De Milly

De Milly (ook: De Milly van Heiden Reinestein) is een uit Picardië afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1840 tot de Nederlandse adel behoren.

De Milly wapen.svg
Huis Laarwoud.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Louis Alexandre de Milly die geboren werd in Picardië en in 1727 lidmaat van de Waalse gemeente te 's-Gravenhage werd; hij trad in Statendienst en overleed in 1741.

Bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1840 werd een achterkleinzoon van laatstgenoemde, mr. Paul Antoine Guillaume de Milly (1807-1890) verheven in de Nederlandse adel waardoor hij en zijn nageslacht tot de adel van het koninkrijk gingen behoren. Hij trouwde in 1836 met Marie Frédérique Isabelle gravin van Heiden Reinestein (1811-1874) waardoor het huis Laarwoud in de familie de Milly kwam in welke familie het tot 1915 zou blijven; een zoon van hen verkreeg bij KB van 11 november 1876 naamswijziging tot De Milly van Heiden Reinestein.

Enkele telgenBewerken

Jhr. mr. Paul Antoine Guillaume de Milly (1807-1890), burgemeester; trouwde in 1836 met Marie Frédérique Isabelle gravin van Heiden Reinestein (1811-1874), dochter van Sigismund Jacques graaf van Heiden Reinestein (1771-1830)