Hoofdmenu openen
Mollerus wapen 1843.svg

Mollerus (ook: Mollerus van Westkerke) is een uit de Palts afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1816 tot de Nederlandse adel behoren.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Justus Mollerus wiens kleinzoon ds. Johannes Mollerus (1616-1689) in de Nederlanden predikant werd. Diens achterkleinzoon mr. Johan Hendrik Mollerus (1750-1834) werd bij Koninklijk Besluit van 24 november 1816 verheven in de Nederlandse adel waardoor hij en zijn nageslacht tot de adel van het koninkrijk gingen behoren; tussen 1820 en 1843 werd aan hem en aan twee van zijn zonen de titel van baron bij eerstgeboorte verleend.

Enkele telgenBewerken

Mr. Johan Hendrik baron Mollerus, heer van Westkerke en Wulpendaal (1750-1834), minister

  • Hendrik Mello baron Mollerus, heer van Westkerke en Wulpendaal (1780-1865), kapitein-adjudant
  • Jhr. mr. Cornelis Adriaan Mollerus (1782-1820), griffier van het Hoog Militair Gerechtshof
    • Jkvr. Johanna Henrietta Mellina Mollerus (1808-1895); trouwde in 1836 met Anthony Pieter Hendrik baron van Ittersum (1808-1874), 1e luitenant, burgemeester van Voorst (1844-1872)
    • Jhr. mr. Johan Cornelis Mollerus (1810-1864), belastingontvanger
    • Jkvr. Anna Christina Mollerus (1819-1866); trouwde in 1850 met mr. Jacobus baron van der Feltz (1825-1904), burgemeester van Voorst (1872-1886) als opvolger van zijn zwager
  • Willem baron Mollerus (1783-1855), ambassadeur te Sint-Petersburg, kamerheer i.b.d. en grootmeester van de Koning, in 1822 verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte; met zijn zoon stierf deze tak in 1899 uit
  • Nicolaas Willem baron Mollerus (1787-1865, ambassadeur te Constantinopel, in 1843 verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte; met zijn dochter stierf deze tak in 1895 uit