Van Foreest

adellijk geslacht in het graafschap Holland

Van Foreest is een oud adellijk geslacht in het graafschap Holland, dat voor het eerst vermeld wordt op 27 juli 1250. Mogelijk vindt de familie haar oorsprong in de regio van Aken onder de naam "De Foresto".

Wapen van Foreest

Geschiedenis bewerken

De oorspronkelijke bezittingen van het geslacht Van Foreest omvatten de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg. Dit ambacht lag tussen Boskoop en Reeuwijk-Dorp. De familie bewoonde destijds het kasteel Foreest dat in de Hoge Waard aan de Luttike Rijn te Koudekerk aan den Rijn lag. Latere voorname familiewoonplaatsen zijn Kasteel Ter Wijc te Beverwijk en Landgoed Nijenburg te Heiloo.

Vanaf het eind van de 14e eeuw verwierven leden van de familie Van Foreest plaatsen in het bestuur van Hollandse steden als Delft, Haarlem, Alkmaar en Hoorn. Ook regionaal manifesteerden zij zich in besturen van uiteenlopende aard, waaronder de Staten van Holland en West-Friesland, de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, de Admiraliteit van het Noorderkwartier en het Waterschap.

Bekende telgen bewerken

Zie ook bewerken

  • Foreestenhuis, de woning die in 1724 door Nanning van Foreest gebouwd werd