Hoofdmenu openen
Familiewapen Schimmelpenninck van der Oye

Schimmelpenninck van der Oye is een oud geslacht afkomstig uit Zutphen dat veel bestuurders voortbracht.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Jacob Schimmelpenninck, vermeld te Zutphen vanaf 1418, schepen van Zutphen vanaf 1420, raad vanaf 1422, bestuurder op het gericht van Veluwe vanaf 1426, die in of kort na 1452 overleed. Ook zijn nageslacht vervulde functies in Zutphen en in het gericht en de ridderschap van Veluwe. Na het huwelijk in 1453 van Sander Schimmelpenninck met Elsabé van der Oye noemden nakomelingen zich Schimmelpenninck van der Oye.

Van deze zelfde Jacob Schimmelpenninck en diens vrouw Jutte Iseren stamt de stamvader van het adellijke geslacht Schimmelpenninck die van hen een achterkleinzoon was, want een natuurlijke zoon van hun kleinzoon Jacob Johansz. Schimmelpenninck.

AdelsbesluitenBewerken

Bij keizerlijk (Frans) besluit van 27 januari 1813 werd Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (1750-1816) baron de l'Empire. Bij Souverein Besluit van 28 augustus 1814 werden twee leden van het geslacht benoemd in de ridderschap van Gelderland. Bij KB van 22 augustus 1820 werd voor het geslacht Schimmelpenninck van der Oye de titel van baron erkend (op te vatten als erkenning met de titel van baron/barones voor de leden van het geslacht die niet in de ridderschap benoemd waren).

Enkele telgenBewerken

Oudste takBewerken

Jongste takBewerken

Andries Schimmelpenninck van der Oye (1705-1776), in de Ridderschap van Veluwe, burgemeester van Harderwijk en Arnhem, drost van het Loo, landdrost van Veluwe, landrentmeester-generaal; trouwde in 1749 met Woltera Geertruid van Wijnbergen, vrouwe van de beide Pollen (1723-798), dochter van Dithmar van Wijnbergen, heer van de beide Pollen en Horssen en Anna Elisabeth Schimmelpenninck

  • Jhr. Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye, heer van de beide Pollen en (door koop 1778) van Nijenbeek (1750-1816), in de Ridderschap van Veluwe, burgemeester van Arnhem, gecommitteerde ter Staten-Generaal, landrentmeester-generaal van Gelre
  • Anna Elisabeth barones Schimmelpenninck van der Oye (1752-1822); trouwde in 1777 met Adolph Warner baron van Pallandt, heer van Eerde en Beerse (1745-1823), lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  • Gerrit Dithmar baron Schimmelpenninck van der Oye (1754-1828), in de Ridderschap van Veluwe, burgemeester van Harderwijk, luitenant-opperjagermeester, commandeur Duitsche Orde, lid Provinciale Staten van Gelderland