Reijnst (geslacht)

achternaam

Reijnst (ook: Reynst of Rijnst) is een geslacht dat bestuurders en militairen voortbracht. In 1840 werd J.C. Reijnst (1798-1871) met zijn nakomelingen in mannelijke lijn verheven in de Nederlandse adel en verkregen zo het predicaat jonkheer of jonkvrouw; de adellijke tak is in 1972 uitgestorven.

familiewapen van de Familie Reynst

Enkele telgenBewerken

Pieter Reijnst, (ca. 1510-1573), stamvader van het geslacht; askoper en zeepzieder te Amsterdam; trouwde met Trijn Sieverts; het echtpaar had vijf zonen: Reynst, Syvert, Harman, Gerrit en Jan

 • Reijnst Pietersz. (tussen 1540 en 1550-1599), koopman, kapitein van de schutterij (1578-) en schepen (1580, 1582) in Amsterdam; trouwde in 1574 met Nel Simons (Jonckhein); het echtpaar had twee zonen: Hendrik en Jacob
  • Hendrik Reijnst (1583-1648), kassier Wisselbank, raad en schepen van Amsterdam, kapitein in de schutterij; in 1627 was Hendrick Reijnst betrokken bij de remonstrantse twisten; trouwde met Elisabeth Lamberts Prins; het echtpaar had zes kinderen[1]
   • Lambert Reynst (1613-1697), schepen (1656), schout, bewindhebber VOC, raad Admiraliteit Noorderkwartier; verloor zijn functies in 1672 vanwege zijn verwantschap met Johan de Witt en de familie Bicker en De Graeff; trouwde met Aaltje Bicker van Swieten
   • Jacobus Reijnst (1621-1667), kapitein van de burgerschutterij in Amsterdam (1654-1667), bewindhebber WIC, woonde op de Keizersgracht; trouwde eerst in 1645 met Adriana Gillon (1617-1646), en daarna met Maria Pater.
    • mr. Pieter Reijnst (1654-1718), schepen en raad van Haarlem
     • Jacob Reijnst (1685-1756), viceadmiraal (1748-) en luitenant-admiraal (1750-); trouwde met Eva Clifford (1695-1764)
      • Pieter Hendrik Reijnst (1723-1791), viceadmiraal (1779-) en luitenant-admiraal (1789-)
       • Pieter Hendrik Reijnst (1767-1832), lid (1816) en vicepresident (1822-1826) Algemene Rekenkamer van Nederlands-Indië
        • jhr. Joan Cornelis Reijnst (1798-1871), vicepresident van de Raad van Indië; in 1840 werd Reijnst met zijn nakomelingen in mannelijke lijn verheven in de Nederlandse adel en verkregen zo het predicaat jonkheer of jonkvrouw
         • jkvr. Catharina Geertruida Reijnst (1829-1893); trouwde in 1847 met mr. John Ricus Couperus (1816-1902), lid raad van justitie te Padang 1844, te Batavia 1846, raadsheer Hooggerechtshof 1850. Zij zijn de ouders van de schrijver Louis Couperus (1863-1923).
         • jhr. Pieter Hendrik Reijnst (1830-1856)
          • jhr. mr. Joan Cornelis Reijnst (1856-1942), vicepresident arrondissementsrechtbank te Amsterdam
           • jkvr. Pauline Mathilde Reijnst (1890-1972), laatste van het adellijke geslacht Reijnst
      • Jean Lucas Reijnst (1730-1792), luitenant-kolonel (1774), generaal-majoor (effectief: 1789);[2] trouwde in 1769 Barbara Nicolette Six (1729-1802), weduwe van Abraham Croock, heer van Oostwaard (1705-1768), mede-eigenaar kruitmakerij
 • Gerard Reynst (ca. 1567-1615), koopman, medeoprichter Brabantsche Compagnie, bewindhebber VOC, gouverneur-generaal van Indië; trouwde met Margrieta Niquet, zus van Jacques Nicquet; zijn dochter Weijntje was getrouwd met Isaac Coymans, zijn dochter Catharina met Samuel Blommaert
  • Gerrit Reynst, heer van Niel (1599-1658), advocaat, raad en schepen van Amsterdam; trouwde met Anna Schuyt; het echtpaar had zeven kinderen[3]; kunsthandelaar samen met zijn broer Jan
   • Joan Reynst (1636-1695), heer van Niel, sinds 1672 heer van Drakensteyn[4] en De Vuursche[5]; trouwde met Eva Hooftman; het echtpaar had een dochter Anna (1671-91) en twee zonen: Gerard en Zacharias[6]; eigenaar Herengracht 500
  • Jan Reynst heer van Niel, (1601-1646), koopman in Venetië, kunsthandelaar (samen met zijn broer Gerrit), ridder in de Orde van Sint-Michiel; ongehuwd, maar had wel een natuurlijke dochter.

AfbeeldingenBewerken