verheffing. Laatste mannelijke telg overleden in 1965, dus uitgestorven in mannelijke lijn.  
Van Teylingen 1525-†1993 Van 16 september 1815 tot 24 april 1897: verheffing.  
Theunissen Reijnst 1724-†1861 24 oktober 1842: verheffing.  
Thibaut 1440-†1854 28 augustus 1814: erkenning.  
De Thier 1470-(†1909) 16 februari 1816 (en 8 mei 1842): benoeming in de ridderschap met de persoonlijke titel van baron en voor de overigen de titel van ridder op allen. 17 oktober 1822: erkenning met de titel van ridder (op allen). [Leeft nog voort in België.]  
Van Till 1386- 1 oktober 1822: erkenning van de titel van baron (op allen).  
Tindal 1732-†1974 16 september 1815: verheffing met de titel van baron (bij eerstgeboorte).  
Tjarda van Starkenborgh 1422-†2000 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Des Tombe 1588- 27 maart 1829: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte. 6 september 1844: verheffing.  
Torck 1460-†1902 Oude Markse, later: Gelderse adel. 27 januari 1813: baron de l'Empire. 10 maart 1822: erkenning met de titel van baron.  
Du Tour 1580-†1984 28 augustus 1814: erkenning. 7 oktober 1814 en 23 december 1825: benoeming in de ridderschap. 10 mei 1820: erkenning van de titel van baron (op allen).  
Travers [1670]-†1895 21 september 1824: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Le Poer Trench 1575- 8 juli 1815: verheffing en verlening van de titel van markies van Heusden bij eerstgeboorte.  
De Trevey de Charmail [1435]-†1884 12 maart 1839: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Trip 1495- 28 maart 1815: benoeming in de ridderschap. 27 december 1817 en 7 februari 1818: verheffing.  
Tulleken 1429- 1 mei 1847 en 22 april 1899: verheffing.  
Van Tuyll van Serooskerken 1456- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 21 maart tot 21 mei 1822: erkenning van de titel van baron (op allen).  
Twent [1521]-†1868 16 september 1815: verheffing.  

U bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Utenhove 1563- 28 augustus 1814: eerste benoeming in de ridderschap van Utrecht. Vanaf 1822 erkenning van de titel van baron op allen.  

V bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
De Billehé de Valensart 1600-†1908 28 augustus 1814: eerste benoeming in de ridderschap van Brabant. Vanaf 1816 erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Valkenburg 1466- 1642: verheffing tot baronet. 31 maart 1939: verheffing.  
De Vaynes van Brakell 1651-†1957 29 maart 1843: verheffing. Uitgestorven in 1957.  
Vegelin van Claerbergen [1425]- 1812: verheffing tot baron de l'Empire. 28 augustus 1814: eerste erkenning als edele van Friesland.  
Van den Velden 1430-†1953 20 augustus 1847: verheffing.  
Verheyen 1499- 13 oktober 1831: verheffing.  
Ver Huell 1562-†1931 13 april 1810: verheffing. 1810: verlening van titel "graaf van Sevenaer". 1811: comte de l'Empire. 7 augustus 1840: verheffing.  
Van Verschuer 1637- 1696: erkenning van oude adel en verheffing tot baron des H.R.Rijks. 16 oktober 1816: inlijving. 1820: homologatie van titel van baron op allen.  
Fontein Verschuir 1676-†1944 25 augustus 1822: verheffing.  
Versluys [1627]- 18 juli 1819: verheffing.  
Verspyck 1614- 21 oktober 1881: verheffing.  
Verstolk 1600-†1845 30 december 1845: verheffing met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Vessem 1683-†1960 19 maart 1886: verheffing.  
De Vicq [1547]- 22 oktober 1924: verheffing.  
De Villeneuve 1318- Van 5 mei 1885 tot 4 mei 1896: inlijving.  
De Villers de Pité [1410]-†1941 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap.  
Van Voërst 1414-†1858 28 augustus 1814 en 24 februari 1816: benoeming in de ridderschap; 5 juli 1822: erkenning van de titel van baron (op allen).  
De Voocht [1580]-†1856 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap.  
Van Voorst tot Voorst 1327- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap; 24 juli 1820: erkenning van de titel van baron (op allen).  
De Vos van Steenwijk 1318- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 11 maart 1821: erkenning van de titel van baron.  
Vosch van Avesaet 1576-†1826 15 december 1825: verheffing. 6 april 1826: verlening van de titel van baron.  
Van Vredenburch 1514- 24 november 1816 en 9 januari 1821: verheffing. 22 augustus 1847: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Van Vrijberghe [1484]-†1908 24 maart 1842: verheffing.  
Vrijthoff 1643-†1968 28 november 1840: verheffing.  

W bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van de Wall [1580]-†1853 6 december 1827: verheffing.  
Warin 1598-†1902 16 september 1815: verheffing.  
De Warzée d'Hermalle [1614]-†1933 20 februari 1816: verheffing. 26 april 1816: benoeming in de ridderschap. 27 september 1817: verlening van de titel van baron.  
Van Wassenaer 1200- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 17 september 1815: verlening van de titel van graaf op allen voor de tak Van Wassenaer-Starrenburg. 21 maart 1822: erkenning van de titel van baron.  
De Watteville 1356-†1909 4 november 1858: inlijving met de titel van baron (bij eerstgeboorte).  
Waubert de Puissau 1554-†1915 8 juli 1816: erkenning. 23 december 1825: benoeming in de ridderschap.  
Van Weede 1317- 16 september 1815: benoeming in de ridderschap. 8 juli 1816: erkenning.  
Berckmans de Weert 1655-†1937 12 mei 1874: verheffing.  
De Weichs de Wenne 1407- 16 februari 1816: benoeming in de ridderschap met homologatie van de titel van baron.  
Von Weiler 1545- 30 juli 1818: inlijving.  
Wellesley 13e eeuw- 1815: verheffing in de Nederlandse adel met de eerstgeboortetitel van prins van Waterloo.  
Wentholt 1553-†1879 27 september 1817: verheffing.  
Wesselman van Helmond 1708- 1 mei 1841: verheffing.  
Van Westerholt 1287-†1981 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 19 februari 1820: erkenning van de titel van baron.  
Van Westreenen van Tiellandt [1607]-†1848 15 april 1815: verheffing. 16 december 1818: verlening van de titel van ridder. 9 januari 1821: verlening van de titel van baron.  
Van Wevelinchoven de Sittert [1564]-†1891 21 en 22 oktober 1822: inlijving met de titel van baron.  
Wichers 1584- 27 december 1817 tot 1 oktober 1938: verheffing.  
Van der Does de Willebois [1583]- 18 oktober 1877: verheffing.  
Von Winning 1484- 21 december 1907: inlijving.  
Van Winter 1619- 5 maart 1830: verheffing.  
Van Haersma de With 1700- 26 juli 1841: verheffing.  
Wittert 1544- 21 augustus 1815: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte. 8 februari 1848: verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte.  
Wladimiroff 1828- 16 maart 1978: inlijving.  
Wolff Metternich 1429-2016 8 april 1884 en 10 december 1925: inlijving met de titel van graaf en gravin op allen.  
Van Wolframsdorff 1486-†2006 24 juni 1920: inlijving.  
Von Wrangel auf Lindenberg 1402-†1958 29 maart 1885: inlijving.  
Wttewaall van Stoetwegen 1530- 4 september 1841: verheffing.  
Barchman Wuytiers 1547- 7 juni 1829: verheffing; 15 januari 1901: inlijving.  
Van Asch van Wijck 1511- 26 februari 1833: verheffing.  
Van der Wyck 1613- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. Van 24 november 1816 tot 11 januari 1869: verheffing.  
Von Wydenbruck 1540-†1981 1838: inlijving.  
De Wijkerslooth 1459- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap, gevolgd door verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte. 8 juli 1816: inlijving met de titel van baron bij eerstgeboorte.  
De Wymar 1500-†1847 1816: benoeming in de ridderschap.  
Van Wijnbergen 1392- 26 april 1822: erkenning met de titel van baron op allen.  

Y bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Hangest d'Yvoy 1600- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap; 1816: inlijving en erkenning van de titel van baron.  

Z bewerken

Naam Vermeldingen Opmerkingen Wapen
Van Zuylen van Nievelt 1285- 28 augustus 1814: benoeming in de ridderschap. 23 september 1822: erkenning van de titel van baron op allen.  
Van Zuylen van Nijevelt 1544- 28 maart 1815: benoeming in de ridderschap. 15 april 1815: verheffing, even later gewijzigd in inlijving. 20 september 1822: erkenning met de titel van baron op allen. 1822: verlening van de titel van graaf bij eerstgeboorte.  

Zie ook bewerken