Van Tets

Nederlands adellijk geslacht

Van Tets is een Nederlands geslacht waarvan leden sinds 1837 tot de Nederlandse adel behoren en dat verscheidene bestuurders en politici voortbracht.

Familiewapen van Van Tets
Wapen gevoerd door jhr. mr. Cornelis Ocker Rees van Tets

Geschiedenis

bewerken

De stamreeks begint met Willem van Tets (1649-1690), natuurlijke zoon van Willem van Tetz en Adriaentje Arentsdr., chirurgijn en poorter te Amsterdam. Zijn kleinzoon, mr. Lambert Jacob van Tets (1718-1759), werd hoogbaljuw en raad van Veere. Twee achterkleinzonen van de laatste werden in 1837 verheven in de Nederlandse adel en verkregen met hun afstammelingen in de mannelijke lijn zo het predicaat jonkheer en jonkvrouw.

De familie werd in 1920 opgenomen in het Nederland's Patriciaat; heropname volgde in 1964. Hierin staan de niet tot de adel behorende leden van het geslacht; deze niet-adellijke tak is inmiddels uitgestorven. Door het bezit van verscheidene heerlijkheden in de omgeving van Dordrecht had het geslacht invloed op het lokaal bestuur. Ook hadden leden als bestuurders van Dordrecht invloed op die stad. Later bezaten leden provinciale en landelijke bestuursfuncties. In de 20e eeuw werden leden wetenschappers aan universiteiten buiten Nederland.

Enkele telgen

bewerken