Van Heemstra

Adellijk geslacht

Van Heemstra is een Friese adellijke familie. Stamvader van het geslacht is Taecke Obbema Heemstra, in 1492 vermeld onder de stemmen van Oostergo. De leden van de familie waren militairen, bestuurders en politici. In 1814 werden leden van het geslacht als edelen van Friesland erkend waarmee zij en hun nageslacht gingen behoren tot de Nederlandse adel met het predicaat jonkheer; in 1826 werd voor de leden van het geslacht de titel van baron of barones op allen erkend.

Geslachtswapen (1814 en 1826)

Telgen uit het geslacht waren generaties lang eigenaar en bewoner van Heemstrastate te Oenkerk en van Fogelsanghstate in Veenklooster.

Enkele telgen Bewerken

Literatuur Bewerken

  • T. Voerman, Van Heemstra, genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht van Heemstra tot het eind der 19e eeuw. 's-Gravenhage, 1949.
  • Nederlands Adelsboek 84 (1995), p. 363-422.
  • Ko van Geemert, Van Heemstra. Friese adel. 2017.