Van Bylandt

adellijk geslacht

Van Bylandt of Von Bylandt is een oud Nederlands adellijk geslacht waarvan alle leden de titel van graaf voeren.

familiewapen van Bylandt

Geschiedenis bewerken

Het geslacht Van Bylandt stamt af van Willem Doys, in 1275 heer van Pannerden. Zijn zonen Dirk en Otto van Byland verklaarden in 1303 en 1304, hun bezit tot lenen van Kleef. De achterkleinzoon van voornoemde Dirk krijgt in 1412 het huis Halt van de Hertog van Gelre in leen. In de 14e en 15e eeuw bewoonden telgen kasteel Doornenburg. In 1590 werd een lid tot H.R.Rijksbaron verheven, in 1678 tot H.R.Rijksgraaf. In 1814 en 1815 volgde benoeming in Nederlandse ridderschappen, in de periode 1816-1866 volgde erkenning of inlijving in de adel van het Koninkrijk der Nederlanden of in buitenlandse adel met de titel van graaf.[1]

In 1734 kwam Mariënwaerdt in handen van de familie Van Bylandt, waarbij het tevens de status van hoge heerlijkheid kreeg. De familie Van Verschuer, nakomelingen van de familie, zijn nog steeds eigenaren van het omvangrijke landgoed.

De familie Van Bylandt was in de 18e en 19e eeuw eigenaar van de landgoederen Bosdal en Mastland. Eeuwen daarvoor, van 1479 tot 1550 bewoonde de familie Kasteel Well in Limburg.[2]

Enkele telgen bewerken

Andere telgen bewerken

  Zie ook Brigade van Bylandt voor de brigade die Willem Frederik van Bylandt commandeerde