Van Swinderen

Adellijk geslacht

Van Swinderen (ook: Gerlacius van Swinderen en: De Marees van Swinderen) is een geslacht waarvan leden sinds 1817 tot de Nederlandse adel behoren.

Geschiedenis bewerken

De stamreeks begint met Johan van Swinderen die omstreeks 1554 werd geboren, vermoedelijk tingieter en koperslager was, in 1598 burger van Zutphen werd en daar in 1619 overleed. Bij Koninklijk Besluit van 27 december 1817 werden twee leden van het geslacht verheven in de Nederlandse adel.

Enkele telgen bewerken