Hoofdmenu openen
Koninklijk Besluit van 16 september 1815. Wapen: In rood twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken (Dalem); in een rood vrijkwartier drie palen van paalvair en een gouden hoofd (Chatillon). Twee helmen; twee kronen van drie bladeren en twee parels; dekkleden rechts blauw en goud, de uiteinden rood en goud, links rood en zilver; helmtekens rechts een uitkomende rode draak met geopende, naar boven gerichte, vlucht, links een uitkomende zilveren zwaan met geopende, naar boven gerichte, vlucht, rode snavel en om de hals een gouden kroontje; schildhouders twee gouden leeuwen, rood getongd; het geheel geplaatst op een arabesk van goud en rood.

Bloys van Treslong is een Nederlands geslacht, waarvan leden vanaf 1815 behoren tot de Nederlandse adel.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met de schipper Jacob Huybrechts die tussen 1595 en 1620 vermeld wordt; hij was getrouwd met Truycken Jans van Bloys, die door bastaardij afstamt van het middeleeuwse riddergeslacht van Bloys. Zijn zoon noemde zich Bloys en een nazaat van hem, Cornelis Bloys (1701-1747) noemde zich in de 18e eeuw Bloys van Treslong. In 1815 werden twee kleinzonen van die laatste verheven in de Nederlandse adel en in 1816 werden nog twee broers van hen in de adelstand verheven.

Enkele telgenBewerken

Cornelis Johannes Bloys, zich later noemende Bloys van Treslong (1723-1797), stadhouder, thesaurier en burgemeester van Steenbergen